Dagsarkiv: 5 april, 2011

Svensk Myndighetskontroll: Åklagarnas kompetens måste höjas


Jag måste erkänna en sak. Jag tycker att den gode Leif GW blir bättre och bättre med åren.

 Nu har han skrivit en artikel på ett tema som jag hade tänkt skriva i söndags men annat kom emellan och det GW har skrivit i ämnet är så bra så att jag ser ingen anledning att ens försöka konkurrera utan jag bugar för mästaren och skickar hugade läsare vidare till hans artikel.

Däremot så vill jag själv, med utgångspunkt i detta, göra en koppling vidare och säga några ord rent allmänt om standarden på svenska åklagare.

Sammanfattat i tre ord så står det, den är låg!

Det är inte bra att det är så men samtidigt högst förståeligt mot bakgrund av hur yrkets utveckling sett ut. Som alla statliga arbeten hade åklagarna förr måhända inte högre lön men de hade status. Den status som kom sig av att Sverige en gång i världen hade en väldigt kompetent ämbetsmannakår som med rätta kände heder och stolthet över vad de åstadkom.

Inom parentes kan även sägas att på den tiden så var kritik från JO något som togs på yttersta allvar och mer än en karriär tog slut i samband med att JO uttalade kritik i någon form. Idag har pendeln svängt så långt att jag vågar påstå att man på de flesta myndigheter helt enkelt struntar i eventuell kritik från det hållet. Det är i sig tragiskt eftersom det lämnar människor på ett sätt som gör att de i praktiken får väldigt svårt att få rätt mot stat, kommun och myndigheter.

Att kvaliteten på åklagarna är låg går ytterst ut över allas rättssäkerhet. Hela systemet bygger på tanken om kompetenta och yrkesskickliga jurister. Med lågstatusåklagare som överhopas med jobb så kan vi räkna med att genvägar tas och att utredningar inte genomförs på sätt som stadgas i bl.a rättegångsbalken.

Det finns exempel på utredningar som är rena skämtet och i topp på den listan kommer naturligtvis Tomas Quick. Utan jämförelser i övrigt så innehåller även min egen resningsansökan flera exempel på att förundersökningen skötts på ett synnerligen slarvigt sätt.

Det som måste göras är i grunden de gamla vanliga statushöjande åtgärderna som alltså innebär bl.a högre lön som ju är vårt främsta instrument för statusmätning.

Kort sagt så behöver ett fungerande rättsväsende kompetenta åklagare.

Svensk Myndighetskontroll: Ytterligare en polis misstänkt för våldtäkt


Idag kom besked om att ytterligare en polis misstänks för våldtäkt. http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/549836-en-till-polis-utreds-for-valdtakt

Märkligt nog så behandlas även denne polis på det sätt som andra misstänkta brottslingar behandlas, vilket får särbehandlingen av Lars Wetter att framstå i ännu skarpare kontrast som varandes väldigt underlig.

Varför särbehandlas Wetter? Det börjar bli dags för politiker att ställa frågor. En parlamentarisk utredning känns önskvärd då det inte längre går att undvika misstankar om korruption och hållhakar på mycket hög nivå.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

%d bloggare gillar detta: