Svensk Myndighetskontroll: Nya besparingar hos Försäkringskassan


Riksdagen beslutade för en tid sedan att regeringskansliet skulle bantas och protesterna från alliansen var stora och högljudda. En jobbig besparing som skulle drabba….ja, just det, regeringen.

Att besluta om besparingar som drabbar allmänheten är lättare och under den förra mandatperioden så beslutades år 2007 att Försäkringskassan skulle omorganiseras och ett tusental tjänster försvann. Detta ledde till enorma förseningar av utbetalningar och bl.a JO riktade skarp kritik mot hur olika ärenden handlagts. Statskontoret konstaterade att myndigheten inte längre klarade sin uppgift.

e56063072bf37b1b.jpg

Året efter genomfördes den stora sjukförsäkringsreformen och en av många olyckliga konsekvenser blev att kassans kvarvarande handläggare dels skulle handlägga ett helt nytt system samtidigt som klagomålen ökade. Arbetsbelastningen blev härigenom inte bara ökad utan närmast omöjlig att klara av.

Från och med årsskiftet 2010-11 så ska handläggarna även fatta de medicinska besluten vilket ytterligare har ökat pressen på den yrkeskategorin. Regeringen har under de senaste åren förändrat regler och förordningar i en sällan skådad takt. Systemet har blivit en allt mer svåröverskådlig röra av a-kassa, sjukförsäkring och andra ersättningar. Ofta vet inte ens experterna vad som gäller.

Ersättningssystemen för till exempel dem som utförsäkrats, eller som sysselsätts i Fas 3, kan förvirra också den mest erfarna tjänsteman.

Trots detta så kommer nu nya krav på besparingar och det är inga småpengar det handlar om utan det är uppåt en halv miljard till som ska tas någonstans ifrån. Som en jämförelse kan sägas att detta är nästan dubbelt så mycket som den besparing som gjordes på regeringskansliet.

Att en besparing till i denna storleksordning hos F-kassan kommer att skapa betydande nya svårigheter råder det ingen tvekan om och lika klart är att de främst kommer att drabba redan utsatta och svaga i första hand.

41782_140061402696649_3741_n.jpg

Som exempel kan jag berätta att i mitt hemlän, Västmanland så beslutades i måndags att kassans samtliga lokalkontor kommer att stängas och man kommer istället att satsa på automatisering och självbetjäning via internet.

Jag konstaterar att detta gör det helt omöjligt för t.ex min mamma att kontakta kassan. Dels så har hon ingen dator och dels så klarar hon inte att med den snabbhet som krävs göra de olika val enligt tryck 1, tryck 2 metodiken som numera tillämpas på i snart sagt varenda telefon hos myndigheter och företag.

Gamla, hörselskadade, de som har svårigheter med språket etc och som idag har kunnat göra spontana besök hos kassan för att få hjälp med blanketter och annat, kommer i och med detta att vara effektivt utestängda. Hur man sedan får detta att stämma överens med vad som står i t.ex Förvaltningslagens 4:e och 5:e paragraf är för mig obegripligt och jag återger dessa paragrafer nedan.

Jag känner någonstans inom mig att nu får det fan vara nog. Ska det sparas så finns det andra områden som man kan dra in miljarder på utan att det drabbar en enda gammal,hemlös,sjuk, invandrare, handikappad etc., med en enda krona. Hur detta kan göras kommer jag att visa i mitt nästa inlägg här i bloggen.

Ur förvaltningslagen:

4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.

5 § Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om särskilda tider för detta är bestämda, skall allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt.

Myndigheterna skall också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt.

En myndighet skall ha öppet under minst två timmar varje helgfri måndag-fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot framställningar om att få ta del av allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten. Detta gäller dock inte om en sådan dag samtidigt är midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Lag (2003:246).

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 2 mars, 2011, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. Lämna en kommentar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: