Svensk Myndighetskontroll: En lördagskrönika


Lördag morgon den 18 december i nådens år 2010 och jag kan le igen!

Det finns, som jag varit inne på tidigare en del underligheter i våra välfärdssystem. Det är förmodligen oundvikligt att det blir så när man tar ifrån människor de pengar de tjänar för att inom ramen för statlig, landstingskommunal och kommunal verksamhet fördela och återbetala en del av dessa pengar genom olika former av transfereringar och subventioner.

Ett sådant system, konstruerat av imperfekta människor, kommer alltid att innehålla ett mått av märkliga prioriteringar, skeva fördelningar, svinn och administrativa kostnader. De system vi idag nyttjar har byggts upp under många år av politiker och som alla verksamheter, överallt och i alla sammanhang, så har verksamheter som drivs av människor en sorts inneboende egen kraft och vilja att utvecklas.

En sådan utveckling består i huvudsak och till en alldeles övervägande del av tillväxt och volymökning. Vi ”hittar på” allt mer och allt fler viktiga uppgifter som vi överlåter till dessa system att handlägga och sköta och successivt växer de och frodas. Detta sker också i allmänhet utan ifrågasättande eftersom ”alla vet” att syftet och målen är goda och denna tillväxt har i allt väsentligt i vårt samhälle skett inom ramen för det offentliga både vad gäller ändamål och utförande.

Mycket grovt beskrivet så är det så ungefär som vi har resonerat och utformat det vi benämnt välfärdssamhället och våra politiker har varit duktiga då det handlat om att bygga ut detta system.

Idag har vi emellertid en ny situation där vi, fortsatt lika enkelt uttryckt, (detta är en blogg, inte en offentlig statlig utredning…..) efter att ha kämpat emot ett antal år med åtföljande stora underskott i statens finanser, har börjat inse att det inte längre bara går att bygga ut systemen med mer och mer subventioner för det ena och det andra utan nu och för framtiden så kommer något annat att krävas.

1ee4bbc4794638d2f49b65880eb275ee (Mobile).jpg

Nu har jag ju själv på något märkligt sätt snubblat tillbaka in i politiken genom att engagera mig partipolitiskt i Liberaldemokraterna och med detta följer att jag tvingats fundera på ett lite annorlunda sätt kring samhällsfrågorna och kring hur samhället ska svara upp mot medborgarnas behov i framtiden.

Som fri opinionsbildare/opportunist, bloggare och debattör är man alls inte tvungen att på samma sätt fundera igenom konsekvenser av sådant man kanske kastar fram i stridens hetta i någon debatt eller i något inlägg, som när man är förknippad med ett parti och det partiets olika officiella ståndpunkter. Det är, har jag upptäckt, rätt nyttigt att ha den lilla hämskon på sig som detta ändå innebär.

Det man får i gengäld är så mycket mer och jämfört med då jag senast var politiskt aktiv på 80-talet, så är den ojämförligt största skillnaden översiktligt beskrivet, att på den tiden så fanns det avsatt tid för möten och annat då man pratade politik och när dessa möten var avklarade så gick man hem och i princip så vilade sedan politiken och debatten till nästa gång det var dags för ett möte igen.

Med internets intåg är detta totalt förändrat och den som vill prata politik kan idag göra det 24/7. Detta vitaliserar debatten och gör den både konkret och omedelbar. Den innebär även för de som utnyttjar de möjligheter som finns att kvaliteten på såväl förslag som artiklar som manifest och program ökar och antalet felaktigheter minskar.

l-genom-pytte.png

Jag minns ett uttryck från FRA-debatten som jag tycker beskriver nätprocessen och det som sker där på ett alldeles utmärkt sätt och det var att någon helt enkelt liknade det hela vid ett riktigt stort grupparbete där man skrev mycket individuellt och som sedan i det närmaste omedelbart granskades av en mängd andra människor som utifrån sina kunskaper och erfarenheter la till och drog ifrån så att det samlade resultatet blev både faktaspäckat och språkligt väl utformat.

Själv visste jag i stort sett inget alls om varken bloggvärlden eller FRA då den debatten drog igång för 2,5 år sedan ungefär men tack vare ständig input plus möjligheterna som nätet ger att snabbt söka kunskap själv så måste jag säga att man lärde sig fort.

I det jag just beskrivit ligger också min uppriktiga förvåning över det jag menar var den debattens absolut mest korkade motargument från motståndarsidan och då främst regeringen och Sten Tolgfors, som gick ut på att vi som var/är motståndare ”inte skulle ha förstått”. Det har ju t.ex visat sig de senaste dagarna att vi förstod nog allt för väl vad som skulle komma och mycket riktigt så har det vi sa också uppfyllts.

Efter denna utvikning tillbaka till det jag ville komma till vad gäller dagens och framtidens samhälle och politik.

Denna nya tid kommer att ställa och ställer redan, krav på en ny politik som till stora delar kommer att se helt annorlunda ut än dagens. Det innebär inte att allt vad heter välfärd och trygghet tas ifrån oss vilket jag är säker på är något av det första som många kommer att tänka på och befarar.

Däremot så kommer det helt säkert att innebära att vi måste nalkas problemen på ett annorlunda sätt och att vi måste se och ta till oss lösningar, som utifrån dagens betraktelsesätt kan komma att se väldigt, väldigt annorlunda ut. Kom då ihåg att en telefonkiosk, i den mån sådana fortfarande existerar, ser väldigt annorlunda ut i t.ex England jämfört med hur den ser ut i Sverige men, vilket är det väsentliga, den fungerar!

dscn0785 (Mobile).jpg

När du ser en mp3-spelare idag så gör den motsvarande sak som den Telefunken rullbandspelare gjorde som jag fick när jag var barn, men den ser onekligen helt annorlunda ut!

Jag tror kanske inte att morgondagens politiker kommer att genomgå en så stor utseendeförändring men nog måste även framtidens politiker förändras till något annat än dagens, för att inte bara kunna ta sig ann framtidens utmaningar, utan även för att i viss mån sätta en agenda för dessa.

För oss liberaldemokrater, som rent ideologiskt sagt att det vi föreslår ska bygga på evidens, så är dessa framtida utmaningar absolut inget hot, de är en möjlighet att förändra och förbättra och att öppna upp samt att befria oss från många av de lagar som idag övervakar, registrerar och begränsar oss.

Det råder inom L ingen som helst tvekan kring att det finns uppgifter och samhällsområden som måste skötas och betalas av oss alla gemensamt. Alla eventuella påståenden ni hör om att vi skulle vara någon sorts ultraliberaler är tagna ur luften. Visst kommer vi att lägga förslag som kommer att vara kontroversiella och för somliga t.o.m upprörande men lyssna på de motiv vi har för dessa och ni kommer att finna att de är grundade på socialt tänkande och ett medvetande om hur vissa saker i samhället faktiskt fungerar i praktiken, inte hur man på olika partikanslier tror att de fungerar.

Vi kommer t.ex att föreslå att landstingen avskaffas och jag ska inte här och nu gå in på alla de goda argument som finns för detta utan idag ska jag bara förutspå att det kommer att heta att vi vill lägga ner sjukvården. Jo, jag vet att det låter som ett korkat motargument men tro mig, vi kommer att bli beskyllda för det.

En sak till som är alldeles säker och det är att vi har inte bildat det här partiet för att återvinna gammal folkpartipolitik eller för att bli någon sorts ytterligare moderat lightvariant. Inte heller har vi bildats för att återuppväcka gamla folkhemstankar från en socialdemokrati som idag inte vet vart den är på väg.

Vi har bildats för att visa att en politik vars grundstenar är liberala med ett socialt perspektiv och bygger på evidens, alltså sådant som bevisligen fungerar, är just det som behövs i ett Sverige som just nu håller på att på vissa områden strypa sig självt. Om jag själv så här i slutet ska peka ut de områden som jag personligen anser vara de absolut viktigaste att prioritera för framtiden i vårt program, som för övrigt kommer att vara ett program för Sverige såväl idag som för Sverige år 2030 så får det, rankade efter angelägenhetsgrad bli följande:

Demokratifrågor, vilket innefattar rättssäkerhetsfrågorna och rättspolitiken.

Social- och bostadspolitiken, som är en grundläggande garant för en mänsklig behandling

Näringspolitiken inkl. energifrågor, som är vår ekonomiska förutsättning för allt det vi vill åstadkomma

Sjukvården, Skolan, Migrationsfrågor

Miljöfrågor, globalt kan miljön hamna högre upp men nationellt så blir det här.

Stat, landsting, kommuner-administration och förvaltningsfrågor.

libdem-mini.png

Det är intressant när man sätter sig för att skriva om en sak för att en stund senare upptäcka att man (jag) skrivit om något helt annat. Är det någon som minns vad det var jag startade artikeln med?

Jo, det var med ett konstaterande att jag kunde le igen och därifrån var tanken från början att komma in på tandvårdsförsäkringen. Igår fick jag nämligen nio nya tänder i underkäken och jag hade också tänkt skriva lite om det stigmata det innebär i vårt tandkrämsleende samhälle att ha dåliga/vara utan tänder vilket jag varit nu ett antal månader.

Det inlägget kommer en annan gång men det är nyttigt för den empatiska förmågan att själv vara drabbad ibland.

 

 

 

 

 

 

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 18 december, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 6 kommentarer.

 1. Jag håller tummarna att din linje går som tåget, för kommer DU till makt känner jag mig trygg.Liksom jag skulle känna mig om JAG kom till makt *LER*Mycket bra inlägg som borde dra igång tankemaskinen på en och en annan liberalwannabee som förfelat fortsatt i ”Folkpartiet kom och hjälp oss – vi är skräckslagna”..Hemikramar ♥

  • Michael Gajditza

   Folkpartiklarna är lika lost som sossarna just nu vilket betyder att ca. 1/3 av det politiska livet inte har koll just nu. Ja, plus SD då men där finns ju ingen koll.

 2. Michael Bra rutet, din skomakare är säkert en bra människa, men så är det alltid en liten grupp kan förstöra för så många.Vid ett tillfälle hade jag en kontakt med en muslimsk kvinna och ifrågasatte hennes klädsel och berättade om Koranen om vad jag visste vad som stod i den, hon förnekade dessa satansverser som Hitler lika gärna kunde ha skrivit, hon menade på att det handlade om en översättning av illvilliga personer.Denna förnekelse säger allt om muslimer tycker jag nog, vad säger skomakaren erkänner han vävilligt att allt som står i Koranen är sant och riktigt.Du kan ju fråga honom om detta, sedan har jag hört på ryktesvägen att när imamerna kallar törs inte muslimer trotsa honom, vilket säger att Islam är mer en diktatur än religion.Personligt är jag Ateist med all rätt att så vara med tanke på vad religionen ställt till med och vad prästerskapet är för samhällsfrånvända hycklare.

  • Michael Gajditza

   Terror är väl ok för vilken religiös dåre som helst som väljer att tolka sin heliga skrift på det sättet? George W Bush startade Irakkriget för att gud sa åt honom att göra det……t.ex. Den dåre som vill hittar mycket skit i bibeln också som han kan använda i sin församling för att rättfärdiga i stort sett vad han vill. Här några exempel ur den heliga skrift:”Ni ska hålla sabbaten, den ska vara helig för er. Den som vanhelgar den ska straffas med döden. Var och en som utför något arbete på sabbaten ska utstötas ur sitt folk.” Andra moseboken 31:14″Om en son är trotsig och upprorisk och inte lyder sin far och mor, inte ens när de tuktat honom, skall de ta honom med sig och föra honom till de äldste i staden, till hemstadens port. De ska säga till stadens äldste: »Det här är vår son, han är trotsig och upprorisk och lyder oss inte, han bara festar och super.« Då ska alla männen i staden stena honom till döds.” Femte moseboken 21:18″Var och en som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom. Den som smädar Namnet, han må vara invandrare eller infödd, skall dödas.” Tredje moseboken 24:16”Då sade Juda till Onan:> Gå till din brors hustru och gör din svågerplikt mot henne och skaffa avkomma åt din bror.< Men Onan visste att barnet inte skulle räknas som hans, och var gång han låg med sin brors hustru lät han sin säd spillas på marken för att slippa skaffa barn åt sin bror. Därmed väckte han Herrens misshag, och därför dödade Herren också honom.” Första moseboken 38:8″Om en orörd flicka är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne där, skall ni föra ut båda till stadsporten och stena dem till döds, flickan därför att hon inte ropade på hjälp inne i staden, och mannen därför att han lägrade en annans kvinna.” Femte moseboken 22:23 Du pratar om att legitimera terrorn. Tja, jag vet att man lät välsigna atombomben innan man släppte den över Hiroshima……Präster i USA välsignar KKK medlemmar som bränner kors o skjuter färgade. Andra religiösa ledare i USA uppmuntrar till attacker på abortkliniker. o.s.v o.s.vDet finns galna muslimer och det finns galna kristna. So what egentligen. Frågan är ju vad vi som har en mer rationell syn på tillvaron gör åt det?Jag tycker lika lite om islam som om andra religioner. Jag tror inte på någon gud. Jag tycker att människor som gör det och som tolkar guds ord på sådant sätt som t.ex mullorna i Iran gör eller som en del extrema kristna grupper gör eller som katolska kyrkan gör i frågor om abort och barnbegränsning är dårar och idioter. jag tycker att varje uttolkare som helst av vilken tro som helst som ska tvinga sin syn på gud på andra människor gör fel. Särskilt som den påtvingade tron av någon lustig anledning alltid gynnar påtvingaren. Jag är alltså som det heter sekulariserad kristen, numera ateist dessutom. Jag har många motsvarigheter inom islam, d.v.s sekulariserade muslimer, numera ateister. Vill vi ha slut på terrorism och självmordsbomber så ska vi nyttja det vi i väst faktiskt är bra på och det är information. Ekonomiskt så finns det inga som helst problem i ett program som går ut på att sprida It teknik till varenda by runt om i världen. Sätt igång o hitta på lösningar som gör att vi kan kommunicera. Folk som känner varandra, även om det bara är via brev eller som nu och i framtiden via digitala uppkopplingar, har väsentligen mycket mindre lust att spränga varandra i luften.Information var en starkt bidragande orsak till att Sovjet kollapsade. Det väpnade kriget skapar bara mer terrorism och den här undersökningen från universitetet i Chicago är intressant.Militär ockupation skapar självmordsterrorism och när ockupationen upphör försvinner i stort sett alla terrordåd av den här typen. Det är resultatet av forskning som gjorts vid Chicago-universitetet. Forskningen bygger på data insamlade från 2 200 självmordsattacker från 1983 och framåt. Terrorattacken mot den amerikanska marinkåren i Beirut 1983, som dödade 241 marinsoldater, räknas som det första exemplet på självmordsterrorism i modern tid. Professor Robert Pape som presenterar forskningsresultaten säger: ”Vi har massor med bevis på att när den utländska miltären sätts in, triggas kampanjer av självmordsterror … när de utländska trupperna försvinner, försvinner också nästan 100% av terroristkampanjerna.” När USA ökade sin militära närvaro i Afghanistan ökade också antalet självmordsattacker, säger Pape. 2001-2005 utfördes 12 självmordsattacker. Den amerikanska militären hade då bara ett par tusen soldater mestadels runt Kabul. Sedan USA efter 2006 har ökat antalet trupper har antalet attacker ökats till mer än 450 – och de är också varit betydligt dödligare. På senare tid, sedan regeringen Obama ökade antalet soldater i Afghanistan med 30 000 soldater, har antalet dödade i självmordsattacker ökat med ungefär 30%. Glenn Greenwald kommenterar: ”Man behöver knappast vara ett geni för att räkna ut att det mest effektiva sättet för att reducera anti-amerikanskterrorism; så frågan är bara om dettta verkligen är målet för dem som sitter vid makten.”

 3. Jag hoppas att ert parti tar tag i det här och visar en svensk anda som ingår i vår kultur att strida mot de sociala orättvisorna.https://politisktinkorrekt.info/2010/12/18/video-arabiskt-judehat/#disqus_thread

  • Michael Gajditza

   Du kan väl knappast förvänta dig att jag ska säga, göra eller agera på något sätt annorlunda än vad jag gjort, gör och kommer att göra i anslutning till att jag ser dårar på TV som låter som babblande idioter? Då säger jag , som jag tidigare sagt här i bloggen vid flera tillfällen att den typ av hat som dessa människor utstrålar är för jävla hemskt att se och jag känner inte den minsta sympati för dom.I mitt universum och i mitt rättssystem så är det samtidigt så, vilket du borde veta vid det här laget, att jag heller inte kommer att uttrycka samma åsikt om alla andra muslimer. Jag tvivlar inte en sekund på att det finns fler som dom som syns i filmen och dessa ber jag också fara åt helvete men min skomakare som är muslim har inte ett skit gemensamt med dessa dårar lika lite som jag antar att du vill stå till svars för vad en kristen med en förvriden guds och världsbild orerar om i nån talarstol i nån kyrka. Den mannen som står där och håller svavelosande förvridna tal om att t.ex abortförespråkare är satan i förklädnad och att de därför får mördas i Guds namn, den mannen är i själva verket lika lite kristen som jag. Han är bara psykiskt störd och den störningen tar sig det uttrycket. Den sortens människor, oavsett om de kallar sig muslimer, kristna,judar, nazister, kommunister eller marsianer kommer aldrig att få någon sympati vare sig från mig eller från Liberaldemokraterna, det kan du vara helt övertygad om.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: