Svensk Myndighetskontroll: Kunskap vs fördom. Vilket föredrar Du?


Som kommentar till mitt förra blogginlägg, som länkade till ett öppet brev till ärkebiskopen angående svenska kyrkans syn på sterilisering och kastrering i samband med könsbyten, så fick jag följande mening:

”Psykiskt dravel och ytterligare ett spår lämnar du efter dig Michael som säger vem du är.”

Fint, då borde det stå klart nu då att jag har empati och förståelse för människor.

Det slog mig samtidigt att mitt svar på kommentaren faktiskt innehåller så mycket fakta och kunskap att det förtjänar att belysas även som ett eget inlägg så då gör jag så att jag lyfter hit det så får ni som läser avgöra om kommentaren som säger ”psykiskt dravel” är baserad på kunskap eller fördom.

Vad gäller dig behövs inga spår, diagnosen är glasklar!

Att uttala sig i en fråga som man uppenbarligen inte har någon som helst kompetens för att bedöma är att uppfylla det gamla talesättet som säger att det är bättre att vara tyst och låta folk tro att man är en idiot, än att öppna munnen och undanröja varje tvivel.

Bra Stellan, då vet jag att jag kan lita på dig. Du kommer att hålla samma låga stil hela vägen fram till valet och du är välkommen att skriva här för jag vill verkligen visa upp den sanna bilden bakom den sminkade fasaden.

Hur var det nu, skrev inte Åkesson, du vet, han ledarn, att SD var ett parti för HBT personer? Står SD för det fortfarande?

Resten av kommentaren är till för din bildning. Kunskap brukar bota fördom. Det är värre med en annan typiskt svensk egenskap som du uppenbarligen saknar nämligen empati. Det vet jag ärligt inte om man kan lära sig? Kan man inte det så saknar du alltså en viktig svensk egenskap. Trist.

Orsaker till intersexualitet

Intersexualitet har många olika orsaker. Vissa ligger på kromosomnivå, vissa är hormoniella. Här följer en lista på nu kända orsaker. Det finns säkert fler som forskarna kommer att upptäcka så småningom.

Kromosomala orsaker:

Super-X syndrom (XXX och XXXX)

Dessa personer föds som kvinnor och detta syndrom upptäcks i de flesta fall aldrig. Eftersom endast en X-kromosom är nödvändig i en cell och de andra stängs av, fungerar dessa personer normalt även om de finns en förhöjd risk för utvecklingsskador och infertilitetsproblem.

XYY syndrom

Dessa personer föds som män. Eftersom XYY-män är överrepresenterade i fängelser trodde man under en period att den extra Y-kromosomen gjorde dessa män mer våldsamma än andra (”dubbel-Y”). Det har visat vara fel. Anledningen är istället att dessa män kan ha lägre IQ än genomsnittet och därför åker fast oftare. De har också markant större kroppslängd vilket gör dem lättare att identifiera.

Klinefelters syndrom (XXY)

Dessa personer föds som män. Klinefelters syndrom beror på en kromosomförändring hos fostret. Istället för de vanliga 46 kromosomerna har en person med Klinefelters syndrom 47 kromosomer, den extra kromosomen är en könskromosom. Man brukar beteckna detta 47(XXY). Fram till puberteten kan man inte visuellt se några olikheter mellan en vanlig pojke och en pojke med Klinefelters syndrom, men efter puberteten är följande symptom vanliga:

Armslängsavståndet överstiger höjden med mer än 3 cm
Inget eller lite kroppshår och ingen skäggväxt
Högt röstläge
Minimal muskeltillväxt i armar och ben
Orkeslös eller dåligt med energi

Små testiklar

Utvecklad bröstvävnad (inte bara fett, utan verkligen fasta bröst).

Relativt sett låga nivåer av testosteron

Relativt sett höga nivåer av östrogen

En del personer med Klinefelters syndrom är transsexuella kvinnor. Andelen transsexuella kvinnor med Klinefelters syndrom anses allmänt vara något högre än bland befolkningen i gemen.

Tuners syndrom (X0)

Dessa personer föds som kvinnor. Endast en könskromosom finns (X). Dessa personer upptäcks ofta av sjukvården redan innan de uppvisar fertilitetsproblem eftersom de har en kroppskonstitution som är typisk: Ovanligt kort kroppslängd, osv.

Genetisk mosaik (XX/XX, XY/XY och XX/XY)

Genetisk mosaik uppträder när ett ägg befruktas av två spermier eller när två foster växer samman tidigt i fosterutvecklingen (sammanväxt på ett senare stadium ger siamesiska tvillingar). Cellerna i kroppen har olika kromosomuppsättning. Detta kan ge upphov till intersexualitet när det skulle blivit tvillingar med olika kön. Då har vissa celler kromosomuppsättningen XX och andra celler XY. Om tillräckligt många celler sänder ut TDF (Testes Determining Factor – ett enzym som bildas av en gen i Y-kromosomen) så kommer testiklar att bildas och barnet föds som pojke. Annars föds barnet som flicka. En del transsexuella har visat sig vara genetiska mosaiker.

Hormoniella orsaker:

Andogen insensitivity syndrome

Dessa personer föds som kvinnor på ytan men har testiklar invändigt. Könskromosomerna är XY. Tillståndet orsakas av att kroppen inte reagerar på testosteron. Testiklar bildas eftersom Y-kromosomerna bildar TDF, äggstockar saknas, men i övrigt utvecklas kroppen till kvinna. Detta problem upptäcks inte förrän i puberteten när menstruationen uteblir. Testiklarna tas då bort för att undvika de framtida problem som invändiga testiklar kan ge, sedan lever dessa personer normala liv som (infertila) kvinnor.

5-α-reductase deficiency

Dessa personer föds med tvetydiga könsorgan. De har invändiga testiklar men yttre könsorgan som liknar kvinnliga organ oftare än manliga. Tillståndet uppstår när pojkar ärver dubbel uppsättning av en ovanlig kromosomförändring och förekommer enbart i Dominikanska Republiken, Turkiet och Papua, Nya Guinea. Bristen på ett enzym gör att testosteron inte kan omvandlas till DHT (dihydrotestosteron). Barnen uppfostras oftast i en kvinnlig könsroll för att, i puberteten när testiklarna lägger sig på plats i pungen, övergå till en manlig. På spanska kallas dessa pojkar guevodoces (”ballar vid tolv”). Ett del personer väljer att fortsätta leva som kvinnor. Undersökningar har visat att de som övergår till en manlig könsroll inte påverkas i sin manliga könsidentitet av att ha blivit uppfostrade som flickor under tio till tjugo år.

Micropenis (incomplete masculinization)

Dessa personer föds som män med en underutvecklad penis, alltför liten för kunna fungera sexuellt. Tillståndet är ett exempel på hur hormonrubbningar oftast drabbar mäns utveckling. Det beror på att i många avseenden är alla foster i grunden kvinnliga och för att de skall bli män krävs en extra process som ju kan gå fel.

Hypospadia

Dessa personer föds som män med ett missbildat könsorgan. Huden i pungen och/eller penis har inte växt ihop, vilket lämnar en förstorad, felplacerad urinöppning, eller i vissa fall, flera urinöppningar.

Congenital adrenal hyperplasia

Dessa personer föds som kvinnor, men kan vara delvis maskuliniserade. Tillståndet orsakas av överaktiva binjurar (som producerar testosteron). Dessa kvinnor har förstorad klitoris, manligt kroppshår, pubishår i manligt rombiskt mönster (som går upp mot naveln) istället för kvinnligt triangelmönster och mer maskulina intressen och beteenden. De föredrar manliga aktiviteter och yrken.
Dessa är de grupper som räknas som intersexuella idag, men kanske borde följande grupp läggas till:

HY-antigene deficiency

Dessa personer föds som män eller kvinnor men har p.g.a. en blandning av kromosomala och hormoniella orsaker invändigt utvecklat en hjärna av motsatt kön relativt resten av kroppen. De upplever sig också tillhöra motsatt kön. Dessa personer kallas transsexuella.

Könsbyte och Intersexuella

Det senaste decenniet har undersökningen efter undersökning visat på biologiska faktorer bakom transsexualism. Det skulle innebära att transsexuella formellt ingår i paraplybegreppet intersexualitet. Det kan vara värt att notera de intersexuella organisationer som finns har en helt annan målsättning än de transsexuella; de intersexuella vänder sig emot att de ofrivilligt tvingats genomgå könskirurgi i tidig ålder. Trots att en del intersexuella väljer att genomgå könsbyte i vuxen ålder har intersexuella organisationer sällan någon stöd- eller utbildningsverksamhet för könsbyten. De intersexuella som önskar genomgå ett könsbyte är välkomna i Patientföreningen Benjamin.

Läs mer om intersexualitet hos Intersex Society of North America (ISNA).

Nej, nej. Du behöver alls inte tacka. Det är bara roligt att få sprida lite kunskap så att människor inte gör bort sig genom att kalla medicinska tillstånd för psykiskt dravel!”

Om Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Publicerat på 31 juli, 2010, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. 21 kommentarer.

 1. MichaelAtt du är en sinnesförvirrad stackars krake kan ingen missa, när du får en kraftig hjärnblödning kommer det att falla sig naturligt för dig, redan nu märks tendensen av mindre blödningar.Som bevisas med ditt sinnesförvirrade sätt att skriva.

 2. Är du pervers Michael eller gör du dig bara. Ditt utfall mot mig är typiskt för psykopater.Du ligger på rygg och nu kan verkligheten komma ifatt dig, nu när du måste starta om dinintrigerande verksam från noll och skaffa dig nya bundsförvanter för att inte tappa ansiktettotalt. Om du inte begriper det här får du väl skaffa dig en svensk tolk:

  • Michael Gajditza

   Vad menar du med att jag ligger på rygg? Verkligheten har varit ifatt mig länge. Tråkigt att du numera inte ens känner igen verkligheten när du ser den. Starta om verksamhet från noll med nya bundsförvanter…bla bla bla. Vad yrar du om? Det flödar ord men du säger inget. Måste vara glapp i minst fem sex stycken synapser.

 3. Michael vilken humor du har, likt engelsk dito som inte någon normal människa kan skratta åt spontant.Men för allan del psykopaten inom dig, har avlagt sitt omdöme igen.Som gör att du håller på att falla på rygg.Läs din kompis Ibrahim senaste inlägg på Sourze så att du inte behöver känna dig ensam som psykopat.

  • Michael Gajditza

   Hur skulle jag någonsin kunna göra det? Jag har ju dig svassande runt benen hela tiden medan du samtidigt utstöter läten när du producerar obegriplig smörja som kommentarer. Så inga engelsmän är normala enligt dig? Det är då en j-a tur att du inte är diplomat. Grodorna forsar ju ur munnen på dig.Jaaa, gud så skönt det lät att få falla på rygg!! Har ingen kompis som heter Ibrahim. Du är ju så svartsjuk……

 4. Maria de Suède

  Bra och informerande inlägg! Det är ju inget som stör HBT-personer. Varför har inte en enda HBT-person protesterat dà? Kunskap är viktigt…

 5. Michael efter att letat uppslag där du är inblandad så får du majoritetens underkännande.Jag var inne på Sourze.se och finner åter en av dig artikel publicerad och i en kommentar så blir du utsedd som Psykopat som fick mig att lysstra efter hur fungerar en psykopat och enligt uppslagsverk, kommer man onekligen att tänka på din framtoning som person att spåren finns där, men det visar sig högst sannolikt att andra människor har varit inne på samma spår som tiden lär utvisa. Inte minst bland kommentarerna på Alf Thorssons blogg som handlar om hbt och deras peverserier som du tycks försvara, du får stryk av nästan alla bortsett några som har irrat in sig på bloggen av misstag eftersom de inte har något vettigt att komma med. Som din vana trogen kommer mytomanen inom dig ut i rampljuset när du ska förvränga verkligheten som den ser ut.Nu börjar jag få en riktig nacksving på dig, när sanningen om din person uppdagas alltmer.

  • Michael Gajditza

   Jag vet att du tycker att söndagar är jobbiga men du måste ändå ta din medicin som vanligt. Du blir ju helt obegriplig utan.

 6. Stellan,Kalle , Nisse, Arne, Michael,Anders,Torsten Greger ASP

  MichaelDet handlar om din läggning som människa vad folk heter är totalt ointressant. Jag vill få fram dig som person så att jag slipper att ha med en anonym individ att göra som skriver mycket onödigt trams som inte ger läsarna ett förbaskade dugg. I sak försöker jag avslöja din personlighet, som faktiskt är intressant för psykforskningen (kanske ett spår fram till den felande länken) som ett slutligt komplement.Men jag fortsätter och kartlägger dig och under tiden kan du väl hitta på något oväsentligt att skriva om som vanligt. Ha det så länge.

  • Michael Gajditza

   *S* Jaha, så nu är det jag som är anonym också? Varför tror du att min personlighet ska leda fram till dig?Vad mitt skrivande ger eller inte ger läsarna tycker jag nog att det är bäst att läsarna själva avgör. Tror inte riktigt att du har den erforderliga kompetensen att avgöra det……..

 7. Jag föredrar fördomar =0) *asgarvar*Bra inlägg och tumme!!Hemikram!

 8. Visst MichaelJag är dig på spåret om vem du är som människa och detta är ett av leden att provocera dig lite grann som egentligen inte är något illa ment från min sida, men det fattar du också. Håller man på med en utredning om persona så är det en lämplig metod att provocera fram sanningen, precis som du själv gör och på den punkten förstår vi varandra, inte sant Michael,Du och jag borde öppna en Detektivbyrå tillsammans så att du fick fram snabbare resultat om vårt förskräckliga land så att vi har något konkret att dänga i ansiktet på politiker och myndigheter.Det bränns va, är jag inte nära sanningen om dig?

 9. DU om du har en artikel som handlar fördomar så är det väl inte fel att även våra politiker kommer med fördomar, så det var rätt artikel jag skrev under.Synd att du inte har skrivit ner politikernas sjuka kromosoner som gör att de har bögsympati, liksom du själv som tycks vara östrogenfylld

 10. Ja, intressant är det onekligen. Är det dock verkligen bättre att ha ett ”medicinskt syndrom” än en ”inbillning”?Förstår således inte din poäng med detta..Kanske för att jag inte vet exakt vad din förra diskussion om detta handlade om.. men visst, här ser man ju att du klart och tydligt konstaterar fakta i frågan.. att intersexualitet/transsexualitet osv alltså beror på medicinska syndrom, och inte är ”ett tredje kön” eller dylikt. Alltså kort och gott: ”sjukdomar” om man VERKLIGEN inte bryr sig om att vara politiskt korrekt eller ta hänsyn till känslor och vilka tår man stampar på…Detta kommer således nog inte ge dig några vänner bland HBT-rörelsen.. iaf inte bland de som kan lägga ihop 2 och 2 och se motsägelsen. (vilket jag antar att den absoluta majoriteten bör kunna) Medicinska syndrom är ju själva definitionen på icke-normalt, och normala är något som de också vill betraktas som. Somliga kräver att både få äta kakan och ha den kvar.Logik och kunskap (som kommer göra somliga sura) vs omöjligheter och fördommar. (vilket också kommer göra dessa sura) Du har ett svårt val ser jag.. Dubbelprat är svårt.

  • Michael Gajditza

   Märkliga argument. Du tror händelsevis inte att HBT-rörelsen är minst lika medveten som jag om de fakta jag presenterat ovan? Det är ingen nyhet jag lagt fram utan helt enkelt fakta kring det ämne vi diskuterar. Poängen med detta är att man på så sätt möjligen kan slippa kommentarer av sorten ”psykiskt dravel” för som framgår är det inte alls det, det handlar om. ”Medicinska syndrom är själva definitionen på icke-normalt” skriver du sedan. Det kan man kanske säga om man med detta inte menar något nedlåtande utan låter det stå som ett konstaterande av att det de facto är en minoritet som har dessa diagnoser. Faran med att använda ord som ”normalt” och ”onormalt” är att dessa ord har så olika värdeladdning för olika människor.Slutligen så skrev jag inte inlägget för att få vänner utan för att sprida lite fakta och med det klargöra att det alls inte handlar om något psykiskt dravel.

 11. Här har du svensk press fördomar, som faktakälla?Stödjer du svensk press eller är du kritisk mot deras spridning av fördomar om t.ex. den nationella folkrörelsen i både Sverige och Danmark att vara rasistisk, den uppfattningen får man om dig. Läs här vad man tycker i Danmark. Dansk Folkeparti kräver att Sverige förklarar sigPublicerad: 2010-07-30Annons:DANMARK Vad är Sveriges officiella ståndpunkt gentemot Danmark? Det undrar Dansk Folkeparti sedan svenska politiker flera gånger på kort tid beskrivit dansk utrikespolitik som rasistisk. I ett pressmeddelande ber man Danmarks utrikesminister, Lene Espersen, att framföra klagomålen till den svenska regeringen och anmoda den att ta avstånd från uttalandena. ”Är Danmark rasistiskt? och danskarna rasister?”, undrar Dansk Folkeparti och fortsätter: ”Sverige har en fullständigt okontrollerad invandring, och har i flera år underlåtit sig att ta tag i problemet.” Enligt Dansk Folkeparti råder ett osunt debattklimat där den politiska korrektheten genomsyrar allt.

  • Michael Gajditza

   Tänk om du vid något enda tillfälle kunde hålla dig till sakfrågan. Vad i hela friden har vad danskt folkeparti tycker i en helt annan fråga att göra med ditt uttalande om brevet till ärkebiskopen? För övrigt så hittar du ett blogginlägg jag skrivit i just den frågan från 100725.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: