Dagsarkiv: 23 februari, 2011

Svensk Myndighetskontroll: Visa stöd och agera nu


Jag rebloggar ett inlägg jag gjorde för bara en dryg vecka sedan efter att ha sett kvällens nyheter på Aktuellt. Den längtan efter frihet som nu kommer till uttryck i flera av arabstaterna och det mod som människor där visar genom att gå ut på gator och torg beredda att slåss mot pansarvagnar och fullt beväpnad militär med bara händerna, är bland det mest rörande och modiga jag sett.

Sverige och EU måste göra mer. Stödet för demonstranterna måste uttalas med den absolut yttersta tydlighet. Så här skrev jag den 14/2:

”I Iran är nu tiotusentals människor ute på gator och torg i protester mot regimen. Likadant i land efter land i hela Mellanöstern. Det finns faktiskt inget konstigt alls i detta utom möjligen att det kommer så snabbt och i så många länder samtidigt.

Människans längtan efter frihet är universell och allmängiltig. Den är dessutom något som förenar oss människor runt jorden. Visst finns det undantag, vi är ju människor och som sådana komplexa varelser. Ibland är vi dessutom lättlurade och faller för både lockelser och frestelser. Det som räknas i längden är dock vad vi gör och vart vi går och då visar det sig att efter tillfälliga villfarelser så återgår människan i allmänhet till att vara en hyfsat civiliserad varelse.

I dagens samhälle sker sådana svängningar oftare och snabbare än förr. Under en period så har vad vi kallar ”mörkrets makter” härskat i en del av länderna i Mellanöstern med rigida islamistiska regimer. I det samhälle som idag växer fram med den största revolutionen sedan tryckpressen, internet, så kan ingen totalitär regim någonstans längre hålla i längden. Människor ser och jämför och om jämförelsen faller ut till det egna systemets nackdel är man till slut, oavsett risker, beredd att agera.

Jag påstår med detta inte att demokratin har infunnit sig i regionen imorgon, det är orimligt men riktningen är klar och vägen utstakad. Vår uppgift är att stötta de försök som görs att förändra och förbättra, att öppna och demokratisera. Det vi idag är så rädda för, islamistisk terrorism, kommer inom 20 år att vara ett minne blott likt t.ex Baader-Meinhof och andra galna extremister.

Det innebär också att, precis som många av oss hävdat länge nu, Sverigedemokraternas alarmism kommer att framstå som både ogenomtänkt och endast syftandes till egen vinning, om ett antal år. Däremot så finns anledning att under de år som extremisterna ser sin värld beskäras mer och mer, vara extra uppmärksamma för deras desperation över de förändrade förhållandena riskerar att utlösa en del desperata aktioner.

Minskat stöd och minskade möjligheter att gömma sig i olika skurkstater kommer dock att innebära att slutfasen kan komma att gå ganska fort då den väl initierats.”

Att, som Sverigedemokraternas utrikespolitiske talesman gör i det här läget, uttala att; ”Stäng gränserna mot Afrika och låt EU:s budget istället finansiera en mur av militärskepp i Medelhavet vars enda uppgift är att stävja invandringen och smugglingen.” är inget annat än ett uttryck för ett djupt förakt både för människor i nöd och för demokratiska och humana värderingar.

SD gör med uttalanden av den här sorten gemensam sak med den galne diktatorn Khadaffi och avslöjar genom detta ett djupt förakt för allt vad vanlig mänsklig anständighet kräver.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: USA och dubbelmoral


Det är påfallande ofta när jag tittar på utrikesnyheter och i samband med sådana hör amerikanska representanter uttala sig i olika frågor som jag slås av vilken dubbelmoral detta USA uppvisar i olika sammanhang.

Landet i väster, som också utpekas som världens enda reella supermakt, sägs också vara inte bara demokratins försvarare utan även det land som vill sprida demokrati i världen. Det går inte att neka till att den amerikanska konstitutionen i den kontexten utgör ett fantastiskt dokument som vid sin tillkomst låg långt, långt före allt annat i världen vad gällde maktdelning och folkligt inflytande.

Än idag är konstitutionen ett fantastiskt dokument men det måste ifrågasättas hur man idag tolkar och nyttjar de friheter som konstitutionen skänker. Alldeles särskilt gäller detta USA:s förhållande till andra länder och den utrikespolitik som USA bedrivit sedan andra världskrigets slut.

Åtskilliga är de exempel där USA genom olika typer av interventioner och manipulationer agerat på ett sätt som inte kan sägas ha främjat frihet och demokrati utan blott och bart har varit en politik för att gynna amerikanska intressen. Påfallande ofta har detta också visat sig bli en politik som på olika sätt har visat sig vara direkt kontraproduktiv för amerikanarna själva.

Det amerikanska förhållningssättet gentemot länderna i mellanöstern är det kanske tydligaste exemplet på denna kontraproduktivitet. USA:s ursprungliga stöd till Sadam Hussein i Irak då denne 1979 tog makten är bara ett exempel.

Det amerikanska stödet till Saudi Arabien, till den nyligen störtade president Mubarak och till olika sultanat har i hög grad bidragit till att bibehålla dessa odemokratiska regimer och givit dem legitimitet. I samtliga dessa fall och även i andra så kan man säga att ekonomisk vinning och affärer i varje enskilt fall fått stå över och gå före principer om mänskliga rättigheter, frihet och demokrati.

Detta framgår också tydligt då man ser t.ex vilka länder USA gör gemensam sak med i vissa internationella frågor.

FN:s generalförsamling kallade till en konferens i Rom den 4 juli 1998 för att skapa ett regelverk för en internationell brottmålsdomstol. Nästan alla stater röstade ja till regelverket, utom USA, Israel, Kina, Irak, Qatar, Libyen och Jemen. USA och Israel skrev dock under regelverket, men kommer antagligen inte att vilja ratificera reglerna än på länge.

Även i det s.k ”Kriget mot terrorism” ser vi ett klart mönster av förbrytelser mot grundläggande mänskliga rättigheter vilka kommit att framgå ännu tydligare och mer detaljrikt än tidigare genom alla de avslöjanden som kommit genom Wikileaks.

Mot denna bakgrund så blir EU:s och Sveriges eftergivenhet mot USA än svårare att överse med och förstå. När vi utan ifrågasättande låter USA ta del av passagerarlistor, banktransaktioner etc. så gör vi det i vetskap om att dessa uppgifter kan komma att användas på olika sätt som strider mot såväl FN-konventioner som Europakonvention.

Med detta gör vi oss själva till hycklare då vi samtidigt påstår oss värna de intressen och grundläggande fri- och rättigheter som dessa konventioner uttrycker. Att vår demokratiska trovärdighet därmed ifrågasätts av grupperingar och motsatta intressen som t.ex de som uttrycks av iranska ledare blir därför inte särskilt underligt. Vi har ju själva, genom den förda politiken, öppnat för just den kritiken.

Om vi med trovärdighet ska kunna driva frågor om frihet och demokrati så måste vi själva vara konsekventa och rakryggade i vårt försvar av dessa. Vi får helt enkelt inte göra avkall på eller kompromissa med dessa värden. Affärer får inte stå över eller gå före rättssäkerhet, integritet, frihet och demokrati.

Om vi tror på vårt eget system så måste vi helt enkelt stå upp för det och inte göra avkall på det och kompromissa bort delar av det för kortsiktiga vinster på andra områden. Vi får sluta vara så förbannat veliga och istället ställa krav utifrån de demokratiska principer som vi säger oss stå för.

Allt annat utgör ett erkännande av att vi själva inte tror på vad vi säger och kan aldrig leda till annat än att vi upplevs som opålitliga, ryggradslösa och fega.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Skrota systemet med politiskt tillsatta domare = nämndemän


Som ni vet så är jag motståndare till det nuvarande nämndemannasystemet bl.a eftersom jag menar att det är principiellt fel med politiskt tillsatta domare. Jag har även andra invändningar som jag redogjort för här i bloggen vid flera tillfällen tidigare.

Här ett ytterligare argument för varför vi ska lämna detta föråldrade system. http://www.nd.se/nyheter/dokument.asp?dokID=1397

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Svensk Myndighetskontroll: Ask förnedrar kvinnor


http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/asks-lagforslag-fornedrar-kvinnor_5958057.svd

Cordelia Edvardsson har med några rader i dagens SvD fullständigt torpederat regeringens förslag till ny sexköpslag och visar på ett mästerligt sätt varför den och alla de som stöder förslaget, i grunden egentligen förnedrar kvinnan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

%d bloggare gillar detta: