Dagsarkiv: 4 oktober, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Intet är nytt under solen – frihet måste försvaras


http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_2823195.svd

Det gamla uttrycket ”intet är nytt under solen” passar väldigt väl in på det här inlägget om Peter Forsskål som var verksam i mitten av 1700-talet. Att han vid den tiden skrev om bl.a IPRED tror jag dock att han var helt omedveten om.

Den avhandling, ”Tankar om borgerlig frihet”, som han la fram vid Uppsala universitet 1759 går uppenbarligen alldeles utmärkt att tillämpa även i våra dagar. Forsskål vände sig mot maktstat och maktmissbruk. Rättsstat och republikanism var de ideal han hyllade.

Vid den här tiden var det inte populärt i styrande kretsar att böcker skulle sättas i händerna på vanligt folk trots att läskunnigheten i landet var förvånansvärt hög. Forsskåls begäran att få ett trycktillstånd förhalades av etablissemanget och avhandlingen riskerade att få bli liggande otryckt under lång tid. Forsskål tog då initiativet och ”pirattryckte” 500 ex på egen hand.

Samhällets motdrag kom tämligen omgående och dåtidens motsvarighet till regeringskansliet beslutade att de tryckta exemplaren skulle konfiskeras och utdömde (jfr. Pirate Bay målet) det för tiden enorma bötesbeloppet 1000 riksdaler silvermynt. Forsskål hade dock insett vad som var på gång och flyttat sina servrar, förlåt, böcker från tryckeriet till en säker plats i Uppsala.

Även universitetet blev tvingat av myndigheterna att dra in skriften men Linne´, som var rektor vid den här tiden, såg till att det gjordes i sakta mak och inte mer än 79 av de 500 exemplaren påträffades och konfiskerades.

Det otroliga inträffar också då censorn vid universitetet tar parti för Forsskål och menar att om något ”farligt” finns skrivet så ska det bemötas med andra skrivna argument i vad som närmast får sägas likna en fri och öppen debatt.

Vad är det då i Forsskåls skrift som är så ”farligt” och revolutionerande att etablissemang och överhet regerar så drakoniskt som sker?

Han säger att makten, i det Sverige som vid den här tiden ändå svängt mot ett betydligt öppnare och friare samhälle än tidigare, fortfarande utövas utan konstitutionella begränsningar. Enväldet är undansopat, ändå lider samhället under ett överhetsok. Detta kan jämföras med dagens demokrati och med medborgarens känsla av att ”det spelar ingen roll vad jag röstar på, jag kan ändå inte påverka”.

Fortfarande saknar vi också en konstitutionsdomstol där det kan prövas om de lagar som stiftas stämmer överens med de fri- och rättigheter som garanteras oss i grundlagarna.

Peter Forsskål

Forsskåls bot för det samhällstillstånd han menar rådde var en ökad frihet och han beskriver det så här med egna ord: ”Borgerliga frihetens liv och styrka består i synnerhet uti en inskränkt regering och en oinskränkt skrivfrihet .” Skrivfriheten har många förtjänster. Den kommer att främja vetenskaperna, rikta befogad kritik mot skadliga lagar, tygla orättfärdiga ämbetsmän och säkra regeringens legitimitet.

Man gör hela menigheten kär i ett sådant regeringssätt”, fortsätter han. Det är ingen upprorsman som talar, men en upplysningsman förvisso. ”En vis regering”, heter det vidare i åttonde paragrafen, ”lämnar menigheten hellre lägenhet att yttra sitt missnöje med pennor än med andra gevär, vilket upplyser å ena sidan, stillar och förekommer buller och oro å den andra.”

Han menade också att;flera samveten kunna fela utan störa den borgerliga friheten”, eftersom sanningen vinner i längden.

Forsskåls övertygelse är att frihet måste bevaras med frihet och hans traktat kan också sägas ha varit en betydelsefull del i varför Sverige vid reformriksdagen 1765-66, som första land i världen, fick en grundlagsskyddad tryckfrihet.

Idag skulle vi behöva en ny Forsskål. Regeringen får visserligen stå till svars vart fjärde år men tendensen är att den mellan val skaffar sig allt starkare maktinstrument och att många av dessa också undandrar sig parlamentarisk kontroll genom att de har flyttats till Bryssel där öppenheten är mindre än här.

Medborgarna har åter kommit allt längre från beslutsfattarna och då den lagstiftning som nu sker är i hög grad inriktad på ökad kontroll och repressivitet, ökar avståndet mellan vald och väljare.

Samtidigt så ser vi en återgång till ett samhälle där regering och riksdag skapar en omvänd transparens på så sätt att medborgarnas liv genomlyses allt mer av staten samtidigt som våra möjligheter att granska staten minskar.

Det är en skrämmande utveckling som leder oss allt längre bort från den demokrati vi egentligen borde skapa!

Nunc aut nuncuam

 

Svensk Myndighetskontroll: Obestridd världsmästare i kurragömma


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7889490.ab

Jahapp, då var det dags igen då!  Alla miljardslukande underrättelsetjänmster slår återigen på stora terroristtrumman. Observer att jag säger inte att det inte kan finnas ett hot men mot bakgrund av hur det sett ut de senaste åren så tillåter jag mig att vara mycket skeptisk. Särskilt då det hänvisas till Usama vilket jag återkommer till straxt.

Först vill jag ytterligare en gång klargöra hur det sett ut de senaste två åren 08-09. Under dessa två år har 913 incidenter och attacker skett inom EU som har terroristklassats. Av dessa har, som jag berättat tidigare, ett utförts av islamister. Vad det var och när det hände vet jag inte men det kan inte ha rört sig om någon större attack eller kanske incident är en bättre beskrivning.

Jag har,vilket förmodligen märks, ett mycket begränsat förtroende för dessa organisationer som i första hand har sin utgångspunkt i USA med CIA, FBI, NSA, Homeland Security office med många flera har fullständig pippi på att utfärda varningar. Mot bakgrund av att de inte lyckades varna för 11/9 är det rätt naturligt för en organisation som någon av dessa, att istället numera hellre varna en gång för mycket.

Samtidigt så visar det sig gång på gång att det stora hotet mot USA inte kommer utifrån, utan inifrån det egna landet och ett otal fanatiska knäppgökar på den yttersta högerkanten som med påstått stöd av potentater som Jesus, gud och jungfru Maria, med jämna mellanrum brister ut i olika typer av terrorattacker inom landet.

Spontant när jag numera ser den här sortens rubriker så ställer jag mig själv frågan om det är dags att begära statliga pengar för det nya året av regeringen eller om det är regeringen som totat ihop någon ny integritetskränkande lag som de vill få igenom? Cyniskt? Jajamensan och det jobbiga med cyniker är hur ofta de har rätt…!  🙂 Det är därför dom är cyniker.

Till sist då Usama. Skälet till att jag närmast avfärdar artiklar som dessa då de spelar ut Usama-kortet är att just det minskar trovärdigheten radikalt. Det beror på alla de motsatta rapporter som säger att USA inte ens vet om han lever eller är död. Om han nu gett sitt personliga godkännande så är detta en tämligen god indikation på liv.

Samtidigt så måste man också ställa sig frågan, -om man nu har så bra reda på gubben att man vet vad han gör och vad han säger så borde man a/ veta att han lever b/ ha en god uppfattning om var han finns. c/ om man har det så undrar jag varför man inte har fångat honom än?

Han har varit världens mest eftersökte man i snart 10 år. Varför har man inte hittat honom? Behövs han på något perverterat sätt som fiendens ansikte och som ett alibi för fortsatt krigföring?

Inte vet jag men nog vore det roligt att få svar på frågorna!!

PS. Jag slogs just av en tanke: Tänk om han bor i Rosengård…….? DS.

1237149318311.jpg

 

%d bloggare gillar detta: