Dagsarkiv: 4 mars, 2011

Svensk Myndighetskontroll: Vanvården pågår fortfarande


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8658430.ab

Problemen med omhändertagna barn uppmärksammas åter och det är inte gamla försyndelser som diskuteras utan idag pågående övergrepp mot barn och ungdomar.

Den stora vanvårdsutredningen konstaterade mängder av övergrepp mot barn från 1920 och framåt. I den utredning som blev en följd av denna ”Barnen som samhället svek” SOU 2011:9 föreslås en ersättning om 250.000:- till varje drabbad individ åren 1920-1980.

För ca. ett år sedan gjorde SR en granskning av olika typer av hem för omhändertagna barn som drivs av SIS, statens institutionsstyrelse, och påvisade åter stora brister.

Samma sorts problem med rena övergrepp återkommer gång efter gång oavsett om det är hem som drivs i privat eller statlig regi. Socialnämnder och tillsynsmyndigheter sköter inte sina uppgifter och kontrollen måste helt enkelt öka.

20091202barnmisshandel.jpg

Barnens rätt i samhället kräver de vuxnas engagemang. Ett sätt att lägga ett fundament för detta är att införa en särskild barnbalk i lagboken där lagstiftning som rör barn och deras rättigheter samlas och lyfts fram. Barn skall också, i alla rättsliga sammanhang, tilldelas ett eget ombud som tillvaratar barnets intresse. Vi säger ofta att det är något som ska sättas främst och det är dags att vi verkligen visar att vi menar vad vi säger i det avseendet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

%d bloggare gillar detta: