Svensk Myndighetskontroll: Sanningskommission i FRA frågan behövs


En diskussion om själva myndigheten FRA har tagit sin början och jag lämnade tidigare idag ett förslag till hur FRA bör hanteras till Piratpartiets ordförande.

Som konkret förslag till hur PP fortsättningsvis, enligt min uppfattning, bör hantera frågan lämnas nedanstående tanke.

1. FRA-lagen ska naturligtvis behandlas på det sätt man hela tiden gjort. Den ska rivas upp, göras om och göras rätt!

2. I syfte att kontrollera om  FRA historiskt följt gällande lag skall en sanningskommission tillsättas för att granska myndigheten.

3. Sanningskommissionen måste ges fullständig och oinskränkt rätt att granska material.

4. Kommissionen skall även ges rätt att hålla utfrågningar med nuvarande och tidigare anställda vilka hörs upplysningsvis. Framkommer misstanke om brott äger kommissionen rätt att ta del av allt det material som framkommer vid en förundersökning utförd inom ramen för ordinarie rättsväsende inklusive Säpo.

5. Kommissionens arbete avses även ligga till grund för de direktiv som en ny parlamentarisk utredning erhåller för att ta fram underlag för en ny organisation och inriktning av svensk signalspaning.

6. Såväl kommission som utredning garanteras de anslag som krävs för att arbetet ska kunna föreläggas först konstitutionsutskottet och därefter riksdagen under den kommande mandatperioden.

7. Under den tid som signalspaningen kommer att bedrivas i avsaknad av formellt lagstöd, då FRA-lagen rivits upp, skall tydliga avgränsningar för signalspaningen finnas vilka i första hand skall säkerställa spaning för rent militärt bruk.

8. Ansökningar från andra myndigheter skall i alla avseenden vara utformade så att den personliga integriteten skyddas. Regler och anvisningar kring det särskilda integritetsstöd som ges skall utformas av en kommitte bestående av representanter från de myndigheter som idag har att värna integriteten samt av en ledamot vardera från advokatsamfundet, lagrådet, journalistförbundet, Helsingforskommitten samt från landets tre största juridiska fakulteter.

Detta är snabbt nedskrivet en modell för hur FRA skall transformeras till något nytt och integritetsrespekterande.

Fördelarna är givna och tydliga. För kravet på sanningskommission kan PP påräkna stöd från t.ex advokatsamfundet vilka också får en plats i den kommitte som enligt punkt åtta har att ta fram regler för integritetsskyddet. Att PP på så vis kan erhålla credit från en så etablerad institution skapar synergi och spinoffeffekter för andra delar av PP:s program.

Kan någon lasta PP för att man begär att sanningen skall redovisas? Kan någon kritisera att landets främsta expertis blir de som tar hand om att tillse att de regler som utformas blir korrekta?

Sanningskommissionen ges inga extraordinära rättsmedel utan har, att i samverkan med ordinarie rättsvårdande myndigheter, hantera frågor om ev kommande misstankar om brottslig verksamhet. Att resultatet föreläggs konstitutionsutskottet är för att täcka den politiska vinkeln. Statsråd kan ha varit inblandade i olagligheter.

Ung Pirat är naturligtvis fria att driva en tuffare linje med krav på omedelbar nedläggning om de så önskar men jag hoppas att de inte gör det utan ansluter sig till den skissade modellen ovan.

Jag har säkert glömt en del och inte tänkt på en del annat men som politiskt ideverktyg får det jag skrivit ändå sägas vara en grund för en kompromiss som i slutänden kan visa sig ha stor betydelse för valresultatet.

Nunc aut nuncuam

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 18 maj, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 5 kommentarer.

 1. Mycket bra inlägg om FRA. Jag råkade springa på den nya miljöbrotts strategin som bland annat Rikspolisstyrelsen har lagt fram. Där kan man läsa:”Lantmäteriverket/Metria har i samverkan med Rikspolisstyrelsen och länsstyrelsen i Uppsala län tagit fram en metod som underlättar upptäckt av vissa typer av miljöbrott genom förändringsanalys av satellit data.”Det här känns väldigt luddigt formulerat, vilket oroar mig något. Man preciserar inte alls vad det här är för en metod. Det känns som om det här kan bana iväg åt flera olika håll. Och framförallt, om man nu lagt ner resurser på en ny metod för förändringsanalys av satellit data, varför då inte börja samla in mer och mer satellitdata? Det här kanske inte blir något alls, men formuleringen i strategin ger i alla fall mig dåliga vibbar. http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Strategier/miljobrott_1_100512.pdf http://blogg.aftonbladet.se/rattsvasendet/2010/05/miljobrottsstrategin-och-integriteten/Frekar06

  • Michael Gajditza

   det är så mycket nu som ger dåliga vibbar att jag tycker man går runt o vibrerar mest hela tiden…….;-)

 2. Michael Gajditza

  Tack för bra kommentarer, Lars B och Johan. Det som känns väsentligt just nu är att på något sätt se till att frågan inte göms undan och att den får utgöra en del i valrörelsen som så här långt, enligt min uppfattning, alltför mycket handlat om kronor och ören. Frågor om integritet, rättssäkerhet och demokrati diskuteras i stort sett inte alls.

 3. När det gäller sanningskommission kan det vara på sin plats att ytterligare granska FRA:s egen dokumentation. Det läckta interndokument som SVT publicerade i juni 2008 är mycket avslöjande. Man hittar det t.ex. hos Klamberg och Frendo.Det man första frapperas av är FRA:s masslagring av trafikdata. Detta har redan diskuterats flitigt i bloggosfären, men med mindre bokstäver i prasselmedia. Men det finns också andra häpnadsväckande uppgifter i FRA-dokumentet:Fråga 2: En FRA-chef förklarar att medarbetarna hädanefter inte kommer att kunna laborera med sökbegrepp ”slentrianmässigt”. Han tillägger: ”Denna begränsning skiljer sig från hur det praktiskt fungerar idag”.Fråga 3: Tidigare och nuvarande FRA-chefer är eniga om att FUN:s granskning varit undermålig.Fråga 5: Trafikdata får utbytas med andra länder. Detta har inte varit reglerat i lag, och kommer inte heller att bli det nu.Fråga 9: FRA räknar med att noggrannare behöva motivera de enskilda sökbegreppen. (Man undrar på hur vaga grunder som sökparametrarna kunnat skapas tidigare?) Här är det också intressant att se hur FRA räknar med att kontrollorganet står på myndighetens sida, och inte kommer att bråka så länge sökbegreppen är försedda med FRA:s egna motiveringar.Av svaret framgår också att FRA exporterar sökbegrepp till andra länder för filtrering i deras inhämtning. Fråga 23: En chef klargör följande: ”Den tid då vi kunde inhämta all tillgänglig trafik på enskilda riktningar för att sedan sovra i efterhand är av flera skäl förbi”. Det är uppenbart att frågan och svaret avser INNEHÅLL, inte bara trafikdata. FRA har alltså ”på enskilda riktningar” styrt in ALLT material och sedan sovrat i efterhand.Men inget av ovanstående motiverar givetvis en sanningskommission…Datainspektionens ”granskning” av de 103 registrerade svenskarna väcker för övrigt bara nya frågor. Varför finns inte själva spaningsuppdraget kvar hos FRA, men väl alla personuppgifter? Hur väl avgränsat var detta uppdrag, som uppenbarligen drabbat hundratals svenskar? Rapportutdragen som publicerats ger intryck av att FRA-analytikerna är glada amatörer, till förväxling lika kommissarie Clousseau.

 4. Bra förslag. Några synpunkter på punkt 2 och 3:Som framgår av namnet på kommissionen ska syftet vara att nå fram till sanningen. Då krävs också att de ansvariga hörs under ed. Underrättelsesfären är nedlusad av patologiska lögnare. Ja, lögnen är rentav en dygd, vars främsta syfte är att skydda nationen. En underrättelsemans främsta lojalitet är Sverige och statsledningen. Om man fördjupar sig i t.ex. IB-affären, så märker man detta. Där haglar lögnerna i parti och minut, inte minst från de högst ansvariga.Att påvisa brott tror jag blir svårt. Regelverket har varit grumligt och jag föreställer mig att att det mesta skett med regeringens goda minne. Tror någon på allvar att Ingvar Carlsson, Carl Bildt eller Göran Persson kommer att ställas inför rätta? På sin höjd kan det finnas spår efter någon försumlig FRA-tjänsteman på låg nivå. För spaning som utförts från 1995 och framåt kan kommissionen förstås hänvisa till svensk grundlag och Europakonventionen. Men då lär vi få vänta några år på ett avgörande. Under tiden kan knappast FRA:s verksamhet gå på sparlåga. Däremot tror jag att en väl fungerande kommission kommer att upptäcka den totala vidden av FRA:s massavlyssning av civil trafik i etern under många år. Likaså lär man säkerligen finna att integitetshänsyn inte har varit någon prioritet i denna ljusskygga verksamhet. Det höga syfte för vilket FRA ansett sig arbeta har helgat medlen. Man har ju framför allt velat kartlägga utlänningar, som vill oss ont. Inte ska väl deras integritet skyddas?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: