Svensk Myndighetskontroll: Skåningar behandlas som muslimer


libdem-mini.png

http://svt.se/embededflash/2217194/play.swf

När jag hörde talas om den här Grotescovideon första gången tänkte jag leta rätt på den och se vad det egentligen handlade om och vad det var som gjorde somliga så otroligt upprörda. Då hittade jag den inte eftersom de länkar jag klickade på samtliga sa att den inte kunde visas på den plats jag sökte av upphovsrättsliga skäl. Innan jag sedan hann iväg till SvT så måste något ha kommit emellan för det blev aldrig av och glömdes sedan bort.

Men nu inatt så snubblade jag på den och har sett och lyssnat. Möjligen så kan man förstå att äldre kan ha svårt att acceptera delar av det språk som används men å andra sidan så är texten inte helt lätt att uppfatta och med en normalt av ålder nedsatt hörsel så löser sig det problemet för många så att säga av sig självt. Går man sedan till musiktypen så innebär också den att antalet lyssnare i segmentet torde minska kraftigt redan efter de första fyra inledande takterna.

Målgruppen är väl helt klart ungdomar och bland ungdomar har ingen större upprördhet kunnat märkas. Slutsatsen måste därför bli att det är ett antal proffstyckare som tutat högt och på så sätt givit videon god reklam. På SD håll och ännu djupare ner i avgrunden är man visst mest upprörd över att det finns en textrad som säger ”ta en svart man mellan dina lår”. Detta tillsammans med titeln ”Blanda upp” skapar tydligen svårartad kolik hos en del.

Samtidigt blir det en aning knepigt att förklara upprördheten för man är ju inte rasist och eftersom kultur, såvitt jag vet, heller inte är sexuellt överförbart så borde alltså en svart man mellan någons lår inte vara upprörande. Den som inte blivit upprörd redan från start utan istället lyssnat på texten och lyssnat klart hade även märkt att videon inte är ett dugg diskriminerande då texten även omfattar att ta en vit man, en röd man och en gul man mellan låren. Ingen diskriminering alltså.

Utom möjligen ur ett genusperspektiv då den uppblandning som är videons bärande budskap endast tycks ske mellan etniska svenska kvinnor och utländska herrar av annan kulör. Vi svenska män blir i sammanhanget lite undanskuffade då någon motsvarande blanda upp rekommendation inte ges avseende etnist svenska män och utländska damer av annan och varierande kulör vilket kan tyckas vara en aning fördomsfullt.

Lite lustigt blir det också att höra SD klaga över andra delar av programmet där framför allt skåningar är djupt kränkta och upprörda över hur de framställs och att framställningen saknar nyanser. Kort sagt så är dom upprörda över att framställas på ett sätt som motsvaras av SD:s egen framställning av muslimer.

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 15 november, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 7 kommentarer.

 1. En FET j-a tumme för ett kanoninlägg som gav mig ett väldigt gott skratt!

 2. …då kanske man får se det hela i nytt perspektiv iaf.

 3. Jag ska nog utvandra ur denna sidan av svedala….

 4. Och det här problemet löser liberaler som ställt till det för oss?INFO FRÅN INGER-SIV MATSSONVIDARESÄNT AV N-E HENNIXNacka den 14 november 2010Svenskt Näringsliv, chefekonom Stefan FölsterArbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsminister Hillevi EngströmUtrikesdepartementet, migrationsminister Tobias BillströmJustitiedepartementet, integrationsminister Erik UllenhagNäringsdepartementet, näringsminister Maud OlofssonÄmne: Arbetskraftsinvandringens haveriSvenskt Näringsliv driver linjen att ”arbetskraftsinvandring , och även annan invandring, är avgörande för kompetensförsörjning till svenska företag. ”Om ”invandringen är avgörande för kompetensförsörjningen till svenska företag ” hur kommer det sig då att* endast 12 procent av samtliga utlandsfödda har ”sysselsättning”?* var tredje invandrare är arbetslös trots sänkta arbetsgivaravgifter och skattesubventionerade s k ”instegsjobb” mm* 50 procent av dem som arbetar har städjobb?* invandrarna t o m under 80-talets högkonjunktur och trots att de var unga och arbetsföra inte lyckades de hävda sig på arbetsmarknaden?* mediantiden för att en kommunplacerad invandrare – s k ”flykting” skall komma in på arbetsmarknaden är sju år?* professor Jan Ekberg i ESO-rapporten 2009:3 ”Invandringen och de offentliga finanserna” konstaterade att ”Omkring var fjärde invandrare har efter nio år i Sverige inte hittat sitt första jobb.”* 25 procent av invandrarna mellan 18 och 25 år – en synnerligen arbetsför ålder – inte fått sitt första jobb efter nio år? För kvinnor tar det ännu längre tid.* en rapport från SCB 2009 bekräftar att integration genom arbete misslyckats totalt. Iranier, irakier och somalier är de grupper som arbetar minst i Sverige. Endast 50% av iranierna och irakierna och 40% av somalierna är sysselsatta efter tio år i Sverige. Däremot är bidragsberoendet omfattande.Rapporten visar att bidragsberoende personer gärna stannar i Sverige medan den invandrade arbetskraften lämnar landet.* invandrarna genom sin svaga anknytning till arbetsmarknaden belastar våra transfereringssystem med 40 – 60 miljarder kr per år?* drygt 7 000 av de 14 905[1] som 2009 beviljades uppehållstillstånd i Sverige som arbetskraftsinvandrare var bärplockare eller som det heter ”medhjälpare i skogsbruk och trädgård”? 795 var ”restauranganställda” – inklusive diskare och andra okvalificerade köksbiträden. Migrationsministern talar om att ”hitta rätt kompetens t ex indiska kockar med specialkompetens. ” Men förbundsordföranden för Hotell- och restaurangfacket, HRF Ella Niia sade i DN den 9 november 2010 att ”facket får in ytterst få sådana ansökningar” och att ”man behöver inte leta utomlands för att hitta restaurangbiträden.” Och f ö är det verkligen ”indiska kockar” Sverige behöver?300 var städare – är det städare svenska företag behöver för sin ”kompetensförsörjning”? 135 var vårdare men endast en var utbildad sjuksköterska. 500 var civilingenjörer – varför kan man undra eftersom Mona Sahlin för ett antal år sedan var ”så trött på att köpa korv av civilingenjörer.”Arbetstillstånd gavs också till bl a 2 200 dataspecialister. Där kan det möjligen ha funnits ett behov av importerad arbetskraft.. Men i övrigt torde ”behovet av arbetskraft” ha kunnat tillfredsställas på hemmaplan.* det 1990 fanns tre s k ”eftersatta områden” och de år 2000 var 137 och år 2006 ökat till 157? Dessa områden kännetecknas som bekant av många invandrare, hög arbetslöshet, dåliga skolresultat och hög kriminalitet. I det läget vill Svenskt Näringsliv alltså fylla på med ännu fler ”of the same.” Varför?Varför är dessa områden inte vid det här laget veritabla ”Silicon Valleys” om ”invandringen är avgörande för kompetensförsörjningen till svenska företag”?Arbetskraftsinvandring – en ny bedragarbranschNu har våra farhågor besannats. Den arbetskraftsinvandring – ”kompetensförsörjning till svenska företag” – som Svenskt Näringsliv, regeringen och oppositionen förespråkar har visat sig vara en ny bedragarbransch. Arbetskraftsinvandringen har blivit en lönsam affärsidé för oseriösa företagare – ofta själva invandrare. Bedrägerierna omfattar bl a handel med arbetstillstånd, skenarbeten och rena slavkontrakt för anställda som står i beroendeställning till sin arbetsgivare för att få stanna i Sverige. Många tvingas jobba utan lön eller ställa upp på sex.Enligt Ella Niia, HRF, lever Tobias Billström ”i en värld där lagen är en tanke som kanske kan fungera på skrivbordsnivå. Verkligheten ser inte ut så.”Från ett och samma gatukök i Stockholm fick HRF under tre sommarmånader ta ställning till tio ansökningar. Alla tio skulle ”skala och hacka grönsaker.” Ytterligare ett exempel på att ”invandringen är avgörande för kompetensförsörjningen till svenska företag”!Ett gatukök i Kista utan anställda inkom den 8 augusti 2010 med åtta ansökningar. Lika många kom från ett kafé med tre anställda i Kista.Issa Habil Juristbyrå hjälpte gatuköken med ansökningarna.Även inom byggsektorn har arbetskraftsinvandringen ökat markant från Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Filippinerna. Vissa företag månadslöner långt under kollektivavtalen – 13 500 kr är en vanlig lön i byggbranschen.Enligt TCO:s jurist Samuel Engblom skulle tre justeringar av nuvarande regler försvåra handeln med arbetstillstånd: arbetserbjudandet görs rättsligt bindande, en vandelsprövning av arbetsgivaren görs – otroligt att detta inte redan görs, men det vore förmodligen rasistiskt och främlingsfientligt – samt att arbetsgivaren betalat rätt lön och sociala avgifter kontrolleras hos Skatteverket.Markus Uvell, vd för Timbro skriver att ”vi måste acceptera stora förändringar i arbetsrätten och lönebildningen om vi ska kunna behålla de mycket höga invandrartalen i framtiden. ”Det har inte saknats varningarRedan 2007 meddelade Riksdag & departement 33/07 att flera ambassader inte ansåg proceduren för utfärdande av arbetsvisum inte var vare sig tillförlitlig eller genomförbar.”Ambassaderna varnar i sina remissvar för svårigheterna att göra korrekta visumprövningar. Mängder av falska betyg och intyg cirkulerar.”Bl a ambassaderna i länder som Egypten och Marocko varnade för svårigheterna att få korrekta uppgifter av dem som söker arbetsvisum p g a alla falska dokument.”Ambassaderna kommer i vissa fall endast kunna bedöma om det är troligt att den arbetssökande har ett visst yrke eller utbildning” skrev ambassaden i Kairo.Den svenska representationen i Kiev, Ukraina ansåg att ”risken för viseringsavhopp eller illegalt arbete är stor. Ambassaden konstaterade att ”det ligger i sakens natur att de som kommer att söka den här typen av visum är personer som saknar arbete i hemlandet/har ett lågavlönat arbete i hemlandet.””Arrangerade äktenskap är ett annat problem som ambassaden i Rabat varnar för. Det är inte ovanligt att unga ogifta personer som hälsar på syskon i Sverige ingår arrangerade äktenskap och på så sätt får uppehållstillstånd.”Genom ambassadernas avvisande hållning i sina remissvar och regeringens lagrådsremiss den 26 mars 2008, som öppnade fler kanaler för utomeuropeisk arbetskraftsinvandring , stod det klart att regeringen skulle få problem även med andra former av missbruk. T ex att en arbetsgivare skriver ett skenkontrakt – givetvis mot betalning – för en person som inte har fått ett arbete men vill komma till Sverige för livstida skattefinansier
  ad försörjning.Den 25 januari 2008 varnade jag i ett brev till migrationsminister Billström och näringsminister Olofsson för att sådana lurendrejerier skulle bli frekventa och undrade vilka åtgärder regeringen avsåg att vidta för att stoppa bedrägerierna. Givetvis fick jag inget svar.Migrationsverket har ansvar för tillståndsprövningen men hänvisar till arbetsmarknadens parter. Verket har inga regler för att bedöma misstänkta fall av bedrägerier.Enligt personalen har det dock länge varit känt att bl a städ – och restaurangbranscherna är ”riskgrupper” och verket har tidigare uppmärksammat regeringen på att ”kontroll- och sanktionsbefogenheterna är otydligt formulerade. ”Ett konstruerat behov som saknar verklighetsförankringMot bakgrund av att Sverige sedan decennier tillbaka har massinvandring kombinerad med massarbetslöshet – inte minst bland invandrarna – är det en gåta varför regering och näringsliv förespråkar arbetskraftsinvandring? Frågan som aldrig får svar är varför näringslivet inte i första hand ser till att de 100 000-tals arbetslösa invandrare som redan är här får arbeten som motsvarar deras kvalifikationer och därmed erbjuds möjlighet att ”bidra till svenska företags kompetensförsörjning”?Anders Bergsten, ombudsman för fackligt-politiska frågor på Fastighets sade i DN den 9 november att ”Man kan ifrågasätta om det verkligen finns ett behov av arbetskraftsinvandring när man har en massa ledig arbetskraft utanför dörren.” Han kallade vidare såväl arbetskraftsinvandringslagstiftningen som migrationsministerns uttalande att ”det finns lediga jobb som folk i Sverige inte vill ha” för ”idiotiskt.”I EU talar Cecilia Malmström med ”en tung delegation från Indien bekymrat om framgången för främlingsfientliga strömningar i Europa och hur de begränsar politikens möjligheter.” Malmström är m a o ”bekymrad” över att det inlärda mantrat om arbetskraftsinvandringens nödvändighet har avslöjats tack vare dessa s k ”främlingsfientliga strömningar.” ”Det finns en rädsla bland många ministrar, en feghet skulle jag säga ibland, att stå upp för det som riktigt på lång sikt.” På hur ”lång sikt” då kan man undra?Vi är över 340 000 väljare som ställer vårt hopp till SD för att stoppa vansinnet med en helt obehövlig arbetskraftsinvandring. Enligt Sifo/SvD skulle 6,4 procent rösta på SD om det var val idag.Åldras inte invandrarna?Arbetskraftsinvandringsförespråkarna upprepar med ett gökurs envishet det inlärda mantrat att ”Sverige behöver arbetskraftsinvandring för att garantera den framtida välfärden p g a en åldrande befolkning.”Jan Ekberg skrev på DN Debatt den 15 oktober 2009 under rubriken ”Arbetskraft hjälper inte offentlig sektor” att ”effekterna av invandring som ett medel för att underlätta för välfärdssystemet att försörja en åldrande befolkning är små. En orsak är att invandringen ökar befolkningen, vilket ställer större krav på den offentliga sektorn/…/ Det finns således inga särskilt starka offentligt finansiella argument för framtida invandring. Däremot kan det finnas andra argument. Det kan finnas argument för invandring av specialister, men det rör sig då om ett begränsat antal individer.”Också Andreas Bergh, fil dr och välfärdsforskare vid Centrum för ekonomisk demografi, Lunds universitet, Ratio och Institutet för näringslivsforskning har konstaterat att effekterna av arbetskraftsinvandring ”visserligen är positiva men inte tillräckligt stora. Även invandrare blir gamla och ska försörjas.”Avslutningsvisvill jag ha svar på frågan varför ni aldrig talar om vilken betydelse EU:s Medelhavssamarbete genom Barcelonaprocessen har haft för beslutet om ökad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring? Dessutom vill gästarbetare i Saudiarabien från bl a Filippinerna nu till Sverige. Varför?Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsrådAlphyddevägen 55, 131 35 Nackav g diarieför och meddela dnr tack

 5. Första reaktion: I slutet på videon…GODKÄND AV STATEN super ironiskt, precis som inte yttrandefriheten är en självklarhet, …men jag kan förstå att man även kan undra om vår yttrandefrihet håller på att suddas ut eller görs lite osynlig, tänker på vilks provoserande av muslimer och deras sjuka reaktioner på detta.Det känns som att myndigheter sätter lamt ner foten för yttrandefrihet när det karikatyrer om muslimsk religion, för man vågar inte stöta sig…pga dem vet hur sjukt osäkra dem är i sin tro, varför? Deras bas av intelligens på alla plan talar mot dem, precis som alla andra religioner, skillnaden är bara den att muslimfnattarna hotar ta livet av dig,Vi såg hur det gått för Danmnark med muhammed karikatyrerna, man vill inte ha den situationen att få en stämpel på sverige eller uppvigla till våldsaktioner, ingen vill detta.Kontentan: reta inte upp en galen babian om ni sitter i samma burVideon är lite finurligt gjord precis som religiösa texter, den är neutral men kan tolkas i alla riktiningar

  • Michael Gajditza

   Yttrandefriheten är en av demokratins grundstenar. Likt demokratin i stort så behöver den ständigt försvaras.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: