Dagsarkiv: 24 februari, 2011

Svensk Myndighetskontroll: Behöver vi 2500 polischefer?


Jag har suttit och läst en rad artiklar om polisen och dess minskade förmåga att klara upp brott trots att man under de senaste åren fått 3,4 miljarder ytterligare och blivit drygt 3000 poliser fler.

Smålandsposten som i alla väder är alliansen trogen, har ett antal förklaringar till detta: Nya poliser har anställts samtidigt som rutinerade går i pension. Föräldraledigheter är en annan faktor som påverkar antalet faktiska poliser i tjänst. Sverige har i dag en påtagligt ung poliskår.

Jag antar att det inte har gått fler i pension bara för att fler har anställts, antalet poliser har ju faktiskt ökat från 17000 till drygt 20000 och de som gått i pension skulle väl ha gjort så i alla händelser varför argumentet blir närmast obegripligt.

Föräldraledighetsargumentet förstår jag inte riktigt, sådan ledighet måste väl så att säga vara balanserad sedan lång tid tillbaka och alla nyanställda har väl inte haft föräldraledigt? I alla fall inte samtidigt…..

Fakta är fakta och vad gäller t.ex ekobrott har uppklarningsprocenten sjunkit från 30% 2006 till 7% 2010. Även vad gäller polisens utryckningstid så har den försämrats och det tar idag i 65% av fallen med anmälda våldtäkter mer än 15 min för polisen att komma iväg. För fyra år sedan var den siffran 60%. Vad gäller stölder och inbrott har resursförstärkningen heller inte hjälpt utan 39 av 40 ärenden klaras fortfarande inte upp.

ScreenHunter_01 Feb. 24 03.18.gif

En sak som inte tagits upp i någon av alla de artiklar jag läst är att minskningen av antalet lösta brott också sker trots alla de övriga resurser som tillförts polisen i for av både utrustning och nya lagar. Polisen har idag jämfört med för fyra år sedan också rätt att i betydligt fler fall använda sig av olika tvångsmedel som buggning, avlyssning, hemlig kameraövervakning med mera. Uppenbarligen har inte heller detta hjälpt polisen att lösa fler brott.

En annan faktor som kan ha betydelse är att polisen som myndighet är fullständigt nerlusad med chefer. Inte mindre än var åttonde polis är nämligen chef vilket betyder att vi har en organisation med 2500 chefer som med stor sannolikhet har en mängd olika konferenser, seminarier och annat att sköta.

Jag har tidigare hävdat att vad vi behöver är egentligen inte fler poliser utan bättre poliser. Detta åskådliggörs på ett ganska tydligt sätt i detta blogginlägg. http://bit.ly/ffvKng


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

%d bloggare gillar detta: