Dagsarkiv: 31 oktober, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Fakta, Fakta, Fakta, Fakta, FAKTA


Newsmill finns just nu en av de bästa artiklar jag läst om cannabis och svensk drogpolitik. Jag har därför tagit mig friheten att ”stjäla” lejonparten av författaren Mikael Zetterbergs (som för övrigt ger uttryck för ett synnerligen liberaldemokratiskt tänkande) eminenta text för att publicera den även här. Sällan har en text förtjänat att spridas mer än denna! Du som vill läsa hela artikeln i original, klickar bara på Newsmill ovan. Jag hoppas verkligen att Maria Larsson tar del av den här artikeln och jag ska faktiskt ta och maila henne en kopia.

”Vad som är lustigt är att svensk politik ganska ofta bygger på just tro. Inte religiös tro, men tro. Även om man ibland kan undra om politikerna inte håller sin tro lika högt som någon sorts religion, då de verkar helt fanatiska i vissa fall. Ett exempel är vår politik kring cannabis. Det har forskats enormt mycket om cannabis, men den oberoende fakta som har forskats fram är tydligen inte relevant för våra politiker, då de av någon anledning värderar sin tro högre, och baserar sina politiska beslut utifrån den. Samtidigt påstår de att de för en ”modern” politik vad gäller cannabis?

Här är några oberoende fakta som ett modernt land borde ta i beräkningarna när det gäller lagstiftning om cannabis:

 • Mänskligheten har alltid använt droger. Det ligger i vår natur, och är något vi aldrig kommer sluta med, oavsett vad folk kan tycka är moraliskt rätt eller fel och oavsett hur våra lagar ser ut. Det är bara att acceptera det och anpassa lagarna och vårt samhälle utefter detta faktum. Droger är en del av vår kultur och tillvaro. Därmed inte sagt att alla droger ska vara lagliga och fritt tillgängliga, men lagarna måste anpassas så att den sammanlagda skadeverkningen av lagarna och drogerna blir så liten som möjligt, både för individen och för samhället i stort.

 • Den oberoende forskningsvärlden stödjer inte teorierna om att cannabis är så skadligt som våra politiker påstår. Det som sägs, att cannabis ger hjärnskador, orsakar livslånga psykoser, schizofreni osv finns det helt enkelt inga bevis för. Det finns teorier (tro), som våra politiker går efter, som påstår att så är fallet, men inga oberoende bevis som stödjer dem. Detta innebär inte att det per definition är en osanning, det kan tänkas bevisas i framtiden, men all oberoende forskning hittills, och det är en väldig massa forskning, tyder på att så inte är fallet. Alltså är det det som är fakta idag. Vad som däremot är bevisat på möss i en studie, är att ett stort regelbundet intag av cannabis med väldigt hög THC-halt (och därmed låg CBD-halt), vid väldigt ung ålder, motsvarande runt 15 år och yngre för en människa, kan orsaka utvecklingsskador på hjärnan. Huruvida det resultatet går att överföra direkt till människor är svårt att veta, men det är absolut en varning och en anledning att reglera cannabismarknaden så att minderåriga inte kan förskaffa sig det lika lätt som idag, då det ofta är lättare för en omyndig person att köpa cannabis än alkohol.

 • Under de 5 000 år som människor har brukat drogen finns det inget dokumenterat fall där någon har dött av en överdos av cannabis.

 • Det är sedan länge fastslaget att cannabis inte leder till någon annan drog, varken tyngre eller lättare. Varför våra politiker fokuserar på just cannabis som en så kallad inkörsport är egentligen ganska ironiskt. I stort sett alla som brukar cannabis har provat både alkohol och tobak före cannabis. Således borde dessa två kunna stämplas som inkörsportar, som enligt våra politikers resonemang slutar med en nål i armvecket. Det ironiska i deras argument är att det enda som gör att cannabis kan vara en inkörsport till andra droger är vår repressiva lagstiftning, som gör att många tvingas komma i kontakt med langare som säljer droger med ekonomisk vinst som intresse. Dessa langare vet att det finns andra droger som genererar större vinst. Dessa droger är ofta mer beroendeframkallande och skadligare än cannabis. Ytterligare en aspekt är att langare säljer till vem som helst, oavsett ålder, och ofta köper sitt cannabis från kriminella nätverk.

 • De negativa effekter som ett långvarigt tyngre cannabisbruk (missbruk) kan ge upphov till, så som försämrat närminne, försämrad kognitiv förmåga och inlärningsförmåga, försvinner när bruket upphör eller minskar. Det är alltså inte frågan om permanenta skador på hjärnan. Jämför liknande missbruk av alkohol och de skador det ger på både lever och hjärna.

 • Att cannabis är olagligt kan ställa till stora problem även för folk som bara brukar det ytterst sporadiskt. Mycket större problem än drogen i sig. Åker man fast för att ha brukat cannabis (vilket man kan göra upp till ett par veckor efter intaget, då inaktiva spår finns kvar i urin och blod) kan man bli av med sitt jobb, sitt körkort, man kan bli nekad inträde i vissa länder och man kan bli nekad jobb för att man har ett brottsregister. Detta kan ge följder som i värsta fall kan rasera en människas liv.

 • Det finns inga belägg för att en avkriminalisering av cannabis skulle innebära ett ökat bruk av cannabis medan dagens alkoholkonsumtion skulle bibehållas. Förmodligen skulle en tillfällig ökning ske i samband med en lagändring, och eventuellt skulle fler personer våga prova, men det finns inget som säger att den ökningen skulle förbli permanent. Att säga ”alkohol är problem nog” är ett tankefel. Logiskt sätt vore det självklart bättre att i så fall försöka ersätta så mycket av alkoholen (och även andra, olagliga droger) som möjligt med cannabis, då det är en både betydligt mindre skadlig och mindre beroendeframkallande drog, och som dessutom inte gör folk aggressiva och våldsamma, vilket skulle minska antalet våldsbrott och den skadegörelse som alkohol bekant bidrar till. Vidare finns det många länder man kan titta på som har avkriminaliserat droger och fått ett minskat tungt missbruk, vilket är det farliga för samhället, som följd.

 • Cannabis är mindre beroendeframkallande än kaffe.

 • Det ligger i stort sett alltid någonting bakom drogmissbruk. Ofta psykiska eller sociala problem. Drogmissbruk är ett symptom på underliggande problematik. Att stävja drogmissbruk genom att fokusera enbart på drogerna i sig är generalfel och kommer aldrig lösa några problem. Anledningen till varför folk missbrukar, själva roten till problemet, måste behandlas.

 • En legalisering av cannabis skulle innebära att det kan saluföras på exempelvis systembolaget eller motsvarande inrättningar, där åldersgräns finns. Precis som med alkoholhaltiga drycker skulle all cannabis kunna märkas upp med procenthalt för THC och CBD, så att kunderna vet exakt vad det är de köper. All försäljning skulle generera vinst och skatteintäkter till staten, samtidigt som polisen och rättsväsendet skulle slippa lägga resurser på att jaga och lagföra cannabisbrukare, vilket är den vanligaste förekommande drogen i våra domstolar och som kostar staten enorma summor varje år, pengar och arbetstid som med stor fördel skulle kunna läggas på allvarliga brott som skadar samhället.

 • Pojken och vargen. När man inser att någon ljuger tappar man helt förtroendet för personen i fråga. Svensk cannabispolitik och cannabisinformation (i skolor osv) är helt och hållet överdriven skrämselpropaganda baserad på missvisande fakta, konstiga anekdoter och i vissa fall rena påhitt. Gissa vad som händer med en persons förtroende för svensk drogpolitik, och samhället i stort, när han eller hon upptäcker att i stort sett allt som sades om cannabis i skolan, och som fortsätts sägas i media och av våra politiker, inte alls är sant.

Oberoende forskning måste vara vår ledstjärna. Inom alla områden. Så enkelt är det. Även inom drogpolitiken. Lita aldrig på varken en hundraprocentig förespråkare för cannabis som säger att det är meningen att vi ska röka på för att vi har receptorer i hjärnan som cannabinoiderna binder sig till, eller en rabiat cannabishatare som skyller alla samhällets problem på droger, och absolut inte organisationer som Hassela, FMN eller andra organisationer som per definition är emot narkotika, då de har sin bild klar i huvudet och vrider fakta efter sin egen åsikt (och ibland ljuger rakt ut) för att budskapet ska passa deras eget tycke, istället för att anpassa sin åsikt efter den fakta som finns.”

%d bloggare gillar detta: