Dagsarkiv: 18 oktober, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Svar från Centern begärt med anledning av vägran att besvara frågor


Som en uppföljning av det blogginlägg jag skrev i lördags med anledning av det svar jag fick från Centerpartiet på en fråga jag ställt dem så har jag nu skickat nedanstående mail till Annie Johansson som är ansvarig för Centerpartiets eftervalsanalys.

”Västerås 101018

Hej!

Jag skulle vilja höra Din syn på följande eftersom Du bl.a är utsedd till ansvarig för Centerns eftervalsanalys och min fråga berör hur partiet bemöter medborgare som kontaktar partiet.

I ett mail 101012 ställde jag en fråga till partiet formulerad på följande sätt:

 ”Västerås 101012

 Hej!

Inför valet 2006 diskuterades alla de olika lagar som tillkommit under Tomas

Bodströms tid som justitieminister. Tillsammans utgjorde de ett sådant kluster

av lagar på områden som alla har med kontroll, övervakning och integritet att

göra, att dessa kom att få benämningen ”Bodströmsamhället.”

Centerpartiet uttryckte vid den tiden en massiv kritik mot både Tomas Bodström

och den lagstiftning som genomfördes.

Valet 2006 gick bra för alliansen och man vann regeringsmakten. Nu, då det gått

lite drygt en mandatperiod, så vill jag be om en förteckning över de lagar från

den kritiserade Bodströmtiden, som alliansen rivit upp eller på andra sätt gjort

om för att ta oss ur det Bodströmsamhälle som hade skapats.”

I lördags 101016 fick jag följande svar från en politiskt sakkunnig hos Er.

 ”Hej!

 Jag har tittat i din blogg och jag måste få säga att ditt val av bild, naken

kvinna som ska föreställa en gris, var så smaklös, att jag avstår från att svara

på ditt mail.

Vem vet hur du vinklar och illustrerar mitt svar?

Med vänlig hälsning

Mikaela Munck af Rosenschöld

Politisk sakkunnig

Centerpartiet – Alliansens Gröna Röst”

Den bild hon refererar till finns inlagd i min blogg i ett helt annat sammanhang och har inget att göra med den fråga jag skickat till partiet. Med anledning av svaret har jag ett par frågor att ställa.

-Är det praxis hos Centern att granska de medborgare som ställer frågor om partiets politik innan man besvarar dessa genom att t.ex gå igenom frågeställarens blogg?

-Om detta är praxis, vilka andra granskningsmetoder använder man mer?

-Hur avgör man från partiets sida vad som är godkänt/icke godkänt innan man beslutar sig för att svara/inte svara på de frågor som ställs?

-Kan Du ge exempel på annat, t.ex åsikter, konst, litteratur, som enligt Er inte får förekomma hos frågeställaren eller i hans blogg för att Ni ska kunna besvara en fråga?

-Om detta är Centerpolitik och praxis, hur länge har den i så fall tillämpats?

-Kommer Du att besvara dessa frågor trots att jag inte tagit bort den bild som upprört Mikaela?

Här återfinner Du det blogginlägg jag skrivit med anledning av det svar jag fick från den politiskt sakkunnige.”

Så nu återstår bara att vänta och se om det kommer något svar på det här mailet. I vilket fall så får jag anledning att återkomma.

 

 

Svensk Myndighetskontroll: Liberaldemokraterna (L) har idag sitt första möte


På ett tåg på väg till Stockholm och det första mötet AFK eller IRL med Liberaldemokraterna (L) tidigare idag skrev jag ner lite ostrukturerade söndagstankar.

Det känns onekligen både spännande och inspirerande att vara dels en av initiativtagarna till detta och dels att på det sätt som nu sker kunna påverka ett blivande partis hela politik från grunden. Det ska även bli väldigt roligt att få träffa de människor som jag så här långt bara känner som namn bakom olika mailade debattinlägg och bloggar.

Vid dagens möte, som har karaktären av ett informationsmöte, är det främst organisatoriska frågor som ska avhandlas men som var och en förstår så är organisation i ett nybildat parti något väldigt viktigt även för den politik som håller på att formas. Ansvariga för de politiska huvudområden som ska behandlas i ett kommande partiprogram skall utses.

Med detta avses inte, vilket kan vara lätt att tro, att den som är ansvarig också ska kunna, veta och göra allt inom området och utifrån det egenhändigt skriva ett briljant epos över det område han eller hon är satt att ansvara för.

Som jag ser det så finns det erfarenhetsmässig kunskap som säger att det alltid måste finnas ett tydligt ansvar fördelat. Utan ett sådant kommer inget att ske och som ansvarig för ett område har man även som uppgift att till det egna området knyta de personer som man anser är de mest kompetenta och skickligaste som det går att få tag på, för att skapa ett program av absolut toppklass.

Som jag tidigare berättat så har jag, tillsammans med Torbjörn Jerlerup, ansvar för avsnittet ideologi i vilket Liberaldemokraternas syn på hur den liberala grund som är vår gemensamma ska uttydas och tolkas. I det arbetet kommer i första hand det blivande partiets styr-och ledningsgrupp som består av de 13 grundarna att involveras men här, liksom i alla andra programpunkter, kommer vi under en tid att lyssna mer än vi skriver och pratar.

doma.jpg

Mitt andra ansvarsområde är rättspolitiken och här får jag tillgång till ett par absoluta toppkrafter som jag dessvärre just nu, av lite olika skäl, inte kan berätta vilka det är. Viktigast är dock att jag vet att delar av det som ska skrivas på området, genom deras medverkan, kommer att bli bättre än om jag skrev dessa delar själv. Att ha en prestigelös inställning till det jobb som ska göras tror jag kommer att visa sig vara väldigt viktigt för att vi ska kunna få just den kvalitet på programmet som eftersträvas.

Ett avsnitt som jag har för avsikt att skriva huvuddelen av själv, är det avsnitt inom rättspolitiken som handlar om kriminalvård. Även här har jag dock för avsikt att inte på något sätt redan nu låsa mig för det ena eller det andra utan kommer självklart att lyssna och ta in alla de synpunkter som kan komma innan det är dags att skriva och sammanfatta.

Vi har sagt som utgångspunkt att den liberalism som ska beskrivas i programform, ska vara pragmatisk och evidensbaserad och den inställningen betyder för min del att jag lyssnar och tar till mig sådant som är motiverat utifrån dessa båda begrepp. Det vore både dumt och inkonsekvent att förfara på något annat sätt. Det första som mot den bakgrunden behöver göras är att starta med att göra en indelning av avsnittet rättspolitik i olika rubriker och underavdelningar.

Gissa om jag ser fram mot jobbet med tillförsikt och glädje!!

%d bloggare gillar detta: