Dagsarkiv: 24 juli, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Polis använder pepparspray mot deprimerad


Den här notisen fanns i Aftonbladet häromdagen. Någon mer än jag som tycker att den väcker en del frågor?

”Polis slår larm om svag sprej Värmlandspolisen varnar i en rapport för en oväntad svaghet med deras pepparsprej – den sprids bara uppåt och går inte att sprida nedåt, skriver Nya Wermlands-Tidningen. Upptäckten gjordes när ordningspoliser i Karlstad försökte förmå en deprimerad man i en brunn att sluta slå sig själv med en sten. De försökte lugna honom genom att spruta ned pepparsprej i brunnen. Men sprejen spreds bara uppåt, och mannen fortsatte slå sig själv, uppger tidningen.”

pepparspray.jpg 

Min första fråga blir om polisen verkligen tar in produkter, som rätt använda i förlängningen kan rädda liv, utan att ha testat/skaffat sig kunskaper om produkten och dess funktion/er?Eller har man den kunskapen centralt utan att delegera vidare nedåt i befälskedjan?    

Jag är varken kemist eller fysiker men jag kan inte heller påstå att jag direkt skulle ha förväntat mig en gas som söker sig nedåt och att det åtminstone kan ta viss tid innan den gör så är väl knappast förvånande?

Därefter måste dagens kanske klaraste fråga alla kategorier ställas och det är frågan om man har gått någon sorts gemensam utbildning där man fått lära sig att människor ”lugnar ner sig” då de drabbas av pepparsprayens effekter.

Pepparspray ska användas på ett avstånd på ca 1-1,5m eller längre i 2 korta 1-sekunders-sprayningar. Kortare avstånd eller längre exponering kan ge ögonskador. Svenska polisen började använda pepparspray 2005 och är instruerade att rikta sprayen mot ögonen.

Jag har inte sett platsen och jag har inte sett brunnen. Inte heller har jag sett mannen i brunnen eller överhuvudtaget något mera än det jag läst i notisen. Ändå får jag en bestämd känsla av att man genom agerandet kan ha ökat risken att den deprimerade mannen skulle komma till ytterligare skada utöver den han tillfogat sig själv med hjälp av stenen.

Det måste innebära en ökad risk att mannen tappar taget och störtar ner inne i brunnen om man pepparsprayar honom på det sätt man här har försökt att göra.

Det tycks dock vara så att de enda som blivit sprejade om någon/några är de sprejande poliserna. Inte ens för den sämste av poliser kan jag tänka mig att pepparspray skulle vara prestationshöjande eller på annat sätt befrämjande för hur arbetet utförs.

Summan av kardemumman blir alltså att polisen genom sin beslutade åtgärd inte gjorde någon nytta för den deprimerade mannen och att de genom handhavandet av sprayen även frånhänt sig själva åtminstone viss kapacitet som hade kunnat behövas för att fullgöra jobbet på ett bra sätt och att hjälpa mannen.

Med tanke på att pepparspray är ett vapen samt att pepparspray och tårgas räknas som kemiska stridsmedel enligt internationell lag och inte får användas i krig men däremot vid inre oroligheter, så kanske just vapenanvändande mot deprimerade kan kräva nån utbildningstimme till…..

Riskerna med dessa kemiska stridsvapen är inte särskilt utredda och i USA har en rad dödsfall relaterat till pepparspray inträffat sedan pepparsprayen infördes 1991 (LA times och the American Civil Liberties Union – ACLU) 1994 hade 21 dödsfall inträffat medans personerna satt i arrest. (International Association of Chiefs of Police.) Polisen hävdar att det inte var pepparsprayens fel utan att det var drogpåverkan eller bakomliggande sjukdom som var dödsorsaken.

%d bloggare gillar detta: