Dagsarkiv: 3 januari, 2011

Svensk Myndighetskontroll: Centerpartist följer Ask i spåren – förordar skamstraff


http://www.unt.se/24unt/embedPlayer.swf?s=844493&p=1089620&d=2011-1&c=1182949&st=0m0s

Stefan Hanna håller på att göra sig berömd och med detta har han väl besvarat min slutfråga i förra inlägget om vilken människosyn han företräder.

Lägg även särskilt märke till hur tanken på skamstraff sprider sig inom alliansen. Den här gången ska människor kläs ut och visas upp vid stormarknader.

http://www.unt.se/uppsala/hanna-vill-kla-bidragsfuskare-i-hyenadrakt-1182680.aspx

Svensk Myndighetskontroll: Skattereduktion för likhet och medeltal


http://www.expressen.se/ekonomi/1.2274968/kommunalrad-vill-ha-tjockisskatt

http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article8357190.ab

Morgonstund har guld i mun!

Ett fullständigt obegripligt uttryck som jag inte tänker ägna någon tid alls åt mer.

Kan man inte sova så kan man sitta och fundera och då kan man komma på saker. Inatt har jag kommit på att det finns massor av områden som fortfarande inte nyttjas effektivt som skattekällor. Därför har jag nu kommit på en lysande tanke som jag tror att jag t.o.m ska ta patent på så att ingen stjäl eller piratkopierar den.

Jag har kommit fram till ett fullständigt och totalt rättvist skattesystem som jag kallar

 Det gyllene medeltalets skatteprincip

Ett särskilt tack måste jag rikta till Centerpartiets Stefan Hanna, som är kommunalråd i Uppsala, utan hans förslag om särskild skatt på överviktiga hade mitt förslag aldrig blivit verklighet. Hanna säger i sin blogg att det är inte mer än rimligt att överviktiga betalar mer eftersom de utsätter det gemensamma systemet för mycket större påfrestningar.

Stefan_Hanna01.jpg
Stefan Hanna

Det framgår inte av artikeln om han avser att ha en progressiv skatt eller om det ska vara samma skattesats hela vägen men även den frågan har jag en bra lösning på som jag ska skicka till honom. Det system jag föreslår bygger på den mycket goda statistik vi har i Sverige över det mesta.

Tack vare en mängd nya fiffiga lagar så kan vi idag också övervaka människor på ett aldrig tidigare skådat sätt och detta innebär även det stora fördelar för mitt nya skattesystem som i grunden utgår från att alla människor är olika och att alla människor därför också ska betala olika skatt. Vi ska ha respekt för allas rätt att vara olika, en del mer än andra, men vi får heller inte dra oss undan den obehagliga sanningen, olikheter kostar!

Skatt kan användas som ett effektivt incitament för att få människor att ändra vanor och beteenden och genom att göra det så kommer man också att kunna påverka sin egen skatt. Nyckelordet och det som kommer att vara det mest eftersträvansvärda för varje svensk i fortsättningen är likhet.

Sedan många år så har vi använt begreppet medelsvensson för att så att säga beskriva den genomsnittlige svensken. Inte sällan har det gjorts på ett föklenande sätt men min reform kommer att vara en hyllning av just medelsvensson vars status kommer att bli för evigt förändrad. Medelsvensson – vår nye hjälte!!

Detta eftersträvansvärda och nästan sakrala mål ska uppnås genom och åstadkommas av en genomgripande skattereform där det heliga medeltalet kommer att vara det som styr skatteuppbörden. Ju längre man ligger från detta medeltal, desto högre kommer skatten att bli.

Om vi utgår från Hannas skatt på feta så är det ju även så att det finns sjukligt smala människor som också dom belastar samhället mer än de som är präktigt medelfeta. Tanken är att vi på 100 lämpliga områden av alla de områden där vi har tillgänglig statistik, ska låta medeltalen i den statistiken utgöra en lägsta punkt i skatteskalan.

Nu vet jag inte på rak arm vad svensken väger i genomsnitt och här får vi naturligtvis även olika skatteskalor för män och kvinnor vilket får sägas vara ett synnerligen feministisk tilltalande inslag i frågan. Låt oss för exemplets skull säga att män väger 80 kg i genomsnitt och kvinnor 67 kg och så bygger vi skatteskalan utifrån det.

tjock-man_27386045.gif

De som väger exakt som medelsvensson betalar den lägsta skatten och sedan betalar man utifrån hur mycket man själv avviker från detta genomsnitt. För att stimulera människor extra att försöka nå snittet så föreslår jag även att skalorna görs progressiva då avvikelsen från snittet är större än 50%. En stor fördel för den enskilde blir att han med detta system själv kan påverka sin skatt i hög grad, genom att så mycket som möjligt söka anpassa sig till medeltalet.

Vissa undantag måste göras som t.ex för medelålder eftersom spädbarn annars skulle komma att drabbas väldigt hårt. Genomsnittligt antal barn får också lov att avrundas på något sätt eftersom de med två barn annars skulle få en skattemässig fördel gentemot de med ett barn. Även skatteverket har förståelse för att ett medeltal på 1,7 barn kan vara svårt att åstadkomma i det verklige livet.

Detta kommer även att utgöra en stimulans för tidigare tysta samhällsgrupper och en begränsning för de som pratar mycket eftersom det kommer att vara mest lönsamt att prata lagom mycket. Viss svårighet ser jag även med begreppet dumhet och beräkningsgrunden för medeltalet. Jag tror dock att tillsättandet av en analysgrupp kan vara modellen för att få fram ett så korrekt värde som möjligt.

Analysgruppens uppgift blir att analysera landets samtliga politiker för att få fram exakt hur dumma dessa är i genomsnitt. En gissning i sammanhanget säger mig att ett visst kommunalråd i Uppsala kommer att få betala ordentligt med skatt. Dels beroende på att mannen i fråga tycks prata mycket men framför allt för att han kan komma att utgöra något av skalans slutpunkt på den sida där de dummaste finns.

Stefan Hanna. Att särskilt beskatta människor med övervikt är nog ett av de mest korkade förslag jag hört och jag har hört många. Om du anser att överviktiga utsätter det gemensamma för stora extra påfrestningar så kan du kanske ta dig en kort funderare på vad somliga politiker gör. Jag skrev kort funderare, eftersom jag är säker på att du ändå inte kommer att kunna prestera ett vettigt svar.

Min förståelse för och min uppskattning av att Centern ser ut som ett parti som har sin framtid bakom sig blir, med hjälp av uttalanden av den sort som du gjort, bara större. Jag undrar också vilken grundläggande människosyn man egentligen har när man kläcker ur sig sådan smörja?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Hockeyförbundets agerande historielöst, fegt och oacceptabelt


Skönt att vara tillbaka i vardagen igen. Visst är det skönt med helger och det som hör till men det finns också en känsla av lättnad när det är över. Det är i alla fall min åsikt.

Bläddrade lite i tidningar på nätet när jag kom hem för en stund sedan och hittade en sak jag reagerade kraftigt på.

Svenska ishockeyförbundet stänger av en hockeydomare.

Särskilt mycket hockey pratas det normalt inte här i bloggen och det ska jag inte göra nu heller för avstängningen har bara koppling till sporten p.g.av de inblandades engagemang i densamma.

Domaren stängs av för att han publicerat en muhammedkarikatyr på sin facebook. Förbundet har kopplat in Säpo och är uppenbarligen rädda för att domarens privata åsikter/handlingar ska få en negativ effekt för hockeyn, domaren ska ha blivit beskylld för att vara rasist, men eftersom Säpo kallats in så får man förmoda att rädslan också gäller eventuella framtida hot och/eller aktioner mot pågående evenemang.

Domaren har å sin sida hävdat att yttrandefriheten även gäller hockeydomare och idag alldeles specifikt, honom själv.

Klart att den gör!

Hockeyförbundet, om några, borde vara ett förbund som har en förståelse i den sortens frågor. Det är alls inte så många år sedan som bevakade ryska och tjeckiska hockeyspelare ibland passade på att hoppa av och då sökte asyl här i Sverige eller fick hjälp att söka vidare till USA eller Kanada.

Nu ska jag då, på förekommen anledning som det heter, berätta för hockeyförbundet att ett av skälen för dessa avhopp var att här fanns något som dessa spelare saknade nämligen yttrandefrihet. Det är en av de friheter man har i en demokrati och dessa friheter är det som vi med alla medel ska både förklara och försvara.

Vi ska förklara för dom som inte vet vad detta innebär och hur det fungerar och vi ska också förklara att yttrandefrihet är en av de grundstenar som demokratin vilar på.

Vi ska även försvara den mot de personer och ideologier som angriper den. Faktum är att det är ett försvar som är så grundläggande viktigt att vi faktiskt också får vara beredda att dö för den. Miljoner människor gav sina liv för detta för bara 65-70 år sedan. Ytterligare ett stort antal har dött sedan dess och att idag inte stå upp för och fortsätta det försvaret, vore att säga rakt ut att de offrade sina liv förgäves.

Svenska Ishockeyförbundet framstår genom det fattade beslutet inte bara som helt historielösa, de framstår även som ickedemokrater och dessutom som fega och ryggradslösa ickedemokrater. Vad de heller inte tycks förstå är att det beslut de nu tagit innebär att den vita flaggan är framme och att beslutet innebär en kapitulation för de som genom t.ex terrorism vill stänga vårt öppna samhälle och ta vår demokrati ifrån oss.

Hockeyförbundets beslut är därför helt oacceptabelt och den berörde domaren måste tillåtas att omedelbart få döma igen.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

%d bloggare gillar detta: