Dagsarkiv: 1 december, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Ansvar utan ansvar är väl inget riktigt ansvar?


Apropos Wikileaks och att det kommer att utkrävas ansvar lite här och där….

Jag har absolut inget emot att människor som gör extraordinära insatser, arbetar mycket, har stort ansvar etc., också har en ordentlig lön.

Samtidigt är det fascinerande att se att den dag ansvaret ska utkrävas och de faktiskt måste stå för vad de fattat beslut om, då har man inte förstått, känt till eller haft just det ansvar man ursprungligen fick betalt för att ha.

Detta scenario upprepas gång på gång på gång. Det kan vara politiker, åklagare, polischefer, företagsledare eller kort sagt vem som helst som motiverar sin lön med att han eller hon har ett så stort ansvar. Det är inget som är specifikt för något parti eller någon särskild yrkeskategori utan det skär rakt igenom.

Vad som upprör mig är då dessa människor, efter att ha bevisat sin inkompetens bortom varje rimligt tvivel, antingen får sitta kvar på sina ansvarsfulla poster, alternativt, genom någon sorts rockad bland sina uppburna likar, hamnar på någon annan motsvarande post någon annanstans.

Det är som att om man bara nått en viss nivå i vårt samhälle så får man en sorts immunitet mot att någonsin, oavsett vad man gör, behöva återgå till ett liv som inte innefattar alla de privilegier man blivit van vid. Antingen så får man ett nytt toppjobb, blir ambassadör eller, i värsta fall, landshövding.

Märkligast av allt är att man får dessa positioner med hänvisning till den kompetens som man bevisat att man inte har.

Som turistrådet säger; Sverige är fantastiskt! 

04c69c39d09181d0.jpg 

Svensk Myndighetskontroll: Riksenheten för polismål – inkompetensens högborg


Riksenheten för polismål framstår återigen, jag vet inte för vilken gång i ordningen, som fullständigt och totalt korrumperad och inkompetent. Överåklagaren Björn Ericsson, som är enhetens chef, har vad gäller oförmåga och oskicklighet endast en överman i landet och det är åklagaren Krister van der Kwast som lyckats hålla åtta mördare fria under många år genom att manipulera Tomas Quickutredningen på ett sådant sätt att han mirakulöst nog fick Quick fälld för åtta mord.

Polis.jpg

Björn Ericsson närmar sig dock snabbt i och med dagens beslut. Det är alltså åter igen så att en åklagare vid enheten beslutar att polisen inte ska utredas. Det handlar denna gång om den för våldtäkt m.m dömde f.d länspolismästaren Göran Lindblads ärende där det finns klara uppgifter om att polisen hade kunnat agera och gripa honom med stöd av vittnesuppgifter från en av Lindblad våldtagen 17-årig flicka.

Den våldtagna 17-åringen kunde beskriva gärningsmannens bil, utseende, telefonnumren till två av hans mobiler och större delen av hans bilnummer. Dessutom fanns DNA från gärningsmannen. 

Till saken hör att det var en silverfärgad bil av ”sportig” modell vilket alltså ytterligare avgränsar antalet möjliga förövare. Leif GW Persson har sagt att med den information som fanns att tillgå så hade man kunnat gripa förövaren inom ett dygn. Trots detta görs ingenting och efter två månader skriver åklagare av ärendet.

01_polis_naken_18739922_87674295.jpg

Nu säger alltså Ericsson att man inte heller ska inleda förundersökning angående om det kan handla om tjänstefel vilket följer exakt vad som tycks vara handboken för denna enhet och i vilken det förmodligen står:

”Skydda kollegan till varje pris. Om inte bevisningen är sådan att den med en faktor om fem, överstiger den som normalt gäller för väckande av åtal, inled heller ingen förundersökning.

Den som ändock känner sig tvingad därtill av t.ex massmedia ska så långt möjligt är undvika att hålla relevanta förhör. Överåklagare Ericsson har på eget initiativ fastlagt en ny praxis vilken innebär att i händelse expertvittnen, som t.ex rättsläkare, gör en medicinsk bedömning som pekar på att någon i kåren kan ha gjort sig skyldig till brott så överta då själv tolkningen av rättsläkarens ord och tolka dem fritt och utifrån egen expertis på ett sådant sätt att ev. rättsintyg ej godtas.

freak-mouth.gif

Skulle det, mot förmodan, någon gång gå dithän att ett åtal svårligen kan undvikas mot personer i chefsställning inom polisen nyttjas inkompetensförsvaret som etablerades vid Säpo-utredningen i våras och som säger, att när en chefsperson kan visas ha varit tillräckligt inkompetent, så befriar detta honom från åtal. Den samlade målsättningen för enhetens arbete uttryckt i siffror måste vara att antalet åtal ska hamna på under 1% av anmälningarna.”

Enheten har arbetat i snart fem år och organisatoriskt sker snart en förändring som innebär att polisers brottslighet skall utredas hos RPS. Det innebär i sak ingen förändring eftersom det fortfarande kommer att vara så att det är poliser som utreder poliser vilket är ett stort problem.

Om jag hade trott på jultomten så hade jag önskat mig en sanningskommission som omedelbart efter årsskiftet skulle påbörja en utredning av vad som förevarit under de fem år som enheten för polismål lagt ner utredningar. Eftersom jag dessutom tror ännu mindre på Beatrice Ask så förstår jag att något sådant aldrig kommer att bli aktuellt för vem vill tvätta byken offentligt och ordentligt?

Sammantaget så är det helt f-cking bedrövligt det vi åser och jag sa redan i våras att det absolut inte var någon slump att gripandet av Lindberg kom så snart efter hans pensionering. Lägger man sedan till andra fakta och andra indicier om polisers inblandning i grov brottslighet inom samma område som Lindberg rört sig så växer det mörka moln som ligger över svensk polis ytterligare.

Skrämmande är också att denna organisation med 20000 poliser trots tillgång till både ny teknik och nya lagar om hemliga övervakningsmetoder inte lyckas lösa mer än tre brott per polis och år. Att veta att denna polisiära styrka, som ju faktiskt innehar ett våldsmonopol, nu även ska få tillgång till ett gigantiskt register i enlighet med datalagringsdirektivet gör mig absolut inte bättre till mods.

Snarare tvärtom!

%d bloggare gillar detta: