Svensk Myndighetskontroll: Brott & Straff andra delen


 Brott & Straff

En ständigt pågående diskussion

Andra delen

Det är ibland fascinerande att se den enögdhet med vilken politiker lyckas betrakta verkligheten. Så sent som för en tid sedan sedan stod följande att läsa (dock icke på löpsedlar) i Dagens Nyheter:

Allt färre drabbas av grovt våld i Stockholm”

Det är ju i sig en god nyhet men med handen på hjärtat, trodde du att det var så? Det är ju tvärs emot den gängse bild som förmedlas. Det konstateras vidare i artikeln att ”få storstäder i världen är så trygga som Stockholm. Risken för att utsättas för oprovocerat våld är väldigt liten.”

När hörde ni senast en politiker beskriva verkligheten på det sättet?

I ”Nordisk tidskrift för kriminalvidenskab” har docenten i kriminologi, Felipe Estrada vid institutet för framtidsstudier, skrivit en ingående och djuplodande artikel om våldsutvecklingen i Sverige.

Som underlag för sitt arbete och sin artikel har han undersökt 90000 fall där våldsoffer för alla typer av våld tagits in på sjukhus under tiden 1974-2002. Denna metod att mäta förekomsten av våld och även vilken typ av våld det handlar om, har inte tidigare använts av någon svensk forskare som källa för en bedömning av våldet i samhället.

Fördelningen mellan könen är helt tydlig och den är tre män på en kvinna, 75% av de drabbade är alltså män. När det handlar om dödligt våld ändras siffran till 2/3 män och 1/3 kvinnor.

  

Det här går emot den gängse uppfattningen, men vi har inte högre våldsnivåer i dag än vi hade i början av 1990-talet. De vapenrelaterade brotten har legat ganska oförändrat, trots att befolkningen ökat”, säger han.

Det finns fler siffror men det som är förvånande och som borde mana till större eftertanke är, att trots ett ökat antal anmälningar av våldsbrott, har antalet offer som tvingats söka sjukhusvård inte ökat de senaste åren utan tvärtom minskat.

Det finns naturligtvis många olika faktorer som kan utgöra delförklaringar till detta.

Anmälningsbenägenheten kan ha ökat för även lindrigare typer av våld. Kvinnor kan tänkas anmäla fler män för misshandel i hemmet. En del av anmälningsökningen är jag helt övertygad om har sin grund i falska anmälningar. Man använder en anmälan för att t.ex hämnas på någon, för att försöka få ut försäkringspengar och skadestånd eller som ett led i en vårdnadstvist.

 

Konstateras kan ändå att underlaget Estrada använt är stort och att mytbilden om den accelererande våldsbrottsligheten verkligen är en myt sett till de siffror som redovisas. Det finns dock för många inblandade parter stora vinster att göra på att upprätthålla den mytbild som förmedlas.

Tror man inte på professorn (han är ju utlänning….) så kan man kontrollera Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik.

Mikael Rying, kriminolog vid Mittuniversitetet i Sundsvall, har studerat det dödliga våldet sedan mitten av 1970-talet. Och det finns inget som tyder på att det skulle ha ökat.

Tvärtom!

I Stockholm har antalet dödsfall näst intill halverats. I början av 90-talet dödades ungefär 35-40 personer i länet varje år. Nu pendlar siffran mellan i snitt 20-25 personer per år, säger han.

Är man fortfarande inte nöjd så finns det ytterligare fakta. Brås stora trygghetsundersökning där 14.000 svenskar får svara på frågor om brott och trygghet – går på tvärs mot anmälningsstatistiken.

I den senaste undersökningen uppger var fjärde person (16-79 år) att han eller hon utsatts för något brott under 2008. Drygt två procent säger sig ha blivit misshandlade.Stockholm ligger något över rikssnittet men vi kan inte se att våldet skulle ha ökat de senaste åren, säger Åsa Irlander, utredare på Brå.”

I artikeln, som du kan läsa här: http://www.dn.se/sthlm/allt-farre-drabbas-av-grovt-vald-istockholm-1.1077426 går man även igenom orsakerna för varför det ser ut som det gör. Många av de slutsatserna är såna jag redovisat ovan.

Intressant att notera är att artikeln inte på något ställe använder begreppen ”organiserad brottslighet” eller ”maffia”. Alkoholrelaterat våld däremot är något som nämns och är det något vi vet med säkerhet så är det att ju mer alkohol som konsumeras, desto fler fall av våld kan vi se. Det vore därför klokt att istället använda nån av de fängelsemiljarder som man nu ökar på med, till att verka för en lägre alkoholkonsumtion. Inget skulle kunna förbättra siffrorna mer.

Fast nu är ju det inte alls lika spännande och glamoröst som den mycket mer spännande och fantasikittlande ”maffian…….”

Det finns också ytterligare ett skäl till att vi bibringas den bild vi får idag och det är helt enkelt att vi har en lite märklig statistikredovisning som innebär stora möjligheter för den som så önskar att nyttja denna ungefär som när fan läser bibeln. Det finns det, som visat, många som gör. Exakt hur detta ser ut kan du läsa om i den här artikeln: http://www.dn.se/sthlm/darforljugerkriminalstatistiken-1.1078754

Jag vill påstå att vi idag har en rättspolitik och ett debattklimat som bygger på medvetna lögner, felaktigt använd statistik, ett cyniskt utnyttjande av att spela på människors mest primitiva känslor av hat och fruktan och en djupgående brist på humanism.

 Hårdare tag, strängare straff, mer kontroller, fler restriktioner och utökad övervakning är de verktyg som används. Det pris vi betalar, vid sidan av all de miljarder det kostar och det mänskliga lidande som inte kan mätas i pengar, är inskränkningar av våra grundläggande friheter, kränkningar av vår integritet och en rättssäkerhet som numera mest existerar på papper. Det är ett högt pris att betala.

En fråga att ställa sig i det här sammanhanget är om den mytbild som skapas gör någon skada?

Mitt svar är att det är jag helt säker på att den gör.

Först indirekt genom att den tar resurser från andra samhällsområden som skulle ha ett större behov av t.ex den kraft och det utrymme som media ägnar detta. Mytbilden gör också att vi riskerar att dras in i en spiral av upptrappning av krav på ytterligare resurser som i sin tur ger mer makt till de som efterfrågat dessa och därför vid nästa tillfälle får ännu lättare att frigöra mer budgetmedel o.s.v.

Ungefär på samma sätt som i kriget mot terrorismen där man ständigt skapar nya allt hemskare hot som självklart måste mötas med nya lagar, mer vapen, fler agenter etc.etc. etc.

De som har att utöva den dömande makten i våra domstolar är också människor och trots en hög grad av yrkesetik och professionalitet så kan inte heller dessa undgå att påverkas av sådant de hör och läser. Den enformiga presentationen av.mytbilden riskerar att till slut göra den ”sann” och detta minskar självklart möjligheten för den misstänkte att få en objektiv och opartisk rättegång.

 

Vi riskerar även att med den här mytbilden levande att få ett samhälle som, exakt på det sätt som nu sker, använder denna som argument för ökad övervakning i alla tänkbara olika former. Det gäller att hos oss medborgare inympa att trygghet = övervakning och att kontroll i själva verket betyder frihet.

 Generellt törs jag säga att alla som använder argumentet att ”det gör väl inget om man bara har rent mjöl i påsen” dels har fel och dels i egenskap av oppinionsunderlag för de som vill hålla mytbilden levande, utgör en stor och överhängande fara för att det vi hittills kallat demokrati riskerar att bli något helt annat. Detta om de indirekta skadorna.

De direkta består i mänskligt lidande. Det lidande som t.ex den oskyldigt utpekade får leva med. Än större om ett sådant utpekande leder till en fällande dom och det finns en del som talar för att det är så, att fler oskyldiga döms

En grund för det antagandet som kan synas vara en paradox är det allt större antal som tillerkänns skadestånd för att de suttit felaktigt frihetsberövade. Denna grupp har under de senaste 10 åren ökat med mer än 50%.

Fler ersatta oskyldiga ger en indikation om ett sämre arbete av polis och åklagare och även om mycket av detta visar sig och frihetsberövade ersätts så innebär detta samtidigt, med nyttjande av vanlig sannolikhetslära, att fler oskyldiga också döms.

 

Ergo: vi får fler oskyldigt dömda och även därför behövs en fångombudsman. Vi skulle även, likt Storbritannien, ha någon form av utredningsresurs hos denne som kan användas för att ånyo utreda och ta upp en del fall som tidigare vägrats resning. Till detta kommer jag att återkomma längre fram i den här artikelserien.

Om Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Publicerat på 13 september, 2010, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. 12 kommentarer.

  1. Med nedflummade medborgare är det ÄNNU lättare för politikerna och EU att köra över oss. För en flummare har bara åsikter, men gör aldrig något vettigt av sina tankegångar. Så funkar brass.Kao

  2. Ett av dina viktigaste och bästa inlägg!!Mediabilden tjänar våra herrar väl. I sitt syfte att sprida skräck och desinformation.”söndra och härska” gäller lika gott idag som för tretusen år sedan… =0(Känner du till Bilderberggruppen??Tumme och hemikram ♥

  3. MichaelKlart jag vill hjälpa dig med statistiken gällande brott, källa direkt ifrån våra domstolar.http://nd.se/rapport/rapporten.asp

  4. MichsaelCa hundra mord om året är den rätta siffran om du vill ha reda på det?som är småpotatis jämfört med hela USA, med ett mord var tredje minut!

  1. Ping: Myterna om kriminalitet bland invandrare |

  2. Ping: Liberaldemokraterna på facebook « Svensk Myndighetskontroll

  3. Ping: Svensk Myndighetskontroll: Länksamling Brott o Straff « Svensk Myndighetskontroll

  4. Ping: Punktera Sverigedemokraternas argument: ”ordning och reda” « Sverige är inte världens navel!

  5. Ping: Om brott och straff och kunskap i ämnet | Liberaldemokraterna

  6. Ping: Brott och straff en kunskapsfråga. | Svensk Myndighetskontroll

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: