Dagsarkiv: 20 juli, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Förhållandeuppgradering på gång i sommar? – Läs här!


Här något att tänka på för den som är på gång att ändra sina levnadsförhållanden vad gäller relationer. Jag stal från Hemimamman: http://bit.ly/9bGxO5

Wife 1.0 operativsystem

Wife 1.0 (även känd som Hustru 1.0) inkluderar många nytto- och underhållningsfunktioner, men är inget separat fungerande program utan är ett komplett operativsystem, som blir basen för alla funktioner.
Kända problem om du uppgraderar till Wife 1.0

Om du väljer att uppgradera från Girlfriend 1.0 till Wife 1.0 så märker du därför att programmet kräver så mycket prestanda att det nästan är omöjligt att köra andra program.
Största anledningen är att Wife 1.0 installerar sig själv i alla andra program och övervakar all din systemaktivitet. För att frigöra CPU-kraft och förbättra prestanda bör du se till att avsluta alla sök- och inspaningsrutiner.
 

Systemet arbetar endast problemfritt så länge du tillhandahåller nödvändiga resurser och underhåll.
Wife 1.0 genererar ofta en så kallad Child-process som kommer att kräva ännu mer av systemet i framtiden. Ingen av dessa faktorer är nämnda i manualen eller produktinformationen, men användare av Wife 1.0 varnar för dessa fenomen av applikationen.

Tyvärr saknas dokumentation helt även för andra funktioner. Dålig kompabilitet med helt andra program


Vissa andra program som PokerNight 10.3, BeerBash 2.5 och PubNight 7.0 kan inte alltid köras utan att hela systemet kraschar och felmeddelandet

”DU HAR JUST UTFÖRT EN FÖRBJUDEN ÅTGÄRD” visas, trots att dessa program gått att köra tidigare.

Övriga små program som Vprassel 1.1


Wife 1.0 har också en helt odokumenterad bugg. Om du
försöker installera Vprassel 1.1 innan du avinstallerat Wife 1.0 kommer Wife 1.0 att radera alla MSMoney-filer och sedan avinstallera sig själv. Efter det kommer det att vara omöjligt att installera Vprassel 1.1 p g a för lite tillgångar i systemet.

För att undvika ovan nämnda bugg försök att installera Vprassel 1.1 på ett helt annat system och kör aldrig några som helst filöverföringar eller nätverksförbindelser. Undvik också liknande Shareware program som OneNightStand 2.1 som kan innehålla virus som påverkar Wife 1.0.

En annan lösning är att köra Vprassel 1.1 under falskt användarnamn. Men även här bör du se upp för virus som omedvetet laddas.
Du kan ej ångra uppgraderingen Det är inte möjligt att gå tillbaka till en tidigare använd version av Girlfriend 1.0. Wife 1.0 är inte designad för det. Försök istället justera dina användarparametrar, eller
i nödfall avinstallera Wife 1.0 och installera Girlfriend 2.0.

Pop-ups

Observera att alla versioner av Girlfriend skickar hela tiden små pop-up meddelanden om fördelarna med att uppgradera till Wife 1.0.

Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: Bara en lång kommentar


Nedanstående postning är egentligen en kommentar i tråden i artikeln nedan men den blev så lång och omfattande att jag lyfter den hit

Ända sedan jag första gången skrev en artikel som var kritisk mot SD och jag fick motta mina första mail med dels ett väldigt dåligt språkbruk och dels med inlindade och underförstådda hot så har jag funderat på vad det är som gör de nationella, eller vad jag nu samlingsnamnsmässigt ska kalla er, så otroligt känsliga jämfört med alla andra som jag genom åren har debatterat mot och med? Jag har tidigare vid flera tillfällen skrivit om detta och då kallat det prinsessan på ärten beteende. Jag tror helt enkelt att det handlar om ego och sårade sådana.

I den värld många av er tycks leva så är er självbild sådan att ni är lite bättre, lite förmer och står lite över andra människor. När den bilden ifrågasätts av någon så klarar ni helt enkelt inte av detta ifrågasättande och fram träder istället det tjuriga barnet och som många tjuriga barn så är detta egoistiskt och elakt och alldeles väldigt subjektivt. Det är detta som gör att ni inte klarar en diskussion i flera replikskiften för ni klarar inte att bli ifrågasatta. Jag ser det i några av kommentarstrådarna att det surnas till gradvis och mer och mer efter varje replikskifte och till slut så är det jättegrinigt.

Det är nog också en delförklaring till varför ni inte samlar och aldrig kommer att samla särskilt mycket folk och särskilt inte i Sverige. Svensken har svårt för dom som har näsan i vädret och som blir gnälliga och griniga

Den auktoritära stilen hos många av er går heller inte hem i stugorna. Det politiska budskapet är synnerligen tunt och bygger i grunden på negativism och avståndstagande genom isolering. Svensken är numera lite för mycket berest för att gå på de enklaste utsagorna om andra folk.

8valet.jpg

 

Det var den första mer allmänna delen av min kommentar till din och här den mer specifika som börjar i slutet av din kommentar..

Vet du om att om du anser dig äga det du kallar den svenska mentala delen, den som du menar gör dig till äkta svensk och som är ditt egentliga kulturarv och att det är just denna del som gör dig till den du är så innebär det att du för min del kan behålla den alldeles orörd och alldeles för dig själv.

Jag vill för tusan inte ha något sådant om det skulle göra mig lik dig. Det är uppenbarligen även förklaringen till att nationalister i Sverige gått så fruktansvärt dåligt i alla val hittills och att det också är förklaringen till att ni inte drar åt er folk. Ni tror helt enkelt att ni är nåt förmer än andra och som jag skrev tidigare så har det aldrig fungerat i ett land som Sverige med en numera lång tradition av jämlikhet och du-sägande och med en fortfarande stark arbetarklass. I Sverige har denna historiskt alltid ställt sig upp mot såväl vänster- som högerextremer och gör så än idag.

Om du inbillar dig att det du just givit uttryck för, med de tre sista orden i det du skrev och att det är ett uttryck för svenskhet så tar du fel. Då känner jag mina landsmän, de riktiga, vanliga, hederliga svenskarna oerhört mycket bättre än vad du gör.

Nej du, herr jur. kanden. Det du gav uttryck för där var en så småsint, svagsint oginhet att den bara kan komma från ett osvenskt sinne eller påstår du att oförståelse och oginhet är typiska svenska egenskaper? Gör du det så tycker jag dina kamrater borde ta och utesluta dig för att du ränner runt bland bloggare och pratar skit om oss svenskar. Skäms på dig!

Det är mer hos dig som inte känns rätt. Ditt sätt att resonera känns alls inte som det är skolat under flera år på universitet och jag tror inte att du har den jur.kand du stoltserar med här. Att en jurist skulle ha synpunkter på att använda kanslisvenska verkar inte heller troligt. Men på det stora hela är ditt språk inte juristens språk, du använder dig inte av juristens uttryck och det du skriver om att alla fick lära sig,

(”I stort sätt fick vi lära oss på universitetet, gång på gång att inte lita på på folks fakta inte ens dessa sifferuppställningar som är tryckta i en bok utan att försäkra sig om att uppgifterna är verkställda av neutral instans, det vill säga att inte någon ska dra någon fördel av dessa siffror från något håll.”)

känns inte heller som att det hör hemma på universitetet. Jo, att man uppmanas att tänka kritiskt och att kontrollera källor är ju en sak, men att på det sätt du beskriver det ifrågasätta till och med det som är dokumenterade fullt ut bevisade sanningar, känns mer som ditt eget tillägg för att uttrycka sig snällt.

Att det du skriver bitvis är obegripligt beror inte på att du skulle vara yrkesskadad av lagtexter, som du själv föreslår som förklaring, utan beror mer på att det är stora luckor i din logik eller att delar av vad du skriver saknar logik helt och hållet.

När du får för dig att tillskriva mig en polsk mentalitet kan få utgöra ett sådant exempel. Det är inte logiskt att göra så när personen ifråga, jag i detta fall, inte har någon som helst levande anknytning till Polen och heller inte har någon nedärvd sådan. (inte för att jag tror på några sådana ärvda egenskaper men har en känsla av att du kanske gör det)

34dfb050a6fd8568fcb9019fa96cc842.jpg

 

Mina åtta frågor låter du i stort sett bli att besvara vilket inte längre förvånar mig. Det verkar i princip vara omöjligt att få raka svar på raka frågor från någon av er. Avsaknaden av svar tvingar också fram egna tolkningar av vad ni säger och det är ett faktum som är självförvållat och som ni lätt skulle kunna undvika genom att helt enkelt svara på de frågor ni får.

Här ska du och även andra nationella få ytterligare ett par frågor som jag funderat på och där jag är nyfiken på att höra er ståndpunkt:

Hur tycker ni att man ska förklara att Finland, som ju knappast tagit emot några invandrare och flyktingar, inte har en ekonomi och levnadsstandard som vida överstiger vår mot bakgrund av vad ni påstår om invandringens kostnader de senaste 25 åren?

Är kärnfamiljen och familjens sammanhållning viktig för de nationella att värna?

Om svaret är ja, varför vill ni då försvåra för familjer att få förenas genom att försvåra och begränsa anhöriginvandringen?

Hur ska Sverige kunna förmå andra länder att ta emot och ta hand om svenska medborgare om era planer på återsändande ska sättas i verket?

Om mångkultur är så hemskt, hur kan USA då ha utvecklats till den enda kvarvarande supermakten?

Hur ser ni på transsexuellas rättigheter? Är ni för eller mot fortsatt tvångssterilisering i samband med könsbyte?

Micke G

Nu mer autodidakt än igår

jobb4468.jpg

Svensk Myndighetskontroll: Det var det jävligaste….! Det hade ni ingen aning om…..!


Efter att ha hört på Jonas när han talar på nationalisternas vägnar så ruskade jag bara på huvudet en stund och funderade lite för mig själv kring vad som kan få någon att inte bara uttrycka sig som han gör, utan även verkligen ha de åsikter som han har?

Han är obegriplig för mig och jag fascineras av att vara uppvuxen i ett samhälle som dels format mig och dels format honom och skapat en sån avgrundsdjup skillnad oss emellan. Jag är inte nu beredd att dra någon slutsats kring detta men fortsätter fundera över vad det kan tänkas tyda på.

Sedan så kom jag också på något som jag måste fråga dessa nationalister om.

Jag börjar med ett foto av mig själv där jag ser ut så här:

1ce29cc9e5e73784.jpg

Ser väl rätt normal ut för en drygt 50-årig åtminstone halvsvensk man….? Det syns inte på fotot men för att ta lite övriga fysiska fakta så har jag bå ögon, är 183 cm lång och väger runt 75 kg. Hade anledning att mäta huvudet igår på utsidan och skallens omkrets är 59,5 cm. Skostorlek 43. Genomgående normalsvenska mått.

För den som undrar så har jag inte blivit galen i värmen. Det finns en poäng i detta som jag kommer till om en liten stund. Innan dess så ska jag också visa en bild av hur jag såg ut vid knappa ett års ålder då kameran fångade detta.

a81a28e6c4b0ecb3.jpg

Ett välnärt barn 1958 med en som jag upplever det svensk framtoning. Fjunen där på skallen är så blonda att dom nästan är vita.

Enligt somliga som kommenterat här i min blogg den senaste tiden så ska jag bl.a vara tyst och inte kritisera svenskar och det i sin tur beror på att jag enligt dessa herrar inte är någon ”riktig svensk” och att jag inte är någon riktig svensk beror i sin tur på att min far kom till Sverige 1951 som ung invandrare från Tyskland och med en färdig universitetsutbildning till nationalekonom från universitetet i Munchen.

Det ifrågasätts dock om han var ”riktig” tysk eftersom han kom från den del av centraleuropa där gränser ändrats en hel del under årens lopp och hans del av Tyskland ligger i det nuvarande Polen. De som bodde där var i och för sig tillräckligt mycket tyskar för att bli ”befriade” av nazisterna i samband med att Hitler tog det dåvarande Tjeckoslovakien. Eftersom det har betydelse för fortsättningen så är jag alltså betraktad som halvpolack av en del nationalister. Det har lett till uttalanden som dessa, det första skrivet av någon som kallar sig Stellan Vik:

”….om du inte begriper detta och lägger ned din kritik mot svenskarna som äger rätten till Sverige, inte du och alla andra med utländskt påbrå har samma rätt, så vi svenskar äger även den rätten att be dig hålla käften någon gång med din kritik mot Sverige och svenskarna, man kunde kalla din framtoning för hets mot folkgrupp, men tack vare att du inte är en riktig svensk kan du bli åtalad för detta.”.

Sedan har vi detta exempel skrivet av signaturen Ansgar;

”Alla som är av utländsk börd de ska inte ta sig några brösttoner utan vara ytterst ödmjuka, begrips?” 

Avslutar sedan med signaturen Nisse som kommit till en något annorlunda slutsats:

Michell du har samma framtoning som en tvättäkta nazist eller som en känd Stalin”

Du är förmodligen jude”

Citaten är inte skrivna i ett sammanhang men de är av samme författare vid olika tillfällen och det första tog jag med bara för att jag tycker slutsatsen av den som sedan dras i den andra blir hisnande. Logiken säger att detta gör mig till en jude med framtoning som en tvättäkta nazist……..Det är en halsbrytande slutsats! *S*

Efter denna lilla avvikelse så återgår vi till allvaret och vad Jonas säger som talesman för nationalisterna och det är bl.a att massor av människor ska fraktas ”hem” efter ett införande av nationalisternas politik. Det handlar om alla som inte får Nationalisternas godkännande och dit hör uttalat, enligt Jonas, italienare, i alla fall syditalienare.

Det få ju mig, i egenskap av halvpolack enligt en del, att förstå att i så fall så får de slaviska folken det också besvärligt med att stanna. Min naturliga fråga blir därför;

Undrar hur dom ska göra med mig då……

Hur dom sedan tänkt sig att andra länder ska ta ansvar för svenska medborgare vet jag inte och inte heller har jag en aning om hur de tänkt ersätta de hundratusentals människor som nu lämnar sina jobb oaktat om de städar eller opererar. De multinationella företag som får sin personal hemskickad är visst inte heller särskilt glada.

Så låt oss nu anta att jag står i den kö som utvisade polacker står i och väntar på min ”förpassningsman” som ska ge mig de sista stämplar som behövs i det av någon anledning lätt stämpelfixerade nya Sverige. Vad Nationalisterna inte känner till är att jag erinrat mig något i min bakgrund som kan få betydelse men jag har ännu inte fått de dokument som krävs för att styrka det jag påstår.

Då, äntligen så plingar det i min telefon/fax och så får jag äntligen det mail jag väntat på från skattemyndigheten, folkbokföringen och, hoppsan, jaha ja, hade nästan glömt det men jag är ju adopterad!! Redan i augusti -57.

Vakt! Hitåt!! Se här, nya dokument! Vad gör vi nu då?

Det ska väl tilläggas att jag är adopterad av helsvensk, uråldrig släkt så genetiskt tror jag inte det går att bli svenskare. Blond o blåögd är jag ju dessutom!!

Det vore intressant att höra hur man löser detta nu då i mitt fall? Ja, den officiella versionen. Att vissa skulle vilja låta mig bara försvinna på ett okänt sätt är jag tämligen säker på. Vad frågan egentligen handlar om blir genetik och hur viktig den är för de nya Nationalisterna som ju i alla fall utåt påstår sig vara ickerasister.

se01.gif 

Tänka sig, att jag alltid ska vara så besvärlig…… Nu visar sig halvpolacken och juden vara svenskare än Jimmie Åkesson och absolut svenskare än både kungen och Wachtmeister. Det måste skapa vissa problem i somligas tankebanor plus att det blir ju väldigt jobbigt när de enkla lösningar man har på komplexa problem visar sig vara ur funktion.

Dessutom så tror jag att jag kanske måste understryka vad jag just berättat genom att poängtera att det jag just skrivit är helt och fullständigt sant. Det är alltså ingen story som är gjord för att testa någon, något eller några utan det är min bakgrund som beskrivs.

Nunc aut nuncuam

%d bloggare gillar detta: