Dagsarkiv: 16 januari, 2011

Svensk Myndighetskontroll: När fångar dör vill kriminalvården helst tiga


Ska straxt börja göra mig klar för en tripp till Stockholm med allas vårt favoritföretag, SJ. Det är dags för ett möte med det vi kallar styrgruppen inom Liberaldemokraterna och nästa söndag ett stormöte. Det manifest jag hållit på att skriva är nu nästan klart. Det blev betydligt längre än jag trodde från start vilket det finns många förklaringar till. Den självklara är att vi naturligtvis har massor av ny och bra politik vi vill föra ut!!  🙂

Natten mellan fredag och lördag så begick ytterligare en intagen självmord i häkte. Det är nu det fjärde självmordet som inträffat under en tvåmånadersperiod inom Kriminalvården. Jag sitter i styrelsen för FRIO, fångarnas riksintresse organisation, och vi har nu under en längre tid begärt att få ett möte och en diskussion med kriminalvårdens ledning för att diskutera detta.

Vi möttes först av total tystnad. Därefter så blev plötsligt ett möte bestämt vilket kom att inställas igen efter att kriminalvården ändrat sig. Den maktfullkomliga attityden säger egentligen det mesta och visar på ett alldeles skrämmande tydligt sätt på vilken människosyn man företräder. FRIO representerar via de olika anstalternas förtroenderåd i stort sett hela det svenska fångkollektivet. Att vägra kommunikation är en direkt inbjudan till konfrontation.

En sådan utveckling drabbar i första hand den kriminalvårdspersonal som jobbar så att säga på golvet och nära de intagna. Genom sitt agerande agerar kriminalvårdens ledning inte bara kontraproduktivt, man agerar även i vad som måste vara direkt strid med de anställdas intresse och försämrar med detta deras arbetsmiljö på ett oerhört ogenomtänkt sätt.

Jag vill därför med detta även uppmana såväl fackliga förtroendevalda samt skyddsombud ute på anstalterna att agera för att ett möte ska komma till stånd mellan parterna. FRIO söker inte konfrontation eller strid, vi söker möjligheter till samtal och vi begär att en opartisk utredning ska göras kring dödsfallen. FRIO förbehåller sig dock rätten att i alla situationer agera för vad vi anser vara våra medlemmars bästa.

Att vara intagen i kriminalvårdsanstalt betyder att ansvaret för den egna tillvaron i hög grad övergår till den part som är ojämförligt starkast. Vi begär att den parten agerar på sätt som sägs i det regelverk som styr förhållandena på varje kriminalvårdsenhet och att man gör så med humanism och människovärde som ledord. Det kan aldrig någonsin sägas vara för mycket begärt i en civiliserad rättsstat.

Detta är det första inlägget här i bloggen på detta tema. Måndag och tisdag kommer ytterligare två stycken och i samband med tisdagens inlägg så ska också ett beslut antingen fattas eller meddelas. Till detta och till vad det innebär återkommer jag.

361866_170_110.jpg
Häktescell
%d bloggare gillar detta: