Dagsarkiv: 10 december, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Nära skjuter ingen pall


Läste just en rubrik på SvT där det stod: ”Missade pallen – hårfint”

Jag ska ju inte utge mig för att vara någon expert i ämnet men om en skidskytt inte ens kan träffa en pall så kanske en ny sport eller en bra optiker kan vara till nytta?

layout1_1_pjmwrsxd175e7dm_jpg_article_large.jpg

Om någon undrar vad Carl Bildt har med detta att göra så finns det två svar. Enligt Carl Bildt själv så har Carl Bildt med allt att göra.

Just i det här sammanhanget så sökte jag på Google med sökordet ”idrottskarikatyrer” och där fanns denna bild. Jag tror man kan tolka det som man vill…….

Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: Kadhammar går från klarhet till klarhet!


http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article8256019.ab

Inte vet jag vad som har hänt med Peter Kadhammar på Aftonbladet men nu har han skrivit något riktigt bra igen! Om detta är en generell effekt av det som nu pågår i spåren av Wikileaks så är det alldeles utomordentligt bra!

Svensk Myndighetskontroll: Lögner är som lök.


Lite strötankar kring vad som pågår dyker alltid upp när man sitter och läser olika tidningsuppgifter om det ena och det andra. Att Wikileaks dominerar nyhetsflödet just nu råder det inget tvivel om och eftersom lögner ofta är som lök, lager på lager, så innebär en lögns avslöjande ofta att flera underliggande lögner följer med på köpet.

Det är ingen slump att ”Lars Larsson”, som enligt uppgift är anställd på FRA, väljer att berätta vad han vet alldeles efter det att Wikileaks avslöjat att Sverige sedan länge haft ett ”långtgående” informationsutbyte med USA. Detta kan psykologiskt att betytt att det han själv länge gått och burit på och kanske velat berätta, nu plötsligt dessutom passar in i ett större sammanhang.

FRA……. vad var det jag sa…….det blev inget bra……. Det märks att det snart ska julklappsrimmas…..

Jag tror nog att jag vågar påstå att jag tillhörde de mera aktiva i motståndet mot en lag som alltjämt ter sig som en grotesk Orwellskapelse och vars tillämpning nu också visar sig vara och bli exakt så ämnesglidande och godtycklig som många av oss fruktade och förutspådde. Läs också vad Camilla Lindberg skriver. Camilla som var den enda av alliansens ledamöter som röstade nej.

Tror säkert att många menar väl när de röstar för det ena förslaget efter det andra som sägs skydda oss mot terror, kriminalitet och annat otyg. Självklart vore det hemskt om vi drabbades av ett terrorattentat men för den skull så får vi inte missa att diskutera vad det är som verkligen står på spel men politikerna inser uppenbarligen inte att vad de nu gör kan drabba oss mycket värre än vad någon terrorist klarar av!

Den demokratiska huvudtanken innebär att staten står som garant för de medborgerliga fri- och rättigheterna. Tanken på en fri människa som kan leva i fred och frihet i en stat som skyddar oss, är den tanke som gjort och gör demokratin så eftersträvansvärd. Det är statens grundläggande uppgift att upprätthålla de ramar inom vilka medborgarna kan komma till sin rätt utan att utsättas för hot och tvång.

Just detta, att demokratin sätter människan i centrum, gör att vi anser den vara överlägsen andra samhällssystem. Demokratin ger folket möjlighet att kontrollera staten och vi har en rätt till oss själva och en rätt att inte styras eller att leva på någon annans nåder.

Det ger oss också rätten till integritet och privatliv och rätten att inom ramen för detta leva ut och vara våra sanna jag. Rätt att inte vara ständigt övervakad, kontrollerad, inspekterad, granskad d.v.s det som sammanfattas som personlig integritet och som även innebär rätten att inte alltid behöva vara på sin vakt för att misshaga de styrande och riskera straff.

Därför har vi också grundlagar och konventioner till skydd för dessa grundläggande rättigheter. Yttrandefrihet, åsiktsfrihet, religionsfrihet, rätten till en privat sfär och rätten till ett eget liv.

FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna slår också fast att: ”ingen får utsättas för godtycklig inblandning i privatliv, hem, familj eller korrespondens.” och Europakonventionen säger i artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv-att

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.

Det är här som övervaknings- och kontrollförespråkarna går fullständigt vilse.

I sin iver att skydda medborgarna slår man undan själva förutsättningarna för demokrati och människovärde och undergräver på så sätt såväl statens legitimitet som individens rätt.

En stat med huvuduppgift att skydda medborgarna från övergrepp och kränkningar kan inte själv förgripa sig på medborgarnas fri- och rättigheter!

Den paradoxala effekten av detta blir att vi själva åstadkommer slutet för det öppna samhället och alltså själva uppnår just vad terroristerna vill uppnå. Så vem utgör det största hotet?

Terroristerna eller de som likt nyttiga idioter går terroristernas ärenden?

 Foto0040 (Small).jpg

Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: Även i USA finns kloka röster


Det finns kloka röster även i USA. Lite för få men dom finns och det är viktigt!

Ron Paul for president!

%d bloggare gillar detta: