Dagsarkiv: 14 oktober, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Sminkat Swiftsvin nu avsminkat. Visar sig vara ursprungssvin


http://di.se/Default.aspx?pid=217102__ArticlePageProvider&epslanguage=sv

I Februari i år sade Europaparlamentet nej till att överföra uppgifter om europeers banktransaktioner inom det s.k SWIFT-systemet till USA. Amerikanarna vill naturligtvis ha det i det de kallar för kampen mot terrorismen men parlamentet sade alltså nej med hänvisning till att det innebar att massor med människor som inte är misstänkta för någonting skulle komma att få sina transaktioner granskade.

Detta blev den pseudoliberala folkpartisten och nuvarande EU kommissionären Cecilia Malmströms första strid och om någon hade en förhoppning om att hon skulle göra någon skillnad i liberal riktning, så grusades denna snabbt. Pinsamt nog så sätter denna folkpartist igång med att slåss för avtalets genomförande efter sedvanlig sminkning av svensk FRA-gris sort.

Med detta avses att man lägger till, ovanpå det gamla förslaget, rad efter rad med till intet förpliktande floskler för att sedan presentera den med ord nysminkade grisen som varandes en ny gris. Men under sminket är det ju ändå samma gamla gris och alla de som upptäckte detta varnade för att sminket på den grisen varar inte länge. I det här fallet bestod det av vad Cecilia Malmström sa var till innehållet betydligt starkare garantier för dataskydd.

Den 10/6-2010 antogs den sminkade grisen av parlamentet och Malmström beskrev skillnaden mellan osminkat och sminkat så här: ”EU ska granska dataöverföringarna. För att säkerställa att överföringarna uppfyller villkoren för avtalet ska Europol granska att USA:s förfrågningar är nödvändiga i kampen mot terrorism. De ska också se till att förfrågningarna är så specificerade som möjligt för att minimera mängden av data som förs över. Förfrågningar som inte uppfyller villkoren kommer att avslås.”

 gris_59671603.jpg

En annan huvudpoäng i Cecilia Malmströms reviderade avtal var att det skulle tillsättas en europeisk person som permanent övervakar vad USA gör med data om våra banktransaktioner.

Dessa garantier fick EU-parlamentets stora partigrupper att byta sida och bli för avtalet.

Idag, fyra månader senare, så håller sminket på att upplösas och nu föreslås i USA att amerikanska banker ska bli skyldiga att rapportera alla banktransaktioner till och från USA som överstiger 1000 dollar. Om förslaget går igenom skulle det enligt Washington Post innebära att transaktioner mellan USA och Europa skulle kunna granskas även utan att någon särskild misstanke finns. Alltså är vi i praktiken snart tillbaka på den variant som parlamentet en gång sagt nej till.

Det har även beslutats att den person som utses att göra granskningen ska få vara anonym. Det innebär att ingen heller kan ställas till svars för några felaktigheter. Folkpartistisk transparens, kallas det.

Att något i den här stilen skulle komma insåg en del bloggare men den i Europa för dessa frågor ansvarige kommissionären och numera närmast att betrakta som antiliberalen, Cecilia Malmström saknade tydligen den förmågan. Däremot så har hon visat sig platsa bra i den europeiska grissminkningsbranschen……

 

%d bloggare gillar detta: