Dagsarkiv: 21 februari, 2011

Svensk Myndighetskontroll: Vad ska SD ta sig till om muslimer visar sig vara demokrater?


Jerlerup skriver inspirerat om gnällspikar, gnällgubbar, gnällkärringar och gnällrövar (Kent Ekeroth, SD riksdagsman) på sin blogg och tar med detta sikte på Sverigedemokraterna och på deras husorgan Politiskt inkorrekt.

Det handlar om hur SD ser på vad som nu händer i arabvärlden och att man från SD:s sida mest låter som en del gnällspikar lät då muren föll 1989 och man förutsåg ett enat och nazistiskt Tyskland mitt i Europa.

Själv tolkar jag SD:s olika kommentarer som ett uttryck för rädsla. Denna gång är de inte rädda för muslimer och islamister utan nu bottnar rädslan mer i egenintresse.

Det vore ju förödande för det sverigedemokratiska budskapet om att islam aldrig kan vara sekulariserat och att demokratier aldrig kan existera i länder som har islam som religion, ifall det nu uppstår sekulariserade demokratier i ett område där islam är huvudreligion. Skrämseleffekten minskar på så sätt påtagligt.

Kan det vara därför som man inte hör några uttalanden eller några förslag från SD om hur Sverige nu kan vara till hjälp i de demokratiseringsprocesser som nu eventuellt tar sin början i flera stater?

Kent Ekeroth, som är SD:s utrikespolitiske talesman har på senare tid låtit allt mer som en trasig grammofonskiva som istället för att uppmuntra det stora flertalet ickeextremistiska muslimer uttrycker sig så här i riksdagens utrikespolitiska debatt 110216;

”Jag är självklart för demokrati. Men jag tror inte att den kommer att överleva speciellt länge under de muslimska tankesätt och tankegångar som Muslimska brödraskapet med flera förespråkar.”

Låter lite som dom där som gnällde när muren föll………samma människor som då talade om för oss att demokratiseringen av östeuropa skulle innebära att de slaviska horderna inom kort skulle översvämma Sverige och resten av Europa.

Inte heller dessa människor hade några förslag till hur man skulle öka förutsättningarna för demokratins genomförande i öst utan enbart domedagsprofetior som aldrig uppfylldes. Undrar förresten om det inte var ungefär samma människor som idag förser oss med islamska domedagsprofetior?

Istället så skriver Ekeroth i sin blogg saker som t.ex: ”Stäng gränserna mot Afrika och låt EU:s budget istället finansiera en mur av militärskepp i Medelhavet vars enda uppgift är att stävja invandringen och smugglingen.”

Han konstaterar att bidrag till svenska muslimer för t.ex moskebyggen naturligtvis måste vara villkorade på något sätt; ”Det vore märkligt om sådana här bidrag inte var förenade med några former av motkrav om hur verksamheten ska bedrivas. Att verksamheten ska bedrivas i en riktning som överensstämmer med en saudisk tolkning av islam”.

Undrar om den insikten kommer från de bidrag som SD mottagit av uttalade nazister i Holland (eller möjligen Belgien?) ”för det vore märkligt om sådana här bidrag inte var förenade med några former av motkrav om hur verksamheten ska bedrivas………”

Han skriver även att risken för att eventuella flyktingströmmar går mot Sverige är uppenbar ”inte minst p.g.a. Sveriges rykte som naivt litet land som tror på allt folk säger och därefter ger livstids försörjning.”

Åtminstone delvis får jag ge honom rätt i detta med naiviteten såtillvida att tillräckligt många tycks ha trott på Kent Ekeroth för att skicka honom till riksdagen och ge honom försörjning. Om denna är på livstid eller ej får vi se. Lyckas han dupera tillräckligt många naiva två mandatperioder till, så har han full riksdagspension resten av livet och då var ju det han skrev uppenbarligen sant…….

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Lär dig skjuta och träffa nya vänner!


I Texas, var annars, har politikerna nu kommit på vad som ska hindra att barn och ungdomar skjuts ihjäl i skolorna och det texikanska svaret är naturligtvis vapen!

Genom att beväpna ungarna så har de ju möjlighet att skjuta tillbaka! Det är ju så lysande briljant och intelligent tänkt att man häpnar över att ingen kommit på detta tidigare.Tänk vilken besparing det innebär när skolorna slipper köpa in metalldetektorer!

Här i Sverige har vi inte haft några skolmassakrer ännu men det beror förmodligen på ren tur med tanke på att svenska elever är taskigt beväpnade. Jag ska därför omedelbart föreslå att någon lämpad politiker tar upp detta till snabbehandling i riksdagen så att vi kan få en ändring av våra vapenlagar i amerikansk riktning.

Förmodligen är detta inte nödvändigt eftersom jag anar att Wikileaks i telegram 647 kommer att avslöja att den svenska regeringen i samarbete med familjen Colt redan förbereder ett sådant förslag. Jag vill dock i progressiv anda föregå detta och samtidigt så inser ju var och en att om vapen är svaret på hur vi undviker att folk blir skjutna, så minskar vi naturligtvis risken ytterligare genom att satsa på verkligt kvalificerade vapen. Av grov kaliber och många!

I en normal klass bör alltså eleverna utrustas med minst semiautomatiska handeldvapen med en kaliber icke understigande 9 mm. Ammunitionen bör också, för säkerhets skull, vara av s.k halvmantlad typ som vid anslaget fläks upp och härigenom förorsakar den påskjutne så stor skada som möjligt, samtidigt som risken för s.k genomskjutning elimineras.

Denna typ av ammunition är visserligen förbjuden i krig men då den används av svensk polis så borde inga legala hinder finnas för att skjuta elever med den heller. Dessutom så råder ju inte krig…….

För att ytterligare öka säkerheten i våra klassrum så föreslår jag pansarplåtskivor som snabbt kan dras för fönster med skottgluggar som ger fri sikt och möjlighet att skjuta ut mot t.ex skolgården. Klassrumsdörrar skall hållas försåtminerade under lektionstid för att förhindra inbrytning utifrån. Varje klassrum bör även utrustas med handgranater i olika storlekar och färger där jag föreslår blå granater för pojkar och rosa, lite lättare varianter för flickor.

I en nödsituation får antas att även läraren står på elevernas sida, varför lärare lämpligen utrustas med hagelgevär och varghagel.

Eftersom det vid utdelandet av denna nya utrustning till eleverna är viktigt att se till så att potentiella förövare av massakrer inte får tillgång till dessa vapen så föreslås även att varje elev får skriva under ett kontrakt i vilket eleven lovar att inte ställa till nåt elände.

Eleverna skall även uppmuntras att bli medlemmar i olika skytteföreningar för att lära sig skjuta och träffa nya vänner.

Snöbollskastning på skolgården är fortsatt inte tillåten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Politiker som ljuger är ett större demokratihot än al Qaida


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sverige-slot-pakt-med-usa-infor-klimatmote_5955727.svd

Vår regering tycks på område efter område ha en officiell agenda och så en helt annan inofficiell och återigen så är det Wikileaks som vi medborgare har att tacka för att vi får veta detta. Oavsett vilken inställning man har i de olika sakfrågor där denna dubbla agenda avslöjats så innebär dubbelspelandet att förtroendet för politiker, rättstat och i förlängningen hela vårt representativa demokratiska system rubbas och förstörs.

Politiker som ljuger utgör på så vis ett mycket större hot mot demokratin än något annat nu existerande hot.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: När media blir maktens megafon


Jag tycker att man måste kunna ställa vissa grundläggande krav på media och medias förmedling av information och nyheter. Att en tidning på ledarplats ger uttryck för sin egen åsikt och syn på samhällsfrågor och problem är naturligtvis tidningens absoluta rättighet.

Däremot så vill jag som läsare att man på nyhetsplats ska agera så objektivt som möjligt, att man kritiskt ska granska de nyheter man förmedlar och att man naturligtvis inte ska agera megafon för särintressen och/eller sprida ren propaganda. Ett sådant agerande undergräver i allt väsentligt förtroendet för journalistiken i allmänhet och för tidningen i synnerhet.

Jag har alltid ansett att SvD, trots sin uttalat alliansvänliga inställning, har klarat balansen mellan objektiv nyhetsförmedling och tidningens egen åsikt på ett bra och förtroendeingivande sätt. Efter att ha tagit del av en artikel 110218 om Säpos behov av signalspaning via FRA har jag fått anledning att ompröva den åsikten för maken till enögd rapportering och den brist på objektivitet som denna artikel uppvisar, var det länge sedan jag såg.

Som artikeln får förstås så står Sverige, p.g.av att Säpo inte tillåtits använda FRA för Signalspaning, inför enorm och omedelbar risk att utsättas för olika typer av terroristhandlingar. Vår enda sköld mot ett fullskaligt terrorkrig, Säpo, står maktlös och svarslös beroende på att de inte ges möjlighet att med FRA:s hjälp massövervaka den svenska mailtrafik som går via utländska servrar.

Detta budskap förmedlas alltså helt okritiskt av SvD. Ingen fundering ägnas åt det faktum att före 2009 fanns ingen sådan möjlighet alls. Ingen tanke ägnas våra nordiska grannar och bröder i Norge som ju dessutom står utanför EU och alltså helt på egen hand måste värja sig och tydligen också gör det i avsaknad av motsvarighet till FRA-lagen. Den FRA-lag de för övrigt också inlämnat klagomål mot hos Europadomstolen.

fra.jpg

För övrigt så vill jag minnas att Säpo alldeles nyligen förklarade att man hade god kontroll över situationen på det här området i samband med att man presenterade sin utredning kring islamistisk politisk extremism för någon månad sedan.

Vad vi kan konstatera är att regeringen nu på punkt efter punkt frångår den politiska överenskommelse som gjordes i september -08. En punkt i den överenskommelsen var just att Säpo inte skulle ha tillgång till FRA.

En annan var att man som enskild skulle kunna kontakta FRA och få besked om huruvida man blivit föremål för deras spaning. Detta säger nu Signalspaningskommitten att FRA alls inte behöver upplysa om. Vilken punkt blir nästa som överges av regeringen blir den naturliga frågan att ställa om man önskar att kritiskt granska den pågående hanteringen. SvD väljer att istället sprida okritisk propaganda.

Vad kallas det för övrigt när man kommer överens om något och en part sedan ensidigt bryter det man varit överens om? Lögn? Bedrägeri? Svindleri? Eller rätt och slätt bara allianspolitik?

Nunc aut nuncuam

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

%d bloggare gillar detta: