Svensk Myndighetskontroll: Har gammelmedia somnat in för gott?


Chefsåklagare Per Lind vid riksenheten för polismål i Malmö har i ett beslut daterat 100430 beslutat att lägga ner en förundersökning mot ett antal högre tjänstemän inom säkerhetspolisen, Säpo, avseende misstanke om tjänstefel.

Om detta skrev jag i min blogg 100515 http://bit.ly/cCmiWH och mina synpunkter på såväl Säpos agerande som åklagare Linds beslut framgår av vad jag där anfört.

I sammanfattning är det ett sensationellt beslut såtillvida att det närmast etablerar en ny praxis kring hur man ska betrakta det straffrättsliga ansvaret. Det är också ett unikt beslut på så sätt att det motiveras med att vi har en så inkompetent och outbildad säkerhetspolis att den inte kan ställas till ansvar.

Det handlar i målet om tjänstemän och chefer på de tre operativa enheterna Författningsskyddet, enheten för Kontraspionaget och enheten för Kontraterrorism. Åklagaren konstaterar att man på dessa avdelningar inte följt vad lagen stadgar angående destruktion av material som ingått i olika utredningar som lagts ned och där åklagare beordrat att material som avlyssningsband etc. ska förstöras. Så har inte skett i en betydande omfattning och under lång tid.

För samtliga misstänkta gör åklagare Per Lind sedan samma bedömning. De har varit outbildade och inkompetenta och kan inte åtalas med hänvisning till dessa faktorer.

Här måste det ju finnas massor att ta tag i för en journalist. Dels det i sig tveksamma avskrivningsbeslutet och framför allt att cheferna för tre av de viktigaste enheterna inom Säpo är outbildade, inkompetenta och inte kan vad lagen säger om hemliga tvångsmedel.

Jag kan t.ex tycka att om det är någonstans man borde ha sådan kunskap så är det hos den organisation som är den som främst använder sig av sådana tvångsmedel.

En journalist kunde ha gjort en motsvarande jämförelse som den jag gjorde:

Vi antar att åklagare och skattemyndighet gjort en razzia mot K G Johanssons metallvarufabrik. Efter genomgång av det material som beslagtogs i samband med denna har man funnit stora brister i bokföring och räkenskaper. Såväl skattebrott som bokföringsbrott misstänks. Enligt ABL, aktiebolagslagen, så är styrelsen ansvarig för bolagets drift och skötsel. I styrelsen sitter ägaren, företagets VD, dess ekonomichef och försäljningschef.

Hur tror ni att dessa skulle ha behandlats? Jo, det kan jag tala om. Förmodligen hade någon eller några anhållits och beroende på omfattning, möjligen även häktats i vart fall under två veckor för att inte ha möjlighet att försvåra utredningen, som det heter.

Om dessa personer under de förhör som hålls, hänvisar till bristande utbildning och att de saknat erforderlig kompetens för att kunna sköta företaget i enlighet med lagen, så kan jag garantera att åklagaren hade avfärdat detta fullständigt och bara hänvisat till den skyldighet man har att känna till de lagar och regler som omger verksamheten. Han hade tveklöst också väckt åtal.

En journalist hade kunnat börja gräva i om de icke raderade uppgifterna kan ha vållat någon enskild person skada och en journalist hade även kunnat söka efter något liknande eller motsvarande exempel där någon undgått straffansvar med hänvisning till inkompetens. Kort sagt, här finns massor med bra nyhetsstoff för den som vill och poängen med den här artikeln och som kommer nu.

Våra två största morgontidningar DN och SvD har båda behandlat detta i form av att de låtit införa ett kort TT telegram om att målet lagts ned. För övrigt har inte, vad jag kunnat finna, ett finger lyfts för att skriva om denna händelse vilken i mina ögon definitivt borde platsa som en relativt stor nyhet och en nyhet som dessutom kan följas upp på sätt jag beskrivit ovan.

Som tidningsläsare så måste jag ifrågasätta respektive redaktions bedömning i det här fallet och jag skulle gärna vilja ha en motivering från respektive nyhetschef om varför man inte har skrivit något?

Så därför skickar jag detta blogginlägg till respektive tidning med förhoppning om att få ett snabbt svar.

Nunc aut nuncuam

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 17 maj, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. Lämna en kommentar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: