Svensk Myndighetskontroll: Saknar valets viktigaste fråga i debatten


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kvinnors-val-gynnar-rodgrona_4580355.svd

Dagens Sifo i SvD visar små förändringar men viktiga. SD går åter över 4%-spärren och får enligt mätningen den vågmästarroll som de etablerade partierna fruktar. Här mätningen i siffror:

På frågan ”vilket parti skulle du rösta på om det var val i dag?” fördelade sig svaren enligt följande procentuellt sett. (Förändring mot föregående månads mätning):

Socialdemokraterna
34,1 (+0,1)
Vänsterpartiet 5,4 (-0,2)
Miljöpartiet 9,0 (-1,6)

Summa oppositionen:
48,5 (-1,7)

Moderaterna 29,8 (-1,0)
Centern 4,9 (+2,0)
Folkpartiet 6,2 (+0,3)
Kristdemokraterna 4,1 (+0,3)

Summa regeringsalliansen:
45 (-0,2)

Sverigedemokraterna
4,9 (+1,1)

Övriga 1,6 (+0,7)

Det här får sägas vara ställningen som råder innan den egentliga valrörelsen påbörjas. Debatten har visserligen ökat i intensitet men ett stort avgörande kommer 100503 då de rödgröna ska presentera sitt alternativ till den vårbudget som regeringen lade fram i fredags. Först då får vi två klara alternativ som ställs mot varandra i den ekonomiska politiken.

Personligen så beklagar jag att det område, som i mina ögon är det viktigaste att debattera och som handlar om din och min rättssäkerhet, har kommit att få en så liten roll hittills i debatten. För mig så tyder detta på en aningslöshet om vad som skett inom det området och inför vad som fortsatt är på gång.

Under en följd av år så har rättssäkerheten försämrats, för att inte säga urholkats, av en rad införda lagar och det finns en rad lagförslag på gång som ytterligare kommer att försämra denna. Lagrådet anförde redan för något år sedan att den lagstiftning som påverkar detta område och den personliga integriteten nu är så omfattande och överlappande att det är svårt att bilda sig en uppfattning om de samlade effekterna.

Det, tillsammans med den hårda kritik som framförts angående kvaliteten på de lagförslag som lagts fram, är ett klart och tydligt uttryck för en sorts rättsröta bestående av en uppenbar oförståelse för hur grundläggande rättsprinciper åsidosätts.

Förslag framförs som förment syftar till att skydda mot än det ena än det andra, men vars praktiska och verkliga konsekvens blir att obestyrkta misstankar och bristfälliga underlag anses vara tillräckligt för att utsätta människor för kontroll och tvångsåtgärder. Godtycke hos företrädare för olika samhällsorgan kommer härigenom att upphöjas till lag.

Vi ser detta på i stort sett alla samhällsområden idag. Försäkringskassans beslut grundas numera inte på hur sjuk du är utan på om du möjligen, trots din sjukdom, kan anses ha den minsta lilla arbetsförmåga kvar. Beslut som ofta tas av handläggare och läkare som aldrig träffat dig och som lever under en politisk press att minska antalet sjukskrivna och förtidspensionärer.

Vi har sett det i lagar som FRA-lagen och IPRED, i lagar om buggning och avlyssning, i förslag som det angående drogtester av barn och så sent som igår redovisades ett förslag som går ut på att din rätt att anmäla läkare och sjukvårdspersonal ska begränsas genom att Socialstyrelsen tar över all granskning och att den organisation, HSAN, som tidigare handlagt sådana klagomål försvinner.

Vi ser det i EU-direktiv som Datalagringsdirektivet där facit nu finns som visar att myndigheter i t.ex Storbritannien och Frankrike utnyttjat de enligt direktivet upprättade registren för att forska kring oändligt mycket mer än den allvarliga brottslighet som direktivet var tänkt att riktas mot.

Vi ser det i de pågående och hemliga ACTA-förhandlingarna där många av dina och mina grundläggande fri- och rättigheter riskerar att ytterligare beskäras utom parlamentarisk kontroll och inflytande.

Detta är bara en bråkdel av allt det som har skett och som planeras inom området rättssäkerhet. I ett eget blogginlägg idag kommer jag att lägga upp en lista över andra genomförda och planerade lagar. Inte heller denna lista är komplett eftersom, som lagrådet tidigare påpekat, ingen idag riktigt har något samlat grepp över alla dessa lagar och dess ackumulerade effekt på vår frihet, integritet och rättssäkerhet.

En sak kan dock sägas med absolut säkerhet och det är att makten idag har större möjligheter än någonsin att påverka och kontrollera dig och din tillvaro och att med den lagstiftning som finns på plats bör vi alla be en bön om att makten utövas med godhet, hänsyn och respekt för den enskilde.

Den som stöter på en makthavare med en annan agenda har idag ett mycket svagt skydd för det privata, för sin integritet och för sin rättssäkerhet. Det godtycke som detta kan innebära blir närmast både moment 22 och Kafkaliknande. Trots det så är intresset för dessa frågor minimalt men det beror väl på att alla tycker sig ha så förbannat rent mjöl i sina påsar.

Då säger jag att den som tror det har inte förstått att mjölets renhet, med den lagstiftning som idag finns, avgörs av någon annan än du och om denne är t.ex en åklagare som van der Kwast så kommer du att upptäcka att mjölet har exakt den färg som åklagaren beslutar att det ska ha och den färgen blir den färg som passar åklagarens syften!

Nunc aut nuncuam

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 18 april, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 8 kommentarer.

 1. Jag kanske inte var tillräckligt tydlig… Det finns några avgörande skillnader mellan FRA lagen och privata företags informationshantering.Låt oss ta ICA som ett enkelt exempel. När du handlar medicin på ICA och använder ditt medlemskort så kommer ju den informationen att lagras. Det är personlig information om dig som har ett ekonomiskt värde. ICA kan ställa samman den informationen och sälja den vidare, till exempel till din arbetsgivare eller försäkringsbolag. Det skulle till och med kunna vara så att den informationen är mer lönsam än att sälja varorna. Du får allt gratis, så länge ICA får rättigheterna att ställa samman information om dig och sälja den vidare. Det vore en allvarlig integritetskränkning som skulle kunna skada dig rejält! Google lever gott på en sån affärsmodell, telekomoperatörerna börjar kika på motsvarande modeller. Facebook är ju ett annat bra exempel. Privat information blir alltså en primär intäktskälla för olika företag. De lever på att sälja information om dig. Det är en skrämmande utveckling, långt mycket värre än att demokratiska stater under strängt reglerade former och kontroll kan avlyssna internet. Så om du menar allvar med din kamp för personlig integritet så är det Google och Facebook som är dina motståndare, inte Christer van det Kwast.Blev det tydligare?Jag förstår inte riktigt logiken att min argumentation skulle vara ett angrepp mot yttrandefriheten?? Transparent: Det är nog bra om du försöker lära dig grunderna i klassisk logik och argumentations analys innan du initierar en metadiskussion. Det är alltför uppenbart att du inte har riktig koll….

  • Michael Gajditza

   Börjar från slutet. Angreppet mot yttrandefriheten bestod i att du villkorade min rätt att ”gnälla” på FRA och Ipred på sätt att jag först var nödgad att sluta med vissa andra aktiviteter.Fortsatt är det så, som jag sa i min förra kommentar att två fel gör inte ett rätt. Det är väl alldeles utmärkt om du tar strid för integriteten gentemot det privata i första hand så tar jag mig an det offentliga som min prioritet. Jag ser inte det motsatsförhållande som du tycks göra utan ser det mer som en nyansskillnad i vilka prioriteringar som görs.Det finns en absolut och avgörande skillnad dock som jag tycker att du missar och det är frivilligheten. Det står mig fritt att handla kontant (iaf än så länge) och det står mig fritt att välja någon annan handlare än ICA. Den avgörande skillnaden består i att det jag pekar på är lagstiftning, en lagstiftning som omfattar oss alla oavsett vi vill det eller ej. Det är ett nyttjande av makt mot den enskilde som han eller hon inte kan värja sig mot. När den lagstiftningen dessutom blir illa skriven, svepande, godtycklig etc. så innebär den också att det vi kallar rättssäkerhet undermineras och till slut förloras. Eftersom rättssäkerhet är ett fundament för demokrati så innebär detta alltså att själva demokratin undermineras. För mig är det ett mycket större bekymmer än ICA.s eventuella vinst på att sälja mina köpvanor till någon annan även om jag inte tycker om det. Skillnaden är också att om denna verksamhet i det privata går alltför långt, så finns lagstiftningsmöjlighet. Någon sådan motsvarande möjlighet finns inte mot de lagar jag refererat till så länge vi t.ex saknar en författningsdomstol. Vissa av dessa lagar, som t.ex FRA-lagen, kommer med all säkerhet också att fällas av Europadomstolen som har att behandla ett klagomål från såväl Centrum för rättvisa som den norska staten. Två parter som då väl får sägas ha anslutit sig till min lekstuga……….

 2. @ ThomasWuSå bara för att information sparas av privata företag så ska staten börja registrera information och kontrollera i högre utsträckning? Det är ju förövrigt lagstiftarna som stiftar lagrar som tvingar privata företag att lagra information – den stundande tele-datalagringslagen är ett bra exempel på det: Europa ska bli bättre än Kina på att övervaka sina medborgare. Och en viktig skillnad som du av någon anledning har glömt bort eller inte insett: De tjänster som innebär registrering kan vi själva välja bort. FRA och Ipred är rättsosäkra lagar som vi inte kan undgå. Som står över oss.Förresten: Ska du använda tu quoque-argument, se då till att använda det på rätt sätt.

 3. Innan du gnäller på FRA och Ipred, sluta googla, sluta använda kreditkort och internetbank, sluta använda mobiltelefonen, sluta att använda förmånskort på butikerna….Där har du några mer allvarliga integritetsproblem. Privata företag som äger information om dig, som sammanställer den och lagrar den, samkör den. Och sen säljer ut dig till högstbjudande. helt utan kontroll eller insyn. Det är allvarliga integritetsproblem! På riktigt, inte den lekstuga som du håller på med….

  • Michael Gajditza

   Detta är det alternativ som förespråkarna alltid använder sig av och du har naturligtvis rätt på sätt och vis. Visst kan jag avstå från det du nämner och mycket mer, men det är ju knappast poängen. Vill jag kunna kommunicera i en modern värld så är jag tvingad att använda just de kommunikationsmedel som staten idag skaffat sig möjlighet att avlyssna, registrera och kontrollera. Jag håller med dig om att även lagringen av olika uppgifter hos olika privata företag är ett problem och till viss del ett motsvarande problem som det jag beskriver. Att kalla det ena för allvarligt och det andra för lekstuga är rent ut sagt ett riktigt tramsigt argument som på något sätt innebär att två fel skulle bli ett rätt. Så är det naturligtvis inte. Det ena felet legitimerar inte det andra. Det du för övrigt kallar att gnälla på FRA och Ipred ser jag som just en sådan grundläggande rättighet som jag pekar på håller på att undermineras. En bidragande orsak till detta är människor som du som uppenbarligen anser att jag, för att få utöva den rätten, först ska ”betala något” genom att avstå sådant som idag är en självklarhet.Personligen så anser jag inte att yttrandefriheten har ett pris utan den är dig given som en grundläggande rättighet och skall därför också försvaras mot alla angrepp. Din argumentation utgör ett sådant angrepp.

 4. Maria de Suède

  En välgrundad politisk analys som vanligt… En liten tumme för det…Ha en bra dag

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: