Svensk Myndighetskontroll: Oskyldigt dömd


a7091f71db5179ef.gif

Runt om i våra fängelser sitter idag ett okänt antal män oskyldigt dömda. De är vanliga medborgare, en del familjefäder, som blivit falskt angivna för brott de inte har begått. De har därefter blivit indragna i incest- och sexualmål där ord stått mot ord.

Trots att varje fall är unikt upprepas gång på gång samma systemfel. Om berörda personer haft en tidigare kontakt med varandra bör dess betydelse, och kontexten i vilken anmälan ges in, om möjligt inte bara beaktas flyktigt utan även utredas, innan långt gående åtgärder som exempelvis anhållande och häktning kan komma ifråga.

Under den senaste 20-årsperioden har det redan dömts ett flertal oskyldiga män till långvariga fängelsestraff och evig vanära. Att oskyldiga män dömts har även Högsta domstolen kunnat konstatera genom alla resningsfall (som dock endast utgör toppen på ett isberg) och som Högsta domstolen har beviljat sedan början av 90-talet. Trots detta fortsätter landets domstolar, utan att ta lärdom, att döma på samma sätt som lett fram till de tidigare justitiemorden.

Upprepningen sker alltifrån första förhöret till rättegångarna som i regel hålls inom lyckta dörrar, och där ingen utomstående tillåts ha någon insyn.

Målsägarens obestyrkta uppgifter vänds snabbt till sanning. I praktiken läggs regelmässigt en bevisbörda för oskuld på den åtalades bord, vilket strider mot principerna i varje civiliserat rättssystem.

Det är viktigt med rättstrygghet för våldtagna kvinnor och sexuellt utnyttjade barn. Detta intresse får inte samtidigt ge avkall på rättssäkerhet för misstänkta och oskyldigt dömda män. Dessvärre anses dessa incest- och sexualdomar inte ha något allmänt vägledande intresse, och överklaganden prövas ytterst sällan av Högsta domstolen. Istället blir domar i hovrätter det slutliga avgörandet. Förtvivlade människor, dömda män och deras anhöriga försöker få sina röster hörda men har ingenstans att vända sig.

Det skadar inte enbart den oskyldigt dömde utan även målsäganden, barn och kvinnor som står den oskyldigt dömde nära. Systemet som det nu fungerar – eller snarare inte fungerar – innebär en falsk trygghet för alla inblandade.

6370b7933ccab223.jpg

Ovanstående text är hämtad från en artikel som jag hade kopierat och liggandes i en mapp i en skrivbordslåda. Texten är undertecknad av 15 st advokater och jag har för mig att den ursprungligen var utformad som ett öppet brev till justitieministern, oklart dock vilken men det spelar i praktiken ingen roll eftersom läget är oförändrat i sak.

I en av mina tidigare artiklar i serien brott & straff berättar jag om en annan advokat som i ett samtal med dåvarande JK Göran Lambertz för denne berättade att han varje år under sin vid det tillfället långa praktik som advokat hade haft åtminstone en person som blivit felaktigt dömd. Jag har även själv hört andra advokater säga liknande saker och mot bakgrund av att samfundet listar drygt 4000 advokater så blir potentialen för antalet oskyldigt dömda hög.

Jag skulle utan vidare även kunna skriva en text motsvarande den ovanstående angående narkotikabrottsligheten där beviskraven i vissa mål kommit att bli skrämmande låga och det alldeles särskilt för den som är tidigare dömd. En relativt stor skuld till detta återfinns även här i utredningar som är fruktansvärt dåligt gjorda.

Allt detta gäller det att förändra och förbättra i syfte att så absolut få som möjligt, ska behöva gå igenom en hel rättsprocess för att slutligen också fällas och dömas till en kanske lång fängelsepåföljd.

Om Sverige ska kunna kallas en rättsstat, måste vi inse att varje inte ordentligt utredd misstanke om att en oriktig dom har avkunnats, är ett nederlag för rättsväsendet och en skam för landet.

Mot den bakgrunden vill jag se en fristående kommission, i likhet med den i Norge, Kommisjonen for gjenopptagelser av straffesaker, och som påbörjade sitt arbete för två år sedan, eller liknande som finns i England och i Skottland. Denna kommission ska sakkunnigt granska dessa domar och samtidigt ha mandat att avgöra vilka mål som bör ges möjlighet till en ny prövning.

Jag anser även att dagens system och dagens lag som säger att vid en prövning av en resningsansökan så får endast ny bevisning, som alltså inte använts tidigare i vare sig processen eller i resningsansökan, förebringas och det är endast på denna nya bevisning som saken ska avgöras.

Jag menar att det tillvägagångssättet är alltför stelbent och fyrkantigt vilket visats i resningsärenden med den våldtäktsdömde Billy Butt samt med den för mord dömde Ari Mattinen. Sammantaget så talar allt för att båda dessa är oskyldiga men av processuella skäl kan de inte frias. Mattinen är nu inne på sitt sjunde år i fängelse och är dömd till livstid.

Ge oss alltså en kommission eller motsvarande som övertar och granskar dessa frågor. Erfarenheterna från såväl Norge som England och Skottland är positiva.

Det är fru Justitias ögonbindel som har gjort henne så tilldragande för avrättningspatruller. Otto Kelmer

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 4 november, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 1 kommentar.

  1. Bra artikel. Ari Mattinen är 2010 inne på sitt tionde år utan möjlighet till rättvis rättegång.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: