Dagsarkiv: 26 april, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Ett mycket bra beslut!


http://www.expressen.se/Nyheter/1.1965930/patienter-har-ratt-att-avbryta-behandling

Det här är en verkligt god nyhet som egentligen inte alls borde ha varit någon nyhet. Det handlar om att min åsikt ska vara den som gäller i livets slutskede. I praktiken ser jag det som en utökning av rätten till passiv dödshjälp vilket kommer att ge många ett åtminstone något värdigare slut.

Detta är ett område som man kan säga antingen helt har missats vid utformningen av t.ex FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen. Eller ett område som innebär någon sorts kollektivt bortseende från de rättigheter att bestämma över mig själv och mitt liv som jag faktiskt har, just i slutskedet av det livet.

När vi anser att rätten till ett värdigt liv är en sund och fin grundläggande princip så borde, på samma sätt, rätten till en värdig död vara lika självklar.

Nu hoppas jag att denna förskjutning av synsättet i den här frågan också inom en inte alltför avlägsen framtid ska komma att innebära att vi även accepterar aktiv dödshjälp. Argumenten är desamma.

Uppdatering: Jag fick en kommentar som är helt sann så jag lyfter upp den här helt enkelt. Jag glömde helt enkelt detta.

”Mycket bra, nu behöver man inte oroa sig för att bli en grönsak.Inte desto mindre så vill jag påpeka för dina läsare att det är oerhört viktigt att upprätta ett s.k livstestamente där man bl.a beskriver medans man kan hur man vill ha det om olyckan är framme.Vita testamentet hos Fonus och att muntligen framföra sina önskningar till sina närmaste är plus i kanten.För era anhöriga först och främst.”

Svensk Myndighetskontroll: Märkligt åklagaragerande


http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/371132-21-aring-polisen-brot-min-arm

Det är numera svårt att inte hitta artiklar och notiser om olika polisiära övergrepp. Självklart vet jag inte vad som skett i det här enskilda fallet och har därför ingen synpunkt på eventuell skuld.

Däremot så har jag, mot bakgrund bl.a av vad som framkommer i artikeln om offrets skador, myclket starka synpunkter på åklagarens agerande. Det är möjligt att han är såpass inkompetent som han gör sken av och då ska jag inte skälla på honom för han lär inte förstå ändå.

Det är också möjligt att han tror sig göra polisen en kollegial tjänst och i så fall ska han anmälas för tjänstefel.

Ett sådant agerande är både kontraproduktivt och dumt genom att det som konsekvens får att allmänhetens förtroende för rättsväsendet minskar ytterligare. En vacker dag så kommer det att vara så urholkat och devalverat att det kommer att påverka hela vårt styrelseskick. Jag törs slå vad om att över 90% som läser artikeln drar slutsatsen att åklagaren skyddar polisen.

Det absolut minsta han skulle ha gjort hade varit att åtminstone öppna en utredning och hålla ett förhör upplysningsvis med den utpejade polisen och de vittnen som är kända. Sverige behöver inte fler poliser – vi behöver bättre poliser och uppenbarligen så blir nästa slutsats att det även behövs bättre åklagare, styrkt av detta och även av agerandet hos en viss Christer van der Kwast.

%d bloggare gillar detta: