Dagsarkiv: 9 oktober, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Jag har hittat hem!


Jag har hittat hem!


34dfb050a6fd8568fcb9019fa96cc842.jpg

Det är inte en glädjeyttring efter en blöt kväll på krogen jag avser utan att jag har hittat hem politiskt. De allra flesta brukar, då det kommer till politiska ställningstaganden och politiska partier, säga att man kan aldrig hålla med om allt som ett parti säger och vill. Jag kan hålla med om det och jag tror att det alltid kommer att vara så för de allra flesta.

Problemen med det är då den avvikande uppfattningen man har också är något absolut grundläggande och viktigt som man känner att det här kan jag inte kompromissa kring och jag kan bara inte stötta ett parti som iofs har rätt i mycket annat men inte i den här för mig avgörande frågan.

Problemen blir sedan betydligt större då det visar sig att man har ett par stycken sådana frågor och inget parti som tycker som jag i samtliga dessa.

Jag är socialliberal och stolt över detta faktum.

I år hade jag inget parti att rösta på. Inget parti som stod upp för sant liberala värderingar. Jag vill inte ha FRA-lagen, jag vill inte ha Ipred, datalagringsdirektivet vill jag heller inte ha, någon som tror att jag vill ha drogtester på barn? Jag vill heller inte ha en rättspolitik och en kriminalvård byggd på repressivitet, jag tycker inte att den handfull som bär burka ska utsättas för en särlagstiftning, jag vill se en legalisering av narkotika för eget bruk lik den lagstiftning som idag finns i Portugal och i Tjeckien, jag är motståndare till sexköpslagen.

Under en tid så försökte jag kanalisera min frustration över att inte ha ett parti att stödja och rösta på genom ett engagemang till del i Piratpartiet och även i Liberati. Jag delar i allt väsentligt PP:s åsikter kring integritet och upphovsrätt men där saknades politik för andra viktiga områden. Hos Liberati fann jag företrädare för den politik som också jag vill se förverkligad men Liberati var inget parti och det parti, Folkpartiet, som Liberati en gång skapades för att få att gå i en mer liberal riktning, har skenat iväg allt längre bort från den liberala grundsynen.

Eftervalsdebatt

Efter ett val följer alltid en debatt. En del av den debatten kom att föras hos Liberati där jag en kväll för alls inte länge sedan skrev ett mail som ett inlägg i en pågående eftervalsdiskussion och det mailet hade på något sätt en verkan som katalysator för en process som sedan gick väldigt fort och som slutade med att Liberati lades ner till förmån dels för ett fortsatt nätverkande för liberaler från alla partier via en mailinglista och en motsvarande lista för de som vill fortsätta inom folkpartiet och som fortfarande hoppas kunna ändra partiets inriktning.

Sedan så blev vi några stycken som helt sonika sa att nu startar vi ett projekt som har som mål att vi till nästa val ska ha ett klart, tydligt och väl förberett nytt socialliberalt politiskt parti i Sverige och i den stunden föddes

frihet.jpg

 

projekt Liberaldemokraterna.

Jag önskar att alla någon gång får vara med i någon situation i något sammanhang där människor samlas för att gemensamt sätta igång att arbeta för ett mål som är viktigt och betydelsefullt för dom. Den påtagliga och enorma kraft som finns i detta går nästan att ta på fysiskt. Vi visste att det fanns ett intresse för att bilda det parti som nu är på gång, men att intresset skulle vara så stort och att engagemanget skulle vara så totalt hos så många redan från dag ett, hade jag inte kunnat föreställa mig.

Den bästa bild jag kan ge av hur detta kommit till uttryck är från den mailinglista som upprättats för de som ska ingå i projektets kärntrupp och som är den grupp som tillsammans, under ledning av en ansvarig för varje område, nu börjar skriva ett kommande partiprogram.

Den bild jag vill ge speglar den fullständigt enorma aktivitet som har pågått och pågår där jag bokstavligen ägnat timmar varje dag åt att bara läsa mail som landat i min inkorg. Trots det och när jag nu tittar på hur inkorgen ser ut, så ligger där i denna minut 1659 mail som jag ännu inte hunnit läsa. Det är som att stå mitt i en virvlande tornado av tankar, ideer, uppslag, förslag, politiska teorier, organisatoriska beslut med mera, med mera och hur tröttande det än är att aldrig hinna sova så är det också in i h-e roligt.

Utveckling och framåtskridande

Själv har jag fått två ansvarsområden i programarbetet, dels rättspolitiken med grundlagsfrågan som ett eget avsnitt och dels ideologi övergripande.

Jag måste i det sammanhanget uttrycka vilket oerhört privilegium det innebär att få delta i ledningen för ett projekt som detta, där så många ytterst kompetenta och engagerade människor som jag respekterar djupt, tillsammans från grunden, formulerar en vision och en politik för hur vi önskar och vill att ett framtida Sverige ska se ut.

Jag ska inte på något sätt föregripa ett kommande program, för dit är det en bra bit ännu, men jag kan redan här och nu lova att en prioritering redan nu är helt klar och den innebär att de allra svagaste och mest utsatta i vårt samhälle kommer att få någon som plötsligt talar för dom och lyfter in frågor om missbruk och bostadslöshet i poltikens finrum. ”Boende först” är en utgångspunkt och inom det området kommer snart en mer detaljerad syn att presenteras.

Jag har hittat hem

Så inom kort så kommer den här bloggen inte längre att vara partipolitiskt obunden utan synnerligen engagerad i ett nytt parti som heter Liberaldemokraterna. Om ett par timmar ska jag ta tåget till Stockholm där vi samlas ett antal liberaldemokrater för att genom lite fotarbete på stan påbörja insamlandet av de 1500 namnunderskrifter som behövs för att på ett parti registrerat som sådant.

Om du vill stödja projektet genom att med din namnteckning stödja själva bildandet av partiet så lämna din mailadress till mig så skickar jag över den blankett som måste fyllas i fysiskt av den som stöder bildandet. Det innebär inte att du blir medlem eller ens att du behöver stötta partiets politik. Det räcker med att du kanske helt enkelt tycker att fler politiska alternativ behövs nu då vi fått två stora kolosser som står mot varandra.

Din anonymitet garanteras också genom att vi kommer att nyttja ett förfarande som innebär att det till valmyndigheten skickas ett intyg från Notarius Publicus om att vi inför honom uppvisat det nödvändiga antalet namnunderskrifter.

Med din hjälp så kommer jag alltså att till nästa val åter att ha ett parti att rösta på, något jag tackar för!

ctmpphpbv6d81.jpg

De fria fåglarna plöjer sig väg genom lufthavet.

Många av dem når inte sitt fjärran mål. Det må så vara. De dör fria.

De liknar på intet vis dem som sträcker på halsarna och kacklar vid mattråget och beklagar sig över ”galningama”. Så småningom kommer dessa kornätare att bli slaktade och uppätna.

Så går det för de tama djuren. De löper aldrig någon risk och de mister alla chanser.

(Torgny Segerstedt)

Gå gärna med i vår Facebookgrupp: http://www.facebook.com/Liberaldemokraterna

Eller titta in på vår hemsida som ännu inte kommit så långt men som kommer att byggas på för var dag som går. www.liberaldemokraterna.com