Dagsarkiv: 30 juli, 2010

Svensk Myndighetskontroll: SD får intern kritik av avhoppare – allt kan inte skyllas på muslimer


http://www.expressen.se/Nyheter/1.2079760/hoppar-av-sd-jamfor-dem-med-nazister

Det är med intresse jag tagit del av Staffan Gisings avhopp från Sverigedemokraterna och det som gör hans avhopp lite extra intressant är att det inte sker av de vanliga orsakerna som t.ex att någon ertappats med fingrarna i syltburken.

Det är i grunden heller inte, enligt vad han själv skriver i sin blogg och enligt det han svarar på frågor, Sverigedemokraternas politik som han inte tror på, utan det som har skett är att han, något förenklat, tröttnat på partiets ensidiga och överdrivna sätt att föra ut denna politik.

Han skriver bl.a följande i sin blogg: ”När jag på senast distriktsmötet försökte förklara att det faktiskt är Kristendomen som växer snabbast i Världen, så skulle jag naturligtvis vara tyst om det. Deras vinnande strategi var att endast klaga på muslimer, man generaliserar och gör ingen skillnad alls på människor. utan man ser varenda muslim som en potentiell ”Usama bin laden” . Invandrare kan vi ta in, men fan inga muslimer.”

Utöver sin kritik på den här punkten så menar Gising även att, bloggcitat: ”kulturen i partiet är skrämmande, och man verkar tro att politk är en inkomstkälla, och ett sätt att försörja sig. För den enda politik de verkar ha är att allt ont som sker i världen är muslimernas och islams fel. Man använder sig av samma retorik som Nazityskland gjorde mot Judarna.”

För mig personligen är det fascinerande att läsa Gisings slutsatser om sin tid i Sverigedemokraterna. Jag kan av naturliga skäl inte bedöma hans kritiks bärkraft vad gäller kulturen i partiet eftersom det är något man måste vara både medlem och aktiv på en viss nivå i ett parti för att kunna bedöma.

Jag kan dock säga, efter att själv ha varit mycket aktiv i Moderaterna på 80-talet, att visst finns det dom som ser politiken som en karriärsmöjlighet och ett sätt att tillförsäkra sig såväl en god inkomst som bra pensionsvillkor. Att detta kan komma till ännu tydligare uttryck i ett litet och i dessa sammanhang nytt parti är knappast ägnat att förvåna.

Den del av hans kritik som däremot innefattar partiets taktik och strategi inför valet har jag däremot mycket lättare att ha synpunkter på för det är exakt det Gising säger som för ett par månader sedan fick mig att för första gången ägna partiet mer än en förströdd tanke någon gång ibland. En av och kanske den tyngsta orsaken för mitt nuvarande engagemang är just den totala överdrivna ensidighet som kommit att prägla SD:s valrörelse.

Som det tydligen var tänkt så har det gått att skylla väldigt mycket på Islam och man har också gjort så konsekvent och mycket och ofta. Det är här jag tror att man begått sitt stora misstag. De redan frälsta är sällan ett partis bekymmer utan ett partis stora problem är att hitta och attrahera nya väljare vilket SD också gjort med framgång enligt de opinionsmätningar vi matas med.

garderob.GIF

 

De väljare man får genom ett hårt kampanjande är sällan särskilt trogna sådana. Moderaterna kan från många valrörelser vittna om mycket goda opinionssiffror inför valet men då valdagen sedan kommit så har många av ”opinionsväljarna” försvunnit och partiet gjorde i val efter val på 80 och 90-talen samt även 2002 valresultat som låg ett gott stycke under det mätningarna inför valet hade sagt.

Jag tror att det mycket berodde på att man var mycket duktiga kampanjmakare med budskap som förpackats enligt konstens alla regler och som sedan matats ut till väljarna. Det fanns alltid på något sätt ett nyhetens behag i detta som jag tror lockade till en början.

Men, och här kommer poängen som jag tror gäller även för SD, när Bo Lundgren t.ex för miljonte gången konstaterade att något som var fel i samhället berodde på det höga skattetrycket så hade han och partiet till slut sagt detta en gång för mycket. Till slut så drog människor den slutsatsen att även om mycket kanske kunde förklaras med detta så kunde inte allt ha sin förklaring med detta enda argument.

Om man som Sverigedemokraterna vill etablera sig som ett ”riktigt parti” så håller det i längden inte att i alla lägen och i alla frågor föra in invandrar- och flyktingpolitiken som skäl och orsak till och för allt som kan tyckas vara fel i ett samhälle. På de komplexa problem som ett samhälle möter i sin strävan att medborgarna ska få det så bra som möjligt, finns inte en enda förenklad patentlösning som kan åstadkomma nödvändiga förbättringar och förändringar.

Efter en tid så förväntar sig folk också att få höra en nyansering och en anpassning av budskapet så att det breddas och täcker in fler aspekter av alla de faktorer som sammantaget utgör våra liv. Att skylla allt på invandrare och invandring håller helt enkelt inte i längden. Kan t.ex någon av Er som läser detta på rak arm påminna sig ett enda utspel eller uttalande av SD som inte handlat om invandring på något sätt?

Profilfrågor är bra men det måste också finnas någon substans bakom profilen. Det blir annars ungefär som att på en nattklubb låta sig tjusas av ett utseende som i hög grad är åstadkommet med hjälp av smink. När det sedan tas av och den nakna verkligheten bakom fasaden visar sig vara tom och utan ideer för hur man lever utanför nattklubben så brukar det intresse som fanns försvinna väldigt fort.

I en valrörelse får man heller, i alla fall inte normalt, vara oemotsagd utan de argument man för fram som kanske ingen brydde sig så mycket om i våras, kommer om de andra partierna väljer det, att utsättas för en massiv granskning. SD kommer i en sådan situation t.ex inte längre att komma undan med sitt mantra om att vi tar emot 100000 per år på sätt jag tidigare redogjort för här i bloggen.

Deras tankar om att återsända massor av invandrare ska ställas mot hur verkligheten ser ut och då kan man konstatera bl.a följande och ställa sig frågan, hur många av dessa vill man göra sig av med? Totalt har antalet utrikes födda i Sverige sedan andra världskrigets slut ökat med lite mer än 1 miljon människor. Av dessa har ungefär en tredjedel invandrat från de andra nordiska länderna, en tredjedel från övriga Europa och en tredjedel från icke-europeiska länder. Fler än en majoritet av dessa har bott i Sverige i minst 10 år och runt 40 % har bott i Sverige i mer än 20 år.

Det som kan vara irriterande med fakta är att dom är just det. Fakta. Svåra att komma runt, svåra att strunta i och omöjliga att förändra för dom är det dom är. Fakta.

faktum.GIF

Några ord slutligen om rasism.

Som Gising säger i sin blogg så har han upplevt rent rasistiska uttalanden med avskyn tydligt riktad mot en grupp och även om man då möjligen inte har ambitionen att kränka och att vara rasistisk på individnivå, så kommer det återkommande, ständiga skuldbeläggandet av muslimer ändå att uppfattas såsom varandes rasistiskt just för att det inte tar hänsyn till att det faktiskt som exempel, finns muslimer som flyr muslimskt förtryck.

SD har helt enkelt i sin agitation och retorik gått för långt och det som pågår börjar likna den argumentation som nazisterna använde sig av i Tyskland på trettiotalet men då mot judarna som på motsvarande sätt kunde skyllas för allt. I det ämnet finns mycket intressant att hämta här: http://ligator.wordpress.com/

Dessutom så finns det helt naturligt en kvardröjande och påstår jag, kvarlevande rasism i partiet att ta hand om. Sådan som kommer till uttryck t.ex då ungdomsförbundet på finlandsresa brister ut i gamla tyska visor om jag nu ska formulrera det lite snällt.

Här duger heller inte att ta på sig någon sorts prinsessan på ärten attityd av att vara förorättade martyrer och oskulder i en orättvis värld. Det ni möter i det avseendet är bara samma sorts misstro som en f.d missbrukare möter då han eller hon försöker ta sig tillbaka till samhället. Det är samma misstro som möter en f.d. fånge som på motsvarande sätt nu strävar efter att få leva ett vanligt hederligt liv och slippa kallas kriminell för tidigare misstag.

I det avseendet så har ni absolut ingenting att gnälla över. Stämpeln är på samma sätt som för den f.d kriminelle självförvållad. Skillnaden är att hur man än vrider på det, så har ni det som parti ändå f-n så mycket lättare att överleva än vad båda de andra exempel jag tog här, någonsin kommer att ha.

Ni kan ju tänka på den likheten i fortsättningen då det ska diskuteras missbruksvård eller kriminalpolitik!

Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: Löspenisar för ekivoka för KD


I dagens Expressen så berättas att den kristdemokratiska riksdagsledamoten Annelie Enochson idag skriver i sin blogg att hon blir ”beklämd” av Pridefestivalen.

snorrslida.jpg 

Det var ju tråkigt att fest och glädje gör en KD ledamot ”beklämd”.

En känsla hon naturligtvis får ha men det tråkiga med politiker som blir beklämda, upprörda, engagerade, äcklade eller på något annat sätt berörda av eller i en fråga, är att de i allmänhet börjar ropa på och arbeta för att ”samhället ska gripa in och vidta åtgärder” för att stävja eller stoppa eller på annat sätt begränsa vad det nu kan vara herr eller fru politikern inte tycker om.

Det finns alltid i dessa lägen en uppenbar risk för att en viss sorts moral ska anses mer högtstående och naturligtvis då också överlägsen annan moral och nu börjar vi komma ut på riktigt hal is för den sortens grunder får inte ett seriöst lagstiftningsarbete t.ex ha. De märkligheter som kan bli resultatet av detta ser vi just nu i t.ex sexköpslagen.

Det är heller inte förvånande att just KD, moralpartiet med de rätta värderingarna, är de som reagerar. I våras hade jag ett par blogginlägg med citat av olika företrädare för KD och deras syn på HBT-frågor.

En som är bekymrad är KD:s Europaparlamentskandidat och tidigare riksdagsledamot Per Landgren. Han har listat ut skälen till och grunderna för pedofili och pederasti som, enligt honom, är en logisk följd av homosexualitet. Någon källa eller vetenskaplig grund för detta antagande ges (av naturliga skäl) inte.

Rätten för homosexuella att adoptera har också föranlett många KD politiker att ta till vad jag får lov att kalla brösttoner eller kan man kalla följande genomtänkta uttalande något annat och mindre smickrande? Den som svarar för den här bredsidan från 2002 är Elisabeth Grönlund som då var KD politiker i Västerbotten. Det här är hennes uppfattning:

”Våld mot naturen Det kommer aldrig någonsin att bli något positivt av att vi i Sverige försöker göra något onaturligt naturligt. Det är att göra våld mot naturen, Naturen kommer att reagera tillbaka, vilket den redan har gjort. När kor får äta kadaver, det vill säga äta upp mjöl gjort på döda kor- vilket inte ingår i deras naturliga beteendemönster- då slår naturen bakut. När människan använder sexualiteten på ett onaturligt sätt – då slår naturen bakut. HIV och aids är talande bevis.”

Ja, då vet vi det….kor och kadaver…..hej o hå….!

Men, som avslutning, så har Enochson tyngre saker att bekymra sig för än partikamrater som tror att homosexualitet leder till pedofili. Hon skriver i sin blogg; ”Jag tycker INTE det är ok att sprida löspenisar och fylla stan med ekivoka budskap,”

Här tänker jag drista mig till att anlägga ett genus- och jämställdhetsperspektiv på frågan, särskilt då mot bakgrund av den skattefinansiering som utgör ett ekonomiskt stödjeben för festivalen.

Här måste det till nästa år ske en stor förändring. Det får vara slut på det patriarkala och oemotsagda och exklusiva penisspridandet. Det är varken jämställt eller jämlikt.

Till nästa års festival vill jag därför se en motsvarande spridning av lösvaginor som av löspenisar för jämställdhetens skull om inte annat.   stu-fleshlight.jpg

The-Rabbit-Dildo-FEATURES__.jpg

 

 

%d bloggare gillar detta: