Dagsarkiv: 11 april, 2011

Svensk Myndighetskontroll: Ett straff räcker en livstid


Vi kallar kriminalvården för just vård och som all vård har även kriminalvårdens insatser ett syfte bland flera, ibland kolliderande, syften. De syften som finns med ett fängelsestraff kan sägas vara följande: Kriminalvården verkställer det straff som dömts ut och det är i detta syfte det är tänkt att det man kallar allmänpreventionen ska verka genom att straffskalor och annat sätts på nivåer där de har en viss preventiv effekt. Vi ska med detta avskräckas från att begå brott.

Ett annat syfte är att förhindra fortsatt brottslighet och det gör man nog också till viss del men detta syfte är svårt att få riktiga data kring hur det egentligen fungerar av många olika skäl. Du kanske förhindras att råna en bank på stan, men å andra sidan så kanske du misshandlar någon i fängelset och på så sätt har ju brottsligheten inte minskat utan bara bytt rubrik.

2_1203545096_12112349.gif

Det tredje och det som borde vara det viktigaste momentet, är rehabilitering och återanpassning som syftar till att du ska ha möjlighet att försörja dig och fungera utan kriminalitet efter frigivningen.

Många är de som lämnat kåken efter voltan och fyllda med beslutsamhet och optimism gett sig i kast med att försöka få en plats bland de ostraffade (eller ännu icke straffade…), bara för att märka att det på senare år skett en återgång till den tid då det var närmast omöjligt för en f.d fånge att få jobb på den reguljära arbetsmarknaden.

Detta tar sig lite olika uttryck och eftersom även det här inlägget kommer att innehålla självupplevda exempel så får det också bli ett inlägg i min serie kallad ”Dagens ärende”.

Rent allmänt så har ett oskick spritt sig vad gäller användningen av belastningsregistret. Ett oskick som samtidigt utgör ett bra exempel på vad som brukar kallas ämnesglidning. För ett antal år sedan så kom en lag som gjorde det möjligt att via belastningsregistret kontrollera om en person gjort sig skyldig till någon form av övergrepp på barn. Denna möjlighet fick nyttjas av arbetsgivare som anställer personal som i första hand ska arbeta med barn som t.ex förskolepersonal och skolpersonal.

showimg.aspx.jpg

Idag har sedvänjan spritt sig på så sätt att allt fler arbetsgivare kräver att du som arbetssökande skall hämta ut ett eget utdrag f.v.b till arbetsgivaren. Ett sätt att kringgå lagens syfte kan man tycka men såvitt jag vet har inte någon politiker reagerat på detta utan det tycks råda någon form av konsensus inom politiken att detta är riktigt. Det utgör som var och en förstår en mycket hindrande faktor för den som då har en notering eller flera i registret.

På ett mer jordnära plan så har jag tidigare berättat om en bekant som efter avtjänat straff hade kommit överens med en kvinna om att få börja hos henne som personlig assistent eftersom hon sedan ett antal år är handikappad efter en sjukdom som gjorde henne förlamad från bröstkorgen och neråt. De båda har känt varandra i över 25 år och hon hade inga problem med att han var tidigare straffad. Det hade däremot den tilltänkta arbetsgivaren, kommunen.

Normalt så har brukarna, som det heter här i Västerås, ett avgörande inflytande då det gäller vem som ska anställas eller vara deras personliga assistenter. Dock inte i detta fall då det visade sig att kommunen kategoriskt avvisade tidigare dömda från arbete som assistent och det oavsett vilken typ av tidigare brott det handlar om.

1412800_520_292.jpg

Själv blev jag nyligen avvisad från ett mål i Västmanlands tingsrätt, där jag skulle agera som ombud i en förhandling, med hänvisning till tidigare dom. Detta trots att jag sedan 2007 haft flera olika mål där och utan att någon haft några synpunkter på hur jag skött mina ombudsuppdrag och där jag inom parentes kan säga att jag vunnit alla utom ett där det slutade med en förlikning efter en muntlig förberedelse i rätten. Kompetens och klientens vilja väger lätt i det sammanhanget.

I det här fallet kastade sig också en socialdemokratisk riksdagsledamot, Anna Wallen, över nyheten och var upprörd över att en tidigare straffad kunnat agera ombud och hon skulle minsann ta upp detta med justitieministern. Inte heller hon brydde sig ett smack om kompetens eller vad klienten önskar, hon som politiker vet naturligtvis bättre än klienten vad som är bra för honom…….

Länk till ett inslag med Anna Wallen i radio Västmanland 110404 http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=3005975

Det var exempel från kommun och riksdag men vi har ju även det som många råkar ut för, den indignerade medborgaren. Han är för övrigt utan undantag anonym. Alla som avtjänat straff och sedan i något sammanhang är offentliga har råkat ut för den här typen, eller kommer att råka ut för honom. (det är nästan alltid en han).

Idag var det Michael Cliffers tur att få ett mail av den typen. Michael är idag anställd av RFHL och är dessutom ordförande i FRIO, fångarnas riksintresseorganisation. Det som står i Michaels mail var inte av den värsta sorten men det är ett bra exempel att visa upp i syfte att beskriva vad en tidigare straffad har att kämpa mot. Så här skriver Michaels mailavsändare:

Du påstår dig idag leva ett liv utan kriminalitet och vill leva så.

MEN KLARAR DU INTE AV ATT KAPITALISERA UTAN KRIMINALITETEN??

Dvs – du försöker leva på Din kriminella bakgrund och dina anstaltsvistelser.
arbetar idag med att förebygga utanförskap, och att få personer som hamnat i kriminalitet att välja ett annat liv.

Under min tid i fängelset …………. erbjuder idag mina upplevelser och erfarenheter genom föreläsningar/workshops till skolor, föreningar, myndigheter och företag.

Jag arbetar i dag för:

1) Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende (RFHL)

2) är ordförande för Fångarnas riksintresseorganisation (FRIO).

Dvs allt är brotts- och kriminellrelaterat – dvs hade du inte varit kriminell hade du inte tjänat dom pengarna du har tjänat och kan tjäna idag. Börja om istället och visa att du kan ta ett rikigt jobb – istället för att försöka kapitalisera kriminellt flum.

Låter som att du menar hade du inte varit kriminell hade du varit azozialfall/arbetslös/FAS3:are/alagare/parkbänksalkis.

Det är ju preziz som KRIS som försöker kapitalisera sin kriminalitet och azozialitet genom att tigga offantliga pengar”

Fotnot: Det som är i fet kursiverad stil ovan är från Michaels hemsida och där har mailavsändaren hämtat det.

Att Michael tar av sina egna erfarenheter för att hjälpa andra är inte heller det värt något utan han uppmanas att ta ett ”riktigt jobb” vad nu det betyder. För övrigt så får budskapet tala för sig självt.

Vad som måste ske på det här området är att samhället bestämmer sig för hur de som gjort fel och misstag med fängelsestraff som följd ska behandlas efter avtjänat straff.

Ska man fortsätta att ”smygstraffa” som man gör idag eller kan man komma åt detta på något sätt? Information och upplysning naturligtvis och dels då om fakta men också kring vad ett ord som diskriminering betyder.

Faktum är att det stigmata som ett fängelsestraff innebär är av den arten att det kommer att innebära att du, trots att det kan vara massor av år sedan det inträffade, ändå kommer att diskrimineras direkt eller indirekt i olika sammanhang under resten av ditt liv. Som var och en också säkert kan förstå så innebär detta för många att de ger upp och bidrar istället till den återfallsfrekvens som är alltför hög.

0970427364222_max.jpg

Nu ska jag skriva några rader till riksdagsledamoten Anna Wallen och höra vilka fler yrken och uppdrag man inte kan ha när man sonat sitt brott och avtjänat straffet och under hur lång tid hon anser att dessa olika yrkesförbud ska gälla? Tror att jag passar på att fråga om hur hon tycker att en f.d intagen ska försörja sig annat än via försörjningsstöd och/eller ny kriminalitet om han vägras komma in på arbetsmarknaden?

Apropos det hon säger om att vara dömd och verksam i domstol så kan jag väl passa på att berätta för henne att Justitierådet Thorsson som är verksam vid Högsta domstolen som domare är dömd. Det finns fler exempel bland domare och andra rättstjänare. Men med Anna Wallens lite högre moral som rättesnöre så hade väl dessa förmodligen aldrig kommit genom nålsögat.

Ledsen men såna här präktiga väktare av moral och sedlighet, rättrådighet och etisk standard gör mig ibland bara väldigt trött. Enligt min mycket bestämda uppfattning så ska den som är färdig med sitt straff inte åläggas vare sig andra skyldigheter eller någon annan typ av särskilda åtgärder i sitt fortsatta liv.

Ett undantag gives dock och det är den kategori för vilka lagen om utdrag ur belastningsregistret ursprungligen skrevs, pedofilerna, som jag anser fortsatt inte ska få arbeta med just barn.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

%d bloggare gillar detta: