Dagsarkiv: 29 december, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Knarkreaktionärerna dödar fler unga med nya förbud


http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/inrikes/article8345443.ab

Detta är en bestående effekt av svensk narkotikapolitik. Genom kriminaliseringen av eget bruk så har man lyckats öka antalet olika droger väsentligt så att idag finns något för alla. Att utvecklingen är en konsekvens av förbud måste var och en kunna begripa utom då möjligen våra knarkreaktionärer i ledande och beslutande positioner.

Nu förbjuder man detta Krypton eller vad det hette och i februari har sedan Krypton 2 och lilla Kryptonita premiär istället. O vem vet vad den skiten kommer att innehålla…….?

Ursäkta franskan men såväl Johan Pehrson, Maria Larsson som Beatrice Ask måste vara helt dumma i huvudet som håller på med trams medan ungar dör.

Låt mig berätta en hemlighet för er politiker. I begynnelsen utfärdade Gud ett enda förbud för de två människor som fanns på jorden, enligt skapelseberättelsen. Det sket sig i hög fart redan då och i stort sett omedelbart men inte ens detta elementära har ni begripit. Istället sitter ni i TV och ojar er över och fördömer länder med en annan politik som lyckas bättre. Som jag förstår det så gör ni det inte av elakhet utan av okunskap och dumhet.

Sluta gärna med det innan fler har dött!!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

http://www.aftonbladet.se/svn/tv/flash/satelliteUnified.swf?aid=http%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fwebbtv%2Fnyheter%2Finrikes%2Farticle8345443.ab%3Fservice%3Dtv&mid=http%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fwebbtv%2F%3Fservice%3Dtv%26menu%3Dtrue%26version%3D16&cid=webbtv_nyheter

Svensk Myndighetskontroll: Är Ask det svagaste kortet?


Jag hade en sån där aha-upplevelse för ett par timmar sedan då jag någonstans på nätet läste om sossarnas inre kramper och konvulsioner vad gäller såväl politik som partiledare.

Politiken får dom reda ut själva men vad gäller partiledaren så har jag väl aldrig tillhört Mona Sahlins fan-club men inatt så slogs jag plötsligt av vilka svårigheter de ändå brottas med då jag själv föärsökte komma på tre sossar som skulle vara bättre partiledare än Sahlin. Det räcker ju iofs med en men för urvalets skull så försökte jag hitta tre. Pröva själv. Det är inte så lätt som man först tror.

Opinionsläget på allianssidan kan numera uttryckas så här: Centern plus Kristdemokraterna är tillsammans lika stora (små) som Folkpartiklarna som i sin tur är en femtedel så stora som Moderaterna. I Mauds fall beror det på Maud och i KD:s på att partiet har alldeles för många så kallade ”sistagångsväljare.”

maud1 (Mobile).jpg

Jag tränar på att skriva kortare men funderar istället på att minska storleken på bokstäverna……Oskyldig

Sen så läste jag en massa kommentarer i olika bloggar kring Wikileaks etc. varav en del i stil med denna:

”Assange borde ställas inför rätta och spärras in på livstid. Han har sett till att publicera material som inte han eller någon annan av alla vänsterkramare har med att göra. Mängder med människor hamnar i direkt livsfara pga den här våldtäcksmannen. USA kommer se till att han får vad han förtjänar. Har man gett sig in i den här typen av ”lek” så får man räkna med konsekvenser.”

och denna:  ”Att stjaela och publicera hemligstaemplat material aer vael detsamma som spioneri. Och der aer och skall vara straffbart och har inget att gora med tryckfrihet.”

På dessa skrev jag bl.a detta: ”…hade det varit New York Times så hade ansvarig journalist fått Pulitzerpriset. Det ska inte gå att dölja t.ex krigsbrott bakom en hemligstämpel. Har svårt att förstå dom som anser att avslöjandet av tortyr är ett värre brott än att tortera??

I mindre skala antar jag att de flesta anser att lex Sara är en bra lag och att Sara gjorde rätt som avslöjade missförhållandena? De flesta anser numera också att IB avslöjandet var bra för Sverige. Kan nån ge ett exempel på att ett demokratiskt samhälle någonsin har förlorat långsiktigt på att nån hemlighet avslöjats?”

Därefter så hade jag vaknat till så tankarna gled in på varför jag ändå tror att det sista telegrammet också är äkta och då frågan är aktuell hos Christian så skrev jag även där en replik som, det ska erkännas, åter blev lite längre.

Den som orkar får ändå gärna följa mitt resonemang kring fru Ask och hennes agerande. En del har kanske nån läst tidigare men det är först nu som jag själv tycker mig ana en förklaring till hennes metamorfos i negativ riktning sedan hon blev justitieminister och det vore roligt att höra vad andra känner o tycker om den fundering jag har kring detta.

barbex11000794921140815278.gif

@ntp, Vi har haft några diskussioner förr och det tycks vara dags igen efter att ha läst en del av vad du åstadkommit i debattväg på den här sidan. Jag måste bara fråga först, Du är väl inte sjuk eller nåt sånt? Jag undrar eftersom jag tycker att din argumentationsnivå är så mycket sämre här och nu än vad den var i våras på din sida? Det kanske bara är den där berömda skillnaden på hemma- och bortaplan?

I det som nu utspelas så är det min uppfattning att Beatrice Ask är regeringens svagaste kort och den spricka, i en för övrigt av krämardoktor Schlingman iordningställd och välbyggd mur/fasad, som till slut kommer att bli regeringens fall. Du vill förmodligen veta vad jag bygger detta på?

Det vore förmätet av mig att påstå att jag känner Beatrice Ask. Jag lärde däremot känna hennes politiska engagemang och patos på -80 talet då hon, bl.a med min röst i bagaget, blev förbundsordförande i MUF efter Gunnar Hökmark 1984. Ett år som ser ut som en tanke idag…..!

Ask är ett år äldre än mig och 1984 var vi alltså 27 resp. 28 år och mycket politiskt engagerade i det MUF som vid den tiden var mycket liberalt med en falang i Uppsala som närmast får betraktas som Libertariansk. MUF:s stora uppgift vid den här tiden var att driva frihetsfrågor och främst då naturligtvis i relationen medborgare-stat där statens grepp var alldeles för tight och inskränkande. Om du nu funderar på varför jag berättar allt detta så ge mig bara en liten stund till så klarnar det.

Jag har ingen aning om hur gammal du är men min erfarenhet av människor och då särskilt av den sorten som är politiskt aktiva är att från 25 års åldern och uppåt så är det mycket sällsynt med några stora politiska omsvängningar rent ideologiskt.

Jag har t.ex definitivt samma grundläggande ideologisk hemvist som den jag hade då. Såvitt jag kunnat bedöma så gällde samma sak för min f.d förbundsordförande också under de år som har gått sedan dess. Som skolminister 1991-94 så drev hon olika frihetsfrågor och så är också fallet ända fram t.o.m 2006 års valrörelse då bl.a hon och Henrik von Sydow pressar V och Mp på besked om de är för en fortsatt marsch in i Bodströmsamhället.

1621a317ba343289.gif

Bea, likt för övrigt även Hökmark, stod upp för det som då präglade, tidigare alltid har präglat och ända fram t.o.m partimotionen ”Frihetens författning” år 2005 också fortsatte prägla Moderaterna nämligen att partiet i mina ögon stått upp för frihetstanken för den vanliga enskilda människan.

Jag tror också, som sagt, att de värderingar och den grundläggande ideologiska hållning man har i olika samhällsfrågor då man nått 30-årsåldern därefter inte förändras i någon avgörande grad utan är de grundläggande värderingar som sedan under resten av livet fortsätter att prägla dig som människa.

Framförallt så tror jag inte att någon, som så sent som åren 2005-06 i skarpa ordalag kritiserar olika förslag helt i konsekvens med vad vederbörande tidigare sagt och gjort under sin politiska gärning, kan förändras i sin grundläggande syn på världen på det sätt som Beatrice Ask och även vissa andra ledande moderater gjort på kortare tid än en mandatperiod utan att det finns någon form av rationell förklaring till detta.

Ask som vad gäller FRA-lagen uttryckligen sa att det var ett integritetsintrång utan motstycke och som kommenterade datalagringsdirektivet så här efter ett möte i EU-nämnden den 7/10 -05. ”Vi moderater stödjer inte regeringens strävan att alla telefonsamtal och e-mail ska registreras genom ett beslut i EU. Det är tveksamt om ett så omfattande krav är rimligt ur brottsbekämpningssynpunkt.”

Beatrice Ask försvann sedan helt ur FRA-debatten, uppenbarligen tystad av sin statsminister. Det gav den något märkliga situationen att då debatten blossade upp straxt före omröstningen i juni-08 och sedan var en av de hetaste politiska debatter vi någonsin haft och som varade i flera månader, så hade landets justitieminister absolut inget att säga. Inte ett ord från henne under hela den tid debatten varade med ett undantag.

På fråga om hur diskussionerna gått på ett regeringsmöte om FRA svarade Ask följande: ”– Inte ens i mina memoarer kommer jag att referera några diskussioner. Jag lärde mig en devis redan i ungdomsförbundet – fri debatt inåt och enad front utåt.”

FotoFlexer_PhotoBea.jpg

Efter detta har, såvitt känt är, Ask aldrig protesterat mot något utan snällt gjort som hon blivit tillsagd. Nästan. Hon klarar det nämligen inte riktigt och har det senaste året blivit allt märkligare i sin framtoning då hon försöker spela batongminister.

Inte bara märklig utan till och med vilseledande och ibland även direkt lögnaktigt. Några exempel.


Hon trodde att, givet den svenska grundlagens krav på att presentera ärenden av vikt för nationen inför riksdagen, och i ljuset av den pågående kontroversen om den nyligen beslutade FRA-lagen, kommer det vara politiskt omöjligt för justitieministern att inte låta riksdagen granska några datautbytesöverenskommelser med USA. Enligt hennes åsikt kan offentliggörandet av det här också äventyra de informella informationsutbytena.”

”USA:s ambassadör summerade mötet med att Sverige inte ansåg sig vara måltavla för terrorister men är ”villigt att fortsätta mata information till USA genom nuvarande informella kanaler.”

 

Ovanstående två citat är hämtade ur tidigare släppta telegram av Wikileaks och återger hur amerikanerna skriver om ett möte de haft med representanter för den svenska regeringen. Då Ask tillfrågas om vad detta handlar om så säger hon följande:

”- Det som diskuteras är att amerikanarna, i samband med att vi har ett avtal om visumfrihet till USA, skulle bygga upp ett annat system. Det avvisar tjänstemännen och ställer sig väldigt tveksamma till.”

Är det någon som tror henne? Om hon har rätt, varför skulle man då ens diskutera FRA-lagen? Datautbytesöverenskommelser? Riksdagens vetskap/granskning?

 

Låt oss fortsätta med det lagförslag ang ”De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation som den 16/12 lämnades till lagrådet.

Minns först hur ministern presenterade datalagringsdirektivets införande en månad tidigare då hon understryker att man valt det kortaste alternativet -6 månaders lagring – och att polisen minsann hade önskat sig betydligt längre. Som vanligt så sägs direktivet/lagen vara riktad mot grov organiserad brottslighet. Praktiskt nog så glömmer hon också att nämna de tillägg regeringen gjort på egen hand ang. positioneringsregistrering.

 

Grov organiserad brottslighet påstår hon alltså är vad lagen riktar in sig på. Det är rent ut sagt en ren lögn. Varför skulle man annars i lagförslaget om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter från dataregistreringen nu göra en ändring som innebär att man sänker kraven på brottslighetens svårighetsgrad till att nu bara behöva omfatta böter?

 

Något som för övrigt också stämmer bra med det telegram om amerikanska önskemål som debatten här handlar om.

I den svenska varianten av datalagringslag står även följande att läsa:

”Med meddelandehantering ska avses tjänster som använder sig av olika kommunikationsprotokoll, dvs. regler om hur kommunikationen ska ske, som SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, RFC 2821 och RFC 2822), som är det vanligaste protokollet för att leverera elektronisk post, och SMPP (Short Message Peer-to-Peer Protocol v5.0) som utgör ett kommunikationsprotokoll för utbyte av sms-meddelanden.” (p. 30)

Varför är inte annan Peer-to-Peer-kommunikation meddelandehantering då? Det är klart att den är. Det där var ju bara exempel. MSN och annat chattande? Fildelning, BitTorrent? Och varför är inte en kontakt mellan en person och en webbplats ett elektroniskt meddelande, dvs vanligt surfande? Det är klart att det också är.

Vad vi ser är ett skapande av möjligheten att avlyssna och registrera mycket, mycket mer än man hittills velat berätta. För att riktigt säkra regeringens möjligheter att göra detta så ser man i texten också till att undvika riksdagen (hoppsan, nu igen för det låter väl bekant?) genom följande ordalydelse:

”Däremot anser regeringen inte att lagringsskyldigheten in i minsta tekniska detalj behöver regleras i lag. Den mer tekniska specifikationen av lagringskravet kan ske i förordning.”

Förordning. Det innebär att ministrarna själva på ett möte kan bestämma exakt vad som skall lagras och de kan ändra det när som helst…….

Hade man menat allvar med att detta skulle vara riktat mot grov brottslighet enbart så har jag ett förslag till lagtext.

Lagrade registeruppgifter enligt denna lag får användas endast efter beslut av domstol och då i ärende där någon är på sannolika skäl misstänkt för brott för vilket inte stadgas mindre än två års fängelse.”

Så, två rader så har jag fixat vad Ask bara babblar om.

Till sist även detta för att visa att vi har en justitieminister som har mycket luddiga begrepp då det handlar om rättssäkerhet och vi kan börja med den kartläggning som den amerikanska ambassaden sysslat med under lång tid av svenska medborgare och som ingen i den svenska regeringen hade en aning om.

Däremot så tyckte Ask att det var bra att USA spionerade lite och liksom höll ordning, men att dom var tvungna att berätta för polisen först att dom tänkte spionera. Riktigt hur hon kan få det till att olovlig underrättelseverksamhet blir lovlig bara genom att man informerar de rättsvårdande myndigheterna om att man sysslar med något olovligt, är just nu höljt i både dimma och dunkel

”Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får, utöver vad som anges i första stycket, ske i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet, om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.” (förslag till ändring i Rättegångsbalken 27 kap 20§)

Den här sortens lagtext får man ta till när man i ett tidigare stycke har godkänt hemlig avlyssning av kommunikationsutrustning utan att ange eller ha någon misstänkt. Själv är jag ju inte anställd vid någon avlyssningsmyndighet men jag föreställer mig att jag, om jag fick axla rollen som FRA:s största öra, nog skulle tycka att det vore himla bra för utredningen om dom som är ute o spanar också fick ta reda på vem det är vi misstänker.

f969741416a4eb11.gif

Året har även innehållit dessa förslag:

Justitieministern vill tvinga barn att lämna urinprov utan deras föräldrars vetskap.

Justitieministern vill skicka gredelina brev till misstänkta sexköpare, så att deras familjer och grannar ser vilka typer de är.

Justitieministern vill låta Polis och åklagare leka judge Dredd och döma folk enligt löpandebandprincipen, eftersom man inte ska belasta rättsväsende och domstolar i onödan.

Justitieministern vill att det ska bli lättare att kameraövervaka folk.

Justitieministern vill att man ska börja genomföra rättegångar utan både den anklagade och vittnen.

Justitieministern vill att Det ska bli svårare att överklaga mål.

Som avslutning så besvarade jag några konkreta frågor/påståenden

Du har tidigare skrivit:

Vad är det som får dig att tro att vår regering INTE skyddar svenska intressen i första hand”.

Bland annat det jag just skrivit.

……rimligt att försöka upptäcka brotten i ett tidigt skede eller åtminstone samla in bevis i förväg så att man kan kontrollera mot bilder, band eller loggar när man ev. har en tydligare misstanke.”

Du kanske inte är medveten om det men exakt det resonemanget låg till grund för t.ex KGB:s och Stasis verksamhet. Sverige består av häktade och ännu icke häktade. Um sicher zu sein muss mann alles wissen…….. Du kanske vill leva i ett sådant samhälle, jag vill det inte.

OM de ljuger så är det ett problem men det finns inga belägg för detta!”

Belägg för Asks förhållande till sanningen finns ovan.

Men det står ju inte svart på vitt, det är en ensidig bild från amerikanska ambassaden, där tjänstemän har intressen av att rapportera framgångar, oavsett vad som ligger bakom. Man vill förstås få det till att de egenhändigt har suttit knät på Beatrice Ask och fått henne att göra saker. Det finns inget konkret som får mig att tro mer på era konspirationsteorier än på vad Beatrice Ask säger.”

Nej, den kvinnan är ju ett under av trovärdighet…… Anser du att telegrammens trovärdighet ökar eller minskar av att det dyker upp fler med likartat innehåll men skrivna av olika företrädare? Asks omsvängning ligger också rätt vad gäller tidpunkter i förhållande till vad som kan utläsas i de telegram som avslöjats.

Det finns, enligt min uppfattning, tillräcklig substans i dokumentet för att tillsvidare betrakta det som äkta.

Om jag ska göra en jämförelse så är det fortsatt ungefär som det kan vara för en åklagare i ett stort EKO-mål. I det här målet anser jag att resonemanget kring Ask och de indicier som finns har stärkt häktningsskälen.

Det finns en del ytterligare att granska och undersöka och det är fortfarande inte säkert att det som finns räcker till en fällande dom men det räcker för en begäran om omhäktning för att ge ytterligare tid och utrymme att få fram ytterligare bevisning.

 Nunc aut nuncuam

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Ett på många sätt trist polisår.


Jag kom på att jag måste ju sammanfatta lite av polisens år också. Det är inte helt enkelt eftersom vissa utredningar tar lite längre tid än andra o.s.v men här kommer ett försök i alla fall.

Något är fel på allvar inom svensk polis!

Jag har tidigare i ett antal (otal) artiklar tagit upp olika tecken på att den svenska polisen inte fungerar som den ska. Den förste att hålla med mig vet jag skulle vara Leif G W Persson, inte helt okänd professor vid polishögskolan.

Under senare år har polisen fått i stort sett allt den pekat på både vad gäller personella resurser som gällande teknisk utrustning samt även förändringar i lagstiftningen syftandes till att underlätta och förbättra polisens situation och antalet lagföringar.

Någon märkbar/mätbar förbättring har dock inte skett. Jag ska här inte orda så mycket runt detta utan bara presentera en del, en mycket liten del ska jag säga, av de mindre lyckade polisinsatser som gjorts under året.

Lite statistik först bara hämtad från dagens Metro som f.ö också berättade om en polis som nu avskedats. Här en liten lista på vad som krävdes: Dömd för ringa misshandel vid två tillfällen i tjänsten. Dömd för misshandel av normalgraden i tjänsten. Dömd för dataintrång och olaga slagningar. Dömd för egenmäktigt förfarande på sin arbetsplats. Dömd för förolämpning.

Tidigare åtalad men friad både för barnpornografi – innehav och sexuellt ofredande………

Statistik var det ja: Antalet polisanmälda polisanställda för 2010 ser ut att bli nästan exakt lika många som 2009, drygt 4 800. Trots att anmälningarna ökat stadigt sedan 2005 väcks allt färre åtal och allt färre förunderökningar inleds.

Endast 21 procent av polisanmälningarna ledde till en påbörjad förundersökning under 2010.

Att andelen poliser som utreds för brott minskar beror delvis på att åklagaren ogärna prövar fall som påtagligt liknar åtal som redan ogillats i domstol. I höstas riktades kritik mot polisåklagarna för att de inte utreder anmälningar mot poliser tillräckligt grundligt innan avskrivningsbeslut. När det gäller poliser och våldsbrott ser det ut så här:

Anmälningar

Åtal

Domar

2007

597

6

2

2008

666

7

3

2009*

724

2

1

FotoFlexer_Photo Nova2.jpg

Om någon nu funderar på vad bilden föreställer så kan jag berätta att det är baksidan av en del av de samhällets tjänare som jobbar som poliser i den s.k Nova-gruppen.

Novagruppen har till syfte att bekämpa och kartlägga den organiserade brottsligheten. Det tycks istället vara så att vissa medlemmar i gruppen har samarbetat med dem, gett dem information och eventuellt även extraknäckt åt dem.

Det gäller bland annat den polis som nu figurerar i media på grund av innehållet i hans mobiltelefon. Telefonen hittades av andra poliser vid en razzia hos ägaren till porrklubben Privé, Mikael Badelt. Enligt porrklubbsägaren så hade den aktuelle polisen lämnat sin telefon till honom i pant för obetalda skulder. Man kan misstänka att Alcatrazlistan, listan på Sveriges mest efterspanade, kan ha funnits i telefonen där man också hittade förnedrande filmer och annan sekretessbelagd information.

Fler reaktioner på detta:

http://www.expressen.se/nyheter/1.2263862/filmen-sprids-i-undre-varlden-nu-granskas-polismannen

http://www.expressen.se/nyheter/1.2264695/ministern-upprord-det-ar-helt-ansvarslost

Tidigare i år så hade vi även denna händelse som fastnade både i minnet och digitalt. Attityden är väl inte direkt den man finner i de broschyrer som handlar om polisutbildningen…..

Utöver detta så har t.ex radio Uppland gjort en omfattande kartläggning av polisvåld etc. som ni hittar här: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=114&grupp=11010&sida=1

Så tar vi två om attityder:

http://www.newsmill.se/artikel/2009/02/08/aklagaren-hade-kunnat-atala-men-skyddar-poliserna

http://www.newsmill.se/artikel/2009/02/13/jag-har-sjalv-erfarenhet-av-rasistiska-poliser

Avslutar med lite från min egen blogg:

Länksamling om polisövergrepp och liknande under perioden jan -10 till och med juli-10

Nedanstående länkar leder till olika artiklar i min blogg och dessa artiklar innehåller i sin tur ytterligare ett stort antal länkar till samma typ av ärenden.

http://bit.ly/cYgoUl Böter ger högre lön

http://bit.ly/aLlhCi Ett åtal!

http://bit.ly/cF2VUr Jesper o tunnelbanepolisen

http://bit.ly/dhSzgO Inte bara polisen

http://bit.ly/9sgH4N Vi behöver bättre poliser, inte fler

http://bit.ly/ctLC1p JK mycket kritisk

http://bit.ly/c3IqNq Exempel på övergrepp

http://bit.ly/cCmiWH Säpo helt inkompetent

http://bit.ly/dlnQ18 Dopingtesta poliser

http://bit.ly/c9TEU5 Riksenheten för polismål

http://bit.ly/dcWRyp Om förtroendet för polisen

http://bit.ly/d6GcPk Blå dunster om MC razzia

http://bit.ly/9p0YDE Dags för en oberoende granskning

http://bit.ly/bOEg7Z Likhet inför lagen?

http://bit.ly/cOYH39 Se polis hota bilist

http://bit.ly/bVMbqi Johan Liljeqvist fallet

http://bit.ly/brXs9S Följ med på razzia hos MC-klubb

http://bit.ly/9h2s2d  mer om riksenheten

http://bit.ly/b4ieib JO om pepparsprayanvändning

http://bit.ly/dcP5sZ Polisuppvisning för gallerierna

http://bit.ly/9axAc1 Disciplinpåföljd

http://bit.ly/dhf88j Pepparspray mot depression

Som sista punkt. Svea Hovrätts beslut angående misshandel i detta mål. Jag kommer nog aldrig att riktigt förstå hur rätten resonerade.

%d bloggare gillar detta: