Dagsarkiv: 25 januari, 2011

Svensk Myndighetskontroll: Åkesson öppnar för debatt om beroendeställning


Undrar om Jimmie Åkesson har börjat bli en aning miljöskadad av att vara i riksdagen? Det finns nämligen delar i det han skriver i en artikel på DN debatt idag som skulle kunna tydas så. Det finns å andra sidan delar av artikeln som kan tydas åt ett helt annat håll, varför hela artikeln ger ett lätt kluvet intryck.

Åkesson kräver en nationell handlingsplan mot islamistisk terrorism. Som ett led i att upprätta en sådan handlingsplan så menar Åkesson att utbredningen av islamistiska attityder i det svenska samhället måste undersökas. Han vill att regeringen vågar ta ett initiativ för att undersöka attityderna bland ungdomar.

Hans inlägg i DN föranleds av den debatt som imorgon ska hållas i riksdagen om hur vi ska arbeta preventivt mot islamistisk terror. Åkesson betonar att Sverigedemokraterna inte betraktar muslimer som kollektivt medskyldiga till terrorismen och påpekar att det inte går att sätta likhetstecken mellan muslimer och terrorism.

Men å andra sidan………..

Så kan man ju inte lita riktigt på dom ändå.

Åkesson skriver att även om det är viktigt att knyta kontakter med muslimska organisationer och ge dessa hjälp och stöd i det preventiva arbetet mot islamismen så vore det aningslöst att helt lämna över ansvaret till dessa organisationer som i många fall inte tycks ta arbetet mot islamister och våldsbejakande extremister på allvar.

Detta exemplifierar han med att konstatera att muslimska organisationer de senaste åren tagit emot mångmiljonbelopp från islamistiska stater för att bygga moskéer i Sverige. Det är inte orimligt att tänka sig att detta försatt de muslimska organisationerna i en beroendeställning gentemot mycket extrema islamistiska regimer som praktiserar islamisk sharialagstiftning.

Denna invändning mot muslimska organisationer är intressant att han använder eftersom det öppnar för att konstatera att på motsvarande sätt är det alltså inte orimligt att tänka sig att Sverigedemokraterna försatt sig i en beroendeställning till en del olika bidragsgivare som inför val överlämnat stora belopp till SD.

För att ha råd med 2004 års valkampanj till EU-parlamentet tog partiet hjälp av den belgiske mångmiljonären Bernard Mengal. Han har genom åren gjort sig känd för tal om ”den nordiska rasen” och propaganda mot svarta, muslimer och judar. Partiledare Jimmie Åkesson och andra i dag ledande sverigedemokrater som Björn Söder, Mattias Karlsson och Richard Jomshof kände till Mengals idéer men valde ändå att ta emot kampanjbidraget. I partiets utskick beskrevs Mengals åsikter som ”Sverigevänliga”.

Det är alltså, med Åkessons egna ord inte orimligt att tänka sig att SD står i en beroendeställning gentemot Bernard Mengal om vilken följande kan läsas i Wikipedia:

Bernard Mengal, är en belgisk fastighetsägare och förläggare av böcker och tidskrifter med nationalistisk tendens och rasistiskt innehåll.

För närvarande (2008) ges de fornnordiska tidskrifterna Megin och Racines, samt det filosofiska magasinet Contre-Thèses ut av Mengal. I sistnämnda magasin konstaterade Mengal i maj 2002 att islam ”inte är ett religiöst problem utan ett rasproblem”.

Det ska bli intressant att lyssna på morgondagens debatt.

%d bloggare gillar detta: