Dagsarkiv: 28 november, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Ni kan sluta undra nu, här finns svaret!!


Många har i olika artiklar och kommentarer de senaste dagarna ställt frågan, ”När får vi ett rättsväsende anpassat till 2000-talet?”

Det är en bra fråga som jag har svaret på.

Vi får ett rättsväsende anpassat till 2000-talet den dag vi får lagar anpassade till 2000-talet.

Lagar anpassade till 2000-talet får vi den dag vi får politiker som är anpassade till 2000-talet och som driver en politik anpassad till 2000-talet.

Det kan vi få redan 2014 om tillräckligt många röstar på Liberaldemokraterna (L)!

lib-alter-mindre.png

Svensk Myndighetskontroll: Wikileaks delar ut dumstrutar kl.23.!


http://www.svd.se/nyheter/utrikes/cyberattack-infor-avslojanden_5746371.svd#articlecomments

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8194512.ab

Den amerikanska nervositeten har uppenbart ökat ytterligare efter att dokument redan nu finns att tillgå från det planerade Wikileaksavslöjandet som är sagt ska ske kl.23 ikväll svensk tid. Wikileaks själva uppger på Twitter att de är utsatta för en massiv cyberattack men att detta inte kommer att stoppa publiceringen.

Själv är jag, eftersom det denna gång tycks handla mest om vad som sagts internt i USA och inom den amerikanska förvaltningen om olika länder och dess ledare, både vänner och fiender, mest nyfiken på om man ens brytt sig om att säga något om vårt lilla land och dess ledare och i så fall vad? Förmodligen kommer detta inte att bli Wikileaks tyngsta avslöjande men det har alla förutsättningar att bli synnerligen pinsamt för väldigt många.

Dumstrut.jpg

Svensk Myndighetskontroll: Lite mer TPB


Lite till måste det bli om TPB och domen.

Som jag har förstått det så har, vad gäller skadeståndet, försvaret gjort en stor miss genom att inte ha några egna beräkningar/någon motbevisning till kärandens yrkande i den delen.

Många känner inte till att vi har en rättsordning som innebär att det rätten har att ta hänsyn till är enbart sådant som framkommer under rättegången i rättssalen. Annat skall lämnas därhän och detta är en sund princip även om konsekvenserna ibland kan bli lite märkliga. Grunden för den bygger naturligtvis på att domstolen så långt det är möjligt ska vara och agera objektivt och inte utifrån förutfattade meningar från sådant man vet/tror sig veta sedan tidigare ska bedöma målet.

Principen bygger på att alla inblandade ska sköta sitt jobb och om då en part misslyckas med det så kan det innebära att målet förloras eller som i detta fall, att skadeståndet i hög grad baseras på vad den ena sidan anfört i brist på motargument från den andra.

Personligen så är jag också av den uppfattningen att skadeståndets storlek är fullständigt orimligt och att principen det bygger på, en nedladdning – ett uteblivet köp, måste underkännas totalt. Jag behöver inte gå längre än till mig själv för att visa hur det fungerar för många och under glatt erkännande av min egen brottsliga gärning så kan jag berätta att jag häromdagen, under inflytande av ett stort behov av någon form av avkoppling, tittade in hos TPB för att se om det fanns någon trevlig film att rensa hjärnan med.

När jag klickat runt ett tag så hittade jag en samling Beck-filmer att ladda hem vilket jag också gjorde i stundens ingivelse. Det finns dock inte en chans i världen att jag skulle ha köpt just dessa filmer utom möjligen till ett mycket, mycket lågt pris som alltså inte heller det kommer i närheten av det skadeståndsgrundande belopp som branschen använder sig av.

Vad som däremot har inträffat vid något tillfälle är att jag, efter att ha laddat ner något jag sedan verkligen har tyckt varit bra, också har gått och köpt detsamma för att få den högre kvalitet som köpmusik eller köpfilm ändå ofta har. Eller så har jag köpt för att få en svensk översättning eller liknande.

Totalt sett har alltså mitt eget fildelande lett till att jag köpt sådant jag annars inte skulle ha köpt vilket får räknas som att bolagen tjänat pengar de aldrig skulle ha tjänat annars och det just tack vare fildelningen! det finns många som har just det beteende jag just har beskrivit och alla dessa kan möjligen vara en av förklaringarna till att bolagen har tjänat mycket goda pengar under 2000-talet, något som också det motsäger allt prat om stora förluster.

Förluster, som om de vore i den storleksordning skadeståndet visar, utan minsta tvekan skulle ha inneburit hela branschens död redan för många år sedan.

Jag brukar säga att upphovsrättsbranschens sätt att räkna och deras tal om förluster har samma matematiska grund som Sverigedemokraternas mest fantastiska kalkyler över invandringens kostnader/år som de i inspirerade ögonblick kan få till 750 miljarder per år eller motsvarande 1/4 av Sveriges BNP. Intressanta och fantasifullt kreativa beräkningar och siffror men också fullständigt felaktiga.

e951583a487d85da.jpg

Det finns tyvärr också fler skrivningar i domen som enligt mitt sätt att se det innebär att domstolen åtminstone kan misstänkas ha agerat politiskt till viss del. Det är i första hand dessa tre avsnitt som kan ge detta intryck:

Att upphovsrättsintrång genom illegal fildelning är ett samhällsproblem som på senare år spritt sig likt en löpeld framstår enligt hovrätten i det närmaste som ett allmänt känt faktum.”

och

Vid en samlad bedömning finner hovrätten att det står klart att den olagliga fildelningen snabbt antagit proportioner som gör att de allmänpreventiva hänsynen måste tillmätas stor vikt i rättstillämpningen.

När det gäller just denna form av upphovsrättsintrång finns det enligt hovrättens mening därför alldeles särskilda skäl att hänföra brottet till sådan art att påföljden normalt ska bestämmas till fängelse.”

och så detta som är en direkt jämförelse med Google;

”Om en söktjänst till sin karaktär är sådan att den i första hand är ett värdefullt verktyg i laglig verksamhet och allmänt samhällsnyttig, om denna legitima användning dominerar, men spridning eller överföring av olagligt material trots försiktighetsåtgärder inte kan uteslutas, kan driften av en sådan tjänst i objektivt hänseende komma att bedömas som tillåten.”

Igår skrev jag att det för hovrätten är ett allmänt känt faktum att den illegala fildelningen är ett samhällsproblem och att den antagit proportioner som gör att allmänprevention nu är viktigt vilket alltså ger som resultat att ni ska straffas som fan för att vi här ute ska darra och huka oss.

Hur kan något så omstritt som fildelningens negativa och/eller positiva effekter på samhällsekonomin annars, för hovrätten, bli till ett allmänt känt faktum att det är ett samhällsproblem? Jag trodde att faktum betydde att något var oomstritt, i alla fall i huvudsak.

När man sedan utifrån detta felaktiga antagande talar om att just det problem man pekar på och som resten av världen vet är en omstridd fråga och långt ifrån avgjord sådan, ska ligga till grund för att statuera exempel så måste jag säga att jag får ett intryck av att detta inte är något som hovrätten kommer på av egen kraft under skrivandet av domen utan att detta är på något sätt förutbestämt.

Om någon nu anser att detta liknar en konspirationsteori av något slag så ha då i minne att detta är hovrätten som avgjorde att tidigare domare trots bevisat engagemang i upphovsrättsliga sammanhang FÖR en ograverad upphovsrätt av den sort vi har idag, inte var jävig. Med detta har man själv bäddat för att rättens trovärdighet naggats i kanten.

Nunc aut nuncuam

För övrigt vill jag rekommendera läsning här: http://www.newsmill.se/artikel/2010/11/28/beatrice-ask-vill-inf-ra-ett-modernt-stasi-register-bekostat-med-en-vervakningssk


Svensk Myndighetskontroll: Somliga straffar gud genast sägs det…..


http://www.aftonbladet.se/svn/tv/flash/satelliteUnified.swf?aid=http%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fwebbtv%2Fnyheter%2Futrikes%2Farticle5928298.ab%3Fservice%3Dtv&mid=http%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fwebbtv%2F%3Fservice%3Dtv%26menu%3Dtrue%26version%3D15&cid=webbtv_nyheter

Jag är ingen föresprpråkare av våld som konfliktlösning men nog känns det i just det här fallet som att en högre makt har haft lite skoj och som att någon form av högre rättvisa drabbat syndarna? Dessutom så är det söndag……..*S*

Svensk Myndighetskontroll: Ja, mitt fel är det iaf inte!


Det är bara att byta ut ”bögarna” mot vilken grupp som helst så ser vi hur lätt det är att peka ut en grupp som orsak och skuld till allt elände.

%d bloggare gillar detta: