Dagsarkiv: 18 december, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Hur man än vänder sig så har man rumpan bak!


Ett ofta upprepat krav från Sverigedemokraterna har varit och är att muslimer som inte är islamister/extremister ska ta tydligt avstånd från terrorism och den bombutlösande mannen i Stockholm.

Efter att ha läst några SD-bloggar nu en stund så får jag säga att jag är tveksam till att det är SD:s öppna och ärliga mening för då man läser vad som skrivs i bloggarna så ser man att det inte tas emot särskilt väl då många muslimer nu hörsammat denna önskan. Varken bloggförfattaren och än mindre de kommenterande sympatisörerna, tycks finna något positivt.

De ansträngningar som görs för att hitta något som går att missförstå, misstänkliggöra eller helt enkelt bara nedvärdera och misstro är på sitt sätt nästan lika imponerande som de är beklämmande. Ni får ta er en titt men ett citat från någon av bloggarna, så att ni förstår vad jag menar, lyder såhär ungefär efter det att någon muslim beklagat att oskyldiga kvinnor och barn drabbas: ”Jaha, oskyldiga kvinnor och barn. Men det är ok att oskyldiga män drabbas då…?”

Jag tror ärligt talat inte att det spelar någon roll vad någon muslim säger i de kretsarna för dom vill inte höra något som rubbar deras världsbild. I den ingår inte muslimer som tar avstånd eller på annat sätt agerar, tänker och beter sig som vem som helst.

Så det är business som vanligt med andra ord, de som inte jobbar är parasiter och lever på bidrag och de som jobbar är svenskfientliga och tar jobben från hederliga svenskar. Muslimer som tar avstånd är ju ändå muslimer och det vet man ju hur såna är………..

1710WULFF_jpg_1310424n.jpg

http://politisktinkorrekt.info/2010/12/16/imamer-oense-om-fatwa-mot-sjalvmordsbombningen/#more-71011

http://klartexten.wordpress.com/2010/12/17/forstar-inte-terroristerna-koranen/

http://kentekeroth.se/

http://thoralfalfsson.webblogg.se/2010/december/fatwa-mot-terrordadet.html

 

Svensk Myndighetskontroll: Assange har inte begått brott enligt lagen i Australien


http://tv.expressen.se/swf/swf/satellit/satellite.swf?e=1&xmlUrl=http%3A%2F%2Ftv%2Eexpressen%2Ese%2Fnyheter%2Futrikes%2F1%2E2257886%2Fwikileaks%2Dfriade%2Di%2Daustralien%2D%2D%3Foutput%3Dxml%26standAlone%3Dtrue

Australiens premiärminister har nu bekräftat att Julian Assange i och med utlämnandet av de till Wikileaks lämnade hemligstämplade handlingarna, inte begått något brott enligt australisk lag.

Nu hoppas jag att han kan åka till Sverige för att klara av de misstankar om sexualbrott som finns mot honom här och att han inte råkar ut för att den svenska regeringen utvisar honom till USA.

Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: En lördagskrönika


Lördag morgon den 18 december i nådens år 2010 och jag kan le igen!

Det finns, som jag varit inne på tidigare en del underligheter i våra välfärdssystem. Det är förmodligen oundvikligt att det blir så när man tar ifrån människor de pengar de tjänar för att inom ramen för statlig, landstingskommunal och kommunal verksamhet fördela och återbetala en del av dessa pengar genom olika former av transfereringar och subventioner.

Ett sådant system, konstruerat av imperfekta människor, kommer alltid att innehålla ett mått av märkliga prioriteringar, skeva fördelningar, svinn och administrativa kostnader. De system vi idag nyttjar har byggts upp under många år av politiker och som alla verksamheter, överallt och i alla sammanhang, så har verksamheter som drivs av människor en sorts inneboende egen kraft och vilja att utvecklas.

En sådan utveckling består i huvudsak och till en alldeles övervägande del av tillväxt och volymökning. Vi ”hittar på” allt mer och allt fler viktiga uppgifter som vi överlåter till dessa system att handlägga och sköta och successivt växer de och frodas. Detta sker också i allmänhet utan ifrågasättande eftersom ”alla vet” att syftet och målen är goda och denna tillväxt har i allt väsentligt i vårt samhälle skett inom ramen för det offentliga både vad gäller ändamål och utförande.

Mycket grovt beskrivet så är det så ungefär som vi har resonerat och utformat det vi benämnt välfärdssamhället och våra politiker har varit duktiga då det handlat om att bygga ut detta system.

Idag har vi emellertid en ny situation där vi, fortsatt lika enkelt uttryckt, (detta är en blogg, inte en offentlig statlig utredning…..) efter att ha kämpat emot ett antal år med åtföljande stora underskott i statens finanser, har börjat inse att det inte längre bara går att bygga ut systemen med mer och mer subventioner för det ena och det andra utan nu och för framtiden så kommer något annat att krävas.

1ee4bbc4794638d2f49b65880eb275ee (Mobile).jpg

Nu har jag ju själv på något märkligt sätt snubblat tillbaka in i politiken genom att engagera mig partipolitiskt i Liberaldemokraterna och med detta följer att jag tvingats fundera på ett lite annorlunda sätt kring samhällsfrågorna och kring hur samhället ska svara upp mot medborgarnas behov i framtiden.

Som fri opinionsbildare/opportunist, bloggare och debattör är man alls inte tvungen att på samma sätt fundera igenom konsekvenser av sådant man kanske kastar fram i stridens hetta i någon debatt eller i något inlägg, som när man är förknippad med ett parti och det partiets olika officiella ståndpunkter. Det är, har jag upptäckt, rätt nyttigt att ha den lilla hämskon på sig som detta ändå innebär.

Det man får i gengäld är så mycket mer och jämfört med då jag senast var politiskt aktiv på 80-talet, så är den ojämförligt största skillnaden översiktligt beskrivet, att på den tiden så fanns det avsatt tid för möten och annat då man pratade politik och när dessa möten var avklarade så gick man hem och i princip så vilade sedan politiken och debatten till nästa gång det var dags för ett möte igen.

Med internets intåg är detta totalt förändrat och den som vill prata politik kan idag göra det 24/7. Detta vitaliserar debatten och gör den både konkret och omedelbar. Den innebär även för de som utnyttjar de möjligheter som finns att kvaliteten på såväl förslag som artiklar som manifest och program ökar och antalet felaktigheter minskar.

l-genom-pytte.png

Jag minns ett uttryck från FRA-debatten som jag tycker beskriver nätprocessen och det som sker där på ett alldeles utmärkt sätt och det var att någon helt enkelt liknade det hela vid ett riktigt stort grupparbete där man skrev mycket individuellt och som sedan i det närmaste omedelbart granskades av en mängd andra människor som utifrån sina kunskaper och erfarenheter la till och drog ifrån så att det samlade resultatet blev både faktaspäckat och språkligt väl utformat.

Själv visste jag i stort sett inget alls om varken bloggvärlden eller FRA då den debatten drog igång för 2,5 år sedan ungefär men tack vare ständig input plus möjligheterna som nätet ger att snabbt söka kunskap själv så måste jag säga att man lärde sig fort.

I det jag just beskrivit ligger också min uppriktiga förvåning över det jag menar var den debattens absolut mest korkade motargument från motståndarsidan och då främst regeringen och Sten Tolgfors, som gick ut på att vi som var/är motståndare ”inte skulle ha förstått”. Det har ju t.ex visat sig de senaste dagarna att vi förstod nog allt för väl vad som skulle komma och mycket riktigt så har det vi sa också uppfyllts.

Efter denna utvikning tillbaka till det jag ville komma till vad gäller dagens och framtidens samhälle och politik.

Denna nya tid kommer att ställa och ställer redan, krav på en ny politik som till stora delar kommer att se helt annorlunda ut än dagens. Det innebär inte att allt vad heter välfärd och trygghet tas ifrån oss vilket jag är säker på är något av det första som många kommer att tänka på och befarar.

Däremot så kommer det helt säkert att innebära att vi måste nalkas problemen på ett annorlunda sätt och att vi måste se och ta till oss lösningar, som utifrån dagens betraktelsesätt kan komma att se väldigt, väldigt annorlunda ut. Kom då ihåg att en telefonkiosk, i den mån sådana fortfarande existerar, ser väldigt annorlunda ut i t.ex England jämfört med hur den ser ut i Sverige men, vilket är det väsentliga, den fungerar!

dscn0785 (Mobile).jpg

När du ser en mp3-spelare idag så gör den motsvarande sak som den Telefunken rullbandspelare gjorde som jag fick när jag var barn, men den ser onekligen helt annorlunda ut!

Jag tror kanske inte att morgondagens politiker kommer att genomgå en så stor utseendeförändring men nog måste även framtidens politiker förändras till något annat än dagens, för att inte bara kunna ta sig ann framtidens utmaningar, utan även för att i viss mån sätta en agenda för dessa.

För oss liberaldemokrater, som rent ideologiskt sagt att det vi föreslår ska bygga på evidens, så är dessa framtida utmaningar absolut inget hot, de är en möjlighet att förändra och förbättra och att öppna upp samt att befria oss från många av de lagar som idag övervakar, registrerar och begränsar oss.

Det råder inom L ingen som helst tvekan kring att det finns uppgifter och samhällsområden som måste skötas och betalas av oss alla gemensamt. Alla eventuella påståenden ni hör om att vi skulle vara någon sorts ultraliberaler är tagna ur luften. Visst kommer vi att lägga förslag som kommer att vara kontroversiella och för somliga t.o.m upprörande men lyssna på de motiv vi har för dessa och ni kommer att finna att de är grundade på socialt tänkande och ett medvetande om hur vissa saker i samhället faktiskt fungerar i praktiken, inte hur man på olika partikanslier tror att de fungerar.

Vi kommer t.ex att föreslå att landstingen avskaffas och jag ska inte här och nu gå in på alla de goda argument som finns för detta utan idag ska jag bara förutspå att det kommer att heta att vi vill lägga ner sjukvården. Jo, jag vet att det låter som ett korkat motargument men tro mig, vi kommer att bli beskyllda för det.

En sak till som är alldeles säker och det är att vi har inte bildat det här partiet för att återvinna gammal folkpartipolitik eller för att bli någon sorts ytterligare moderat lightvariant. Inte heller har vi bildats för att återuppväcka gamla folkhemstankar från en socialdemokrati som idag inte vet vart den är på väg.

Vi har bildats för att visa att en politik vars grundstenar är liberala med ett socialt perspektiv och bygger på evidens, alltså sådant som bevisligen fungerar, är just det som behövs i ett Sverige som just nu håller på att på vissa områden strypa sig självt. Om jag själv så här i slutet ska peka ut de områden som jag personligen anser vara de absolut viktigaste att prioritera för framtiden i vårt program, som för övrigt kommer att vara ett program för Sverige såväl idag som för Sverige år 2030 så får det, rankade efter angelägenhetsgrad bli följande:

Demokratifrågor, vilket innefattar rättssäkerhetsfrågorna och rättspolitiken.

Social- och bostadspolitiken, som är en grundläggande garant för en mänsklig behandling

Näringspolitiken inkl. energifrågor, som är vår ekonomiska förutsättning för allt det vi vill åstadkomma

Sjukvården, Skolan, Migrationsfrågor

Miljöfrågor, globalt kan miljön hamna högre upp men nationellt så blir det här.

Stat, landsting, kommuner-administration och förvaltningsfrågor.

libdem-mini.png

Det är intressant när man sätter sig för att skriva om en sak för att en stund senare upptäcka att man (jag) skrivit om något helt annat. Är det någon som minns vad det var jag startade artikeln med?

Jo, det var med ett konstaterande att jag kunde le igen och därifrån var tanken från början att komma in på tandvårdsförsäkringen. Igår fick jag nämligen nio nya tänder i underkäken och jag hade också tänkt skriva lite om det stigmata det innebär i vårt tandkrämsleende samhälle att ha dåliga/vara utan tänder vilket jag varit nu ett antal månader.

Det inlägget kommer en annan gång men det är nyttigt för den empatiska förmågan att själv vara drabbad ibland.

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: