Dagsarkiv: 13 november, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Vad kallas den utveckling som går bakåt?


libdem-mini.png

Väldigt många skriver just nu om regeringens remiss avseende det s.k datalagringsdirektivet som nu i form av en lagrådsremiss ska granskas av lagrådet för att de ska kunna tala om för regeringen att algen inte strider mot den svenska grundlagen och att den inte heller strider mot Europakonventionen.

Enligt min uppfattning så gör den det, strider mot konventionen alltså, genom att vara helt utan de proportioner som konventionen kräver måste vara rimliga på så sätt att nyttan med kränkningen måste vara sådan att kränkningen kan sägas vara befogad.

Det är möjligt att man ärligt trodde att så skulle bli fallet men eftersom direktivet nu funnits i ett antal länder under ett antal år så har man hunnit få fram siffror som redovisar effekterna av direktivet och så här långt har den grova organiserade brottsligheten inte påverkats överhuvudtaget på något märkbart sätt. Märkbart påverkade har dock de tyska telefonikunderna blivit som ändrat sitt telefonbeteende och numera undviker att ringa till t.ex advokater, terapeuter, själavårdare etc.

Men, som sagt, väldigt många skriver redan väldigt mycket bra saker kring själva direktivet och lagrådsremissen så jag tänkte att jag skulle skriva ur ett annat perspektiv. Genom att titta bakåt så kan vi ibland få en aning om varför saker sker på det sätt de gör idag och vi kan rent av ibland också få an annan aning om vad som kan tänkas vänta längre fram i tiden.

ASKBOD-461x164.jpg

Drivande bakom införandet av detta europeiska direktiv var en svensk vid namn Tomas Bodström som på ett politiskt skickligt sätt lyckades få med sig samtliga stater på ett förslag som kränker alla medborgares integritet på ett sätt som egentligen aldrig har skett förr genom registreringen av så många uppgifter under så lång tid som det här kommer att bli frågan om.

”Ljusbringare” är en av betydelserna som kvinnonamnet Beatrice hämtar från sitt latinska ursprung och som av en händelse är det även förnamnet på vår nuvarande justitieminister Beatrice Ask, vars ljusbringande under sin första mandatperiod, måste sägas ha varit mycket begränsat. När debatten kring FRA lagen pågick som allra mest intensivt, så kom allt eventuellt ljus från hennes sida, i så fall från att hon i den debatten verkligen lyste med sin frånvaro.

1984, ett årtal som i detta sammanhang ser ut som en tanke, var jag som är född 1957 alltså 27 år ung och dessutom distriktsordförande i Moderata ungdomsförbundet MUF i Västmanland.

Samma år blev den ett år äldre Beatrice Ask vald till förbundsordförande efter Gunnar Hökmark på en stämma i Stockholm. Jag får lov att erkänna att jag var en av dom som röstade på henne vid det tillfället.

Ett av skälen för att jag röstade som jag gjorde var att Bea, likt för övrigt även Hökmark, stod upp för det som då präglade, tidigare alltid har präglat och ända fram t.o.m partimotionen ”Frihetens författning” år 2005 också fortsatte prägla Moderaterna nämligen att partiet i mina ögon stått upp för frihetstanken för den vanliga enskilda människan.

Jag tror också att de värderingar och den grundläggande ideologiska hållning man har i olika samhällsfrågor då man nått 30-årsåldern därefter inte förändras i någon avgörande grad utan är de grundläggande värderingar sedan under resten av livet fortsätter att prägla dig som människa.

Framförallt så tror jag inte att någon, som så sent som åren 2005-06 i skarpa ordalag kritiserar olika förslag helt i konsekvens med vad vederbörande tidigare sagt och gjort under sin politiska gärning, kan förändras i sin grundläggande syn på världen på det sätt som Beatrice Ask och även vissa andra ledande moderater gjort på kortare tid än en mandatperiod utan att det finns någon form av rationell förklaring till detta.

En av de som uttryckte sig allra tydligast i sin kritik var just Beatrice Ask och i händelse en rationell förklaring saknas måste jag säga att om man ska ha en möjlighet att förstå vad som sker/har skett i den kvinnans huvud så är förmodligen en gedigen utbildning i såväl psykologi som psykiatri en given förutsättning.

Det hindrar dock inte mig att i egenskap av medborgare, skattebetalare och viktigt i just detta sammanhang, bloggare, att studera och beskriva det jag ser och hos Beatrice Ask ser jag en personlighetsförändring som är omvälvande för den som i allt väsentligt byggt sin karriär på ett moderat budskap om individens rätt framför samhällets och på frågor om ökad frihet för den enskilde.

Det är också mot den bakgrunden mina till partiet skickade frågor angående vad man gjort från moderat håll för att komma tillrätta med de problem kring ”Bodströmsamhället” som man ända fram t.o.m valet 2006 beskrev på ett mycket målande sätt och som även utifrån den tecknade problembilden även kritiserades mycket starkt av Moderaterna och Alliansen för övrigt.

Det är på intet sätt förvånande att något svar på dessa frågor inte har kommit trots att jag även skickat påminnelsemail till Henrik von Sydow.

fra_alternatives.jpg

Det tar inte så lång tid från det att Ask tillträder som justitieminister till den dagen kommer då FRA-lagen åter aktualiseras och denna gång åter av Försvarsdepartementet men nu under ledning av Asks partikamrat Mikael Odenberg. Ett förslag till ny FRA-lag, som i allt väsentligt är byggd på en departementspromemoria DS 2005:30. När justitieministern får del av denna och av förslaget så är hennes första reaktion den både givna och rätta för någon med hennes bakgrund.

 ”Ett integritetsintrång utan motstycke”

Det var Beatrice Asks till synes glasklara ståndpunkt då hon kommenterar FRA-lagen i ett tidigt skede och med detta har plötsligt skyttegravar grävts och den minnesgode kanske minns att i den socialdemokratiska regeringen hade osämja mellan justitiedepartementet och Tomas Bodström å ena sidan och försvarsdepartementet och Leni Björklund å den andra sidan lett till att FRA lagen kommit att stoppas undan över valet efter ett ingripande av Göran Persson.

Mikael Odenberg som lärt sig av sin företrädares bekymmer med justitiedepartementet kopplade i ett tidigt skede in statsministerns dåvarande statssekreterare Ulrica Schenström. Hon, som till varje pris ville visa att alliansen var regeringsduglig, lät partipiskan vina

Uppgifter gör gällande att andra moderata statssekreterare helt enkelt blev tillsagda ”att skita i frågan.”

Därmed så låg bollen återigen hos justitiedepartementet som naturligtvis inte hade ändrat åsikt utan än en gång sågade förslaget där tjänstemännen skrev ett mycket kritiskt svar på den ovan nämnda departementspromemorian som de sedan läckte till några av sina myndigheter, bland annat Säpo.

Ingen kan få mig att tro att tjänstemännen på Justitiedepartementet gjorde detta utan att ha åtminstone ett tyst godkännande av justitieministern!!

Säpo reagerade direkt och den 4 januari publicerade Säpo sin mycket kritiska hållning, som även fick utgöra Säpos svar på den remiss jag tidigare berättat om där olika myndigheter på ett närmast kuppliknande sätt hade fått jul- och nyårshelgen (fyra arbetsdagar!) på sig att yttra sig över lagförslaget. Den som skickar ut ett förslag på remiss med sådana tidsmässiga förutsättningar, vill inte ha kritik mot förslaget.

yea.gif

Det ska sägas att den kritik mot FRA-lagen som skrevs, först av Justitiedepartementet och senare av Säpo i deras remissyttrande, är en så omfattande och nedgörande kritik att åtminstone jag ännu idag inte har kommit på något att jämföra med. Att ett regeringsförslag sågas så enastående totalt och brutalt av det egna justitiedepartementet och av en av de parter som förslaget i vart fall till del avser att stödja, måste vara något fullständigt unikt.

En sammanfattning av Justitiedepartementets skrivelse finns här: https://dl.dropbox.com/u/11535185/Sammanfattning%20av%20Justitiedep%20ang%20FRA-lag.pdf

och Säpos remissvar här: http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.7671d7bb110e3dcb1fd80008986/remissvar070104.pdf

och här: http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.7671d7bb110e3dcb1fd80008998/Remissvar051102.pdf

Fredrik Reinfeldt blev också, som väntat, fly förbannad över läckan och han tog parti för sin försvarsminister. På en riksdagsgrupp i januari 2007 skällde han ut justitieminister Beatrice Ask. Han sa bl.a åt henne att sätta sig ner och i fortsättningen hålla käft och sedan dess har hon heller inte sagt ett ljud i frågan.

Efter detta så förändras och förvandlas Beatrice Ask till den justitieminister hon är idag och har varit under de senaste tre åren. Den minister som numera lydigt förespråkar skärpta straff för det mesta, som har tankar kring sexköp och skamstraff som känns medeltida, som vill ha fler övervakningskameror, som vill att barn ska hämtas av polis och på polisstationer runt om i landet inför främlingar ska tvingas till förnedring genom att tvingas kissa i plastburkar och traumatiseras genom att behandlas som brottslingar.

ask-kiss_78985250.jpg

Ask som nu också ställer sig bakom skärpta straff för barn och ungdomar och som har öppnat för en sänkning av straffmyndighetsåldern genom detta. Borta är den minister i ett tal i samband med en europarådskonferens sa följande tänkvärda saker angående barns rättigheter:

”I cannot stress enough the importance of basing all policy decisions on scientific studies and evaluations. Our work must be based on research that shows short and long term consequences for the child and for the society as a whole. It is not enough to make educated guesses where children are concerned: Policy decisions, as well as rules and methods used by the authorities, need to be based on scientific knowledge where possible. We need to be absolutely clear over the effects that different policies, rules and methods have on both the child and the judicial procedure.”

Hur någon enda människa (utom Johan Pehrson som är naturligt korkad) kan få det hon säger här att gå ihop med de åtgärder som hon föreslår i det praktiska politiska livet är fullständigt obegripligt.

Det är den justitieminister som då Ipred-lagen skulle införas beklagade sig över att det varit så många sakfel i debatten att lagen blivit missförstådd och att regeringen dessutom inte hade något annat val än att införa den på det sätt som skedde. Det sistnämnda kan då få utgöra ett exempel på dels en ren och medveten lögn och dels det största av alla de fel som hon menar förekom i debatten.

Sanningen är den att EG-domstolen, redan innan Ipred antogs och infördes, klart uttalat och förklarat att enskilda stater inte behöver följa direktivet  i den del som gäller utlämnande av IP-nummer.

Detta har regeringen gjort på eget initiativ och det är enbart fegt att skylla detta på EU med en lögn.

Det är för övrigt samma justitieminister som har sagt följande om det datalagringsalternativ som hon själv nu är på väg att införa men som går ännu längre än det hon kommenterade så här efter ett möte i EU-nämnden den 7/10 -05.

    Vi moderater stödjer inte regeringens strävan att alla telefonsamtal och e-mail ska registreras genom ett beslut i EU.

    Det är tveksamt om ett så omfattande krav är rimligt ur brottsbekämpningssynpunkt.

    Hittills har justitieministern inte kunnat visa att kraven är rimliga i förhållande till ingreppet i människors privatliv och de stora kostnader massregisteringen skulle kräva.

    När det gäller förslaget är många frågor fortfarande obesvarade. Det handlar om kostnaderna för kunder och operatörer, liksom teknikens begränsningar. Dessutom går utvecklingen så snabbt att risken är uppenbar att den stora allmänhetens frihet beskärs, medan brottslingarna kan jobba vid sidan av de reglerade systemen.

    Den fråga man måste ställa sig är om inte motsvarande satsning på rättsväsendet, t ex polis och domstolar, skulle ge ett bättre resultat.”

En fråga som åtminstone jag ställer mig efter att ha skrivit ihop detta är om det finns minsta lilla möjlighet att regeringen och ministern talar sanning då den och hon hävdar att datalagringen endast och enbart ska användas vid brottsbekämpning?

Lindström - FRA.png

Det finns mycket som talar för att det uttalandet innebär en ny förvridning av sanningen. Så skriver man då man inte rakt ut vill påstå att kärringen ljuger. Igen. Men jag kan väl lika bra göra det då.

Nu ljuger Ask igen!

Dels så finns starka indicier på att så är fallet då man ser hur direktivet använts i t.ex Frankrike och England men dels finns också direkta och tydliga tecken på att det ska användas mot vanligt vardagsbeteende. Det handlar inte enbart om grov brottslighet hur mycket regeringen än skyller på detta.

Vem kan väl bättre än mannen som myntade begreppet ”Bodströmsamhället” beskriva hur regeringen tänkt sig att gå tillväga? Eftersom ni som nu har läst ända hit har varit på min blogg en god stund så ska jag nu skicka er vidare till Oscar Swartz som under rubriken ”Folkstorm mot detaljerna krävs” redogör för hur det är tänkt att vi ska bli lurade igen.

 fb54f2d1ed18b698.gif

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: