Svensk Myndighetskontroll: Hur försvaras det diffusa?


http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/05/valviljans-integritetskrankningar.html

Bloggaren och liberalen Lars-Erick Forsgren håller just  nu på med att i sin blogg skriva ett antal artiklar om olika aspekter på integritet och integritetsproblematiken.

En av svårigheterna med att försvara integriteten är att den upplevs så olika av olika personer. Integritet blir ett diffust begrepp och att försvara diffusa begrepp är inte lätt.

Samtidigt, och detta är en paradox, så kan var och en av oss med mikrometerprecission, tala om i vilket ögonblick vi kände oss kränkta och av vad.

Det kan vara allt från att någon står för nära under ett samtal till den integritetskränkning det innebär att t.ex bli utsatt för en husrannsakan eller omvänt, ett brott.

Reaktionernas styrka för olika händelser/upplevelser varierar också kraftigt mellan olika individer. En del upplever integritetskränkningen vid en stöld av familjens bil som så svår att de helt enkelt, om de får tillbaka bilen, inte kan tänka sig att använda den mer utan istället köper en ny. Andra bryr sig i stort sett inte, bortsett från en irritation över de problem som uppstår rent praktiskt.

Detta innebär naturligtvis en del svåra gränsdragningsproblem men får inte utgöra ett hinder mot att man ändå försöker hitta en nivå som så långt det är möjligt är anpassad efter en strävan att i varje situation finna en lösning som är så minimalt kränkande som möjligt.

Med det som utgångspunkt måste alltid de första frågorna inför ett beslut eller inför stiftandet av en ny lag vara följande; ”Är detta vi nu funderar på att göra verkligen nödvändigt? Vilka alternativ finns som innebär en lägre grad av kränkning och hur kompenserar vi den som drabbats i händelse denne drabbats oförskyllt?”

Ett visst mått av integritetskränkning är ofta oundvikligt men genom att i högre grad medvetandegöras om de aspekter som Lars-Erick beskriver och om integritetens vikt och roll, måste även de nödvändiga kränkningarna kunna hållas på ett absolut minimum.

Jag skulle därför i varje proposition till ny lag och till varje förslag om ändring av förordningar eller annan motsvarande åtgärd, vilja se att det också både gjordes och redovisades en konsekvensanalys av ändringens/förslagets påverkan och effekter avseende den personliga integriteten. Det skulle absolut bidra till en ökad medvetenhet kring integritetsproblematiken.

Klicka på länken ovan och läs mer om integritet.

 

Nunc aut nuncuam

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 7 maj, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 9 kommentarer.

 1. Jag kanske ska ange ett ställe där mankan hitta ”Socialplaneringens verktyg” (inte ”villkor” utan ”verktyg”). http://www.regionplanekontoret.sll.se/MOSS-dokument/Publikation/Publikationer_PM_2000_13_Socialplanering.pdf

  • Michael Gajditza

   Hej och tack för kommentar och länk. Bland det bästa med att blogga är att man hela tiden får ny input och nya vinklingar vilket i sin tur gör att det hela tiden känns som att det är en inlärningsprocess som pågår kontinuerligt.

 2. ”Att försvara diffusa begrepp är inte lätt” skriver Michael och utvecklas i era inlägg.Problemet är inte bara att ta itu med diffusa begrepp, när man vet att de är diffusa. Problemet är att vi omges ständigt av diffusa begrepp utan att ens notera att de är diffusa. Om detta problem skrev jag ett PM på beställning av Stockholns läns Regionpalenkontor under titeln ”Socialplaneringens villkor”. Det går att hitta den i Google. Det finns tre slags begrepp: kompakta, diffusa och ideella. De ideella begrepp är värre än de diffusa, eftersom de innebär orealistiska idéer, rena drömmar som man antar som mål, trots att man aldrig kan komma fram till en situation där de kan bli förverkligade. De blir slutgiltigt diffusa och går knappast att översätta till precisa begrepp. Vi har sådana begrepp som Friheten. Alla rörelser som säger sig kämpa för ”friheten” slutar i diktatur. Att använda sådana ord i bestämd form (frihetEN) är ganska suspekt. Att tala om FRIHET är inte riktigt detsamma som att tala om FRIHETEN. Det finns ett ämne som kan avhjälpa den okunnighet om begreppsbruk som vi lider av, men namnet på dett a ämne har också förvanskats till diffus betydelse. Det heter Retorik och skulle behöva rengöras och användas på annat sätt än som konsten at övertyga. Det handlar om Kunskapen om hur språket används med mening. Se Retorikkollegiets hemsida

 3. Personlig integritet är något personligt, precis som smaken. Tillåt mig en omskrivning:En av svårigheterna med att försvara smaken är att den upplevs så olika av olika personer. Smak blir ett diffust begrepp och att försvara diffusa begrepp är inte lätt.Det är därför integritetsintrång alltid måste bedömas ”in casu”, alltså från fall till fall, aldrig kollektivt. Att någon kan tänka sig att någon annan kanske vill göra något som kan vara elakt mot en tredje, är inte ett argument att kränka den förstes integritet. Lite för många ”kan” och ”kanske” för det..Bedömningen måste göras utifrån just detta fall och de i detta fall aktualiserade rättigheterna. Om jag planerar ett mord över telefon väger min rätt att få prata ostört med min medbrottsling lättare än behovet av att hindra eller klara upp ett allvarligt brott, vilket gör en avlyssning rimlig och motiverad. Detta kan inte ske kollektivt. Rättighetstanken är individualistisk och kräver individuella avvägningar annars resulterar det i logisk galemattias mellan syfte och konsekvens. Att någon planerar en terrorattack ger inte staten rätt att lyssna av all privat kommunikation. Risken måste vara individspecifik, för att en sådan rätt för staten till avlyssning skall uppstå. Annars inbjuder man till att en abstrakt risk för ett allvarligt brott används som ursäkt för att motivera kränkningar mot vem som helst. Att vara principfast i detta är ett skydd mot paranoia.

  • Michael Gajditza

   Avlyssningen i samband med mordkomplotten ovan är naturligtvis helt OK under förutsättning att avlyssningen grundats på en konkret misstanke och beslutats av åklagare. Bortsett från detta lilla förtydligande så håller jag med dig.

 4. Kul du uppmärksammade det. Anser det viktigt, och du gör viktiga reflexioner till det hela. Men jag kommer med fler inlägg i ämnet. Idag dock detta: http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/05/svart-vitt-eller-gratt-forenklingar-som.html

 5. ”Jag skulle därför i varje proposition till ny lag och till varje förslag om ändring av förordningar eller annan motsvarande åtgärd, vilja se att det också både gjordes och redovisades en konsekvensanalys av ändringens/förslagets påverkan och effekter avseende den personliga integriteten.”Jag tycker det är ett mycket bra förslag om en obligatorisk konsekvensutredning av sådana lagförslag. Själv gick jag direkt ett steg längre och formulerade ett krav på slutdatum, avvecklingsplan och fondering av pengar för avveckling som villkor för övervakningslagstiftning, eller lagstiftning som fungerar övervakande, redan vid dess tillkomst. Se blogglänk.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: