Dagsarkiv: 24 december, 2010

God fortsättning på julen!


 

 

God fortsättning på julen !

 

önskar

 

 

Micke


 

FatherChristmas.jpg

Svensk Myndighetskontroll: Det finns medicin mot galenskap, inte mot dumhet.


http://www.arbetarskydd.se/nyheter/forsakringar/socialforsakringar/article3047974.ece

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/505881-nu-blir-det-annu-tuffare-sjukregler

Från årsskiftet ska inte läkare få uttala sig om arbetsförmågan – den bedömningen tas helt och hållet över av försäkringshandläggarna.

Då skärper nämligen myndigheten greppet om utredningsläkarna, som fråntas rätten att över huvud taget sätta en nivå för den sjukskrivnes arbetsförmåga. – Läkarna ska inte uttala sig om arbetsförmågan, det ska våra handläggare göra, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare.

Samarbete.gif
Sensitivitetsträning – Förs.kassan

Läkare, gå i strejk!

Det var rubriken på en artikel jag publicerade i Sourze för elva dagar sedan. I den är jag, sett mot bakgrund av vad som nu har framkommit, så otroligt naiv att jag faktiskt förespråkar en modell där de som har utbildning, kunnande,erfarenhet och kompetens vad gäller sjukdomar och behandlingen av dessa, också ska vara de som har avgöranden i sina händer.

Det är bara att inse att vad som nu sker har inget som helst samband med olika människors hälsa och eventuella arbetsförmåga. Det här handlar om en fristående process vars syfte är att klargöra att det som förr kallades förtidspension existerar inte längre. Inte heller det som kom senare, d.v.s sjukersättning, kommer att existera efter år 2012.

Sjukförsäkringen kommer fortsättningsvis om min kristallkula är korrekt kalibrerad, att innebära att den som blir sjuk får 65% av lönen upp till 10 basbelopp under ett år. Punkt. Så långt kommer samhällets ansvar att sträcka sig och inte ett dugg längre. Önskas någon form av skydd utöver detta så är det ditt eget ansvar att teckna och betala ett sådant.

2/3 av medborgarna kommer att finna detta fullt rimligt och i en demokrati räcker det väldigt långt för i en demokrati utan ett socialt samvete betyder 2/3 enbart rätten att bortse från vad den övriga tredjedelen anser och/eller har för behov.

Successivt kommer skillnaderna att framstå allt tydligare och i en mycket nära framtid kommer antalet människor i stort behov av akuta hjälpinsatser att ha ökat dramatiskt. Ur denna hopplöshet kommer bara två saker att växa och det är dels desperationen och dels hatet och det skulle därför inte förvåna mig en sekund om någon, i en akt av desperation och uppgivenhet, väljer att ta sitt liv men att också göra det på ett sätt som talar om varför.

Nästa person här i Sverige med ett bombbälte om kroppen kan mycket väl komma att heta Camilla Johansson och välja försäkringskassan som en uppenbar plats att genomföra sin desperata handling hos.

Terrorism föds bl.a ur hopplöshet och frustration och hat och då spelar det liten roll att det självklart är Camilla som har det huvudsakliga ansvaret för sitt handlande. Skulden får andra ändå dela med henne.

Ska det verkligen behöva gå så långt?

%d bloggare gillar detta: