Dagsarkiv: 9 december, 2010

Svensk Myndighetskontroll: På detta sätt är skvaller bara nyttigt


Minnet är som bekant kort och idag är det ett flertal debattörer som menar att det där med Wikileaks är nog väldigt mycket skvaller.

Visst är det så, mängder av skvaller är det men det herrar och damer debattörer missar i sammanhanget är ju det enkla faktum att det inte är Wikileaks skvaller, det är högt uppburna och respekterade (främst) män i staten som skvallrar och, ursäkta uttrycket, ibland låter som de värsta kärringar på kafferep i Lönneboda. Det Wikileaks gör är att inför dig och mig, ja ni vet, dom där som betalar skvallrarnas löner, redovisa det skvaller dom sysslar med och det är bra på väldigt många sätt.

Vid sidan av de mer uppenbara så är det också bra för det ger oss en ny och mindre respektfull syn på dessa potentater och potentater som vi inte har för stor respekt för vågar vi ifrågasätta. Där någonstans hittar vi också det som är demokratins kärna, det ständigt pågående ifrågasättandet!

Sedan har debattörerna som vill ha mer substans och stora avslöjanden tydligen glömt också vad som avslöjades så sent som vid det förra släppet så vi tar och repeterar lite här och nu.

http://www.sn.se/nyheter/utrikes/1.846230

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8006345.ab#abArticleComments

Sprängkraften i Wikileaks avslöjanden av olika dokument kring den amerikanska krigföringern i Irak har varit stor. Pentagon och Hillary Clinton fördömer publiceringen men påstår, såvitt jag kunnat se, inte att det som framkommit skulle vara falskt. Frågan som många ställer sig och där svaret varierar beroende på vem man frågar, är om Wikileaks är till nytta eller skada för världen?

USA har begärt hjälp av många länder i Irakkriget och även i Afghanistan. Eftersom det är demokratiska nationer som hjälpen hämtats från så är det naturligtvis av stor betydelse hur den allmänna opinionen i olika länder ser på att man skickar män och materiel till ett krig långt bort från hemlandet.

Låt oss därför för ett ögonblick fundera över hur t.ex den svenska opinionen hade reagerat om vi vetat det vi nu vet i ett tidigare skede? För min del står det klart att vår vilja och benägenhet att agera tillsammans med USA hade minskat väsentligt och hur det hade sett ut med den svenska närvaron i Afghanistan kan vi bara ha olika hypoteser kring.

En fungerande demokrati förutsätter att vi har upplysta medborgare som kan fatta informerade beslut. Om staten hemligstämplar en stor del av verkligheten så kan ett sådant grundläggande krav inte uppfyllas. Jag tror heller inte att de som är satta att fatta dessa beslut för vår räkning, d.v.s riksdag och regering har haft möjlighet att fatta de beslut man gjort utifrån ett korrekt underlag.

Om vi överför det amerikanska agerandet till låt oss säga ett börsbolag, som inför en emission har att informera sina aktieägare om sådant som kan ha betydelse för deras bedömning av affären, så råder det väl ingen större tvekan om att styrelsen, om man på motsvarande sätt undanhållit viktig information, skulle komma att betraktas som brottslig.

Det ligger en oerhörd cynism i att hemligstämpla människors död för att på så sätt manipulera sin omgivning till ett fortsatt stöd för ett krig, som alltså inte är det krig som utspelas i verkligheten, utan en sorts potemkinkuliss skapad för att ge den bild som kan vinna människors stöd.

Människan insåg, trodde vi i alla fall, nödvändigheten av att t.o.m reglera hur krig får gå till och har därför skapat olika konventioner kring detta som vi förbundit oss att följa. Ett så stort hemligstämplande som det här är fråga om får som konsekvens att dessa konventioner inte är värda mer än det papper de är skrivna på.

Det innebär i sin tur att dessa heller inte borde kunna åberopas då det gäller motståndarsidans sätt att föra krig. I slutänden betyder ett agerande som USA:s att vi helt enkelt kan lägga ner bl.a krigsförbrytartribunalen i Haag. Inför denna hamnar ändå bara ett krigs förlorare oavsett vilka metoder den vinnande sidan har använt.

När jag läser vad somliga skriver i debattrådar till artiklar om avslöjandet så blir jag närmast mörkrädd av de förenklingar och felaktigheter som där kommer till uttryck. Den största förenklingen lyder ungefär som att eftersom USA räddade oss från nazismen under andra världskriget så ska vi vara tacksamma och inte bry oss om vad USA gör idag.

Det är en inställning som inte bara brister i logik och kunskap utan som dessutom uttrycker ett förakt för demokratin. Jag kan inte förstå att det land som då, enligt de som lämnat sådana kommentarer, kan sägas räddade demokratin åt oss nu ska tillåtas att agera helt odemokratiskt och på så sätt många år senare tillåtas undergräva det man en gång gav så många liv för att rädda.

Nunc aut nuncuam

%d bloggare gillar detta: