Dagsarkiv: 6 juli, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Jag vill ha en liberal regering!!


Jag slog ihop ett par tidigare artiklar, ändrade sånt som var inaktuellt och la till en del och då blev det så här:

 

Framtvingad självcensur av nätet


Den lagstiftning som tar sikte på att i högre grad göra internetoperatörerna ansvariga för vad deras kunder gör på nätet, börjar nu få konsekvenser.

http://www.svd.se/naringsliv/it/internetoperator-sparrar-the-pirate-bay_4922505.svd

http://www.expressen.se/Nyheter/1.2043120/natleverantor-blockerar-pirate-bay

Internetoperatören Black Internet har blockerat sina kunders tillgång till de ip-nummer som används av TPB, The Pirate Bay. Man gör det eftersom man annars kan riskera stora böter efter ett utslag i hovrätten tidigare i år.

Jag är rädd för att det är en glimt av framtiden som visas. En framtid där operatörerna skräms till att sköta den censur som politiker kommer att påstå inte existerar eftersom några beslut om införande av censur aldrig tagits.

Okunskap och rädsla för den nya tekniken riskerar att begränsa och lagstifta bort den öppenhet och frihet som idag finns på nätet. Politiker förstår inte och är rädda just för den transparens i mötet med väljarna som skapas.

I en sådan diskussion så är vår nuvarande justitieminister Ask en av de första som kommer på tal. Jag tycker att hon gjort ett fantastiskt arbete med att inte bara förvalta Bodströmsamhället, utan även med att utveckla det och till och med i vissa avseenden, förädla det!!

Hon har däremot inte förklarat den svåra minnesförlust som måste ligga bakom arbetet med att kultivera Bodströmsamhället. När hon får frågor kring detta så ger hon alltid ett intryck av att inte minnas någonting alls av vad hon sa före valet 2006 om just Bodström och hans olika integritets- och frihetsinskränkande förslag så slutsatsen måste bli att minnesförlusten antingen är permanent eller obehandlad.

Okunskapen visar sig även på andra sätt. I debatten kring införandet av nya regler för kreditupplysningar på nätet så ljög justitieminister Ask vid åtminstone två tillfällen väljarna rakt upp i ansiktet.

Hon ljög då hon i SvD 100530, påstod att vilken skolelev som helst vid hemkomst från skolan, kan sätta sig och genom några klick på datorn kontrollera vilka klasskamraters föräldrar som har betalningsanmärkningar.

Det stämmer inte eftersom kreditupplysningsföretagen år 2007 enades om att sådan information inte skulle lämnas privatpersoner utan endast företag. Detta kan inte vara okänt för Beatrice Ask.

Den andra lögnen handlar också om motiven för varför de nya hårdare reglerna var nödvändiga att införa trots att t.ex JK var mycket kritisk. Mycket enkelt uttryckt så bygger den lögnen på en medveten feltolkning av ett resultat i en undersökning som skatteverket genomförde 2005 i en helt annan fråga och ryckt ur detta ursprungliga sammanhang har ministern vantolkat resultatet så långt att en feltolkning förvandlats till en lögn.

Bristen på kunskap leder till en otydlig och svepande lagstiftning, vilken också kritiserats hårt av lagrådet, som resulterar i domar som inte heller är lätta att tolka och plötsligt står vi där med avstängningar av olika sajter som en konsekvens av okunskapen.

Man kan säga att okunskap får som konsekvens att våra grundlagsfästa friheter och rättigheter kränks t.ex genom att Black Internet nu ser sig tvingade att blockera tillgången till TPB för ett antal tusen personer.Vi ser hela tiden hur lagstiftaren i relation till internet fokuserar på hot istället för möjlighet och att inskränkningarna därför redan varit många och att långt fler diskuteras. Den info som förmedlas kring detta är väldigt nyttig att ta del av samtidigt som den sänder obehagliga kårar uppför ryggraden.

Tänk om den frihet som internet representerar tillsammans med den närmast obegränsade möjlighet till kunskap och förkovran som också ges kommer att förstöras av klåfingriga politiker som i ren okunskap agerar som dom gör?

Tänk er den skada detta skulle innebära, enbart därför att en grupp människor är för lata eller ointresserade för att lägga ner det arbete som krävs, för att åtminstone tillägna sig kunskap nog att förstå att okunskap är potentiellt katastrofal?

Den rädsla som hittills präglat mycket av beslutsfattande och lagstiftande på området har redan inneburit bl.a följande.

Antalet yttrandefrihetsbrott har ökat så att det numera är 18 istället för som tidigare 14 och antalet personer som är möjliga att åtala för ett och samma yttrande har också utökats.

Genomförandet av en mängd nya övervakningslagar innehållandes allt möjligt från hemlig rumsavlyssning, buggning av telefoner tillhöriga en mycket vidare krets än tidigare, IPRED med outsorcing av polisiära befogenheter till privata intressenter vidare via FRA-lagen till Datalagringsdirektivet med ett möjligt tillägg där även av vad du googlar efter ska lagras har lett fram till ett aldrig tidigare skådat mått av övervakning.

Denna övervakning är i sig självcensurerande och nu har även befattningen med information och vad du tittar på börjat kriminaliseras. Operatörerna tvingas så sakteliga, som vi nu ser i det aktuella fallet med Black Internet, att börja filtrera, eller egentligen censurera, på nätet. Hittills bara barnporr men det finns förslag som pockar på om allt möjligt som t.ex filtrering av utländska spelsajter.

Regeringen vill filtrera det man anser vara terroristpropaganda och Bodström vill filtrera för att bekämpa människohandel. Antalet områden där medborgaren måste skyddas kan naturligtvis bli väldigt omfattande…..

Med en justitieminister i spetsen för lagstiftningen på detta område, som saknar kunskap och som dessutom ljuger, kombinerat med en uttalad brist på förståelse för grundläggande rättssäkerhet i en rättsstat gör att det onekligen ser rätt illa ut vad gäller frihet på nätet framöver.

Hoppet blir heller inte mycket större då vi ser vad Cecilia Malmström, svensk EU-kommissionär, ägnar sig åt. Hon har idag ansvaret för internetfrågor inom unionen och tillhör därmed en av de mäktigaste och mest inflytelserika vad gäller hur internet ska utformas för framtiden. Om det ens ska utformas. Vi kanske ska ha det helt fritt och låta det utformas så att säga av egen kraft och med hjälp av dess användare utan någon politikerstyrning åt något håll? Hela internet som ett enda stort open- sourceprojekt alltså, det vore häftigt!!

Nu hörde jag just någon skratta lagom hånfullt och säga ”utopi” och jag får tyvärr hålla med om det. Att klåfingriga politiker skulle hålla sig borta från att reglera nätet är nog tyvärr en utopi. Lite grand blir därför vår roll, vi som opponerar, att försöka utöva någon sort nätets motsvarighet till narkotikapolitikens ”harm reduction”- filosofi och på det sättet försöka minimera ingreppen och dess effekter.

Det var just vad Christian Engström ,MEP från Piratpartiet, gjorde den 7/4 i år då han mötte Cecilia Malmström i en radiodebatt kring frågan om nätcensur. Cecilia hävdade då bl.a att det finns ”massor med studier” som visar att sajter med barnpornografiskt material som släcks ner ”återuppstår flera gånger om dagen på nya webbhotell som inte är åtkomliga för polisen”. http://bit.ly/aa6wFm

Om den informationen är riktig så måste det följaktligen vara mycket lätt att hänvisa till några sådana studier med namn och var de kan återfinnas. Just därför blir det desto märkligare att, trots att 10 veckor gått, EU kommissionen i sitt svar på Engströms begäran om att få ta del av dessa studier, ännu inte lyckats ta fram en enda. Frågan blir givetvis varför och jag låter Christian Engström få ordet då han funderar på följande sätt:

”Har Malmström blivit vilseledd av tjänstemän inom kommissionen som av någon anledning vill införa censur på nätet? Vet hon inte vad hon talar om? Eller far hon medvetet med osanning?

Oavsett vilket, tycker jag att det är allvarligt. Påståendet om att det finns barnporrsajter på nätet som dyker upp igen om man stänger ner dem var hennes huvudargument till varför blockering var nödvändig, istället för att satsa alla resurser på att spåra upp sådana sajter och stänga ner dem permanent.”

Sista ordet och en sista fundering ger jag mig själv eftersom jag även funderar på hur det kommer sig att alla de som har makt att besluta om olika allvarliga begränsningar av friheten på nätet samtidigt verkar så ointresserade av att skaffa sig nödvändig kompetens och kunskap?

Min slutsats, oavsett om hon ljuger eller ej, blir att det som saknas är just kompetens och kunskap och det är då som det dyker upp såna svepande uttalanden om ”massor av studier” utan någon som helst källhänvisning.

Som någon sorts sur grädde på det vattniga moset har Malmström nu också lyckats få parlamentet att kasta sig på rygg och sprattla med benen för USA och godkänt det man sa nej till i februari. Så inom kort kommer USA att känna till alla betalningar som alla inom EU gör via det s.k SWIFT-systemet och USA får allt material rätt upp och ner utan att behöva presentera den minsta misstanke mot någon enda enskild person.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: