Svensk Myndighetskontroll: Varför försämras min yttrandefrihet?


En bärande tanke kring våra grundlagar måste vara att stora förändringar av dessa enbart ska ske då det är absolut nödvändigt och då på ett sätt som inte innebär försämringar av det skydd för medborgaren som grundlagen är tänkt att ge genom sina skrivningar avseende våra fri- och rättigheter.

Mindre förändringar som t.ex en anpassning till vad den snabba förändringen på teknikområdet kan ge upphov till, kan vara nödvändigt att genomföra med lite tätare mellanrum.

Vid sidan av den grundlagsreform som grundlagsutredningens förslag låg till grund för har nu även ett delbetänkande kommit från Yttrandefrihetskommittén om det framtida skyddet för yttrande- och tryckfriheten. Den har bl.a i uppdrag att se om grundlagsskyddet kan göras teknikoberoende. I dag är skyddet starkare för en tryckt tidning än för till exempel en webbtidning och diskussionsforum på nätet.

Sverige har en lång tradition av skydd för yttrandefriheten som går tillbaka ändå till l766. Frågan har därefter nästan hela tiden varit aktuell. Under andra världskriget ingrep regeringen mot frispråkiga tidningar. Det ledde efteråt till att skyddet för tryckfriheten stärktes.

I Sverige finns censurförbud, etableringsfrihet, juridiskt ensamansvar (ansvarig utgivare), meddelarskydd, särskild brottskatalog och rättegång med jury som skydd för yttrandefriheten. Varje inslag är inte unikt, men sammantaget ger det en jämfört med andra länder starkt skydd för yttrande- och tryckfrihet.

Kommittén presenterar tre alternativ för ett teknikoberoende grundlagsskydd. I ansvarsmodellen finns ett skydd oavsett teknisk form så länge någon tar på sig ansvaret för vad som sprids. I verksamhetsmodellen får klassiska medier skyddet automatiskt medan nyare former får skydd så fort någon tydligt tar ansvaret. I den tredje modellen styr ändamålet. Uttalanden som är konstnärliga, syftar till debatt eller är journalistiska får då automatiskt skydd. Formuleringarna ligger nära de i EU:s dataskyddsdirektiv.

Min egen uppfattning är att man, utifrån vad som här föreslås, tar fram dokumentförstöraren, kör delbetänkandet genom den, avskedar ordföranden Nils Funcke, skriver nya utredningsdirektiv och börjar om från början med nya förutsättningar för utredningens syfte.

Det syftet måste vara att utredningen med utgångspunkt i nuvarande lagstiftning ska hitta förslag och möjligheter som utvidgar yttrandefriheten till att omfatta även nya medier och kommunikationsformer med motsvarande eller starkare skydd än det som idag finns.

Man borde inse att många av våra grundläggande rättigheter beskurits på ett sådant sätt att det är dags att återställa dessa till vad de en gång var i en form anpassad till dagens samhälle. Kontrollsamhällets utbredning har på många sätt inneburit att rätten till privatliv och privat kommunikation kränks upprepat. Anonymiteten, som är en bärande rättighet i ett demokratiskt samhälle inskränks allt mer.

Genom olika lagar som FRA-lagen, datalagringsdirektivet och Ipred samt delar av ett kommande ACTA-avtal, har yttrandefriheten beskurits om inte annat genom den självcensur som ovanstående lagstiftning ger upphov till.

En så självklar sak som det vi kallar brevhemlighet existerar inte för elektronisk kommunikation. Europaparlamentet har nyligen också beslutat att den s.k budbärarimmuniteten, d.v.s att internetleverantörer inte har hållits ansvariga för vad deras kunder använt den infrastruktur de tillhandahåller till, begränsas eller försvinner. Advokaters absoluta tystnadsplikt har luckrats upp genom det tredje penningtvättsdirektivet.

Allt detta påverkar vår yttrandefrihet och borde sett med Liberaldemokratiska ögon, vara sådant som en yttrandefrihetsutredning borde ha i uppgift att se vad man kan göra åt.

Istället får vi tre olika förslag som vart och ett innebär ytterligare inskränkningar/försämringar av den grundlagsfästa yttrandefriheten och det är något som i alla fall för mig är helt och fullständigt oacceptabelt!

http://www.dn.se/nyheter/sverige/tre-forslag-pa-ny-grundlag-1.1194072

Nunc aut nuncuam

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 25 oktober, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 13 kommentarer.

 1. Skänk bort gamla saker och ting som du inte behöver på iLoveGratis.se-Eller hitta massor av prylar som andra skänker bort.http://iLoveGratis.se/

 2. Hade tänkt lägga in en länk o kommentar till detta i min text om girighet och korruption också. Men glömde det. Nu får det i st bli en länk här till min text: http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/10/moralisk-nedgang-korruption-och.html

  • Michael Gajditza

   Funkar det också. Har heller inte hunnit granska det på djupet utan det jag skrev är det jag såg först.

 3. Kan bara instämma, Michael. Jag har inte orkat dyka djupare i förslaget, men såvitt jag förstått med min översiktliga läsning så har förslagen de fel du beskriver. Yttrandefriheten bör förstärkas, inte begränsas och försvagas.

 4. Det ska stå lagförslag och lagar.

 5. Jag tänker då inte låta mig påverkas av lagar som FRA-lagen, Ipred, Datalagringsdirektivet osv. Dessa lagar är ur en demokratisk synvinkel vidriga och ska rivas upp. Men jag tänker då inte låta mig skrämmas av någon av dessa lagar. Snarare tvärtom. De har snarare förstärkt min vilja att kritiskt granska makten och att verka för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Att censurera sig själv är det absolut sämsta man kan göra när sådana här odemokratiska och rent patetiska lagar införs. Det bästa man kan göra är att arbeta vidare och inte låta sig skrämmas till tystnad. Nellie: Du vet dessvärre inte vad du pratar om och nej jag kan inte se några fördelar med någon av dessa lagförslag. De är ur demokratisk synvinkel vidriga och ska avskaffas omedelbart. /Frekar06 /Frekar06

 6. Kan du, med handen på hjärtat, komma på något enda tillfälle i ditt liv då FRA-lagen, datalagringsdirektivet eller Ipred han inverkat fysiskt och inte bara mentalt, på din yttrandefrihet?Kan du se några som helst fördelar med någon eller några av de tre nämnda?

  • Michael Gajditza

   För det första undrar jag på vilket sätt du menar att det skulle göra skillnad? De allra flesta lagar inverkar inte fysiskt på mig. För det andra behöver en lag inte inverka fysiskt och direkt på mig för att jag ska kunna ha en åsikt om den. För det tredje innebär en mental inskränkning av min yttrandefrihet en lika stor kränkning som en fysisk inverkan. Som exempel kan anges undersökningar i Tyskland som entydigt visar att människors beteenden förändrats av datalagringsdirektivet på så sätt att man undviker t.ex att ringa och söka terapeuter, rådgivning etc. av rädsla att detta registreras och kommer fram.Jag har försökt hitta någon fördel med någon av lagarna men den enda uppenbara fördelen jag kommit på är att vi kan avskaffa två av dom och vi kan låta bli att införa den tredje…….. 🙂

 7. FlyingWelshman

  Man börjar tycka att regeringen borde ha bättre saker för sig än att rota i våra mail. Dom borde lägga sin energi på att få folket att må bättre. Då skulle dom inte behöva oroa sig för ”terrorism”. Och dessutom så skulle vi alla få ha våra privatliv ifred.

  • Michael Gajditza

   Den terrorism som man har varit mest orolig för och som utgjort en grund för mycket av lagstiftningen på området är dessutom den som i vår del av världen inte ens funnits med ett undantag. 2008-09 förövades 913 dåd som klassades som terrordåd runt om i EU området. Av dessa 913 var ett islamistiskt.

 8. Alltså… för att få grundlagsskydd enligt dagens YGL så måste man ju ha utgivarbevis. Jag kan inte se skillnaden mellan denna modell och den föreslagna första varianten, ansvarsmodellen.Man kan ju kritisera hur YGL är utformad, men det är faktiskt inte någon ny begränsning som föreslås, utan en omformuliering av nuvarande modell.

  • Michael Gajditza

   Som jag har tolkat det så innebär den nya skrivningen att inget som sägs eller görs anonymt längre kommer att ha ett grundlagsskydd då skyddet enligt förslaget, explicit kräver ett ansvarstagande för att grundlagsskyddet ska vara aktuellt. Men, det är som sagt min tolkning och den kan ju vara fel. Jag menar dock ändå att direktiven utredningen givits är felaktigt utformade och att man istället skulle ha koncentrerat ansträngningen till ett återställande av det som tagits ifrån oss.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: