Svensk Myndighetskontroll: Det känns som jag skrivit något viktigt.


Jag hade tänkt att jag skulle ha en bloggfri dag. Eftersom jag skriver rätt mycket och rätt ofta så känner man ibland en viss bloggmättnad och då får man ta och ladda ett batteri eller två. Det gick fint ända till jag läste detta. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8263931.ab

Det i kombination med ett eget ärende, där Förvaltningsrätten kom med en dom i torsdags, gör att jag nu bara måste pysa lite ånga eftersom jag blir så in i helvete förbannad enkelt uttryckt.

Artikeln i AB handlar om Jan. Det är en 43-årig rullstolsbunden man med ledsyn som väntar på en ny njure och f.n genomgår dialys 20 timmar per vecka.

Jan lider även av en nervsjukdom i benen, neuropathier, som gör att han sitter i rullstol. Permanent. Med ständiga smärtor. Jan har också laserbehandlats ett stort antal gånger efter blödningar i ögonen. En ny operation kan göra att han får behålla de 13 procent av synen han har kvar.

110301 är Jan utförsäkrad och eftersom han vägras sjukersättning av Försäkringskassan så tvingas han per detta datum att gå en tremånaders arbetslivsintroduktion. Hur detta påverkar hans redan svårt ansträngda ekonomi kan ni läsa i artikeln som också berättar att man sökt den ansvarige ministern som numera heter Ulf Kristersson men att denne varit omöjlig att nå.

Själv så förlorade jag i torsdags i en dom i Förvaltningsrätten ett ärende där kassan vägrat min klient sjukersättning. En anamnes över min klients sjukdomar och diagnoser ser ut så här:

Ett ben amputerat vid knät.

Svåra problem med inpassning av protes vilket har lett till ständigt återkommande blåsbildning på amputationsytan med frekvent förekommande öppna sår och därtill ständiga återkommande infektioner som sammantaget ger mycket svår smärta och ständig medicinering med bl.a narkotikaklassad analgetika. (morfin och morfinderivat)

Ett utvecklat ej operabelt diskbråck på två ryggkotor vilket ständigt påverkas av att ryggen snedbelastas då han använder protes eller kryckor.

Whiplashskada efter en trafikolycka med åtföljande nackbesvär samt domningar i ena armen.

Näthinneavlossning på ena ögat.

Hepatit C med förhöjda levervärden och därav följande ledvärk.

Hypertoni som medicineras.

Diagnostiserad med såväl psykopatiska som antisociala personlighetsstörningar.

Pågående depression med uttalade suicidtankar där intyg styrker att suicidfaran är överhängande då han hamnar under ytterligare press.

Ett pågående narkotikamissbruk sedan 35 år främst på opiater som delvis är en följd av att han smärtmedicinerats under många år.

ADHD av signifikativ grad som lämnats obehandlad under långa tider då han avtjänat fängelsestraff etftersom kriminalvården varit helt obenägen tidigare att medicinera med t.ex Concerta under verkställighet.

Det finns, precis som i Jans fall, läkarintyg från flera läkare med olika specialistkompetens som alla säger samma sak, arbetsförmågan är nedsatt med 100% och bedöms vara så permanent men även min klient ska alltså nu stå till arbetsmarknadens förfogande. Han är f.ö 56 år gammal.

Om detta kan man ha många åsikter och tankar. Här är några av mina.

Först och främst så undanber jag mig alla kommentarer som går ut på att dessa utförsäkringsfall ska ställas mot en ickedefinierad invandringskostnad. Att göra den direkta kopplingen, utan att ha tillstymmelsen till belägg för den, är så oändligt uttjatat. I så fall kan vi lika gärna ställa riksdagsmännens löner och partistödet mot detta eller vilken annan del av det skattefinansierade Sverige som helst.

Det finns i denna fråga emellertid en klar och tydligt uttalad förklaring till varför Försäkringskassan nu ålagts att driva denna linje och till varför man genomfört denna sjukförsäkringsreform. Det gjordes, enligt den tidigare ansvarige ministern Christina Husmark Persson, för att finansiera jobbskatteavdraget. Eftersom vi har en ministers ord på detta så behöver vi alltså inte spekulera kring andra motiv, utan detta kan anses vara klarlagt.

Det finns bara ett sätt att komma tillrätta med detta och det är om varje frisk människa som jobbar i det här landet, för en stund sätter sig ner och börjar fundera på vad det skulle betyda i deras liv, om de drabbas av en svår sjukdom eller råkar ut för en olycka och först tvingas leva på 64% av inkomsten för att sedan tvångskommenderas till AF för att söka arbete.

Först om folk förstår detta och att det faktiskt kan drabba vem som helst av oss, så kommer tillräckligt många att kräva förändring. Somliga kanske t.o.m är beredda att betala någon hundring av den skattelättnad de fått för att bidra till att Jan och min klient kan få en försörjning?

Förstår heller inte resonemanget kring njuren för han lär väl inte få synen tillbaka för det? Det som ska bedömas är om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till alla på marknaden förekommande förvärvsarbeten. Det vore intressant att veta i förhållande till vilket arbete som Jans eller min klients förmåga inte är nedsatt med en fjärdedel?

I den dom som meddelades i torsdags så har rätten i domskälen överhuvudtaget inte nämnt de psykiatriska diagnoserna utan anser att arbetsförmågan i förhållande till något icke närmare angivet eller preciserat fysiskt enklare arbete inte är nedsatt med 25%. Jag undrar hur många procent dom fått det till då……

Att utbilda läkare kostar staten stora pengar men mot bakgrund av hur man sedan värderar dessa läkares arbete så tycks det vara bortkastade pengar. Egentligen räcker det med en allmänläkare på Försäkringskassan som aldrig träffar en patient för att avgöra hur sjuk patienten är och om det finns förutsättningar för patienten att återkomma i arbete.

Jag har, vad gäller min klient, intyg från läkare som träffat honom ett par ggr i veckan i fyra månaders tid med specialistkompetens i sin gren av medicinen, som uttryckligen i intyg skriver att arbetsförmåga inte finns och inte kommer att finnas. Att hans ben inte kommer att växa ut torde väl stå klart för de flesta även utan intyg om detta.

Nu undrar jag vad det är för fel på Sveriges läkarkår?

Varje dag så får ett antal läkare sina professionella bedömningar underkända av en statlig myndighet. Varenda dag! Kan någon ge mig ett enda exempel på något arbete där man varje dag lämnar en eller flera felaktiga bedömningar i en allvarlig fråga där den bedömning som gjorts underkänns utan att vederbörande får sluta sitt jobb?Jag utgår då från att läkarens bedömning är felaktig eftersom den inte godtas.

Om jag själv hade ett jobb där jag lämnade underlag för bedömning i något avseende och min bedömning ständigt avfärdades och/eller underkändes, så skulle jag till slut bli vansinnig. Särskilt om det underlag jag gjort, innefattar en genomförd fysisk undersökning av något, som jag vet att den som sedan avfärdar det jag säger, aldrig har sett.

Denna behandling tycks vår läkarkår acceptera vilket innebär att de alldeles i onödan ägnar timmar varje vecka åt ett meningslöst skrivande som de istället skulle kunna ägna åt att praktisera medicin. Följaktligen så är sjukförsäkringsreformen också bidragande till den läkarbrist vi upplever. Läkarna får ägna allt mer tid åt att skriva allt mer omfattande intyg. Trots det så avfärdas de fortsatt.

Gå i strejk!

Vägra att skriva intyg som ändå bara underkänns av nån cykelreparartör på FK som aldrig ser nån patient. Se hur avslagen ser ut. FK:s läkare tar fram nån tabell och i denna hittar han vad socialstyrelsen har fastlagt är normal tid för att återhämta sig och så kör han på det. Att patienter är olika och att man kan ha individuella skillnader är inget det tas någon som helst hänsyn till.

Vem f-n skulle acceptera att få sin professionella bedömning avfärdad på det sättet gång på gång? Det måste vara personligt kränkande att få sin bedömning avfärdad gång på gång på gång men så här långt har jag inte sett någon reaktion från t.ex läkarförbundet.

Själv ska jag nu för min klients räkning söka prövningstillstånd i Kammarrätten och beviljas inte det så överklagar jag till regeringsrätten och blir det nej även där så är det Europadomstolen nästa. Med tillräckligt många i rättsprocesser mot staten så kommer det för övrigt att visa sig att nån besparing blev det ändå inte. Det blev bara ett långt, utdraget och onödigt lidande för många människor som inte alls skulle ha behövt utsättas för detta.

Sättet att ta hand om fattiga och sjuka talar om för oss om det samhälle vi lever i är ett bra eller ett dåligt sådant. Vårt samhälle har, med det som utgångspunkt, försämrats radikalt de senaste åren.

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 12 december, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 26 kommentarer.

 1. Alla människor borde gå ut med stora plakatoch protestera, mot att redan utsatta människorutsätts ännu mer.Tycker man inte de mår tillräckligt dåligt, varför ska dedå ,se till att de mår ännu sämre?Det blir ju bara värre och värre.Man förstår snart ingenting av det här.

 2. Mycket klart och redigt skrivet! Jag själv har tappat modet, men kanske orkar jag gå vidare till regeringsrätten nu.

  • Michael Gajditza

   Tack! Det hoppas jag att du gör av många olika skäl! Lycka till och ge inte upp, det finns en del små politiska signaler i korridorerna som nog kan tolkas försiktigt optimistiskt.

 3. Mettemarionette

  PS länken till FK finns under mitt inlägg ”Bakom försäkringskassans siffror finns människor av kött och blod”

  • Michael Gajditza

   Hej! Tack f det och tappa inte allt hopp för det var inte avsikten med artikeln utan tvärtom. jag har medvetet låtit bli att lägga ut mål.nr. eftersom jag inte stämt av med klienten att det är OK. Visserligen är ju domen offentlig men innan jag bidrar till någon större spridning så vill jag ha det clearat. Skicka mig din mailadress så kan jag skicka det mer privat till dig mot löfte att du inte lägger ut något innan du pratat med mig igen? Min mail isf är ombudet@lawyer.com

 4. Mettemarionette

  Jag blir helt förtvivlad av vad du skriver. Jag tappar allt hopp fullständigt.Din klient. Har du något målnr att referera till?Vad exakt stod det i avslaget?Jag har försökt gång på gång att få media och jurister att granska avslagen.Gå in på min blogg så hittar du och ni andra som är intresserade en länk till fk med domar som de vunnit och förlorat. Det är livsnödvändigt att domarna kommer i dager så att alla får se hur galet man resonerar och lägger bevisbördan på den sjuke.Jag hoppas innerligt att det ska ordna sig för din klient…

 5. Jag är glad att mer folk fick upp ögonen via min blänkare…Hemikram och knuff!

  • Michael Gajditza

   Det behövs en riktig debatt om detta nu. Det har gått för lång tid och alltför många är drabbade. Man kan dö av svält medan det utreds för att hårddra något.

 6. i ett avhumaniserat samhälle..tappar man sin värdighet!!?

 7. Sådana här saker hör man ju om titt som tätt, så jag måste bara ställa en fråga i ren okunskap. Får inte FK ta hänsyn till intyg från läkare eller vad handlar det om?Det vore otroligt korkat om det var på det viset, men det är samtidigt den enda förklaring jag kan förstå… Ibland låter det bara för dumt för att vara sant och jag menar, en person på FK som gör en bedömning är ju en person precis som du eller jag, så varför tar man inte hänsyn till underlag från läkare? Är det för att man inte får?

  • Michael Gajditza

   Instruktionerna från regeringen sker i s.k regleringsbrev. Där har man bl.a beslutat att Fk ska tillämpa det som kallas försäkringsmedicinskt underlag vid bedömningen av arbetsförmåga och detta görs i samråd med Fk:s egna förtroendeläkare. Det är denna tolkning som ofta blir väldigt snäv och väldigt märklig. Observera att detta är en väldigt förenklad bild men den ger ändå en grund för en förklaring till varför det är som det är.

 8. Läs min blogg, relaterade länkar förekommer där jag även debatterar på svt.debatt- skrev en artikel även till newsmill, men refuserades- kan vara att jag ger kritik i bristerna på kompetens vad gäller synen, insikten och bemötandet till såväl barn,unga som vuxna med en NPF diagnos, kritik mot politiker ,skoledare,makthavare m fl censureras hårt just nu. Huvva om omvärlden får ny på att Sverige dagligen bryter mot de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.Bra att fler påvisar hur illa systemet fungerar och att det är de med stört behov av stöd och hjälp som diskrimineras, särbehandlas och skall sparas på -tröttsamt att det skall vara så förbannat svårt att öka opinionen och skapa en värld för alla – ingen är sin sjukdom,diagnos, eller funktionshinder – alla är människor och skall bemötas med samma respekt andra förväntar sig att bemötas, valfläsket och löftena från de borgliga var att de skulle l ändra dessa orättvisa och kränkande regler om de fick förnyat förtroende, tog ca 1 vecka efter valvinsten, då gick moderaternas språkrör ut med att de skall inte ändras då de borgliga anser att det är rättvist och att de fungerar i sin nuvarande form.Ja se där – det nya arbetarpartiet är en synonym för ” se till att arbetarna slavar in i döden så vi får öka våra rikedomar…”

  • Michael Gajditza

   Som du kanske sett i min blogg så är den fylld av olika artiklar om t.ex brister i rättssäkerheten. Så länge vi har med människor att göra kommer systemen att vara imperfekta men det är vår f-bannade skyldighet att sträva efter perfektion.

 9. Vad finns för källa till Husmark Perssons uttalande om koppling mellan jobbskatteavdraget och FK:s galenskaper?

 10. mycket strakt inlägg…verkligen riktigt bra skrivet..du lyfter fram sanningen för många, som kämpar för sin rätt att överleva under sin sjukdoms tid, ja man hör ju korkat det låterkämpa mot instanser för att binehålla rättan att vara sjuk….något måste göras…NU!!!!Kram Hanna

 11. Mycket bra och intressant inlägg som visar på vilket fruktansvärt inhumant sätt vi behandlar våra sjuka i Sverige. Jag kommer länka inlägget till andra sidor och reblogga det.Tumme!

 12. välförtjänt

 13. Michael Gajditza

  Tack, tack o tack.

 14. länken till detta inlägg ligger i min senaste kommentarstråd.

 15. FY FAN VILKET BRA INLÄGG: DETTA GÅR TILL FACEBOOK OCH SKA REBLOGGAS OCH LYFTAS I DET OÄNDLIGA, TILLS FOLK FATTAR OCH JAG SKITER I OM FOLK TYCKER ATT JAG SKRIKER NU…HEMIKRAM OCH TUMME

 16. Länktipshttp://www.samtycke.nu/2010/09/fallet-assange-uppgifter-raderas-om-och-om-igen/Hemikram

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: