Svensk Myndighetskontroll: Varför offras svenska liv på dubbelmoralens altare?


www.aftonbladet.se/kultur/article7986782.ab

Enligt min uppfattning ska Sverige ta hem de militärer vi har i Afghanistan omedelbart och det är en uppfattning som kommit att förstärkas kontinuerligt under rätt lång tid nu. Den har alltså absolut inget att göra med att svenskar fått sätta livet till på annat sätt än att den debatt som alltid uppstår i sådana sammanhang aktualiserar ämnet.

Även i Sverige finns det strömningar som man måste vara oerhört vaksam mot. När svenskar har dödats i strid så blir det märkligt nog i debatten ofta en fråga om att vara för eller mot vår svenska trupp om man uttrycker en åsikt som strider mot den för dagen rådande officiella politiken.

Det är samma sorts argumentation som Bush en gång använde då han kategoriskt förklarade att den som inte stöttade USA i deras krig mot terrorismen per automatik var för terrorism. Det är samma grovt förenklade retorik som t.ex SD använder då man påstår att den som inte är för deras invandringspolitik är mot Sverige och svenskarna.

 evolution.gif

Argumentation av den grovt förenklade sort som används är inte bara sakligt fel, den är också fördummande och den uttrycker i grunden ett förakt för människors förmåga att tänka själva. I sin förlängning är den därför också djupt odemokratisk. Jag förbehåller mig själv rätten att vara både mot terrorism och mot det sätt man valt att bekämpa den.

Det beskrivna synsättet riskerar också att användas som det nu gör av t.ex Sten Tomhylsan Tolgfors, då han hävdar att kritiken av den svenska närvaron och debatten om Afghanistan försvårar säkerhetsläget för våra insatsstyrkor. (P1 Morgon) Han kan inte riktigt förklara på vilket sätt och han har ingen riktig täckning för det han påstår utan kontentan av det han säger blir egentligen att Sverige är indraget i ett krig och det är något som inte ska diskuteras.

Känner ni igen tongångarna i detta från FRA-debatten så har ni helt rätt. Med hänvisningar till nationens säkerhet kan man alltid komma undan en diskussion som man helst inte vill föra alldeles oavsett om dessa är sanna eller ej.

De skäl som angivits för den svenska närvaron har också kommit att förändras över tid. Från starten år 2001 då vi skickade en symbolisk styrka på 45 man till Afghanistan för att hjälpa till att tillfångata Usama bin Laden så har skälet för närvaron ändrats till ett betydligt mycket mer storstilat demokratiprojekt som syftar till att ge afghanerna demokrati och frihet för de afghanska kvinnorna.

Som metod för detta demokratiprojekt har man valt ett klassiskt koncept, vi bombar dom till att känna lust och längtan efter fred och frihet. Märkligt nog tycks afghanerna själva inte känna den entusiasm över detta som man borde kunna förvänta sig.

250 miljarder dollar är vad USA och Storbritannien satsat på projektet och det måste ha kommit som en stor överraskning för de inblandade parterna då president Obama i ett stort tal inför amerikanska kadetter i West Point förklarade att vi inte längre ska införa demokrati i Afghanistan.

Det skall bli slut på allt tal om ”nationsbyggande”. På den punkten var president Obama kristallklar.

Det nya huvudskälet för kriget i Afghanistan är säkerheten för USA:s folk och folk bland USA:s allierade. Tanken är att terrorismen måste besegras i Afghanistan och Pakistan för att inte kunna slå till i Washington och London.

Av någon anledning tycks denna Obamska nyhet ännu inte ha nått den svenska statsledningen eftersom detta nya huvudskäl för den pågående krigföringen, såvitt jag känner till, inte meddelats det svenska folket som i debatten fortfarande talar om den afghanska kvinnans rätt att slippa Burkan.

Jan Björklund har ju på ett förtjänstfullt sätt bidragit i den kampen genom att berätta för skolorna att burkan utgör ett problem och därför ska vara förbjuden i skolan. Det 50-tal kvinnor som berörs av detta förbud har heller inte avhörts, eller för den delen varit i någon skola, så förmodligen har väl Björklunds modiga utspel fått effekt redan……

Ett ytterligare skäl och något som, utöver tidigare svensk försäljning av övervakningsutrustning till det frihetsälsande Libyen, talar för att det kanske inte är kvinnlig frigörelse i regionen som är det primära politiska målet är den idag aviserade amerikanska vapenförsäljningen på ca. 400 miljarder kronor till det jämställda och upplysta Saudi-Arabien. Ett land som också är känt för att vara en stor bidragsgivare till det Al-qaida som under bin-Ladens ledning är ett av huvudskälen för bombningarna i Afghanistan.

Även i det saudiska jämställdhetsarbetet gör Sverige en insats genom vår egen export av vapen till detta land. Det är för denna storpolitiska statsmannakonst som unga svenskar ger sina liv just nu och jag blir sorgsen då jag ser den idealism som faktiskt besjälar många av de som anmäler sig frivilligt. Be era politiker förklara varför ni ska ge era liv medan vi på andra sätt indirekt stöder det ni ger era liv för?

Det, Sten Tolgfors, är faktiskt något som inte bara bör diskuteras utan ska diskuteras även om du och pappa Fredrik har en tradition av att tycka att ”det är bättre att debatten lägger sig.”

För en gångs skull så är Jerlerup och jag av skilda uppfattningar. Läs hur han ser på det här: http://ligator.wordpress.com/2010/10/21/nationaldemokraterna/

 

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 21 oktober, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 32 kommentarer.

 1. Liberaldemokraterna har verkat vara ett intressant projekt. Jag har länge hoppats att Sverige skulle begåvas med ett parti som ser till människans fria vilja och rätt att leva sitt liv.Men:Om jag läser Liberaldemokraternas alster får jag tyvärr allt mer vibbar av gammal FNL-rörelse, där quick-fix:en till att skapa en perfekt värld ligger i att utplåna USA och Israel samt att legalisera braja. Visst, det kan väl vara kul att hata Bush, USA och FRA-lagen – och lagligt röka är säkert också kul för någon. Men kan ni verkligen inte hitta NÅGRA andra frågor att driva som lite mer allmänt och tydligt inskränker vanliga människors frihet i Sverige idag?Hur ser Liberaldemokraterna t ex på bygglov, demokrati, gränsdragning mot allemansrätt, alkohollagstiftning, abort, monopol, rattfylleri, eller sjöfylleri, cykelhjälmar, jämställdhet, bältestvång, äganderätt, immateriella rättigheter, fartkameror, hastighetsgränser, företagande, rätten till självförsvar, att äga och bära vapen eller kniv, eller att starta upp en vapenfabrik eller kärnkraftverk om man så önskar?Jag har fortfarande stora förhoppningar om ett riktigt liberalt och frihetligt parti. Schabbla inte bort det genom naiva generaliseringar och vanföreställningar som hör hemma hos FNL:are och korttänkta ungdomar i de tidiga tonåren. Av vad jag läst hittills känns det som om Sverige vore perfekt bara man avskaffade FRA-lagen och legaliserade knarket. Känns lite smalt och tunt, eller rättare sagt så smalt tunt att det är oseriöst. Det antal röster man attraherar på den politiken även från oss inbitna frihetsälskare kan räknas på ena handens tumme. Världens framtid står inte och faller med fritt braja. Skaffa lite fler, bättre och mer allmängiltiga exempel!

  • Michael Gajditza

   1. Projektet är idag fem veckor gammalt. Vissa frågor har naturligt följt med över till projektet från det gamla Liberati som las ner den 26/9. Jag antar att det varit naturligt för de journalister som följt Liberati att efterhöra om de för många media mest intressanta frågeställningarna om sex och droger följt med till projektet och svaret på de frågorna är ett sanningsenligt ja. Projektet och det blivande partiet Liberaldemokraterna vill ha en avkriminalisering av cannabis och ett borttagande av sexköpslagen utifrån en ideologisk övertygelse baserad på rätten till kroppslig autonomi. Att sedan just cannabisfrågan kommit att bli relativt dominerande ska du inte skylla oss för utan delstaten Californien. Samtidigt så ska jag glatt erkänna att jag är glad att inte Maria Larsson fått framföra en del av sina faktiskt direkta lögner oemotsagd utan att hon har bemötts med sakliga och evidensbaserade argument. Undervärdera heller inte symbolvärdet i båda dessa frågor som jag förstår inte direkt går hem hos en äldre generation men som mycket starkt knyter an till grundläggande värderingar hos yngre. Nog om dessa frågor med detta.2. Jag upprepar att projektet är fem veckor gammalt. Vi har inte ens hunnit ha ett möte med den grupp som utgör grundarna i partiet ännu utan det har vi på söndag 7/11. det är synd att du inte har sett den energi och den glöd vad gäller politiska frågor över precis hela fältet som kommit till uttryck i de över 5000 mail som har växlats mellan medlemmar på vår maillista under dessa första veckor. Teknik har organiserats och för ett par dagar sedan så kom våra forum igång där bl.a partiprogrammet nu börjar utformas av de som är utsedda att ingå i olika grupper med olika ansvarsområden. Om du t.ex har något du finner vara angeläget att få med i ett kommande rättspolitiskt program så vänd dig gärna direkt till mig som ansvarig för just den delen. Men, och detta är viktigt, det går inte att begära att vi idag ska redovisa en klar politik och/eller klara svar på alla de frågor du ställer nu. Det finns säkert iofs rättspolitiska frågor som jag kan ge dig svar på direkt i förvissning om att vad jag svarar dig också kommer att vara vad som står i programmet. Jag kommer ändå att svara på väldigt få sådana frågor nu eftersom alldeles oavsett hur okontroversiella dom kan synas vara så ska inte vi i grundargruppen stå och lämna färdiga svar nu. Då kunde vi istället ha satt oss ner utan att göra närmare 200 personer delaktiga, och skrivit ner uteslutande våra egna tankar, presenterat dom och sett hur anslutningen blivit.Nu har vi istället valt att låta detta arbete ta sin tid. Dels för att det ska bli så genomarbetat som möjligt och dels för att vi vill åstadkomma något helt nytt i svensk politik. Ett program som inte bara är en manual över hur, vad och vilka grejer som ska fixas med lite politik för att ge oss nya mandat i nästa val utan vi vill skapa en vision av hur vårt samhälle byggs och ser ut år 2030.3. jag måste samtidigt också säga att din otålighet och frustration på ett sätt gör mig glad. Det beror helt enkelt på att jag tolkar den som ett uttryck för samma längtan som vi har i projektet efter att skapa ett socialliberalt alternativ i den svenska politik som nu så länge har saknat ett sådant. Jag vet inte hur ofta eller hur mycket om ens någonsin som du läst min blogg men för att ett ögonblick återknyta till narkotikafrågan så måste jag poängtera att för min del har det aldrig handlat om annat än att se till de missbrukandes och de beroendes bästa. Det handlar om så oerhört mycket mer än att bara få ta sig en rök på fredagar. Läs t.ex de inlägg jag skrivit om sprutbyten, vård och behandling så tror jag att du inser det. Jag vill även säga att må vara att debatten hamnat där men om du vill få en vink om hur vi själva ser på det så är det t.ex så att det första gemensamma utspel som projektet gjorde var en artikel på Newsmill skriven av fyra av grundarna som handlade om migration och integration. Har du inte läst den så finner du den här: http://bit.ly/bh4Ikv Jag har också skrivit vad som i alla fall till del kommer att bli partiprogrammets inledning och det hittar du här: http://bit.ly/bJF4EI För övrigt finns också mycket annat i min blogg som i grunden får sägas vara Liberaldemokratiskt och du hittar också väldigt mycket sådant hos min kollega Jerlerup här: http://ligator.wordpress.com/ I min blogg finns också högt upp i högerspalten länkar till andra bloggar och till vår Facebooksida. Vår hemsida arbetas det just nu intensivt med och den finns upplagd men ännu inte påfylld och riktigt strukturerad. Samtliga som jobbar med detta har även vanliga jobb, familjer och andra förpliktelser att ta hand om men ha förtröstan, det är på gång! Efter styrgruppens möte på söndag så kommer även ett manifest att spridas som också det förhoppningsvis ska bidra till att räta ut en del frågetecken.

 2. Det råder panik hos våra makthavare att opinionen kommer att svänga (men det finns ju en trygg majoritet i riksdagen, t.o.m. SD stödjer nu ”insatsen” i Afghanistan) så man tar till ordinära lögner. Och medan vissa lögner kopplade till Afghanistan avslöjas (se t.ex. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ingen-folkrattslig-grund-for-kriget_5550771.svd) så låter man makthavare använda sig ohämmat av tidigare propagandalandvinningar på Balkan, där hela den interventionistiska politiken egentligen började. Tolgfors ljuger friskt på Newsmill om bakgrunden till Natos krig i Kosovo (http://www.newsmill.se/artikel/2010/10/22/sveriges-insats-i-kosovo-visar-hur-viktig-v-r-n-rvaro-r-i-krish-rdar). Undrar vad den svenske översten och fredsmäklaren Bo Pellnäs skulle säga: http://www.fredsrorelsen-pa-orust.se/usa_myt_om_folkmord.html.Många som är kritiska till USA:s krig i Afghanistan och Sveriges deltagande till det utgår – helt felaktigt – att den folkrättsvidriga interventionistiska politiken började med Bush. Och därför använder sig makthavare av ”de goda krigen” (http://balkanpuls.se/postphpactioneditpost966/) från tiden för Bush och möter inget kvalificerat argumentatoriskt motstånd. Därför att många köpt Natos propaganda.

  • Michael Gajditza

   Detta är inte ett ämne där jag känner mig direkt som på mammas gata. Däremot så känner jag igen förenklade svar på komplexa frågor o problem när jag ser dom och att Bush grovt förenklade och generaliserade för att få stöd för sina krig är jag helt övertygad om.

 3. Mr Hama, Det är ingen nyhet att krig kostar pengar. Jag tror inte heller någon försöker påstå att talibanerna hindrar allt bistånd och all utveckling…Frågan är dock om de skulle acceptera lika mycket om de återfår makten och pressen på dem minskar. Tyvärr behövs säkerhet, som sagts, för utveckling! Tror inte heller att det är så lätt att jämföra metoder från kriminalvården med så extrema situationer som krig.Anser man att korruptionen inom den afghanska statsmakten vara en anledning till att lämna, då kan jag informera om att korruptionen säkerligen inte skulle minska om talibanerna återfår makten! Demokratin skulle inte heller stärkas!Ingen vill stanna i Afghanistan för evigt frågan är bara när det är bäst och säkrast att lämna!

 4. På detta ämnet hittade jag följande länk på Reddit idag: http://www.nytimes.com/2010/10/21/opinion/21kristof.htmlEn amerikansk soldat kostar motsvarande 20 afghanska skolor varje år. Om USA skulle ta hem 250 soldater skulle de kunna finansiera alla universitet i landet. Det är ju som sagt inte bara på oerhört många plan en dålig idé med våld, det är extremt kostnadsineffektivt också, vilet blir tydligt om man gör en jämförelse med de alternativa strategierna som finsn tillgängliga. Samma mönster är ju det vi ser för kriminalvården, där effektiva skadereducerande åtgärder är extremt billiga och effektiva i jämförelse med de våldsbaserade strategierna.

  • Michael Gajditza

   Läste en utredning som kriminalvården själva gjorde för några år sedan ang kognitiv beteendeterapi, KBT, efter frigivningen. Den visade att varje satsad krona där gav tre tillbaka i form av minskat antal återfall i brott. Numera nedlagt. Förmodligen en förlorad strid mot ett nytt stängsel någonstans……

 5. Ja Maria, och det var en bra och intressant funderingar. Därför gav jag min syn på frågan. =) Afpak-konflikten som den kallas kommer att fortsätta (som du säger) även efter att de utländska styrkorna lämnat över det militära ansvaret. Sen kommer säkerligen både Pakistan och Afghanistan att behöva internationellt stöd för en lång tid framöver även efter detta.

  • Michael Gajditza

   Att den internationella närvaron är viktig är vi överens om liksom det är viktigt med informationsspridning varhelst en diktatur tar över oavsett om den är politiskt eller religiöst betingad.

 6. Maria de Suède

  Mattias…Det var bara en fundering, men det finns ingen perfekt stat, se bara pà mitt adoptivland, Frankrike… Det som skedde i Nordafrika bl.a… Altruistiskt? Tror inte det, men det màste finnas en vilja att förbättra saker & ting iaf… Men vad gör USA i Afghanistan? Uppenbarligen fungerar inte strategin… Ja ja, Afghankonflikten kommer att fortsätta…

 7. KLart de inte vill ha någon debatt om kriget!Det märkliga är dock att USA insett att det börjar likna vietnamkriget (med inga vinnare, bara förlorare som i alla krig) så vill Alliansen ha kvar våra soldater i Afghanistan! Märkligt. Annars gör man ju som storebror säger…..Om ändå våra soldater kunde postera sej som en skyddsmur i byarna i landet, så att brunnar kunde grävas, skolor kunde startas och sjukstugor upprättas. Men de verkar ju mest jobba på att skydda sej själva och skjuter (till synes) planlöst på misstänkta talibaner…..Självklart är det oljan man vill åt, bestämma över. Ha tillgång till. Sten Tolgfpors verkar inte själv begripa vad kriget annars är till för…….och lika självklart är det att ingen afghan tackar våra eller andras soldater för att de och deras barn dör i ett fullständigt vansinnigt krig….Kao

 8. Maria, det handlar inte om lust efter olja. För Bush kanske det gjorde det i Irak!? Men i de flesta fall inte. Det handlar dels om begränsningar i internationell rätt och säkerhetspolitiska prioriteringar. Man kan inte vara överallt! Man kom juh inte på att invadera Afghanistan bara ur tomma inte. Sen är en fråga man måste fråga sig om någon stat (eller människa) någonsin agerat helt altruistiskt? Finns ren altruism? ska man verkligen förvänta sig det? Krig precis som bistånd kostar juh pengar och resurser!

 9. Maria de Suède

  Jag har funderat pà USAs närvaro i vissa länder, men i andra länder med konflikter sà ger dem sig inte in i konflikten… Det màste finnas stora tillgàngar pà naturresurser i Afghanistan, som olja, som gör att USA är närvarande en sà làng tid… Sà allt handlar egentligen om ”pengar”… De är ju inte sà pigga i att ingripa i konflikter pà den afrikanska kontinenten, trots alla diamanter som faktiskt finns där… Men det finns väl ingen olja…. I Sydamerika sà handlar det ju om Kartellen och Kokain… Liberaler, socialister, demokrater etc… Vi är ju egentligen pà samma sida… Men vilka medel väljer vi för att nà màlet? Fredliga? Inte alls, tyvärr… Det är genom vapenmakten som människan ingriper, fast en del krig verkar vara oundvikliga… Men Afghanistan kommer att vara, ty det finns nàgot som lockar USA…

 10. ”Den militära närvaron har inte fungerat…” – nej, speciellt inte om man inbillar sig att militära interventioner handlar om att skapa en västerländsk demokrati mer än säkerhet. Sen skulle jag vilja påstå att den har fungerat på så sätt att den givit utrymme för en utveckling som inte fanns tidigare. Karzai-regimens legitimitet går självklart att ifrågasätta och valen har inte genomförts på ett helt korrekt sätt. Däremot har valen övervakats och fel uppmärksammats! Tror du detta hade varit möjligt med talibanerna? Tror du samma utveckling är möjlig med talibanerna vid makten? Vad som har varit har varit…Det som är relevant är den nuvarande situationen och effekterna på människor och säkerhet i ett bredare perspektiv! Du som ”liberal” borde inse att det är människors liv och frihet som är det centrala. Den huvudsakliga frågan man ska ställa sig är: Vad är bäst för människorna i Afghanistan, sett utifrån nuvarande situation? Vad vill människorna? Vad är bäst för regional och global säkerhet? Ditt snack om opiumhandeln är svagt då vallmo/opium produceras i hela Afghanistan och inte minst talibanerna använder inkomster från detta! Att du säger att du vill dra hem trupperna ”omedelbart” kan inte tolkas på så många olika sätt…Nu försöker du omtolka/omformulera dina yttranden! Sen är det precis vad jag försöker säga, att man är liberal beroende av sina åsikter och ställningstaganden…vilket jag menar att du inte visar med detta inlägg! Sen ditt snack om Tolgfors och att man måste hålla med honom är fel (se tidigare inlägg)!Stormaktspolitik kan vi diskutera mer i andra sammanhang. Jag håller inte 100% med i det heller. =)

  • Michael Gajditza

   Som jag skrivit i mitt inlägg så drar jag den slutsats jag gör utifrån vad Tolgfors sa i det radioprogram jag refererat till och utifrån Sten Tolgfors tidigare sätt att argumentera i t.ex FRA frågan. För att då tydliggöra vad jag menar med omedelbart så anser jag att svensk trupp ska lämna för utgången av 2011.Mitt snack, som du kallar det, om opiumhandeln är naturligtvis svagt vilket ligger i sakens natur. Att få fram verkliga siffror och leverantörer när man sitter här är inte enkelt utan man får förlita sig på de uppgifter som finns och de säger att de kvantiteter som idag produceras och sedan transporteras är större än någonsin. Att talibanerna använder inkomster härifrån är givet det också. Dock kan även konstateras att under deras tid vid makten så sjönk produktionen vilket kan ha varit det enda positiva med den tiden.När jag ställer mig en av de frågor du ställer ovan, den om vad som är bäst för regional- och global säkerhet så är jag alls inte övertygad om att skjutna afghaner är svaret. När en supermakt dödar civilbefolkning tenderar detta att öka viljan att ge igen och det sätt man kan göra det på är t.ex genom att ansluta sig till Al-qaida. Bombningar blir på så sätt kontraproduktiva. Rent allmänt känner jag att tanken på att bomba en nation till demokrati milt talat har en del brister.

 11. Mattias. Jag stöder helt Michaels syn på supermaktspolitiken. Den dubbelmoralen är inte att leka med. *hu!* Det är svinaktiga saker som bland annat USA tidvis gjort och inte ett smack liberalt.Michael: OM de drar sig ur måste vi också göra det, givetvis, men då blir det talibaner i regeringen igen!/T

 12. Mattias. Jag stöder helt Michaels syn på supermaktspolitiken. Den dubbelmoralen är inte att leka med. *hu!* Det är svinaktiga saker som bland annat USA tidvis gjort och inte ett smack liberalt.Michael: OM de drar sig ur måste vi också göra det, givetvis, men då blir det talibaner i regeringen igen!/T

 13. Börjar starkt tvivla på att Liberaldemokraterna är ett liberalt projekt när jag ser argumentationen, generaliseringar och omyndigförklarandet av vuxna människor som aktivt och självmant ansökt om att få åka till Afghanistan. Det är väldigt mycket misstolkningar och osanningar som sprids. Jag tror att akademiker och militära experter har mer kunskap och objektiva analyser än självutnämnda liberaler och jornalister som verkar vara stolta över att ha skrivit i politiserande vänstertidsskrifter. Många verkar också utgå mer ifrån en negativ inställning och dogmatiska tankar kring USA än befolkningens väl och verkligheten! Vad blir resultatet om vi drar oss ut ”omedelbart” som denna s.k. liberaldemokrat vill??

  • Michael Gajditza

   Vem har omyndigförklarat de individer som valt att åka? Jag skrev att jag blev sorgsen då jag såg den unga idealism som präglar mångas beslut att åka. Jag menar också att för att kunna ta ett informerat och klokt beslut så ska man ha tillgång till så mycket fakta som möjligt vilket då innefattar den motbild som finns till den som är den officiellt antagna. Detta ska också kunna diskuteras och debatteras i en fri och öppen diskussion. På vilket sätt menar du att den inställningen är icke-liberal?Att kräva att något sker omedelbart i politiken är, som jag tror att du vet, ett sätt att påtala att det är bra om man kan ordna till något så snart som möjligt och ett sätt att påtala att saken faktiskt brådskar.För övrigt är alla liberaler självutnämnda. Huruvida de sedan är liberaler framgår av deras åsikter och ställningstaganden.För övrigt så vill jag understryka att uppfattningen i denna fråga är min egen och att projekt Liberaldemokraterna kommer att forma sin utrikes- och säkerhetspolitik under det programarbete som nu påbörjats och som kommer att redovisas i vår någon gång.

 14. Du säger: ”När svenskar har dödats i strid så blir det märkligt nog i debatten ofta en fråga om att vara för eller mot vår svenska trupp om man uttrycker en åsikt som strider mot den för dagen rådande officiella politiken” – Detta känner jag inte alls igen. jag läser alla artiklar och kommentatorsfält och Afghanistan och ser väldigt sällan denna argumentation! Senaste tiden har afghanska folkets väl legat i fokus och faktumet att det är omöjligt att skapa utveckling utan säkerhet! Dina hänvisningar till vapenexport, FRA, Tomhylsan, Burkaförbud m.m. är irrelevant gällande truppernas närvaro och potentiell avveckling. Förstår inte alls heller kopplingen mellan försvarsmaterielförsäljning (inte alltid vapen) och jämställdhet. Du kan gärna också visa bevis för att Saudiska regeringen bidrar finansiellt till Al-qaida i Afghanistan. Det relevanta är afghanska folkets och dess regerings/militärs behov. Dessa har tydligt uttryckt att de inte vill att trupperna lämnar innan 2014! Den retorik som används i USA har sina förklaringar och orsakerna till deras deltagande är nödvändigtvis inte samma som de svenska…Jag har personligen aldrig inbillat mig att vi på några år kan skapa en västerländsk demokrati, men vi kan skapa bättre förutsättningar för detta. Vi kan också genom att stödja folket och mer moderata krafter bidra till regional/global säkerhet. Redan innan kriget gav talibanerna stöd och skydd till terrorister.Björn Åke Törnblom missar två saker i sina analys. Dels att utan att Talibanerna hade försvagats hade de säkerligen inte gått med på lika mycket som de gör nu. Fortfarande utsätts också flickor, kvinnor och barn för attacker då de går i skolan eller jobbar. Sen handlar om de ökande våldet på att svenskarna insats har en mer offensiv roll idag än tidigare. Om man ska utbilda och hjälpa afghanska militären/polisen att slå tillbaka mot talibanerna/Al-Qaida kan man inte bara köra runt där talibanerna inte är! SAK har varit i Afghanistan ca 30 år och det är först efter invasionen som flickor/kvinnor har fått mer frihet, icke-religiös musik, underhållning, tv och modern teknologi. En majoritet av Afghanerna vill också ha kvar de utländska trupperna!

  • Michael Gajditza

   Hej! Nog är det så att när svenskar dödats i strid så gäller samma sak i Sverige som i andra länder nämligen att man förväntas sluta upp bakom den politik som lett fram till att det stupat människor. Det är exakt det som Tolgfors ger uttryck för och likaså menade ju Reinfeldt och fler med honom att det var att gå emot ”svenska intressen” då FRA-lagen kritiserades. Den inställningen och psykologin är naturligtvis intressant då det kommer till att analysera argumenten i den debatt som pågår.Vidare kan även legitimiteten hos den regim som nu sitter i Kabul med stöd från väst ifrågasättas varför man kan fundera på vilka motiv som egentligen styr deras önskan om fortsatt truppnärvaro. Är det av kärlek till sitt folk eller av kärlek till den egna makten? Vem kontrollerar egentligen opiumhandeln etc. etc.Den mer offensiva svenska roll du nämner är även en följd av att talibanerna flyttat från söder och norrut och att de oftare söker strid i norr nu än tidigare. Vi kan iofs fortsätta den här diskussionen i detaljer men jag säger istället precis vad jag tror och det är att den militära närvaron har inte fungerat och inget talar för att den kommer att göra det heller.

 15. Hej Michael!Jag har full sympati för åsikten att man inte delar uppfattningen att svensk militär ska vara närvarande i Afghanistan. Men tycker du inte att du är något inkonsekvent? Å ena sidan beklagar du retorik som bygger på att om man är mot insatsen i Afghanistan så är man för terrorism. Å andra sidan så använder du själv en retorik som bygger på att om man är mot ett tillbakadragande så är man för burkaförbud/vapenförsäljning/är en kall människa som ej bryr sig om kvinnorna i Afghanistan.Det finns faktiskt de som ser ett annat syfte med insatsen än USA. Har vi ingen talerätt för att USA har ett säkerhetspolitiskt syfte? Märk också att det är två olika insatser i Afghanistan. Dels den USA-ledda säkerhetspolitiska operationen, dels den fredsbevarande. Märk också att det finns exempel på där militär närvaro och engagemang från väst efter ett krig, har tjänat ett demokratiskt syfte. Tänk bara på hur USAs engagemang i Korea efter koreakriget, Tyskland och Japan efter andra världskriget o.s.v. har bidragit till att dessa stater är både välmående och demokratiska.Min uppfattning är att det stora arbetet ligger i att underlätta för afghanerna att bygga upp en demokratisk rättsstat. Men sådant tar tid och kräver både säkerhet på marken och enorma ekonomiska resurser (bl.a. genom bistånd). Den militära närvaron är inte lösningen på de utmaningar som Afghanistan står inför, men risken är stor att de rättsstatsbyggande och demokratiska projekten minskar i omfattning om de militära trupperna på kort tid lämnar landet..

  • Michael Gajditza

   Hej! Tack f kommentaren. Njaej, jag kanske har varit otydlig i den delen men min avsikt har inte varit att att ställa ett tillbakadragande mot något annat. Jag konstaterar bara inkonsekvensen i att å ena sidan säga sig vara i ett land för att med militär makt åstadkomma en frigörelse för landets kvinnor samtidigt som man stöder regimer i andra länder med motsvarande kvinnosyn. Det är den dubbelmoralen jag retar mig på. Om vis a att vi är i Afghanistan just för detta ända mål och beroende på att landet för övrigt inte har något vi behöver och sedan också sa att vi kysser saudiernas bakdelar för att de har en massa olja som vi behöver och därför är vi förhindrade att på motsvarande sätt stå upp för vår demokratiska syn i relationen med saudierna, så vore det iaf ärligt. Odiplomatiskt naturligtvis, men ärligt. Den kanske viktigaste faktorn är att Obama nu visat en sådan ärlighet då han omdefinierat vad den amerikanska insatsen går ut på vilket leder till att USA redan under nästa år tar hem stora mängder trupp och material. Utan den amerikanska närvaron kommer möjligheterna att stå emot en talibansk offensiv att vara mycket begränsade och jag tror också i grunden mycket mer på att arbeta som t.ex den svenska afghanistankommitten har gjort och gör.

 16. du är twittrad och delad på Facebook också

 17. Länken till detta inlägg ligger nu på min kommentarstråd i ovan inlägg

 18. http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-maste-arbeta-pa-afghanernas-villkor-1.1192342”Talibanernas mål är att etablera en islamisk stat av Afghanistan. Det är därför de nu flyttat fram sina positioner så markant i norr där de 500 svenska soldaterna möter allt hårdare motstånd. Det säger Björn-Åke Törnblom, säkerhetsansvarig för Svenska Afghanistankommittén.Björn-Åke Törnblom har ett brett kontaktnät som han bygger sin analys på.Förutom kommitténs egna 5.500 anställda har han nära kontakt med säkerhetsansvariga i andra frivilligorganisationer.–  Det märks även på hur frivilligorganisationerna drabbas. För tre år sedan låg fokus på kidnappningar av vårt folk i södra Afghani­stan. Nu sker det flesta i norra delen av landet.Hittills i år har 62 personer från olika organisationer kidnappats. Alla har lett till att offren har frigivits inom 30 dagar.–  Orsaken till att frivilligorganisationerna i söder nu klarar sig är att de är så etablerade att de är förankrade hos lokalbefolkningen och att de fått okej av talibanerna för sitt arbete, säger Björn-Åke Törnblom. I norr har de också jobbat länge, men ännu inte fått okej av talibanerna.–  Talibanernas budskap med dessa kidnapppningar är att tala om vem som bestämmer i de här områdena. Det är samma budskap de sänder när de attackerar de svenska soldaterna.Björn-Åke Törnblom säger att man måste arbeta på lokalbefolkningens villkor om man ska verka i ett främmande land.–  Provincen Wardak sydost om Kabul är ett av talibanernas starkaste fästen. Här händer saker varje vecka. Där jobbar Svenska Afghanistankommittén i nästan samtliga distrikt med både skolor och kliniker. I våra skolor i Wardak går det 12.000 flickor och 10.000 pojkar. Det kan vi göra för att vi har acceptans från lokalsamhället.–  Vi går inte ut och tvingar folk till utbildning. De kommer till oss och ber om den för både flickor och pojkar. Naturligtvis har de talibanernas stöd, annars skulle de här skolorna vara stängda och nedbrunna för länge sedan.– I Wardak finns inga internationella trupper, de vågar inte åka dit. Om de inte kommer i helikopter på natten. För det händer.–  De utländska trupperna gör så många misstag vid sina räder. Till exempel drabbades en av våra anställda uppe i Kunduz när han hälsade på hemma i sin by. Där håller talibanena på att etablera sig starkt. Vår man vaknade mitt i natten av att helikoptrarna kom dundrande.Plötsligt kom amerikanska soldater över gårdsmuren och vår man och två andra fick säckar över sina huvuden. De flögs till en USA-bas. Dagen efter kunde vi läsa i tidningarna att Nato gripit några höga talibanledare vid en nattlig räd och beslagtagit viktiga dokument. Efter en vecka släpptes vår skolledare. Det hade antagligen funnits talibaner i byn, men inte på hans gård. De försvann när de hörde helikoptrarna.– De viktiga dokumenten var akademiska avhandlingar gjorda för Karlstads universitet som handlade om genusperspektiv i afghanska skolböcker.– Dom tog fel kille, fel hus och fel material. Jag kan lova att Nato inte vunnit några ”hearts and minds” i den delen av Afghanistan.– Det händer allvarligare saker än denna vid andra räder då människor dödas. Men en sådan här sak räcker för att folk ska bli förbannade.– Isaf och Nato börjar få det hett om öronen i det tidigare ganska lugna norra Afghansistan för att talibanerna och andra grupper etablerar sig här, säger Björn-Åke Törnblom. De siktar på att etablera sitt islamiska emirat i landet.– I många provinser har de redan en skuggregim, en egen guvernör och ett eget rättssystem. Folk går hellre till dem för att man inte litar på det vanliga rättsväsendet. Med rätta.– Allt tal om att det pågår en offensiv som ska knäcka talibanerna kan man tvivla starkt på.–  Jag tror att Sverige valde den norra delen för att det var så lugnt från början. Så är det inte i dag. Nu händer det hela vägen här, säger Björn-Åke Törnblom och knackar från söder till norr på kartan över Afghanistan som ligger utbredd över bordet.”Ole Rothenborgole.rothenborg@dn.seDet var hela artikeln

 19. Hej på dig!Jag håller helt med om problemet: dvs maktpolitiken som är grunden till problemen i Afghanistan. Redan 1979 var Carterregismen inblandad i vapensmuggling och hemligt stöd till islamsk fundamentalism. ( http://www.counterpunch.org/brzezinski.html Sajten är suspekt men citaten genuina. Har läst originalen själv.)Det finns ett litet problem som gör att jag tror vi måste vara kvar i Afghanistan ett bra tag. Nämligen att de krigsvana Mujahedeen (talibanerna) kommer att köra över alla inhemska försök att upprätthålla ordningen. De flesta experter på plats är eniga om det.Och då har vi talibanerna vid makten igen.Därför måste vi vara kvar, anser jag!/Thttp://ligator.wordpress.com/2010/10/17/afganistans-sak-ar-var/

  • Michael Gajditza

   Vi blir nog rätt ensamma då eftersom, om jag förstått det rätt, kommer att få vinka av amerikanarna med början redan nästa år?

 20. Bra. Ett sätt att slippa hot och dåd i London respektive Washington, är ju att fler blandar sig i och hoten förläggs åt andra håll istället. Frågan är kanske om det är amerikanernas nya politik?Jag förstår inte varför vi ska ha ett försvar huvudtaget? Kan vi inte omorganisera detta s.k försvar till att bli den grupp som sätts ut vid katastrofer och dylikt. Det kan ju inget land eller människa vara emot! Man ser upp till det land som var först att avrusta, tror ni inte?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: