Dagsarkiv: 25 mars, 2011

Svensk Myndighetskontroll: Juholt vald. Nu får vi snart veta vad han vill.


Det ska bli intressant att höra vad Håkan Juholt säger imorgon i det som brukar kallas ett linjetal på den socialdemokratiska kongressen. I det här talet så får vi för första gången höra den nye partiledarens vision om hur han vill ha den framtida S politiken formad och vi får en aning om i vilken riktning han har för avsikt att leda partiet.

Håkan-Juholt-(s).jpg

Det finns dock en sak som jag tycker ger en lite skämd smak och det är sättet han väljs på. Det finns något av en unken öststatsdoft över att en process som varit så omdebatterad och som har innehållit så många namn, plötsligt tar slut med en eenhällig kongress som väljer sin ledare. Ombuden antas representera alla medlemmar i partiet och jag tror faktiskt inte att alla medlemmar tycker att Juholt är den som är bäst lämpad för jobbet.

Däremot så ska Håkan Juholt inte lastas mer för denna process än någon annan, hans ansvar är varken större eller mindre än vad det är för andra ledande sossar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Dagens ärende


Jag skrev igår att jag i nån sorts ostrukturerad dagboksform skulle berätta om ett ärende per dag där jag stött på myndigheter som på ett eller annat sätt förfarit tveksamt, ojuste, olagligt, nedlåtande eller liknande mot någon. Det kommer att bli rätt korta inlägg av det skäl jag nämnde igår om skyddande av identitet hos inblandade personer.

Idag ett kriminalvårdsärende. NN är 18 år. Han häktades och tillbringade sin häktningstid på Kronobergshäktet. En natt så går ett larm från hans cell och personal konsterar att det är falsklarm. En incidentrapport upprättas och i denna noteras vad som förevarit. . Vid en närmare undersökning vid ett senare tillfälle konstateras att manipulation av fönsterlås och karm förekommit. Den intagne nekar till att ha rört larmet.

Som en parentes så anser jag att den som försöker ta sig ut från Kronobergshäktets sjunde våning genom fönstret, ska betraktas som självmordsbenägen och inte rymningsbenägen.

Denna incident får konsekvenser för den intagne då det noteras i hans placeringsunderlag att han är rymningsbenägen. detta gör att han placeras i en av Sveriges fem säkraste/tyngsta anstalter för sin första fängelsevistelse. Han är dömd till 18 månader och ska alltså avtjäna 12 varav han har ca 8 månader kvar vid ankomsten till anstalten.

I anstalten så får anteckningen fortsatta negativa konsekvenser för honom i det att han vägras permissioner, bl.a med hänvisning till denna ”misskötsamhet”.

Vad är då fel här?

För det första så menar jag att en ung kille överhuvudtaget inte ska placeras i den typ av anstalt där han nu är.

För det andra så finns det ett regelverk att följa. var och en är oskyldig till dess att annat har visats. Han nekar själv till att ha manipulerat någon larmutrustning i häktet. Eftersom han rapporterats för misskötsamhet skall ett förhör hållas och beslut i anledning av detta skall meddelas den intagne skriftligen och med information om möjligheten att överklaga.

Inget av detta har skett utan istället har han alltså drabbats av repressiva åtgärder utan föregående utredning och utan möjlighet att överklaga det beslut som skulle ha fattats på ett formellt korrekt sätt. Eftersom så inte skett så ska noteringen strykas ur hans akt. Förfarandet gentemot honom gör också att man i strid med Personuppgiftslagen har en notering i register om honom som är felaktig. För detta ska han kräva skadestånd hos JK.

Det är myndighetens sak och då alldeles särskilt en myndighet som Kriminalvården, att se till att man följer lag och förordning. Det är så enkelt att köra över en ung människa som befinner sig i ett bastant underläge genom att vara frihetsberövad och utan kunskap. Det är inte i det läget, myndighetens sak att sparka på den som redan ligger.

Jag har nu fått de handlingar jag begärt så nu skickas det en skrivelse till Kriminalvården i vilken jag begär att man ser till att ta bort den för den intagne så negativa noteringen om rymningsbenägenhet. En skadeståndsbegäran skickas samtidigt till JK.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

%d bloggare gillar detta: