Svensk Myndighetskontroll: Funderar på att stämma staten.


Har tänkt.

Såhär blev det.

Jag har funderat lite här hemma på kammaren kring Europakonventionen och det faktum att den sedan 15 år är svensk lag. Utifrån det ställde jag upp följande

 

Förutsättningar

  1. Europakonventionen är sedan 1995 svensk lag

  2. Brott mot svensk lag genom vilket jag blir kränkt, skadas etc. kan handläggas av JK eller en svensk domstol.

          3. Om man bryter mot konventionen så bryter man mot svensk lag.

  4. Jag påstår att jag blir utsatt för en kränkning, i första hand i strid med konventionens/lagens artiklar om rätten till skydd för privat och familjeliv (artikel 8) och yttrandefrihet (artikel 10) samt rätten till effektiva rättsmedel. (artikel 13)

  5. Jag lämnar inte in skadeståndsanspråk till JK eftersom detta ligger vid sidan av JK:s uppgifter.

  6. Jag stämmer staten vid Västerås Tingsrätt

  7. Skadestånd för den kränkning som konventions-/lagbrottet innebär yrkas enligt skadeståndslagen.

 Jag är fullt medveten om att bevisbördan för den påstådda kränkningen ligger hos mig och anser att jag har goda möjligheter att visa att lagen står i strid med konventionen och den praxis som Europadomstolen har tillämpat i liknande mål.

Just vad gäller FRA så kan man möjligen avslå det med hänvisning till att det ligger ett klagomål i Europadomstolen och väntar på ett avgörande. I det läget så kan man tänka sig motsvarande fast med datalagringsdirektivet så snart det är infört.

Efter alla justeringar av FRA-lagen så kvarstår, enligt min uppfattning, följande brister i förhållande till konventionen och praxis.

efa8d0ca73e25469.jpg

A. I den nuvarande lagen omfattas all elektronisk kommunikation som går över Sveriges gränser av signalspaningen. Det är en extensiv omfattning och själva omfattningen i sig innebär att kravet på att spaningens omfattning måste vara proportionerlig, såtillvida att det ska finnas en balans mellan mål och medel, uppfylls härigenom inte.

B. Det saknas närmare föreskrifter för när och till vem som FRA får lämna ut uppgifter. I nuvarande lag är det iofs enbart Regeringen och Försvarsmakten som nämns, dock utan precisering. Av den debatt som nu pågår ser det också ut som att såväl polis som tull också ska ges del i infon. Avsaknaden av mottagarprecisering strider mot Europadomstolens praxis.

C. För att lagen ska vara godtagbara så krävs att det tydligt stadgas hur förstöring av lagrat material ska gå till, vem som fattar sådana beslut, när information inte får förstöras etc. Lagen brister i detta hänseende.

D. Enskilda ska ha rätt att få övertramp från statens sida rättsligt prövade och en rätt till skadestånd om staten fälls för sina misstag.

Lagen innehåller en skyldighet att i vissa fall informera den som blivit utsatt för spaning och man kan hos kontrollmyndigheten begära besked huruvida man blivit utsatt för spaning.

Men när försvarsadvokater som kommunicerar med sina klienter, journalister som kommunicerar med uppgiftslämnare, eller präster som kommunicerar med personer i nöd, felaktigt avlyssnas, finns ingen skyldighet att informera dem om detta. Det är en uppenbar brist.

E. Det är mycket svårt för en enskild att avgöra om han eller hon riskerar att bli avlyssnad. Det beror på att det är olika regler för elektronisk kommunikation som går i kabel jämfört med kommunikation som går i luften, och det är olika regler för till exempel e-post som går över Sveriges gränser jämfört med e-post som stannar inom Sveriges gränser. Slumpen avgör hur elektronisk kommunikation färdas och slumpen får inte, enligt praxis, vara avgörande när det handlar om inskränkningar av den personliga integriteten.

F. Det finns en risk för att grundlagsskyddade källor röjs. En person som exempelvis i ett e-postmeddelande lämnar en uppgift till en journalist på en tidning har rätt att vara anonym, det stadgas i svensk grundlag. Staten får inte efterforska en sådan källa, det är brottsligt. Men FRA-lagen innebär att sådan känslig information kan avlyssnas av FRA, i strid med grundlagen. Europakonventionen tillåter inte signalspaning som innebär brott mot andra nationella lagar och regler.

Så det kan vara dags att stämma staten.

En kul vinkel till är att om jag förlorar och uttömmer alla svenska rättsmedel så kan jag få det prövat i Europadomstolen om den svenska tolkningen står i överensstämmelse med domstolens egen.

Terrorutbildning.jpg

Nunc aut nuncuam

Lägger till ett par rader.

Högsta domstolen har genom ett antal diskussioner och avgöranden kommit att lyfta konventionen inom svensk rätt till att bli betydligt mycket mer betydelsefull som källa för hur man ska se på olika rättighetsmål. Se t.ex Se NJA 2005 s. 462, 2005 s. 726 samt diskussionen i NJA 2003 s. 527 och 2003 s. 217. NJA 2007 s. 295 är det senast avgjorda målet av HD där detta resonemang har bärighet.

Det kan låta som en paradox men det kan faktiskt bli så att det blir skadeståndsrätten som räddar frihet och demokrati åt oss. Egentligen borde det inte förvåna att det till sist ändå och som vanligt kan komma att handla om pengar. Om det börjar kosta att kränka rättigheter så kanske man söker alternativ? Mänskliga rättigheter + skadeståndsansvar/sanktion = ett fungerande skydd mot överheten.


 

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 12 januari, 2011, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 10 kommentarer.

 1. Jättebra inlägg!Alldeles rätt!

 2. Bra artikel som är i min smak MichaelNu förstår du vad jag menar med en konsekvens-utredning.

 3. Fy fabian vad jag gillar dig Michael Gajditza!! Du är metaforiskt talat det närmaste vi kommer en riddare i vårt land…och om det visar sig att du slåss mot väderkvarnar, så är du fortfarande en hederns man!!Massor av Hemikramar ♥

 4. Intressant. Några kommentarer:A. Misstänker att ett tänkbart försvar här är att det ”bara” är vissa signalbärare som FRA får tillgång till. Att dessa i sig kan innehålla gigantiska trafikmängder kan nog en enögd lagvrängare bortse från. Det är ju trots allt en avgränsning 😉 I etern tror jag däremot att FRA får spana fritt.B. Håller med, men man bör nog skilja på vilka som får inrikta FRA och till vilka FRA får rapportera. Det finns till exempel inga lagliga hinder för FRA att redan idag rapportera till t.ex. Säpo. Däremot får inte Säpo lägga direkta spaningsuppdrag (än så länge). Jag skulle dock tro att regeringen snickrat ihop någon liten fiffig interimslösning, kanske med benäget bistånd från utländsk signalspaningsmyndighet, för att gå runt hela saken. Senast efter Stockholmsbombaren har säkert saker och ting förändrats. Jag vägrar tro att polisen i praktiken saknar inriktningsmöjlighet.D. Underrättelseskyldigheten kritiserades av FRA själva som meningslös redan under remissomgången. Datainspektionen framförde samma kritik i sin FRA-rapport i december.E. Här tycker jag det allvarligaste är massinhämtningen av trafikdata i utvecklingsverksamheten, som även Datainspektionen tar upp. Den slår helt godtyckligt. Råkar man kommunicera i ett trafikstråk som intresserar FRA är sannolikheten hög för att ens trafikuppgifter blir lagrade hos FRA i upp till 12 månader. Detta skriver DI rent ut. Mycket uppseendeväckande.F Här är det nog ingen större skillnad mot vad som gäller vid användning av hemliga tvångsmedel. Om sådan trafik av misstag avlyssnas ska den omedelbart förstöras. Misstänker att FRA:s regelverk liknar polisens. Slutligen: Apropå förhöjd hotbild med anledning av Stockholmsbombaren:http://www.svd.se/nyheter/inrikes/polisjakt-efter-bon-pa-busshallplats_5861715.svdOm väktare och ”vanligt folk” drabbas av dylik paranoia, hur ska det då inte se ut i underrättelsevärlden just nu?

  • Michael Gajditza

   E och F är som jag ser det glasklara ur Europadomstolssynvinkel. Jag tänker börja fila på en stämningsansökan. Viktigast blir att ställa de yrkanden jag kommer att ha på rätt sätt. HD har alltså tidigare avgjort på ett positivt sätt avseende artiklarna 5 och 6 i konventionen. Jag hävdar kränkning enligt 8, 10 och 13 så det är en helt ny match.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: