Dagsarkiv: 5 oktober, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Sverigedemokraternas fernissa höll inte ända in i riksdagshuset


I det här vackra talet finns något som är så anstötligt för SD att de lämnar en del av riksdagens högtidliga öppnande i protest.


Biskopens tal – ord för ord:

Grattis till uppdraget. Grattis till er som är valda med förtroende. Nästan 85 procent eller lite mer än 6 miljoner människor tror att just ni har bäst förutsättningar att forma ett gott nu och en god framtid för oss alla. Det är stort att bäras av ett sådant förtroende. Och uppdraget har ni tillsammans. Inte var och en. Väl valda så ingår ni i ett sammanhang där era gemensamma ansträngningar väger tyngre än vars och ens egen vilja. För det är väl just så demokrati fungerar? Då handlar det om att lyfta blicken från det egna till det gemensamma. Blicka utöver Bastuträsk, Tomelilla, Göteborg, Grästorp, Husum och Visby. Politik som i en översättning betyder det gemensamma livet i staden. Så handlar det om att lyfta blicken ytterligare en bit, för vi lever inte i vårt eget enbart. Vårt uppdrag och vårt ansvar är större än de gränser som nationen sätter. Det finns en värld som behöver oss – vår solidaritet, våra pengar och inte minst våra ögon och våra röster.

Det är mycket som krävs av er, men tappa inte modet. Vi står bakom er, vi som har gett er mandat att föra vår talan. För det är väl så demokrati fungerar?


Vi har lyssnat på bibeltexter. Nu var det inte den svenska riksdagen som Paulus skrev till utan en grupp människor i staden Thessaloniki. Till dem sa han: Vi vädjar till er att sätta värde på dem som har det tyngsta arbetet bland er, de som står i spetsen. Visa dem den största kärlek och uppskattning. Och så fortsätter han med rådet: Släck inte anden, pröva allt, ta vara på det som är bra. Det är ord också till oss alla som har röstat och till er alla som valts med förtroende.


Salomo i sin vishet skrev inte heller till den svenska riksdagen, men ändå kan det bli ord till er: Gud är vägvisaren till visheten. Gud leder de visa rätt. Av honom beror både vi själva och våra ord, all tankeförmåga och all yrkesskicklighet. Visheten – hon som med sin konst har format allt. Ord av nåd mer än av krav. Allt hänger inte på mig själv eller på mitt parti.


När Jesus närmade sig Jerusalem och lärjungarna ljudligt lät sin glädje höras, bad en grupp fariséer att Jesus skulle huta åt sina lärjungar. Se till att de höll tyst. Man undrar varför de inte kunde tala med lärjungarna direkt. De var ju ändå vuxna människor. Och svaret de får är: Om de tiger kommer stenarna att ropa.


Vad var det som de hade varit med om på vägen. Jo, bland annat att en blind man botades och kunde leva sitt liv helt och fullt. Och så mötet med den föraktade tullindrivaren Sackaios. Han som klättrade upp i trädet för att kunna se, men kanske också för att gömma sig. Till den blinde mannen sa Jesus: Vad vill du att jag ska göra för dig? Till Sackaios sa han: Kom ner från trädet, jag vill gästa ditt hem. Möten i ögonhöjd, med ögonkontakt, i samtal, som betydde livslång förändring för både den blinde och Sackaios. Det var detta lärjungarna hade varit med om. Den stora förändringen för två människor. Det var därför de inte kunde hålla tyst med sin glädje. Och om de ändå hade tystats, hade stenarna ropat om det viktiga i den stora förändringen. Förändringen som bokstavligen blev livsavgörande. 


Det är de livsavgörande förändringarna för människor som är en stor del av ert uppdrag. Och i det aldrig komma så långt ifrån oss som ger er mandat att ni upphör att möta i ögonhöjd, att ni aldrig upphör att ropa ner någon från trädet och säga: Jag vill tala med dig. Höra någons rop och säga: Vad vill du att jag ska göra för dig?


Vi som tror på människors värdighet och lika värde, oavsett vilket land vi är födda i, oavsett vilket kön eller vilken ålder vi har, oavsett hur vår sexuella orientering tar sig uttryck, vi tror och hoppas att ni har den fortsatta förmågan att säga: Jag vill tala med dig, och den fortsatta längtan att ställa frågan: Vad vill du att jag ska göra för dig? Och känna den stora glädjen i de förändringar som detta kan göra.

Igår kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i olika delar av landet för att ge sin mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor. Den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag. Du ska inte ha samma rättigheter som jag. Du är inte värd ett liv i frihet. Och detta av en enda grund – att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld. Det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor. Det är inte möjligt för troende människor att göra skillnad på människor. Det är inte värdigt människor att göra skillnad på människor. Här räcker det inte att vi ger några hundra människor mandat att föra vår talan. Här har vi ett gemensamt uppdrag. Och om någon tystnar eller tystas i kampen för människovärde, måste vi se till att också stenarna ropar. Vi gör det med Guds hjälp.

Vi har mycket att göra. List, mod, värme krävs. Känn glädjen i uppdraget. Känn tyngden i uppdraget. Känn mandatet från oss. Pröva allt, ta vara på det som är bra. Gör inte skillnad på människor. Känn nåden att vila hos den Gud som har skapat oss.

Med det får vi fortsätta nuet, mot framtiden.

Eva Brunne

biskop Stockholms stift


När det blir tal om människors lika värde kallar sverigedemokraterna det för vänsterextremism. Läser man sedan vad de skriver i sina bloggar så blir avslöjandet totalt. Jag trodde dom skulle hålla masken lite längre men att de skulle komma att avslöjas i riksdagen är långt ifrån förvånande.

Svensk Myndighetskontroll: Jag har en fråga till alliansens olika partier


Jag har en fråga som jag ställde allra sist i ett blogginlägg för några dagar sedan som jag nu vill lyfta till ett eget inlägg. Frågan handlar om det som kommit att kallas ”Bodströmsamhället.” Benämningen kan sägas vara en svensk motsvarighet till det storebrorssamhälle som George Orwell så skickligt beskrev i sin bok ”1984”.

Nu handlar min fråga om vilka av alla de övervaknings- och kontrollagar, som före 2006 kritiserades hårt av alliansens olika partier och som infördes under Bodströms tid som justitieminister, som efter alliansens valseger 2006, har tagits bort eller ändrats?

Det är min enkla fråga och förutom att den ställs här, så skickas den även till respektive alliansparti, samt till justitiedepartementet med begäran om svar.

Dagens lästips är att läsa vad en förbannad Jerlerup skriver.

Svensk Myndighetskontroll: Klarar Du vårt IQ test?


Olika IQ test florerar nu i såväl dagstidningar som i veckopress och Svensk Myndighetskontroll, som alltid är på hugget då det gäller olika trender, har arbetat fram ett eget sådant.

Eftersom de sedvanliga testen tar massor av tid så är vårt test istället ett snabbtest som du har exakt två minuter på dig att genomföra. Här följer testet:

IQ Test

 

 Fyll i och besvara nedanstående frågor. Du har två minuter på Dig!

 

 

Hur många födelsedagar har den genomsnittlige mannen? __________________

Några månader har 31 dagar. Hur många har 28? ___________________

Kan en man i Småland gifta sig med sin änkas syster? __________________

Ta talet 30, dela det med ½ och lägg sedan till 10. Vad får Du? _______________

Det finns tre äpplen och Du tar två. Hur många äpplen har Du då? ______________

En läkare ger Dig tre piller och säger åt Dig att ta ett varje halvtimme. Hur länge kommer pillren att räcka? ___________________________

En bonde har 17 får. Alla utom nio dör. Hur många finns då kvar? ____________

Hur många djur av varje kön tog Moses med sig i arken? _______________

En slaktare i köttbutiken är 175 cm lång. Vad väger han? ________________

%d bloggare gillar detta: