Svensk Myndighetskontroll: För några år sedan fanns det fler frihetliga partier, vilket är detta?


Riksdagens arkiv är ofta en källa till glädje för den som söker någon form av politisk kontinuitet och konsekvens hos de olika partierna. Genom att titta igenom motioner och annat så får man en god bild av hur partierna förändras, om de har någon sorts ideologisk kompass och om det finns företrädare som idag säger något annat än vad de sa för några år sedan.

Den som har en ideologisk kompass att följa är i allmänhet konsekvent och utgår från sin ideologi. Bland de politiker som inte har riktig ordning på kompassen finner vi dom som vi brukar benämna kappvändare.

Idag har jag hittat en motion kring ett partis syn på grundlag och demokrati m.m och det är en s.k partimotion från 1997.

Som ni förstår så handlar det alltså om ett parti som vid den tiden var i opposition men jag har maskat sådant som gör att man kan identifiera partiet och tänkte överlåta till er som läser att själva avgöra vilket parti ni tror att det är. Jag har också kortat ner den ordentligt då partimotioner i allmänhet är nästan lika långa som propositioner.

Detta är vad partiet skrev:

Under innevarande mandatperiod har partiet tvingats att ständigt motivera och försvara grundlagarna med anledning av den bristande respekt för grundlagarnas syften och principer som alltför många av regeringens lagförslag har uppvisat. En rad lagar har drivits igenom trots hård kritik.

Strax före jul avgav regeringen ett förslag till lagstiftning om ansvar för elektroniska anslagstavlor, s.k. BBS:er. Förslaget ålägger innehavaren/tillhandahållaren att under straffansvar med fängelse upp till två år i straffskalan, hålla uppsikt över och gallra bort alla de meddelanden som sänds till BBS:n.

Härigenom införs i princip ett ensamansvar enligt grundlagens modell men utan motsvarande grundlagsskydd. Från flera remissinstanser och från oss har riktats kritik mot detta eftersom det kan befaras att den som hotas av fängelsestraff i tveksamma fall kan komma att hellre gallra bort för många meddelanden än för få med obefogade yttrandefrihetsinskränkningar som följd.

Denna oroväckande utveckling fullföljs nu av regeringens förslag rörande barnpornografifrågan, som utgör kulmen på regeringens många ingrepp i grundlagsbestämmelsernas principer.

Vid en summering av konsekvenserna av genomförd lagstiftning och aktuella propositioner framträder bilden av ett alltmer hotat grundlagssystem, vars skydd steg för steg håller på att gröpas ur.

Vårt grundlagssystem tål inte hur stora påfrestningar som helst utan blir instabilt i likhet med alla andra system som utsätts för angrepp mot bärande principer eller där byggstenar helt sonika plockas bort. Successiva ingrepp leder oundvikligen till försvagningar av hela konstruktionen som till slut riskerar att rasa ihop och det oavsett vad systemet gäller.

Om man tillåter sig att göra avkall på de grundlagsprinciper som syftar till att säkerställa medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter gentemot statsmakternas ingripanden, så försvagas demokratin och medborgarnas skydd för grundläggande friheter.

Resultatet blir en omvänd demokratiseringsprocess som inskränker i stället för att utvidga medborgarnas demokratiska friheter. Detta är precis vad som skett efter regeringsskiftet hösten 1994. Regeringen har med flera principiellt förkastliga lagförslag kunnat öka statens makt över den enskilde individen.

En stor fara ligger också i att regeringens lättsinniga förhållningssätt till våra grundlagar i sin förlängning kan leda till en försvagning av medborgarnas, politikens och det övriga samhällslivets respekt för de demokratiska värden som grundlagarna ytterst ger uttryck för.

Medborgarnas demokratiska friheter är inte en gång för alla givna. Demokrati i vid mening är inte ett statiskt tillstånd utan måste ständigt försvaras mot statsmakternas mer eller mindre starka hot om inskränkningar.

I våra grundlagar har slagits fast principer som utgör grundvalarna för det demokratiska samhällsskicket och rättsstaten. Av regeringsformens (RF) portalstadgande kan vi bl.a. utläsa folksuveränitetens princip, att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt samt att den offentliga makten utövas under lagar. Härigenom slås fast att Sverige i formell mening är en demokrati och en rättsstat.

RF:s rättighetskatalog uttrycker också grundsatsen att staten är till för människorna och inte människorna för staten. Härigenom tillerkänns medborgarna vissa fri- och rättigheter gentemot staten. Hit hör bl.a. yttrandefriheten som innebär att medborgarna skall vara tillförsäkrade att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.”

Jag stoppar där och så lägger jag till att det som står i fet stil är inte skrivet så i motionen utan det är mina små tillägg för att på vissa ställen särskilt understryka att det som detta parti sa då är sådant vi Liberaldemokrater säger idag.

Det handlar alltså om ett av allianspartierna och om ni ställer vad som sägs i motionen mot de lagar som alliansen hittills infört under sin tid vid makten så antar jag att ni har lika svårt som jag att få detta att gå ihop men frågan borde ju ställas till det här partiet egentligen och jag blir inte ledsen om någon också gör det!

Så, vilket av de borgerliga partierna är det?

34dfb050a6fd8568fcb9019fa96cc842.jpg

Nunc aut nuncuam

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 10 januari, 2011, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 5 kommentarer.

 1. MichaelVad jag menasr med fördomar så äger våra politiker de största av fördomar i nästan vad det än gäller och det vet du lika bra som jag.Antirasisterna skapar rasister antingen som hjärnspöken eller så finns dem men det märkliga är som också är förenligt med sjuklöverns politik att det är bara svenskar som kan vara rasister, personligen känner jag inte till en enda rasist i varken vårt eller i något annat läger. Jag menar på att skriker man akta dig för vargen osv. så dyker den upp och då kan man dra slutsatsen därom.Du är lite av att vara svenskfientlig som kallat svenskar för nazister och detta är ju din fördom om t.ex Sd och den får du behålla om du vill eftersom det är din åsikt sedan om det är sant eller inte visar sig säkert med tidenHåll med om att en konsekvensutredning behövs, för att få folket att hålla sams, ett samhälle som är utpräglat fientligt blir med tiden en Anarki och jag anser att vi närmar oss detta samhälle i en rasande fart.Mycket mer skulle jag kunna peka på som inte stämmer överens med vad som menas med att leva i frihet och framförallt i trygghet jag vet orsaken till att vi inte gör det och det beror på dessa meningsmotsättningar som finns med alla sk kulturberikare och våra folkvalda är skulden till det hela!

 2. Inte bara är det moderaterna som skriver så, utan det ‘är självaste Carl Bildt som står som huvudförfattare och Beatrice Ask som medförfattare (jag erkänner, jag fuskade och kikade i facit — AKA Google).”Motion till riksdagen1997/98:K18av Carl Bildt m.fl. (m)”Usch ja, politisk opportunism när den är som värst. Bra grävt, för övrigt!

  • Michael Gajditza

   Tack! Det där var ju den moderata politiken fram till Reinfeldt-Schlingman tog över. Vad jag inte begriper är att folk stannar då politiken läggs om 180 grader?

 3. Är det inte hög tid att göra en KONSEKVENS-UTREDNING i Sverige för att få slut på alla dessa fördomar som figurerar hela tiden runtom i landet, där regimen inte är oskyldiga på något sätt, snarare tvärtom, genom att de för en förnedrande och föremjukande politik och massmedia hakar på för att förstora upp saker och ting och någonstans sitter det duktigt självgoda och präktiga människor och jublar över eländet.Det finns en orsak till allting och vår och allas uppgift är att kartlägga grogrunden för detta hat och förakt som växer sig allt större för varje dag som går, som till slut blir till en mänsklig explosion av alltihop, där alla söker sin hämnd för allt spott och spe som folk fått utstå dygnet runt de senaste 40 åren, med denna vansinniga mångkultur som är roten till allt ont i samhället!Vi måste få riksdagen till att genomföra en konsekvensutredning innan vi har ett inbördeskrig på halsen!Vi måste klassa alla som skriker rasist som förståndshandikappade, för det ligger mycket i detta påstående som sker i rent oförstånd, för de har inte en aning om dess konsekvens och vad de ylar om.Bötfäll antirasister för förtal! Detta kanske skulle få tyst på dem med sitt ofog att anklaga folk för rasister, som i grunden är baserat på rena barnsligheterna som bottnar i okunskap om begreppet orsak och verkan, alltså det är antirasisten som skapar rasister och inte tvärtom som de själva har blivit itutade sedan barnsben av dumma föräldrar som i sin tur är indoktrinerade av politisk lögnpropaganda, så nog behövs det en konsekvensutredning den saken är klar!

  • Michael Gajditza

   Jaha och hej själv, det var ett tag sedan. Du har varit och tränat gallan märker jag…….Att fördomar ska bekämpas är jag nog den förste att skriva under på som du säkert vet. Vilken fördom menar du? När du skriver konsekvensutredning, menar du då konsekvenserna av den fördom du syftar på? Eller konsekvenserna av att klassa alla som skriker rasist som förståndshandikappade? Dyrt blir det i alla fall och om det är i enlighet med tankarna i arbetslinjen törs jag heller inte säga riktigt.Sedan så säger du att vi ska bötfälla antirasister för förtal. Av vem? Andra antirasister? Om antirasisten skapar rasister, vad skapar då rasisterna?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: