Svensk Myndighetskontroll: Regeringens akilleshäl


Jag har tidigare här i min blogg vid två tillfällen gjort sammanställningar över den mängd lagar som tillkommit sedan 11/9-2001. Nu har jag under en tid tänkt skriva en lite större sammanfattning som inkluderar det två tidigare och som lägger till vad som hänt sedan jag gjorde den senaste.

Den här gången har jag också för avsikt att försöka kommentera och analysera vad alla dessa lagar får för effekt lite mer på djupet och nedanstående inlägg kan ses som ett första avsnitt i den lilla serie av postningar som kommer att behandla ämnet.

Det är tråkigt att behöva konstatera det igen men regeringens förståelse för grundläggande rättsprinciper är utomordentligt svag. Den nya kreditupplysningslagen ska, trots att tunga instanser som JO och JK hävdat att den är oförenlig med grundlagen och yttrandefriheten, trummas igenom till varje pris.

Kreditupplysningslagen är väl inget man direkt pratar om vid kaffebordet men då lagen inskränker yttrandefriheten så innebär den ett allvarligt ingrepp i både din och min vardag på ett sätt som jag kommer att visa i ett kommande inlägg. Allmänt vill jag nu bara säga att allt sedan attacken 010911 så har lagar som innebär inskränkningar av fri- och rättigheter antagits alltför lättvindigt och utan större eftertanke.

Denna oförmåga att ta till sig seriös och allvarlig kritik har blivit något av den här regeringens kännetecken då det handlat om lagstiftningsarbete och jag kan här bara nämna lagar som FRA-lagen, Ipred, drogtester av unga som exempel på lagar som är tveksamma ur grundlagssynpunkt men som ändå har drivits igenom.

Lagrådet är också generellt kritiska till regeringens arbete och justitierådet Bo Svensson säger att många lagar är illa skrivna och kan bli svåra att tillämpa. Som exempel så skrev lagrådet bl.a följande vid sin granskning av förslaget till ny skollag:

Centrala begrepp har inte enhetliga definitioner. Begreppet elev får därför olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det förekommer.

Lagrådet får närmast intrycket av att många av de noterade bristerna, som här enbart beskrivits med ett fåtal exempel, beror på att en tillräckligt noggrann genomgång inte har gjorts innan förslaget lämnades över till Lagrådet. Enligt Lagrådets mening måste en sådan genomgång och överarbetning ske under den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet”.

Språkliga otydligheter i förslaget öppnar för tolkningar som gör vissa av bestämmelserna grundlagsstridiga. Det gäller när regeringen ska meddela föreskrifter till myndigheter om vilka ämnen som ska ingå i det nationella programmet i gymnasiesärskolan, och kunskapskraven för betygen A, C och E i det nya betygssystemet.

Lagrådet anser generellt att det finns ”ett anmärkningsvärt stort antal brister” i hur lagparagraferna är formulerade i författningskommentarerna och i lagtexten:

En grundläggande kontroll och upprättning av de båda uppsättningarna av lagtext borde naturligtvis ha utförts innan förslaget presenterades för Lagrådet och måste göras under den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet”.

Dispositionen och rubrikerna i den nya lagen hänger inte alltid samman med lagtextens innehåll och behov av rubriker. Paragraferna är inte enhetligt utformade och svarar inte mot innehållet.

En del rubriker är medtagna, andra utelämnas. Bara en del av dem är korrekt återgivna, medan andra har kompletterats eller förkortats.

En brist när det gäller utformningen av lagtexten är att det i paragrafer med samma sakliga innehåll har använts olika formuleringar, olika ordvändningar och olika begrepp utan att det tycks vara motiverat. Bristen på enhetlighet är omfattande”.

Det förekommer också hänvisningar i lagtexten till andra lagrum, där hänvisningarna är felaktiga.

Detta var i sammanfattning kritiken av skollagen och jag skulle kunna ägna hela eftermiddagen åt att redovisa den övriga kritik i andra lagstiftningsärenden som lämnats av lagrådet under den pågående mandatperioden.

Allmänt kan sägas att all lagstiftning som på något sätt berör och inskränker den personliga integriteten måste prövas mot vad grundlagen säger i dessa frågor. Här uppstår ett problem eftersom varje sådant nytt förslag prövas enskilt och inte i en kontext med annan och närliggande lag inom samma område. Lagrådet har kritiserat detta faktum och konstaterat att blotta mängden lag gör det svårt att överblicka konsekvenserna av ny lag.

Datainspektionen å sin sida uttryckte det så här redan i början av år 2006:

De senaste två åren har det kommit minst 22 förslag om kontroll och övervakning av enskilda. Vart och ett av dem gnager loss en liten bit av integritetsskyddet. Vad den totala effekten blir, är det ingen som vet”.

Regeringens hantering av lagstiftningsarbetet visar åter att behovet av en svensk författningsdomstol bara blir större och större.

Nunc aut nuncuam

 

 

 

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 25 maj, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 2 kommentarer.

  1. Bra skrivet (som vanligt).När inte ens regeringen inser att det finns farliga luckor och kryphål, en massa tillfällen för egna tolkningar till förmån för det syfte man har för tillfället ; hur ska då svenska folket kunna få in det i skallen på nämnda politiker? Eller ens begripa hur farligt det är för demokratin och hur grundlagen ruckas på, jämt och ständigt.Hur ska vi göra? Annat än att skriva som du gör. Men frågan är om politikerna ens läser det vi vanliga dödliga bloggare skriver. TRor de bara läser det som de själva och deras partikamrater, eller möjligen oppositionspolitikerna skriver.De verkar ha missat att det finns minst ½ miljon människor här ute i samhället med stor klokhet och massor av kunskaper och livs- och arbetslivserfarenhet och att de i demokratins namn även borde ta sej utanför sin skyddade tillvaro och läsa och kommentera vad vi (t.ex du)skriver. Men det törs de väl inte. Det avslöjar ju att de inte är mer än människor de heller. Ofta har de själva knappt gymnasieutbildning och är uppfödda i ungdomspartierna.De har svårt att se de högre utbildade som utformar de lagar (Lagrådet) de bett om, hur kryphål och utrymme för egna tolkningar är oförenliga med just grundlagen.Kao

    • Michael Gajditza

      Tack för allt beröm! Annars så har du ju helt rätt i det du skriver. Ingen kan begära att alla politiker ska kunna juridiken på sina fem fingrar men man kan definitivt kräva att de omger sig med människor som har den sakkunskapen. Gången måste ju vara den att politikern som har en tanke kring något lägger fram denna i form av ett förslag som visar vad det är som ska uppnås. Själva lagtexten som sedan skall åstadkomma detta måste självklart utformas av de som verkligen kan det. Uppenbarligen så saknas i det avseendet mycket kompetens i de olika departementen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: