Dagsarkiv: 22 februari, 2011

Svensk Myndighetskontroll: Vilket syfte har nyheterna med sin vinkling kring ADHD medicin?


Av okänd anledning så har SvT sänt ett antal nyhetsinslag angående den ökade förskrivningen av ADHD mediciner. Undertonen i inslagen uttrycker en sorts indignation över att ”amfetaminliknande preparat, som ju är knark”, förskrivs i större omfattning idag än för fyra år sedan.

För att verkligen understryka detta så markerar man genom att uttrycka medicindoser i kg. Då ser man att år 2006 så skrevs det ut 123 kg och under 2010 så förskrevs inte mindre än 500kg, eller som reportern uttryckte det, ETT HALVT TON! Man konstaterar också att ökningen är ca. 300%.

Jaha?

ADHD är en relativt ny diagnos och användandet av läkemedel som t.ex Concerta är också det helt nytt och motståndet var från början kompakt. Att förskrivningen alltså ökar snabbt procentuellt är knappast märkligt eftersom man startar på så låga nivåer och procenträkning blir ibland väldigt missvisande för att visa olika förändringar.

För 25 år sedan så innebar t.ex en ökning av antalet sålda mobiltelefoner med 5000 enheter en stor procentuell ökning eftersom utgångsantalet var så lågt. En ökning med 5000 enheter idag blir knappt mätbar.

Ser vi till antalet personer som idag får de aktuella medicinerna så är det 40000. ETT HALVT TON fördelat på dessa innebär en daglig dos på 0,034g vilket plötsligt ger ett helt annat och sannare intryck. Det blir dock en mindre intressant nyhet……….

Jag har skickat en begäran till Läkemedelsverket för att få fram jämförande siffror på mediciner som Sobril, Stesolid, Valium och Stilnoct vilka är precis lika narkotikaklassade. Detta är lugnande mediciner och sömntabletter som förskrivs till företrädesvis ”vanligt folk”.

Det är också mediciner som är vanligt förekommande hos befolkningen på Lidingö och Östermalm samt i Danderyd, Djursholm och Saltsjöbaden. Man kan alltså, om man så vill, med fog hävda att narkotikakonsumtionen är utbredd i Stockholms finare salonger. Detta är dock ett knarkande som det inte skrivs särskilt mycket om.

I Rapport hade man även en intervju med en mamma som förklarade att den medicin som hennes son får mot sin ADHD förmodligen har räddat livet på honom. Att vinkla en nyhet eller ett reportage på det sätt som nyheterna nu gjort måste ha någon sorts syfte.

Jag undrar vilket detta syfte är?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Carl Bildt, vilket skitsnack!


När Carl Bildt säger till flera medier att  ”Nu handlar det inte om att stödja den ena eller den andra. Det handlar om att försöka få till stabilitet och en rimlig utveckling.” så är det inte bara fel, det är dessutom fegt.

Nu handlar det om att stödja människor som reser sig mot en diktator som har massor av blod på sina händer efter 41 års diktatur. När en regim sätter in stridsflyg mot demonstranter så är det massmord och det är din förbannade plikt att fördöma sådana handlingar annars så kan du helt enkelt hålla käft och avgå omedelbart.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Alternativ skapas


Under 2010 anmäldes 1 360 000 brott till polis, tull, åklagare och Ekobrottsmyndigheten. Det är en minskning med 3 procent eller drygt 41 000 brott jämfört med 2009.(Källa Brå)

Detta är något jag hävdat under hela den tid som jag drivit den här bloggen, att talet om den starkt ökande brottsligheten är fel. Så nu får jag väl brista ut i ett ”vad var det jag sa….!”

Starkast ökning svarar för övrigt narkotikabrotten för, ett resultat av den lyckade svenska narkotikapolitiken……och även källarinbrotten har ökat signifikant. Vilka begår källarinbrott? Ledande fråga och alltså ytterligare ett resultat av vår lyckade narkotikapolitik.

Kom även ihåg att många källarinbrott är inte bara ett tecken på fler stölder utan kan lika gärna vara en följd av kalla vintrar och hemlösa som försöker att undgå att frysa ihjäl.

Som tur är så kommer det att finnas ett alternativ att rösta på i valet 2014 som har en realistisk och fungerande politik på dessa områden. En narkotikapolitik som baseras på evidens och beprövad vetenskap istället för på rädsla och fördomar samt en politik som syftar till ”boende först”, vilket också det är en erfarenhetsmässigt bra metod att lösa de hemlösas situation.

Alternativet stavas

libdem-mini.png

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

%d bloggare gillar detta: