Svensk Myndighetskontroll: Är Ask det svagaste kortet?


Jag hade en sån där aha-upplevelse för ett par timmar sedan då jag någonstans på nätet läste om sossarnas inre kramper och konvulsioner vad gäller såväl politik som partiledare.

Politiken får dom reda ut själva men vad gäller partiledaren så har jag väl aldrig tillhört Mona Sahlins fan-club men inatt så slogs jag plötsligt av vilka svårigheter de ändå brottas med då jag själv föärsökte komma på tre sossar som skulle vara bättre partiledare än Sahlin. Det räcker ju iofs med en men för urvalets skull så försökte jag hitta tre. Pröva själv. Det är inte så lätt som man först tror.

Opinionsläget på allianssidan kan numera uttryckas så här: Centern plus Kristdemokraterna är tillsammans lika stora (små) som Folkpartiklarna som i sin tur är en femtedel så stora som Moderaterna. I Mauds fall beror det på Maud och i KD:s på att partiet har alldeles för många så kallade ”sistagångsväljare.”

maud1 (Mobile).jpg

Jag tränar på att skriva kortare men funderar istället på att minska storleken på bokstäverna……Oskyldig

Sen så läste jag en massa kommentarer i olika bloggar kring Wikileaks etc. varav en del i stil med denna:

”Assange borde ställas inför rätta och spärras in på livstid. Han har sett till att publicera material som inte han eller någon annan av alla vänsterkramare har med att göra. Mängder med människor hamnar i direkt livsfara pga den här våldtäcksmannen. USA kommer se till att han får vad han förtjänar. Har man gett sig in i den här typen av ”lek” så får man räkna med konsekvenser.”

och denna:  ”Att stjaela och publicera hemligstaemplat material aer vael detsamma som spioneri. Och der aer och skall vara straffbart och har inget att gora med tryckfrihet.”

På dessa skrev jag bl.a detta: ”…hade det varit New York Times så hade ansvarig journalist fått Pulitzerpriset. Det ska inte gå att dölja t.ex krigsbrott bakom en hemligstämpel. Har svårt att förstå dom som anser att avslöjandet av tortyr är ett värre brott än att tortera??

I mindre skala antar jag att de flesta anser att lex Sara är en bra lag och att Sara gjorde rätt som avslöjade missförhållandena? De flesta anser numera också att IB avslöjandet var bra för Sverige. Kan nån ge ett exempel på att ett demokratiskt samhälle någonsin har förlorat långsiktigt på att nån hemlighet avslöjats?”

Därefter så hade jag vaknat till så tankarna gled in på varför jag ändå tror att det sista telegrammet också är äkta och då frågan är aktuell hos Christian så skrev jag även där en replik som, det ska erkännas, åter blev lite längre.

Den som orkar får ändå gärna följa mitt resonemang kring fru Ask och hennes agerande. En del har kanske nån läst tidigare men det är först nu som jag själv tycker mig ana en förklaring till hennes metamorfos i negativ riktning sedan hon blev justitieminister och det vore roligt att höra vad andra känner o tycker om den fundering jag har kring detta.

barbex11000794921140815278.gif

@ntp, Vi har haft några diskussioner förr och det tycks vara dags igen efter att ha läst en del av vad du åstadkommit i debattväg på den här sidan. Jag måste bara fråga först, Du är väl inte sjuk eller nåt sånt? Jag undrar eftersom jag tycker att din argumentationsnivå är så mycket sämre här och nu än vad den var i våras på din sida? Det kanske bara är den där berömda skillnaden på hemma- och bortaplan?

I det som nu utspelas så är det min uppfattning att Beatrice Ask är regeringens svagaste kort och den spricka, i en för övrigt av krämardoktor Schlingman iordningställd och välbyggd mur/fasad, som till slut kommer att bli regeringens fall. Du vill förmodligen veta vad jag bygger detta på?

Det vore förmätet av mig att påstå att jag känner Beatrice Ask. Jag lärde däremot känna hennes politiska engagemang och patos på -80 talet då hon, bl.a med min röst i bagaget, blev förbundsordförande i MUF efter Gunnar Hökmark 1984. Ett år som ser ut som en tanke idag…..!

Ask är ett år äldre än mig och 1984 var vi alltså 27 resp. 28 år och mycket politiskt engagerade i det MUF som vid den tiden var mycket liberalt med en falang i Uppsala som närmast får betraktas som Libertariansk. MUF:s stora uppgift vid den här tiden var att driva frihetsfrågor och främst då naturligtvis i relationen medborgare-stat där statens grepp var alldeles för tight och inskränkande. Om du nu funderar på varför jag berättar allt detta så ge mig bara en liten stund till så klarnar det.

Jag har ingen aning om hur gammal du är men min erfarenhet av människor och då särskilt av den sorten som är politiskt aktiva är att från 25 års åldern och uppåt så är det mycket sällsynt med några stora politiska omsvängningar rent ideologiskt.

Jag har t.ex definitivt samma grundläggande ideologisk hemvist som den jag hade då. Såvitt jag kunnat bedöma så gällde samma sak för min f.d förbundsordförande också under de år som har gått sedan dess. Som skolminister 1991-94 så drev hon olika frihetsfrågor och så är också fallet ända fram t.o.m 2006 års valrörelse då bl.a hon och Henrik von Sydow pressar V och Mp på besked om de är för en fortsatt marsch in i Bodströmsamhället.

1621a317ba343289.gif

Bea, likt för övrigt även Hökmark, stod upp för det som då präglade, tidigare alltid har präglat och ända fram t.o.m partimotionen ”Frihetens författning” år 2005 också fortsatte prägla Moderaterna nämligen att partiet i mina ögon stått upp för frihetstanken för den vanliga enskilda människan.

Jag tror också, som sagt, att de värderingar och den grundläggande ideologiska hållning man har i olika samhällsfrågor då man nått 30-årsåldern därefter inte förändras i någon avgörande grad utan är de grundläggande värderingar som sedan under resten av livet fortsätter att prägla dig som människa.

Framförallt så tror jag inte att någon, som så sent som åren 2005-06 i skarpa ordalag kritiserar olika förslag helt i konsekvens med vad vederbörande tidigare sagt och gjort under sin politiska gärning, kan förändras i sin grundläggande syn på världen på det sätt som Beatrice Ask och även vissa andra ledande moderater gjort på kortare tid än en mandatperiod utan att det finns någon form av rationell förklaring till detta.

Ask som vad gäller FRA-lagen uttryckligen sa att det var ett integritetsintrång utan motstycke och som kommenterade datalagringsdirektivet så här efter ett möte i EU-nämnden den 7/10 -05. ”Vi moderater stödjer inte regeringens strävan att alla telefonsamtal och e-mail ska registreras genom ett beslut i EU. Det är tveksamt om ett så omfattande krav är rimligt ur brottsbekämpningssynpunkt.”

Beatrice Ask försvann sedan helt ur FRA-debatten, uppenbarligen tystad av sin statsminister. Det gav den något märkliga situationen att då debatten blossade upp straxt före omröstningen i juni-08 och sedan var en av de hetaste politiska debatter vi någonsin haft och som varade i flera månader, så hade landets justitieminister absolut inget att säga. Inte ett ord från henne under hela den tid debatten varade med ett undantag.

På fråga om hur diskussionerna gått på ett regeringsmöte om FRA svarade Ask följande: ”– Inte ens i mina memoarer kommer jag att referera några diskussioner. Jag lärde mig en devis redan i ungdomsförbundet – fri debatt inåt och enad front utåt.”

FotoFlexer_PhotoBea.jpg

Efter detta har, såvitt känt är, Ask aldrig protesterat mot något utan snällt gjort som hon blivit tillsagd. Nästan. Hon klarar det nämligen inte riktigt och har det senaste året blivit allt märkligare i sin framtoning då hon försöker spela batongminister.

Inte bara märklig utan till och med vilseledande och ibland även direkt lögnaktigt. Några exempel.


Hon trodde att, givet den svenska grundlagens krav på att presentera ärenden av vikt för nationen inför riksdagen, och i ljuset av den pågående kontroversen om den nyligen beslutade FRA-lagen, kommer det vara politiskt omöjligt för justitieministern att inte låta riksdagen granska några datautbytesöverenskommelser med USA. Enligt hennes åsikt kan offentliggörandet av det här också äventyra de informella informationsutbytena.”

”USA:s ambassadör summerade mötet med att Sverige inte ansåg sig vara måltavla för terrorister men är ”villigt att fortsätta mata information till USA genom nuvarande informella kanaler.”

 

Ovanstående två citat är hämtade ur tidigare släppta telegram av Wikileaks och återger hur amerikanerna skriver om ett möte de haft med representanter för den svenska regeringen. Då Ask tillfrågas om vad detta handlar om så säger hon följande:

”- Det som diskuteras är att amerikanarna, i samband med att vi har ett avtal om visumfrihet till USA, skulle bygga upp ett annat system. Det avvisar tjänstemännen och ställer sig väldigt tveksamma till.”

Är det någon som tror henne? Om hon har rätt, varför skulle man då ens diskutera FRA-lagen? Datautbytesöverenskommelser? Riksdagens vetskap/granskning?

 

Låt oss fortsätta med det lagförslag ang ”De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation som den 16/12 lämnades till lagrådet.

Minns först hur ministern presenterade datalagringsdirektivets införande en månad tidigare då hon understryker att man valt det kortaste alternativet -6 månaders lagring – och att polisen minsann hade önskat sig betydligt längre. Som vanligt så sägs direktivet/lagen vara riktad mot grov organiserad brottslighet. Praktiskt nog så glömmer hon också att nämna de tillägg regeringen gjort på egen hand ang. positioneringsregistrering.

 

Grov organiserad brottslighet påstår hon alltså är vad lagen riktar in sig på. Det är rent ut sagt en ren lögn. Varför skulle man annars i lagförslaget om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter från dataregistreringen nu göra en ändring som innebär att man sänker kraven på brottslighetens svårighetsgrad till att nu bara behöva omfatta böter?

 

Något som för övrigt också stämmer bra med det telegram om amerikanska önskemål som debatten här handlar om.

I den svenska varianten av datalagringslag står även följande att läsa:

”Med meddelandehantering ska avses tjänster som använder sig av olika kommunikationsprotokoll, dvs. regler om hur kommunikationen ska ske, som SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, RFC 2821 och RFC 2822), som är det vanligaste protokollet för att leverera elektronisk post, och SMPP (Short Message Peer-to-Peer Protocol v5.0) som utgör ett kommunikationsprotokoll för utbyte av sms-meddelanden.” (p. 30)

Varför är inte annan Peer-to-Peer-kommunikation meddelandehantering då? Det är klart att den är. Det där var ju bara exempel. MSN och annat chattande? Fildelning, BitTorrent? Och varför är inte en kontakt mellan en person och en webbplats ett elektroniskt meddelande, dvs vanligt surfande? Det är klart att det också är.

Vad vi ser är ett skapande av möjligheten att avlyssna och registrera mycket, mycket mer än man hittills velat berätta. För att riktigt säkra regeringens möjligheter att göra detta så ser man i texten också till att undvika riksdagen (hoppsan, nu igen för det låter väl bekant?) genom följande ordalydelse:

”Däremot anser regeringen inte att lagringsskyldigheten in i minsta tekniska detalj behöver regleras i lag. Den mer tekniska specifikationen av lagringskravet kan ske i förordning.”

Förordning. Det innebär att ministrarna själva på ett möte kan bestämma exakt vad som skall lagras och de kan ändra det när som helst…….

Hade man menat allvar med att detta skulle vara riktat mot grov brottslighet enbart så har jag ett förslag till lagtext.

Lagrade registeruppgifter enligt denna lag får användas endast efter beslut av domstol och då i ärende där någon är på sannolika skäl misstänkt för brott för vilket inte stadgas mindre än två års fängelse.”

Så, två rader så har jag fixat vad Ask bara babblar om.

Till sist även detta för att visa att vi har en justitieminister som har mycket luddiga begrepp då det handlar om rättssäkerhet och vi kan börja med den kartläggning som den amerikanska ambassaden sysslat med under lång tid av svenska medborgare och som ingen i den svenska regeringen hade en aning om.

Däremot så tyckte Ask att det var bra att USA spionerade lite och liksom höll ordning, men att dom var tvungna att berätta för polisen först att dom tänkte spionera. Riktigt hur hon kan få det till att olovlig underrättelseverksamhet blir lovlig bara genom att man informerar de rättsvårdande myndigheterna om att man sysslar med något olovligt, är just nu höljt i både dimma och dunkel

”Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får, utöver vad som anges i första stycket, ske i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet, om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.” (förslag till ändring i Rättegångsbalken 27 kap 20§)

Den här sortens lagtext får man ta till när man i ett tidigare stycke har godkänt hemlig avlyssning av kommunikationsutrustning utan att ange eller ha någon misstänkt. Själv är jag ju inte anställd vid någon avlyssningsmyndighet men jag föreställer mig att jag, om jag fick axla rollen som FRA:s största öra, nog skulle tycka att det vore himla bra för utredningen om dom som är ute o spanar också fick ta reda på vem det är vi misstänker.

f969741416a4eb11.gif

Året har även innehållit dessa förslag:

Justitieministern vill tvinga barn att lämna urinprov utan deras föräldrars vetskap.

Justitieministern vill skicka gredelina brev till misstänkta sexköpare, så att deras familjer och grannar ser vilka typer de är.

Justitieministern vill låta Polis och åklagare leka judge Dredd och döma folk enligt löpandebandprincipen, eftersom man inte ska belasta rättsväsende och domstolar i onödan.

Justitieministern vill att det ska bli lättare att kameraövervaka folk.

Justitieministern vill att man ska börja genomföra rättegångar utan både den anklagade och vittnen.

Justitieministern vill att Det ska bli svårare att överklaga mål.

Som avslutning så besvarade jag några konkreta frågor/påståenden

Du har tidigare skrivit:

Vad är det som får dig att tro att vår regering INTE skyddar svenska intressen i första hand”.

Bland annat det jag just skrivit.

……rimligt att försöka upptäcka brotten i ett tidigt skede eller åtminstone samla in bevis i förväg så att man kan kontrollera mot bilder, band eller loggar när man ev. har en tydligare misstanke.”

Du kanske inte är medveten om det men exakt det resonemanget låg till grund för t.ex KGB:s och Stasis verksamhet. Sverige består av häktade och ännu icke häktade. Um sicher zu sein muss mann alles wissen…….. Du kanske vill leva i ett sådant samhälle, jag vill det inte.

OM de ljuger så är det ett problem men det finns inga belägg för detta!”

Belägg för Asks förhållande till sanningen finns ovan.

Men det står ju inte svart på vitt, det är en ensidig bild från amerikanska ambassaden, där tjänstemän har intressen av att rapportera framgångar, oavsett vad som ligger bakom. Man vill förstås få det till att de egenhändigt har suttit knät på Beatrice Ask och fått henne att göra saker. Det finns inget konkret som får mig att tro mer på era konspirationsteorier än på vad Beatrice Ask säger.”

Nej, den kvinnan är ju ett under av trovärdighet…… Anser du att telegrammens trovärdighet ökar eller minskar av att det dyker upp fler med likartat innehåll men skrivna av olika företrädare? Asks omsvängning ligger också rätt vad gäller tidpunkter i förhållande till vad som kan utläsas i de telegram som avslöjats.

Det finns, enligt min uppfattning, tillräcklig substans i dokumentet för att tillsvidare betrakta det som äkta.

Om jag ska göra en jämförelse så är det fortsatt ungefär som det kan vara för en åklagare i ett stort EKO-mål. I det här målet anser jag att resonemanget kring Ask och de indicier som finns har stärkt häktningsskälen.

Det finns en del ytterligare att granska och undersöka och det är fortfarande inte säkert att det som finns räcker till en fällande dom men det räcker för en begäran om omhäktning för att ge ytterligare tid och utrymme att få fram ytterligare bevisning.

 Nunc aut nuncuam

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Om Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Publicerat på 29 december, 2010, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. 4 kommentarer.

  1. Som sagt, långt blev det.Men jag tycker helt klart att det var värt besväret att läsa!Mycket bra och sansad analys. Tack!

  2. Grabben!Det där med att skriva kort. El i vart fall kortare. Det får du träna mera på 😉 Jag lärde mig en ggn att en journalist inte får säga mer än EN sak i en artikel. Bra huvudregel, men svår att följa. Spec när man skriver om ngt komplicerat. Vilket det mesta verka bli numera. Betr Ask. (Hoppsan, andra grejen i denna replik). De flesta ändrar inte sin grundinställning med åren. Möjligen modifierar – eller renodlar. Bea-gumman, hon har nog drabbats av maktsyndromet. Dvs makten som korrumperar, som gör att ideologin krackelerar pga att sitta runt köttgrytorna. I o f sig har hon nog inte såååååååå mkt makt. Men hon befinner sig nära de som har makten. Och hon vill sitta kvar där nära grytan. Därför lyder hon på bästa sätt de som viftar med piskan. Lord Actons visdom åter bekräftad. God forts o Gott nytt år!

    • Michael Gajditza

      Har kommit på att jag förmodligen är övertränad o därför funkar det inte……det är åtminstone en teori..! 🙂 Du menar makt korrumperar och total makt korrumperar totalt? Din teori förklarar varför hon ser så sliten ut för att dagligen gå och syssla med sånt som ens inre säger är fel, det sliter värre än mycket annat. Jag vet också efter att ha läst mina Holmesböcker som ung att det påfallande ofta är det enkla näraliggande svaret som är rätt, bara det att jag har en aning om undantaget som bekräftar regeln här så vi får se så småning om. Ha en trevlig nyårshelg o Gott Nytt År härifrån också!!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: