Dagsarkiv: 24 oktober, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Corruptio – Sanning eller rättshaverist?


http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/478177-bloggaren-corruptio-jag-behandlades-som-terrorist

Bloggaren Corruptio har gjort sig känd som en mycket hård kritiker av såväl politiker som etablissemanget i dess helhet. Det som ändå gjort honom som mest känd är hans sedan flera år pågående kamp mot polisen och polisens arbetsmetoder som han menar innefattar både mygel och korruption.

Därutöver så finns, enligt Corruptio, stark anledning att misstänka att flera poliser är inblandade direkt i grov brottslighet och att dessa skyddas av såväl politiker som poliser högst upp i polisledningen. De misstankar som finns handlar dels om poliser som misshandlat och våldtagit kvinnor, av polisen anordnade mutresor till Baltikum där man bl.a frekventerat olika bordeller och misstankar om polisens direkta inblandning i trafficing och smuggling. I något fall även om att det gått så långt som till mord och undanröjande av vittnen.

Min egen reaktion, då jag första gången för flera år sedan läste Corruptios blogg, var att avfärda honom som en typisk rättshaverist och till del gjorde jag så enbart beroende på att jag upplevde att språket i hans blogg var av sådan karaktär att många av de uppgifter han lämnade framstod som överdrivna och tagna ur luften. Vid den tiden handlade också det mesta om hans eget straff för en inblandning i en vapenaffär där han menar att han vilseförts av polisen på ett lagstridigt sätt.

ee80e580f6ba76ed.jpg

Det har som sagt gått några år sedan dess och under de år som gått har jag själv, såväl yrkesmässigt som privat, kommit att successivt få en helt annan inställning till det svenska rättsväsendet och till polisen och deras arbetsmetoder. Till det ska också läggas vad som framkommit genom media och genom olika seriösa journalisters undersökande arbete.

I februari 2008 började jag med den här bloggen och när jag tittar i arkivet och läser de första inläggen jag gjorde så kommer jag ihåg vad som var den utlösande faktorn för bloggstarten. Det allra första inlägget handlar om den s.k MC-brottsligheten och den kom till som en konsekvens av att jag konsulterats av företrädare för en av de utpekade klubbarna i Norrköping för att hjälpa till i ett juridiskt ärende.

Det ärendet, tillsammans med den handlingsplan mot organiserad brottslighet som vid samma tid antogs i Östergötland, fick mig att se och förstå hur långt vid sidan av det som är lagligt och tillåtet som såväl andra myndigheter som polisen kan gå. Sedan dess har jag skrivit åtskilligt i bloggen kring detta och hur det synsätt som präglat synen på MC-klubbar snabbt kan komma att innefatta i stort sett alla medborgare.

Mitt bloggskrivande har även inneburit att för mig helt främmande människor runt om i landet, både anonyma och de som uppgett namn, på olika sätt har kontaktat mig och vid dessa kontakter berättat om egna upplevelser som styrker sådant jag skrivit om i bloggen. Andra har kontaktat mig och berättat om korrupta poliser och om kriminella poliser.

Man har berättat om hur utredningar missköts, bevis tillkommer och försvinner, om mened och om utredningslögner för att skydda kollegor. Jag har hört berättelser om hur poliser aktivt deltar i rena kriminella operationer och nätverk. Jag har fått namn på poliser och adresser till lägenheter i Stockholm där det bedrivs bordeller som antingen skyddas av polis eller i några fall även drivs av polis.

Bergsgatan 23 Misstänkt bordellverksamhet

En sådan lägenhet ligger t.ex alldeles i närheten av det gigantiska poliskomplexet på Kungsholmen och tillhör Polisförbundet. Poliser har också gått direkt från avslutad tjänstgöring inom polisen till att bli delägare i eller föreståndare för olika sexklubbar i Stockholm varav Prive nog är det mest kända exemplet.

img514x344AB.jpg

Som en liten parentes bara så ska jag kort referera till mitt eget ärende där ju riksåklagaren nu beslutat återuppta förundersökningen. Även det ärendet är ett typexempel på en dåligt genomförd utredning, vilket i sig är tragiskt men ej brottsligt.

Det brottsliga i mitt ärende är den mened som en kriminalinspektör begår i tingsrätten. Att så var fallet visste jag själv inte om förrän jag fick del av andra uppgifter som tydligt visar att det förhåller sig så som jag påstår. Exakt vad jag avser och hur det har gått till kommer jag att berätta om när den nu pågående processen är avslutad.

Det finns mycket annat som idag pekar på att Corruptio, trots sitt ofta uppskruvade tonläge, faktiskt har rätt i mycket av det han påstår och att det anhållningsbeslut som fattades angående honom har grunder som är minst sagt luddiga.

Bland allt det som talar för Corruptio kan nämnas JK:s utredning kring oskyldigt dömda och även JK:s utredning kring ljugande poliser som skyddar varandra. Riksenheten för polismål som uppvisar en inkompetens och effektivitet som är så otroligt dålig att den knappt låter sig beskrivas i ord. Det har jag tidigare försökt att göra här i bloggen och länkar till dessa försök återfinns även dom i slutet av inlägget.

Det finns också fler och fler bloggare som tar upp dessa frågor utifrån egna upplevelser och jag ska här och nu bara nämna två.

Den ena är Peter Schjerva som driver nättidningen Payback i vilken han skrivit massor om hur polisen arbetar mot MC-klubbarna och det är Fredrik Ekdahl i Göteborg som har en egen upplevelse av polisförföljelser och trakasserier som vi närmast brukar kunna se på film där det då i allmänhet ser ut så i ett litet bananland någonstans i världen långt bort från våra gränser och vår demokrati.

Bland det som Corruptio skriver om finns en historia som jag själv varit involverad i vilket innebär att jag faktiskt kan bekräfta att de uppgifter som Corruptio lämnat om en chef vid gränspolisen i Stockholm vid namn Lars Wetter i allt väsentligt är korrekta. Jag har träffat den kvinna han misshandlat och våldtagit och även fått de uppgifter jag fick från henne bekräftade på annat håll.

Listan över de anmälningar som gjorts mot Wetter är lång. Listan över de utredningsinsatser som polisens interna utredningar gjort i anledning av dessa är så kort att den knappt förtjänar att nämnas. Så här ser enlista över anmälningar mot Lars Wetter ut och de nummer som finns angivna är alltså de anmälningsnummer de åsatts av polisen.

K229650-08, Grundanmälan gällande grov våldtäkt vid fyra tillfällen,

K226899-08, Grov misshandel

K296679-08, Ofredande

K228488-08, Misshandel Olaga hot

K339982-08, Ofredande

K298058-08, Övergrepp i rättssak

K291179-08, Olaga Hot

K226899-08, Misshandel, Olaga hot

K171706-09, Grov Kvinnofridskränkning

K228488-08, Olaga Hot, Övergrepp i rättssak

K391210-08, Olaga hot

K25349-09, Ofredande

K78987-09, Sexuellt ofredande

K87741-09, Sexuellt ofredande

K123710-09, Sexuellt ofredande

K155732-09, Olaga hot

K194398-09, Ofredande

AM-43236-09, Ofredande

AM154686-08, Ofredande

K 298058-08, Övergrepp i rättssak

K296679-08, Ofredande, olaga hot

K215546-09, Ofredande, olaga hot

K43000-09, Olaga hot

K171106-09, PM till Grov Kvinnofridkränkning Ang Dataintrång Pm

K239358-09 Upprättat av Ellen Winter Ingripandesektionen Anmälan på Täby Polisstation för dataintrång, olaga hot, behörighetsmissbruk, obehörig befattning med hemlig uppgift, tjänstefel Anmälan Läkare /Teraput Ann Wilkens efter upprepade telefonhot från Lars Wetter, Anna-Carin Ericsdottter samt Anders Gripenlöf .Även kommit över Kopia på rättsintyg markerat vad han anser hon ska ändra på och hotat henne till att göra det.

K8340-09, Olaga hot samt övergrepp i rättssak

K18960-09, Tjänstefel för att ha på något sätt kommit över rättsintyg och översända dem till läkaren K73374-09, Övergrepp i rättssak, olaga hot genom att åter kontakta läkaren Anmälan från kvinnojouren Täby/Danderud mot Polisens Internutredning samt Lars Wetter

K43000-09, Olaga hot samt övergrepp i rättssak PM

K229650-08, Beslagtagen mobil som Lars Wetter tagit från sitt arbete på Polisen överlämnas till Leif Andersson Cu Anmälan från Kari Hammer mot Lars Wetter samt ansökan om Besöksförbud K180416-09

Besöksförbud: AM-155803-08 Polisens Ärendenr:AA-438-69650-08

AM-122070-08 ” ” AA-438-53962-08

AM-152549-08 ” ” K291179-08

AM-125100-09 ” ” K229048-09

AM-37497-09

Som framgår är anmälningarna gjorda under två års tid och av flera olika personer vilket naturligtvis ökar trovärdigheten. Låt mig fråga så här: Hur många som läser detta tror att någon annan än en polis skulle kunna slippa undan åtminstone en utredningsanhållan/häktning?

 

http://www.divshare.com/flash/video_embed?data=YTo2OntzOjU6ImFwaUlkIjtzOjE6IjQiO3M6NjoiZmlsZUlkIjtpOjEyMjY0NzM5O3M6NDoiY29kZSI7czoxMjoiMTIyNjQ3MzktYWNkIjtzOjY6InVzZXJJZCI7aTowO3M6NDoidGltZSI7aToxMjg3OTQ5MjU3O3M6MTI6ImV4dGVybmFsQ2FsbCI7aToxO30=&autoplay=default

Det finns mer att berätta kring Lars Wetter och en del kollegor till honom och mycket av det finns samlat i en pdf-fil som jag lägger upp för läsning av den som vill.

Lite länkar till tidigare inlägg om riksenheten för polismål och till andra händelser där bedömningen varit sådan att den polisiära gräddfilen framstått som mycket tydlig.

https://svenskmyndighetskontroll.files.wordpress.com/2010/10/img514x344ab1.jpg2010/02/svensk-myndighetskontroll-dags-for-en-oberoende-polisgranskning

https://svenskmyndighetskontroll.files.wordpress.com/2010/10/img514x344ab1.jpg2010/04/svensk-myndighetskontroll-markligt-aklagaragerande

https://svenskmyndighetskontroll.files.wordpress.com/2010/10/img514x344ab1.jpg2010/05/svensk-myndighetskontroll-ineffektiv-polis-utreder-polis

https://svenskmyndighetskontroll.files.wordpress.com/2010/10/img514x344ab1.jpg2010/05/svensk-myndighetskontroll-sapo-kvalificerar-sig-for-rattspsykiatrisk-vard

https://svenskmyndighetskontroll.files.wordpress.com/2010/10/img514x344ab1.jpg2010/07/svensk-myndighetskontroll-om-riksenheten-for-hindrande-av-atal

https://svenskmyndighetskontroll.files.wordpress.com/2010/10/img514x344ab1.jpg2010/06/svensk-myndighetskontroll-har-vi-poliser-som-tillats-komma-undan-med-mord

 

 

 

%d bloggare gillar detta: