Dagsarkiv: 13 december, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Den ensamme galningen och hans verk


Alla kommentarer tycks utgå från att det här sprängattentatet är en terrorattack och det är det väl på sätt och vis men inte på det storskaliga och organiserade sätt som ordet i grunden antyder. Det mesta hittills pekar på att det är en ensam och milt talat amatörmässig förövare som själv fick betala det högsta priset.

Att se denne man som någon sorts utsänd terrorist av någon talibansk eller annan organiserad gren av den fundamentala och extremistiska grenen av islam är att tillmäta honom en betydelse han alls inte har förtjänat.

Proportioner måste finnas i alla debatter och det är så att den alldeles övervägande delen av de bomber som exploderar och den terrorism som försigår i Europa är av inhemsk natur, helt utan islamistisk koppling eller islamistiska förtecken.

Minns jag siffran rätt på rak arm så noterades under åren 2008-09 totalt 931 händelser inom EU som betraktades som verkställda terrordåd eller nära verkställighet av sådana. Av dessa 931 så kunde ett (1) hänföras till islamistisk extremism.

De ca. 60 lagar eller så, som är att betrakta som lagar med udden påstått riktad mot terrorism genom övervakning och som redan existerar, hjälpte inte ett smack.  60 till  kommer heller inte att göra det. Den ensamme galningen fungerar alltför irrationellt för att mötas med rationella medel.

I allmänhet så gör han bort sig själv genom att agera som jihad Jane senast det begav sig, eller som vår vän nu som inte spränger så mycket mer än sig själv i luften. De som tidigare attackerade Lars Viilks lyckades heller inte med mycket mer än att tända eld på sina egna kläder.

Den här sortens inhemska bombkastande, eller vad jag ska kalla det, kommer vi bäst tillrätta med genom att så snabbt som möjligt förändra den miljö där den frodas. Det är i en miljö av utanförskap, arbetslöshet, mindervärdeskänslor och bristande utbildning som extremismen växer. Undanröj dessa faktorer och terrorismens grogrund försvagas påtagligt.

Vad gäller den ensamme galningen så har han alltid funnits och kommer alltid att finnas. Människor går ibland över gränsen in i vanvettet och hur någon regering eller parlament ska lyckas lagstifta bort detta får ni fråga den som tror på att detta är möjligt. Jag gör det inte så fråga inte mig.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/det-har-ska-inte-fa-forstora-vara-liv_5804011.svd

%d bloggare gillar detta: