Svensk Myndighetskontroll: Äldrepolitisk premiär i bloggen


Jag skulle vilja testa lite reaktioner i ett ämne jag aldrig skrivit en rad om tidigare nämligen äldrepolitiken. Nedanstående är ett utkast till en text för Liberaldemokraternas politik på området. Så tyck gärna till!

I Sverige har vi idag över 2 miljoner pensionärer. Det är en grupp om vilka vi som är i arbetsför ålder, ofta talar på ett sätt som antyder kostnader och problem.

Vi liberaldemokrater anser att attityden mot våra pensionärer måste ändras till att vi ser även dessa som en resurs i samhället. Den erfarenhet och kompetens som finns samlad i pensionärskollektivet måste på ett bättre sätt än idag tas tillvara. Vår medellivslängd har ökat snabbt och det finns bokstavligen massor med människor som långt upp i ålder har mycket kvar att ge.

Framförallt så måste vi, på samma sätt som Liberaldemokraterna gör med andra grupper, lyssna på vad det är pensionärerna själva vill.

Även om kommunala pensionärsråd, KPR, numera finns i praktiskt taget samtliga kommuner i landet, är den gamla kritiken mot deras arbetssätt densamma som den alltid varit: KPR:s aktivitet, legitimitet och delaktighet i beslutsprocesserna är helt beroende av engagemanget från de lokala politikerna, och denna personinsats varierar stort. Enligt pensionärernas ledamöter fungerar en högst väsentlig andel av landets KPR-församlingar dåligt eller inte alls. Detta är ett rent slöseri med resurser.

Några förslag:

-Inrätta aktiva pensionärsråd i alla kommuner och regioner.

-Äldre ska ha personligt inflytande i sin vardag oavsett hur och var man bor.

-Nolltolerans när det gäller äldrediskriminering.

-Pensionärernas inflytande inom äldrefrågor måste öka

Liberaldemokraterna anser att lika skatt för lika inkomst för förvärvsarbetande och pensionärer ska gälla och vårt förslag om platt skatt uppfyller pensionärernas krav i det avseendet. Vi anser också att arbetslivet ska vara öppet för den som kan och vill arbeta, oavsett ålder.

Fakta

Under de närmaste åren kommer den demografiska utvecklingen att innebära att antalet människor i Sverige mellan 65 och 79 år (”yngre-äldre”) ökar mycket kraftigt. Vid 2020-talets början börjar i stället gruppen ”äldre-äldre” (80+ år) att öka.

De ”yngre-äldre” kommer år 2020, jämfört med tio år tidigare, att ha vuxit med 24 % (till nära 1,54 miljoner). Omkring år 2010 omfattar den gruppen 13,0 % av landets befolkning för att fram till 2020 stiga till 15,6 %.

De ”äldre-äldre” ökar under de drygt tio åren mellan 2017 och fram till 2030 med nära 60 % (från 495 tusen till 784 tusen). Andelen i totalbefolkningen stiger under den tiden från 5,2 % till 7,7 %.

Slutsatser och prioriteringar

Det är lätt att inse att det under det närmste decenniet kommer att vara ett mycket stort samhällsintresse att fortsatt hälsa bland de äldre tryggas, både så mycket som möjligt och så länge som möjligt. För samhällsekonomin på sikt torde åtgärder med hälsorelaterade, d.v.s. till sina effekter kostnadsreducerande, mål ha väl så stor betydelse som exempelvis ansträngningarna för att öka statens inkomster genom ökning av antalet arbetande inom befolkningen.

Sjukvården med äldre som patienter samt äldreomsorgen hör till de mest omfattande åtaganden som det offentliga har gentemot sina medborgare. Ungefär 160 miljarder per år av offentliga medel läggs in på dessa områden, vilket är flera gånger så mycket som det offentligas utgifter för andra omfattande politikområden som t.ex. arbetsmarknadspolitiken, familjepolitiken (d.v.s. framför allt barnbidragen), med flera.

Det är enkelt att räkna ut att anspråken från äldregruppen med automatik kommer att växa, i synnerhet omkring 2020-talet och därefter, när antalet äldre-äldre (80+) kommer att öka kraftigt. Man kan säga att vi nu har tio år på oss att förbereda den anstormning av behov som redan är förprogrammerad.

Mycket kraft och pengar går idag bort genom ständiga revirstrider och diskussioner kring vad som är kommunens respektive landstingens ansvar. I allmänhet så är det den som har behovet av hjälp som drabbas.

Liberaldemokraterna är övertygade om att ett avskaffande av landstingen kommer att betyda såväl enklare beslutsvägar, lägre kostnader och bättre vård. Ansvaret för t.ex hemsjukvården ges genom detta till en huvudman, vilket har efterlysts av olika pensionärsorganisationer.

Vi vill dessutom prioritera investeringar, arbete och forskning på följande sju områden

-läkartillgång såväl i särskilt boende som i ordinärt boende

-läkemedelsgenomgångar,

-förebyggande arbete,

-demensvård,

-rehabilitering,

-kost och nutrition,

-det sociala innehållet.

Det är även av utomordentlig betydelse att det civila samhället, både anhörigvårdarna och de organisationer som berörs ges praktisk och ekonomisk möjlighet att utföra sina mer eller mindre självpåtagna uppgifter, att de alltid får utbildning och verksamhetsstöd och att de på ett naturligt sätt blir involverade i behandlings- och omsorgsteamet kring den enskilde.

Ytterligare åtgärder

-Antalet geriatriker och specialister inom äldrevården måste öka.

-Genomför kontinuerlig kompetensutveckling av all personal inom äldrevården.

-I alla kommuner ska finnas stödfunktioner för anhörigvårdare.

-Nolltolerans mot allt ovärdigt, inhumant eller diskriminerande bemötande inom äldreomsorgen.

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 18 februari, 2011, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 4 kommentarer.

  1. Stefan H Ericson

    Äldre och pensionärer som är inom äldrevården, trygghetsboende, serviceboende har en diskriminerande hyressättning. När du bor i vanlig lägenhet betalar du samma hyra som alla andra med samma bostads yta. I äldreboende vilken form de vara må så är det så att alla skall ha exakt lika mycket i ”fickpengar” när kostnaderna är betalda. Är inte detta diskriminering. Varför tar kommunerna alla pengarna av pensionären för att sedan ge tillbaka lite, här i Göteborg är det om jag inte missminner mig 1870 kronor som den enskilde skall ha. Oaktat du har pension på 10 000 eller 20 000 kronor.Var i ligger logiken.

  2. Låter bra men jag har svårt att se hur detta skulle gå till utan en avsevärd ökning av den juridiska pensionsåldern eller ökade möjligheter för 70+’are att arbeta utan att det påverkar deras pension.

    • Michael Gajditza

      Vi måste åtminstone öka flexibiliteten i systemet. Sedan är jag lite osäker på hur systemet med medborgarlön och plattskatt kommer att fungera för pensionärerna?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: